Informácie o spracovaní súborov cookies

Spoločnosť DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o., so sídlom Nižný Hrušov 333, 094 22, IČO: 36 844 004, DIČ: 2022456216, zapísaná v registri Okresného súd Prešov, odd. Sro, vl. č. 19196/P (ďalej len „prevádzkovateľ“ ) ako prevádzkovateľ webových stránok www.dartesro.sk (ďalej aj ako „webová lokalita“ alebo „webové stránky“) na svojich webových stránkach používa a vyhodnocuje súbory cookies.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov postupuje v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR”) a zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „Zákon”).

1. Čo sú to cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve webovej lokality ukladajú do zariadenia (napríklad počítača, smartphonu alebo tabletu) s prístupom na internet. Vďaka týmto súborom si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o správaní sa užívateľa (napr. prihlásenie sa pod určitým prihlasovacím menom, nastavenie jazyka alebo veľkosti písma a rôzne iné). Súbory cookies uložené vo webovom prehliadači užívateľa tak dokážu zabezpečiť, že pri ďalšej návšteve webovej lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok užívateľ nemusí opätovne uvádzať údaje, ktoré už raz zadal; webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a  informácie odošle späť webovej stránke, ktorá vytvorila súbory cookies pôvodne.

2. Účel používania cookies

Vo všeobecnosti sa súbory cookies používajú na rôzne účely, počnúc zabezpečením funkčnosti webových stránok, cez umožnenie individualizácie a personalizácie, či štatistických analýz správania užívateľov až po reklamu cielenú priamo na užívateľov webových stránok.

3. Typy súborov cookies

Súbory cookies sa v závislosti od rôznych kritérií radia pod niekoľko typov.

Z hľadiska pôvodu súborov cookies existujú:

  • súbory cookies prvej strany (first party cookies), ktoré vytvára aktuálne navštevovaná webová lokalita; len ona vie túto kategóriu súborov cookies rozpoznať a prečítať. Vo všeobecnosti prevádzkovateľ tieto cookies využíva najmä za účelom zvyšovania kvality služieb poskytovaných prostredníctvom svojich webových stránok, personalizáciu zobrazenia obsahu, zlepšovania jej obsahu alebo analýzy návštevnosti.
  • súbory cookies tretích strán (third party cookies) sa do zariadenia užívateľa ukladajú inými webovými lokalitami (doménou) než webovými stránkami, ktoré si užívateľ momentálne prezerá. Súbory cookies tretej strany sa tak v rámci internetu ukladajú na viacerých webových stránkach a tretie strany, ktoré tieto cookies vytvorili, sú schopné sledovať užívateľa naprieč všetkými webovými stránkami, kde sú tieto súbory cookies uložené. Vďaka tomuto princípu fungovania súborov cookies tretie strany môžu sledovať, analyzovať a vyhodnocovať správanie užívateľov a následne na základe získaných údajov prevádzkovateľom webových lokalít poskytovať služby ako napríklad meranie návštevnosti webových stránok, či umiestňovania cielenej reklamy.

V závislosti od doby platnosti, počas ktorej sú súbory cookies uchovávané v užívateľovom zariadení ich rozdeľujeme na dva základné typy:

  • dočasné súbory cookies (session cookies) sa využívajú len v rámci jednej konkrétnej návštevy webovej lokality. Súbory cookies tejto kategórie sa v okamihu otvorenia konkrétnej webovej lokality aktivujú, a naopak v okamihu zatvorenia prehliadača sa vymažú. Slúžia najmä na identifikovanie zariadenia pri prezeraní webovej lokality a zlepšujú možnosti jej prehliadania .
  • trvalé súbory cookies (persistent cookies) pomáhajú rozpoznať každého unikátneho užívateľa webovej lokality a zostávajú uchované v užívateľovom zariadení dovtedy, kým neuplynie ich vopred nastavená doba platnosti alebo kým ich užívateľ nevymaže. Trvalé súbory cookies umožňujú poskytnúť užívateľovi pri ďalšej návšteve webovej lokality personalizovanejší obsah.

Z hľadiska funkcie sa súbory cookies radia pod nasledovné typy:

  • nevyhnutne potrebné súbory cookies (strictly necessary cookies) sú nutné na prevádzkovanie a fungovanie webových stránok a v systémoch prevádzkovateľa ich nie je možné vypnúť. Nevyhnutne potrebné cookies neuchovávajú žiadne osobné identifikačné údaje a ich používanie si nevyžaduje súhlas užívateľa.
  • preferenčné súbory cookies získavajú informácie o voľbách a preferenciách užívateľa vzhľadom k určitej webovej lokalite. Umožňujú zapamätať si napríklad jazyk alebo iné  lokálne nastavenie a adekvátne tomu prispôsobiť stránku. Preferenčné súbory cookies umožňujú webovej lokalite zapamätať si informácie, ktoré môžu meniť spôsob, akým sa webová lokalita správa alebo vyzerá.
  • analytické súbory cookies zhromažďujú prevažne anonymné informácie o tom, akým spôsobom užívateľ používa webovú lokalitu, napríklad aké podstránky užívateľ navštevuje najčastejšie a aký obsah je pre neho najzaujímavejší. Informácie zozbierané touto kategóriou cookies umožňujú zatraktívniť webové stránky a optimalizovať ich obsah. Analytické súbory cookies sa po zatvorení prehliadača nevymažú; natrvalo sa uložia v užívateľovom počítači alebo inom zariadení.
  • reklamné súbory cookies sa využívajú na správne nastavenie, zacielenie a personalizáciu reklamy zobrazovanej na webovej lokalite zapojenej do reklamného systému. Tieto súbory cookies zadávajú na webovú lokalitu prevádzkovateľa tretie strany – napríklad jeho reklamní partneri. Tretie strany vedia z údajov získaných prostredníctvom reklamných súborov cookies vytvoriť profil užívateľových záujmov, na základe ktorého zobrazujú užívateľovi relevantné reklamy na iných stránkach. Reklamné súbory cookies neukladajú priamo osobné informácie užívateľa, ale vedia jednoznačne identifikovať prehliadač a internetové zariadenie. Uvedené súbory cookies sa po zatvorení prehliadača nevymažú; natrvalo sa uložia v užívateľovom počítači alebo inom zariadení.

4. Súbory cookies, ktoré prevádzkovateľ používa a možnosti ich nastavenia

Prevádzkovateľ používa na svojich webových stránkach nasledujúce typy súborov cookies:

 

Nevyhnutné cookies

 

Názov

Účel

Trvanie

Pôvod

PHPSESSID

Nevyhnutné pre správne fungovanie stránky najmä pre možnosť registrácie a prihlasovania užívateľov.

počas trvania relácie

DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o.,

Nižný Hrušov 333, 094 22, SR

 

consent

Informácia o nastavení cookies

180 dní

viewtype

nastavenie spôsobu zobrazenia zoznamu položiek

28 dní

io

zabezpečuje funkčnosť online aukcie

počas trvania relácie

user_id

ID užívateľa potrebná pre správnu funkcionalitu online aukcie online.dartesro.sk

počas trvania relácie

device

Informácia o zariadení potrebná pre správnu funkcionalitu online aukcie online.dartesro.sk

počas trvania relácie

language

Informácia o nastavení jazyka pre online.dartesro.sk

počas trvania relácie

 

Analytické cookies

 

Google Analytics 4

Official Google Analytics website.

 

Názov

Účel

Trvanie

Pôvod

_ga

Používa sa na rozlíšenie používateľov.

2 roky

 

 

 

 

Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

_gid

Používa sa na rozlíšenie používateľov.

24 hodín

_ga_

získavanie štatistických údajov o používaní webových stránok

 

2 roky

_gac_gb_

 

získavanie štatistických údajov o používaní webových stránok

 

90 dní

 

Všeobecné pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google nájdete na adrese:  

https://policies.google.com/u/1/privacy?utm_source=pp-email&utm_medium=email&utm_campaign=EU&pli=1&hl=sk, bližšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov v rámci služby Google Analytics nájdete tu.

 

Google reCAPTCHA

 

Názov

Účel

Trvanie

Pôvod

_GRECAPTCHA

slúžia na ochranu a rozoznanie spamových robotov

2 roky

Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland


Youtube

Názov

Účel

Trvanie

Pôvod

Visitor_info1_live

Informácia o preferenciach pre videá Youtube vložené do webových stránok. Určovanie či návštevník webových stránok používa novú alebo starú verziu rozhrania Youtube.

6 mesiacov

Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

YSC

Tento súbor cookie nastavuje služba YouTube na sledovanie zobrazení vložených videí.

počas trvania relácie

Pref

Preferencie pre videá Youtube.

8 mesiacov

 

Viac informácií:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk

 

Všeobecné nastavenie súborov cookies v prehliadači

Vo všeobecnosti môžete zabrániť vytváraniu súborov cookies príslušným nastavením webového prehliadača, tak, aby vás informoval o používaní súborov cookies a mohli ste sa individuálne rozhodnúť, či chcete súbor cookies prijať alebo odmietnuť. Webový prehliadač môže byť nastavený na automatické prijímanie súborov cookies za určitých podmienok, ďalej ich môže vždy odmietnuť, alebo automaticky odstrániť pri zatvorení prehliadača. Odmietnutie súborov cookies môže obmedziť funkčnosť webových stránok.

 

Návod pre blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov

Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk
Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac