Galerijný predaj - Predaj voľných diel

  • Celkom 3 položiek

Juraj Kresila - Krajina

akvarel na papieri, 43 x 63 cm, značenie: vpravo dole

Technika: akvarel na papieri
Rozmery: 43 x 63 cm
Značenie: vpravo dole
Predajná cena: 150 €

Predajná cena: 150 €

Juraj Kresila - Za Prešovom

1962, akvarel na papieri, 41 x 60 cm, značenie: vľavo dole

Rok: 1962
Technika: akvarel na papieri
Rozmery: 41 x 60 cm
Značenie: vľavo dole
Predajná cena: 150 €

Predajná cena: 150 €

Juraj Kresila - Šatniarka

1965, olej na plátne, 69 x 93 cm, značenie: vpravo dole

Rok: 1965
Technika: olej na plátne
Rozmery: 69 x 93 cm
Značenie: vpravo dole
Predajná cena: 600 €

Predajná cena: 600 €