Komentáre

BENEFIČNÁ AUKCIA DARTE PRE BARDEJOVSKÚ NEMOCNICU - 14.5.2019

Aukčná spoločnosť DARTE už pätnásty rok realizuje aj svoj projekt „ Benefičných aukcií “, cez ktorý pomáhame rôznym partnerským subjektom. Podobnou našou aktivitou je aj táto malá benefičná aukcia , ktorú pre vás pripravila aukčná spoločnosť DARTE v spolupráci s vedením NsP Sv. Jakuba, n.o. v Bardejove - pod patronátom jej riaditeľa MUDr. Mariána Petka MPH už siedmy rok po sebe. Dohodnutý výťažok zo získanej sumy z predaja umeleckých diel bude venovaný tunajšej nemocnici .
Tešíme sa na vašu podporu charitatívnej myšlienky a sme radi, že aj v tejto aukcii dostali priestor súčasní umelci, ktorí sa svojimi dielami chcú participovať na našom podujatí.


AUTORSKÁ TROJVÝSTAVA SPOJENÁ S BENEFIČNOU AUKCIOU UMENIA - 21.12.2018

DARTE PRIPRAVUJE „ VEČER S UMENÍM “ AUTORSKÁ TROJVÝSTAVA SPOJENÁ S BENEFIČNOU AUKCIOU UMENIA
RÓBERT JIRAN – GREGORY GOY – PETER PLAVČAN
Myšlienka podpory malých umelcov zo ZUŠ formou benefičnej aukcie oslovila viacerých umelcov, ktorí nám svoje diela chceli posunúť bez nároku na odmenu. Vybrali sme troch súčasných autorov – z rôznych štátov i s rôznym štýlom maľby. Z Česka Róbert Jiran, z Ukrajiny Gregory Goy a Peter Plavčan zo Slovenska. Spolu vystavujeme 68 diel týchto troch maliarov, ktoré pochádzajú z ich posledných autorských výstav. Všetky diela sú súčasne zaradené už do prebiehajúcej benefičnej aukcie, ktorá bude ukončená na vernisáži „ Autorskej trojvýstavy“ 21.12.2018 v DARTE GALLERY v Nižnom Hrušove. Diela zaradené do kolekcie benefičnej aukcie so symbolickými cenami môžete už v predstihu dražiť on-line na : www.dartesro.sk
Niečo o autoroch : ( pozri Viac...)


AUKCIA SÚČASNÉHO UMENIA „ SPACE FOR THE YOUNG “ : 25.10.2018 - 4.11.2018

Milé dámy, vážení páni,
Po Letnej a Jesennej aukcii DARTE sme pre našich klientov pripravili a sprístupnili ďalšiu aukciu z diel súčasných autorov, ktorí svoju tvorbu prezentujú aj na našom portáli : www.artconsulting.sk. S mladými umelcami sa stretávam veľmi často v ich ateliéroch, veľa diskutujeme o ich práci a existenčných problémoch, poznám teda veľmi dobre realitu i snaženie týchto umelcov. Možno aj preto sa im snažíme pomôcť nielen organizovaním výstav, ale aj prezentáciou ich diel pre našich klientov - spojenou s možným biznisom. V umeleckých kuloároch sa v posledných rokoch neustále rozoberá téma existenčného prežitia súčasných výtvarníkov , resp. téma tzv. „živého“ - „mladého“ umenia. Sledujem tento stav dlhodobo a ťažko povedať, či by sa to vyriešilo samo bez podobných aktivít. Dovolím si tvrdiť, že zberateľská obec nemá veľký záujem o tvorbu mladých - súčasných autorov, a možno aj preto sme im pripravili túto ďalšiu aukciu.


IX. AUKCIA HISTORICKÝCH A SUPERŠPORTOVÝCH VOZIDIEL DARTE - 9.júna 2018 v PIEŠŤANOCH

Milé dámy, vážení páni, kolegovia „veteránisti“ i všetci obdivovatelia krásnych áut.

Po našich ôsmich úspešných aukciách historických a superšportových vozidiel pripravila DARTE našu historicky deviatu aukciu veteránov . Usporiadame ju 9. júna 2018 - a to ako súčasť veľkolepej akcie veteranistov Piešťanské Zlaté stuhy. Do aukcie obyčajne vždy vyberieme cca dvadsaťpäťaž tridsať vozidiel ( celá ponuka sa aktualizuje priebežne, takže ostatné vozidla sú presunuté do našich ďalších aukcií ). Väčší počet vozidiel v dražbe sa ukazuje ako problematický tak z pohľadu náročnosti ich prevozu na aukciu, ako aj z potreby ich garážového „ustajnenia“ v aukčných priestoroch ( mnohé vozidlá sú privážané už týždeň pred dražbou ) - i následnej priestorovej inštalácie celej aukčnej kolekcie na dražbe. Aj keď aukcie veteránov obyčajne poriadame v našej DARTE GALLERY s príslušnou parkovacou plochou, tentoráz sme sa rozhodli realizovať 9. aukciu DARTE v priestoroch Kúpeľného domu v Piešťanoch. Predchádzala tomu dohoda s našimi priateľmi a usporiadateľmi Piešťanskej Zlatej stuhy.
Na každej aukcii - ale aj v každom obchodnom vzťahu , je medzi dopytom a ponukou priama príčinná súvislosť v tom ,že keď sa jeden zvýši - následne druhý poklesne. Preto produkt ,ktorý je bežne dostupný bude lacnejší, zatiaľ čo produkt , ktorý je ojedinelý - bude stále drahší. V čase recesie, neistoty a rastúcej inflácie, kde sa akcie do nehnuteľnosti rútia, pátrame všetci po nových zdrojoch. Tak vznikol popri umeleckých dielach aj veľký záujem o historické vozidlá. Investovanie do historických vozidiel nie je na trhu nič nové. Iba v období finančnej krízy sa stáva stále viac populárnym...( čítaj viac ).


MALÁ LIVE AUKCIA PASTELOV ZO SÚKROMNEJ ZBIERKY 92 DIEL LADISLAVA MEDNYÁNSZKEHO - 4.2.2018

Ucelenú zbierku obrazov získal v roku 1919 nemenovaný priateľ rodiny, ktorého rodina Mednyánszkych poverila po smrti Ladislava Mednyánszkeho (zomrel 17. apríla 1919) spravovaním majetku a postupným odpredajom. Ten ju nakoniec od rodiny odkúpil a zachoval v celistvosti. Až po smrti vlastníka sa jeho dediči rozhodli celú zbierku ponúknuť do predaja , ktorý vyvrcholí privátnou aukciou v spoločnosti DARTE. Zbierka obsahuje 92 výtvarných diel Ladislava Mednyánszkeho. Pochádza priamo z kaštieľa šľachtickej rodiny Mednyánszkych v Beckove. V kolekcii sa nachádza 38 olejomalieb, 16 pastelov, 7 akvarelov a 31 kresieb tušom, uhľom, či ceruzou. Diela neboli nikdy vystavované na verejnosti, ani ponúkané na predaj iným subjektom. Zbierka je vystavená v DARTE GALLERY v Nižnom Hrušove. Dražba zbierky má naplánované 2 kola. V prvom kole ( ako súčasť Novoročnej aukcie Darte ) sa ucelená zbierka ponúkne „ EN BLOC “. Začali sme teda s postupnou ponukou diel cez naše LIVE aukcie. V predchádzajúcej Live aukcii sme ponúkali 30 jeho kresieb a v tejto LIVE aukcii 18 pastelov . Olejomaľby zo zbierky budú zaradené do Jarnej aukcie DARTE.
Ladislav Mednyánszky sa narodil 23. apríla 1852 v Beckove, v rodine zámožnej šľachtickej rodiny baróna Eduarda Mednyánszkeho a Márie Anny Szirmayovej. V Beckove strávil Ladislav prvých desať rokov svojho života. Ako predčasne narodený chlapec s podlomeným zdravím nesmel vykonávať žiadnu namáhavú prácu, preto sa učil len s mierou a pod dohľadom súkromných učiteľov. Čítať vedel až vo veku desať rokov. ( čítaj Viac...)


AUTORSKÁ VÝSTAVA - TERÉZIA PEKÁRIKOVÁ - „ Diva Design - umenie skla“ v DARTE GALLERY - 31.1.2018

Teréziu Pekaríkovú si mnohí z nás pamätajú ako úspešnú speváčku. Pred devätnástimi rokmi však odišla zo Slovenska. Narodila sa 28. 2. 1959 v Dubnici nad Váhom. Štúdiu sa venovala na stavebnej priemyslovej škole v Trenčíne a tiež na konzervatóriu v Bratislave. Za bývalého režimu zvíťazila v televíznej súťaži Zlatá kamera, čo bolo vtedy niečo ako dnes Superstar. V sedemnástich rokoch už mala za sebou šesť víťazstiev v celoslovenských umeleckých súťažiach. Nakoniec sa speváčka dostala do zahraničia, kde sa o ňu začal zaujímať sympatický Holanďan. A začala sa o ňu okamžite zaujímať aj Štátna bezpečnosť.
Po odchode do zahraničia sa v 90 -tych rokoch usadila v Holandsku. Spočiatku pracovala ako manažérka, kde zastupovala české firmy ako Vsetín a Bohemian Art Glass. S procesom výroby skla sa zoznámila popri distribúcii v sklárňach. Fascinoval ju natoľko, že pred štrnástimi rokmi založila vlastnú firmu „Diva Design“. S vlastnými návrhmi začala v roku 1993. Má svoje výstavy, predáva v rôznych častiach sveta. Je to pre ľudí, ktorí majú radi umenie a vidia hodnotu v kvalite a dizajne. V priebehu rokov s ňou spolupracovali významné osobnosti svetového dizajnu ako Philipp Strack, Ulrika Hydman, alebo jej manžel Bertil Vallieny. Dnes je uznávanou svetovou dizajnérkou skla. Vo vlastnej tvorbe využíva špeciálne, finančne veľmi náročné techniky. Ide najmä o formy a niektoré drahé materiály, púdrové farby, kobalt...
Sama však sklo nefúka, je to totiž remeslo, ktoré má svoju tradíciu a vyžaduje si systematickú prípravu už od útleho destva. Sklené artefakty z umeleckej dielne Terézie Pekaríkovej sú zastúpené v mnohých súkromných i verejných zbierkach. Jeden zo sklenených objektov vlastní aj holandská kráľovná Beatrix.


BENEFIČNÁ AUKCIA DARTE V SPOLUPRÁCI S MESTOM ŽILINA - 8.12.2017

Milé dámy, vážení páni.

K nahliadnutiu sa vám dostáva aukčný katalóg benefičnej aukcie ,ktorú pre vás pripravila aukčná spoločnosť DARTE v spolupráci s mestom Žilina. Výťažok z aukcie bude poukázaný na podporu financovania humánnych aktivít vášho mesta. Benefičná aukcia spĺňa okrem finančnej pomoci dobrej veci aj funkciu propagácie mladých autorov, a teda diela niektorých sa popri dielach renomovaných umelcov objavia aj v tejto aukčnej kolekcii.
Určite platí slogan , že „ umenie je zrkadlom a kronikou svojej doby “. To v plnej miere platí aj vo výtvarnom umení a zvlášť vtedy, ak ono samo napomôže naplniť čašu charity nejakej krásnej myšlienky. Benefičné aukcie sú teda o stretnutí sa ľudí s veľkým srdcom, ktorým pomáhať dobrej veci nie je cudzie. Už dávno slávny grécky učenec Platón povedal, že „hlavným posolstvom človeka je urobiť iných šťastnými“. A človek by mal byť niekedy aj veľkorysý. Verím teda, že aj touto benefičnou aukciou spoločne podporíme ušľachtilú myšlienku usporiadateľov a okrem pekného diela si zavesíme na stenu aj kúsok príjemného pocitu. Na podporu tejto myšlienky pripravila aukčná spoločnosť Darte päťdesiat diel menšieho i väčšieho významu. Okrem slovenských umelcov sú tu aj diela svetových velikánov, ktoré môžu byť ďalším kamienkom mozaiky práve vašej zbierky. ( čítaj Viac )


AUTORSKÁ VÝSTAVA - „ Mariana LujMari Palugová a jej priatelia “

Milé dámy, vážení páni.
Aukčná spoločnosť DARTE v spolupráci s klientmi Artconsulting.sk pripravili dlhodobý projekt spolupráce so súčasnými výtvarníkmi, na základe ktorého sa v našej bratislavskej galérii začínajú organizovať pravidelné výstavy „ MLADÉHO UMENIA“. Úlohou projektu je napomôcť mladým výtvarníkom, ktorí nemajú dostatočnú možnosť realizácie vlastných výstav v spojení so slovenskou zberateľskou obcou. Na týchto pravidelných autorských výstavách súčasných umelcov si môžete nielen pozrieť ich tvorbu, ale aj priamo zakúpiť diela výtvarníkov, s ktorými spolupracujeme. V umeleckých kuloároch sa v posledných rokoch neustále rozoberá téma existenčného prežitia súčasných výtvarníkov , resp. téma tzv. „živého“ - „mladého“ umenia. Sledujem tento stav dlhodobo a ťažko povedať, či sa to samo vyrieši. Vidíme, že aukcie súčasného umenia na Slovensku sa objavujú už iba sporadicky. Veľmi často je mi daná otázka - je obchod so súčasným umením naozaj problematický ? Priznám sa, že áno. Niežeby sa to skutočne „súčasné“( teda „živé“ ) umenie na našich aukciách nedražilo, ale ceny reálneho predaja týchto diel ledva pokryjú náklady spojené s jeho vytvorením, reklamou a konečným predajom diela. Hlavne mladí, začínajúci umelci majú často existenčné problémy. Pravdaže sú chvíľkové „ medové týždne “, resp. nárazové predaje z ateliéru, či vernisáže, ale potom opäť prichádza „obdobie sucha“ . Prevádzka ateliéru niečo stojí, rámovanie, plátno, farby, náklady na prípadné autorské výstavy, vernisáže s cateringom... Kde na to vziať ? Nehovoriac o daňových odvodoch ( pokiaľ sa maľovaním umelec aj oficiálne živí ). Je to realita súčasného obchodu s „mladým “ umením. Ak by to tak nebolo , objavovalo by sa na našich aukciách oveľa viac diel od žijúcich umelcov. V každom prípade je potrebné „mladé umenie “ zo strany aukčných spoločnosti , galérií , či rôznych kultúrno-osvetových stredísk podporiť aspoň umožnením verejných prezentácií ich prác potenciálnym zberateľom a investorom, ktorí zvažujú nákup súčasného umenia ako investície do budúcnosti. Pravdou je, že je pomerne ťažké dnes vybrať umelca, ktorý by bol o niekoľko rokov trhom žiadaným obchodným „ produktom “. Skôr vieme určiť, čo sa nám dnes páči, resp. aj nepáči. ( Pokračovanie na klik : Viac )


JESENNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA A HISTORICKÝCH VOZIDIEL - 24.9.2017

Milé dámy, vážení páni.

Jesenná aukcia umenia je akýmsi „po-oddychovým“ návratom k bežnej činnosti nielen u obchodníkov s umením, ale aj u bežných zberateľov a milovníkov umenia. Je cítiť upokojenie a hlavne opätovne zvýšený záujem o túto komoditu. Cielene sme aukciu umenia spojili aj s aukciou historických vozidiel, ktoré za posledné roky prežívajú aj na Slovensku veľké boom. Do aukčnej ponuky sme vybrali tri stovky položiek a ostatné nezaradené diela sa objavia priebežne v našej online, resp. v našich týždenných „Malých Live aukciách“. Predsa len je to lepšie riešenie ( poučili sme sa, keď sme do tohoročnej Jarnej aukcie zaradili vyše šesť sto diel a potom – keďže sa to časovo nedalo zvládnuť jednou aukciou, sme dražbu rozdelili na dve aukcie po sebe. O tú druhú bol prirodzene už oveľa menší záujem).
Kombinácia umenia a veteránov je určite výbornou symbiózou. Aj zberatelia umenia si radi pozrú historické „ tátoše “ a keďže je tu aj možnosť priamej kúpy... stačí sa iba rozhodnúť. Podotýkam, že aukcie veteránov na Slovensku usporadúva iba naša spoločnosť a aj keď sú dnes na Slovensku hitom zrazy veteránov – tam vozidlo nekúpite. A investične sú historické vozidlá stále na špici najžiadanejšej komodity. Vlastniť dnes veterán patrí k spoločenskej prestíži. Ale aj s umením na stene „ohúrite“ svoje návštevy. Byť vlastníkom zbierky obrazov je dnes spoločenským bontónom. Diskusia sa okamžite zvrtne na umenie a vy v nej hráte „prvé husle“. Nie je to dobrý pocit ? Stále si spomeniem na môjho priateľa, ktorý sa dlho prechádzal po našej galérii a potom mi povedal : „ Jaro, už viem aký je rozdiel medzi mojimi a tvojimi peniazmi. Tvoje sa mi aj páčia...“. Ale pravdaže zbierka umenia a starožitnosti nie je iba o peniazoch.
Čo sme teda pripravili do Jesennej aukcie ?


AUKCIA STAROŽITNOSTI A ZBERATEĽSKÝCH KURIOZIT - 14.8.2017 - 28.8.2017

Milí priatelia, zberatelia a obdivovatelia starožitnosti.
Súčasný stav v obchode so starožitnosťami potvrdzuje určitú stagnáciu záujmu o túto komoditu . Potvrdzujú to nielen starožitníci, díleri, či burzoví predajcovia, ale s úprimným srdcom aj aukčné spoločnosti. Cez to všetko aspoň raz do roka takúto aukciu pripravujeme, a snažíme sa oživiť obchod aj s touto komoditou.


LETNÁ SPOLOČNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA A HISTORICKÝCH VOZIDIEL DARTE - 11.6.2017

Milé dámy, vážení páni.
Opäť ste sa stretli s ponukou našej Letnej aukcie, v ktorej sme spojili ponuku výtvarných diel aj s dražbou vybraných historických vozidiel. Spojili sme tieto dve komodity do jednej aukcie cielene, nakoľko je z našej strany snaha rozšíriť obzor záujmu zberateľov umenia aj na historické autá a podobne solventným záujemcom o veterány nenásilným spôsobom „podstrčiť “ zaujímavé umenie, ktoré nalistujú v spoločnom katalógu. Priznávam, že stále bojujeme aj o získanie nových zákazníkov, pretože klientela je k živým aukciám stále viac konzervatívnejšia. Vidím aj u kolegov markantný pokles záujmu (napr. letná aukcia Art Invest v Bratislave skončila s úspešnosťou 16 %,letná aukcia Sogy iba 39%..., podobný pokles záujmu deklaruje vo svojom komentári aj Soga ( vyberám z ich blogu ) „...živé aukcie akoby dobiehali nové technológie či skôr nové generácie. Jedno je isté – v takom móde, ako aukčný život funguje dnes na Slovensku, dlho fungovať nebude. Alebo inak – ak bude, nebude to pre jeho organizátorov jednoduché. V uplynulom roku sa z aukčného podnikania po niekoľkoročnom boji definitívne stiahol Pavol Weiss. Po viacerých aktívnych rokoch je to kapitulácia, ktorú však výsledky opakovane naznačovali už dávnejšie... podobne aj spoločnosť ART BID v minulom roku prehodnotila systém fungovania a vo svojej dramaturgii živé dražby nahradila od novembra sériou online aukcií... “. Čo dodať k tomuto komentáru kolegov ? Je to reálny odraz trhového nezáujmu, s ktorým sa boria hlavne novovzniknuté aukčné spoločnosti. Podobne po neúspešnej aukcii v michalovskom Moussone ukončila svoju aukčnú aktivitu aj novozaložená spoločnosť z Prešova.


AUTORSKÁ DVOJVÝSTAVA : ŠTEFAN PRUNER - „ MOZAIKA ŽIVOTA “ & GREGORY GOY -„ CITY LIFE “

Príhovor kurátora výstavy.

Je všeobecne známe, že história umenia je zároveň históriou ľudských príbehov. Odhaľuje osudy spoločnosti, dokumentuje jej prerody a prezentuje vzácnosť ľudskej totožnosti. Spoločná dvojvýstava, ktorú pripravila DARTE vo svojej DARTE GALLERY v Nižnom Hrušove má za cieľ nanovo priblížiť jedného slovenského umelca, mimoriadneho človeka a talentovaného tvorcu s prihliadnutím na osobitosť mozaiky jeho žitia a jedného mladého, ale veľmi perspektívneho zahraničného umelca , ktorý po prvýkrát pripravil svoju komornú výstavu aj na Slovensku. Spojením prezentácie prác dvoch odlišných umelcov , rozdielnych tak v štýle, téme a clkovom umelckom vyjadrení chceme poukázať na to, že každé umenie je osobité, krásne, nepokojné a zároveň civilizujúce. Treba ho iba pochopiť a vnútorne precítiť. Aukčná spoločnosť DARTE sa už od svojho vzniku snaží o propagáciu mladých umelcov tak cez svoje aukcie súčasného umenia, ako aj cez autorské výstavy. Popritom pravdaže nezabúdame ani na stálice nášho výtvarného umenia. Možno aj preto sme v tejto výstave dali priestor po jednom reprezentantovi z oboch táborov.
Prvým z prezentovaných umelcov našej výstavy je známy slovenský výtvarník Štefan Prukner. ( viď. Viac )


PREDAJNÁ AUTORSKÁ VÝSTAVA DIEL TATIANY SIEDLOVEJ & IGORA NAVROTSKÉHO - 7.4.2017

Vážené dámy, vážení páni.
Osobitá tvorba Tatiany Siedlovej a Igora Navrotského dokazuje, že klasická poctivá maľba a obrazná reč inotajov sú schopné upútať i v aktuálnej dobe. Ich diela sú tak výzvou nielen k estetickému stanovisku, ale aj k filozofickým úvahám. A práve v tom možno vidieť najväčší prínos týchto umelcov na súčasnej výtvarnej scéne. Aukčná spoločnosť DARTE pripravila v piatok 7.4.2017 vernisáž spoločnej autorskej výstavy oboch umelcov s možnosťou kúpy ich obrazov priamo na výstave. Vzhľadom na obmedzený počet účastníkov vernisáže v našej DARTE GALLERY v Bratislave, sme spustili celú kolekciu aj v on - line aukcii na našom webe. Dražba ich diel je voľne prístupná klientom DARTE. ( viď. Viac )
V neustále napredujúcej spoločnosti napriek množstvu nových objavov a poznatkov sa z nášho sveta akosi vytrácajú morálne hodnoty, stúpa ľahostajnosť a násilie. V takejto situácii zohráva nezastupiteľnú úlohu umenie. Umenie, ktoré poľudšťuje, ktorého výtvarné výpovede sú zároveň otázkami. Týmto spôsobom komunikuje i tvorba Navrotského a Siedlovej. Diváka vyruší a konfrontuje s motívmi jeho konania i zmyslom žitia. Hoci v dielach tejto manželskej dvojice nadobudlo splynutie tradície s modernosťou osobitý výtvarný výraz, v súčasnosti sú oveľa viac známi za hranicami ako doma. Ich diela sa nachádzajú vo verejných a súkromných zbierkach napr. v Nemecku, Holandsku, vo Veľkej Británii, či USA a Austrálii. Výstava, ktorú pripravila Aukčná spoločnosť Darte v spolupráci s umelcami ponúka aj slovenským milovníkom umenia možnosť rozšíriť si vlastné zbierky o diela, ktoré sú po technickej stránke veľmi kvalitne prevedené. Výstava predstavuje tvorbu týchto maliarov v ich najzásadnejších témach od alegorických scén, cez štylizované portréty, akty, zátišia až po zobrazenia zvierat často s humornou myšlienkou.

Obaja umelci získali svoje výtvarne školenie na Univerzite výtvarného umenia a architektúry v Kyjeve v rokoch 1992 – 1998. Tu sa pre ich budúce smerovanie stal obzvlášť prínosným príklad uznávaného profesora Petra Alexandroviča Zikunova. Po zavŕšení štúdií sa Siedlova i Navrotskyi stali členmi Únie umelcov Ukrajiny a neskôr aj Únie umelcov Slovenska. Popri praktickej maliarskej tvorbe sa úspešne venujú organizovaniu workshopov a pedagogickej činnosti. Vyučujú výtvarné techniky a vedú kurzy klasickej viacvrstvovej maľby. Rozvíjať talent a presadiť sa vo svete umenia pomáhajú tak deťom, mladým talentom ako i dospelým zo Slovenska aj Ukrajiny. Manželia sa taktiež zapájajú do charitatívnych činností a darovaním svojich diel pomáhajú chorým pacientom.
Spolupracujú s umeleckou agentúrou Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia, s Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi a zúčastňujú sa projektov organizovaných Slovenskou výtvarnou úniou. Vystavovali napr. v Prievidzi, Nitre, Trenčianskych Tepliciach, Bratislave, Trnave, Košiciach i v Prahe a Liberci. Za svoju tvorbu získali v roku 2015 Ocenenie medzinárodnej poroty na Výstave mladých ruských umelcov v Bratislave. Slovenskú republiku zastupovali v zahraničí viac ráz na medzinárodnej súťaži výtvarného umenie Premio Citta di Porto Sant Elpidio v Taliansku, kde Navrotskyi získal Ocenenie významný umelec. Zúčastnili sa aj prestížnej medzinárodnej súťaže Perla dell´ Adriatico taktiež v Taliansku.

Podobne ako väčšina umelcov si aj I. Navrotskyi a T. Siedlova najprv museli prejsť cestou skúmania, experimentovania a filtrácie, kým objavili osobný výtvarný prejav. Tým sa stali výtvarníkmi zrelými, so zreteľne vyhranenou maliarskou víziou. Obaja veria v silu individuality, napriek tomu rešpektujú remeslo a umenie starých majstrov. Ich vzorom sa stal Rembrandt ( predovšetkým jeho neskorá tvorba ), Caravaggio, Goya a ruskí umelci ako napr. Repin, či Kramskoi. Z toho vychádza očarenie technikou maľby, ktorá je v nimi používanej podobe na súčasnej slovenskej výtvarnej scéne ojedinelou. Umelci ovládajú túto klasickú techniku naozaj bravúrne. Podobne ako starí majstri ukladajú jednu lazúrnu vrstvu na druhú, aby dosiahli špecifickú, novú farebnosť. Lom svetla následne zintenzívňuje dojem hĺbky, priehľadnosti a plastickosti. Technika si vyžaduje vysokú mieru disciplinovanosti, prácnosti a trpezlivosti, ktorá podľa slov umelcov v súčasnom výtvarníctve absentuje.
Leskom starého sveta ich diela žiaria nielen kvôli klasickej technike, ale aj vďaka motívom, ktoré spracuvávajú. Alegórie, metafory, novodobé prerozprávania dávnych príbehov majú v sebe vždy kúsok romantickej drámy a scénického umenia. Umelci narábajú so zástupným zobrazením, prostredníctvom ktorého spracovávajú problematiku vzťahu jednotlivcov k sebe navzájom a k spoločnosti. Maliari týmto spôsobom spájajú svet vizuálne vnímateľný so svetom nadzmyslovým, či fiktívnym. Štýlovo ich možno zaradiť k realistickým umelcom so zmyslom pre vnímanie abstraktnej poetiky a symbolizmu. ( viď. Viac )


JARNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 5.3.2017

Milé dámy , vážení páni.
V mesiaci marec už takmer tradične prichádzajú aukčné spoločnosti na Slovensku s ponukami svojich jarných aukcií umenia. Veríme, že aj v roku 2017 dokážeme spolu s kolegami vytvoriť pre našich klientov slušné aukčné kolekcie, ktoré určite rozšíria ich súkromné zbierky. Aukčná spoločnosť DARTE vybrala do jarnej aukcie 435 diel z celkového balíka ponúknutých diel. Musím priznať, že po otvorení našej sesterskej DARTE GALLERY v Bratislave sa nám takmer o tretinu navýšili ponuky zo strany majiteľov diel hlavne z tejto lokality. Je to reálny odraz spoločenskej situácie, resp. verejného záujmu o získanie nových finančných zdrojov v čase ekonomickej krízy ( ale aj prirodzeného konkurenčného boja na Slovensku ). Pri výbere diel sme sa dlho rozhodovali , no nakoniec sme ostali pri starej štruktúre aukčnej kolekcie a už tradične sme dali prednosť hlavne našim „ východoslovenským“ ( teda aj „ zakarpatským “ ) autorom . Nezaradené diela posunieme do našich on-line, LIVE a benefičných aukcií. Počet štyristo tridsať päť diel však prevyšuje aj naše aukčné limity. Keďže tlak zo strany majiteľov ponúkaných diel je smerovaný na zaradenie práve ich obrazov do aukcie , rozhodli sme sa celú aukčnú ponuku zrealizovať v dvoch kolách dražby - v priebehu dvoch dní po sebe. Takto vytvoríme príjemnú atmosféru aukcie v sále a zbavíme sa skutočnosti, že poslednej tretiny aukcie sa účastní už ani nie polovica z pôvodných účastníkov. Takže v nedeľu 5.3.2017 prebehne v sále živá aukcia prvých 200 diel aukčného katalógu a v pondelok 6.3.2017 budeme pokračovať dražbou druhej polovice aukčnej ponuky. Celú aukčnú ponuku môžete už dražiť v predstihu on-line a naviac obidve dražby budeme vysielať na našom kanáli aj Live – s možnosťou dražiť priamo z vášho počítača. Stačí sa iba zaregistrovať na túto Live dražbu. K tomuto problému ešte maličký dodatok, resp. môj postreh. Je častým javom, že mi po našej aukcii LIVE volá viacero klientov s otázkou ... ako dopadla dražba Live, za koľko sa vydražil ten, či onen obrázok ? Nechcelo ma to vpustiť do sledovania živého prenosu aukcie... Rovno sa pýtam – a prihlásili ste sa na Live video prenos ? Nie, chcem ostať v anonymite... Odpovedám stroho , ale úprimne – ak sa nezaregistrujete na aukciu, neuvidíte ani jej priebeh. Naopak všetci zaregistrovaní a nami následne odobrení účastníci aukcie si vychutnávajú dražbu z tepla domova. Prípady, kedy nám komplikovali aukcie zmarenými dražbami anonymní „pozorovatelia“ sú už dávno preč. Našťastie, zaregistrovaných vyše dvadsať tisíc klientov DARTE je dostatočný počet na to, aby sme nemenili našu obchodnú stratégiu.


JESENNÁ AUKCIA UMENIA A MÚZEUM ANNY LESZNAI V DARTE

( Príhovor vedúceho dražby )

Milé dámy, vážení páni.

Obdobie oddychu je za nami a všetci sme sa vrátili do zabehnutého kolotoča bežného života. Septembrové aukcie umenia sú našou prvou veľkou akciou, s ktorou sa v tomto období stretávate. Pripravili sme do aukcie vyše tristo výtvarných diel, ktoré by mali osloviť „ všetky kategórie “ zberateľov. Chcel by som predsa len upozorniť na diela od významnejších umelcov , ktoré by mohli zaujať pozornosť aj tých najnáročnejších zberateľov. Autori, ako Jakoby, Jasusch, Mousson, Hložník, Bokšay, Erdélyi, ,Benka, Krivoš, Zmeták, Laluha, Mednyánszky, Kern, Galanda,Kocka, či zberateľsky žiadaný Hitler, určite stoja aspoň za pozretie si ich prác. Všetky diela sú pravdaže prístupné na obhliadku v aukčnej sále DARTE GALLERY v Nižnom Hrušove a pri príležitosti vašej návštevy v našich firemných priestoroch vám chcem ponúknuť aj paralelne sprístupnenú expozíciu nášho novootvoreného múzea známej maliarky, spisovateľky, političky – ale hlavne obyvateľky Nižného Hrušova – Anny Lesznai. Keďže spomínaní umelci sú vám určite veľmi známi a ich diela v našej aukcii si môžete pozrieť tak fyzicky ako aj prezentáciou na webe, priblížim sa v tomto príhovore viac k spomínanému múzeu, resp. k umelkyni  Anne Lesznai. Nakoľko iba prednedávnom vyšla moja kniha o živote a tvorbe tejto umelkyne, citujem z jej obsahu . ( Publikácia je dostupná na predaj v múzeu Anny Lesznai ).


DARTE a jej „Malé aukcie LIVE“.

Milé dámy, vážení páni.

Je síce ešte dovolenkové obdobie, ale ako ste si všimli, DARTE prináša svoje Malé aukcie Live aj v tomto čase. Už druhý rok poskytujeme ( najprv pravdaže sporadicky ) pravidelné dražby výtvarných diel v živom prenose z aukčnej sály v DARTE GALLERY. Sú neverejné a počet diel spravidla neprekročí číslo 12. Keďže sme sa rozhodli začínať ich dražbu s jednotnou „Starting price “ od 100 eur, je to veľmi lákavé pre zúčastnených dražiteľov. Boli prípady, keď sa dielo so znaleckým ocenením na cca 2000 eur predalo za 300 eur ( čo potešilo vydražiteľa, ale nepotešilo majiteľa), ale aj opačný prípad, kedy sa maličké dielo vydražilo na konečnú sumu 32 000 eur ( konkrétne dielo A.Hitlera ). Chcem týmto len potvrdiť ekonomickú tézu, že v biznise nakoniec aj tak „ všetko zariadi neviditeľná ruka trhu “. My len pripravme pohodlné obchodné podmienky a „ono sa rieši samo“. Pre dražiteľov DARTE je spôsob našej Live aukcie naozaj pohodlný. Povinnou registráciou sme inteligentne vyselektovali „ anonymných podnikavcov “, ktorí nám dlho „mútili “ online aukcie. Podobne aj vstup na živú aukciu v našom súkromnom priestore je len pre našich serióznych zberateľov a investorov do umenia. Po takýchto opatreniach sa potom naozaj obchoduje bezstresovo, s priestorom na riešenie nových príjemných aktivít rodinnej firmy. Tvrdím teda, že naše Live aukcie už našli svoju veľmi slušnú klientelu ( hlavne zahraničným dražiteľom tento spôsob veľmi vyhovuje ) a môžeme do nich postupne zaraďovať bez strachu už aj diela vyššieho levelu. Aukcia je prístupná vo všetkých svetových jazykoch a vstup na ňu je bezplatný. Dražiť môžete aj cez svoj telefón ( tu sa však zobrazuje iba dražobné počítadlo bez Live videa zo sály ). Na začiatku je treba trochu internetovej zručnosti pri registrácií, ale v prípade problému vás osloví náš pracovník a dorieši potrebné.
Aj v tejto najbližšej aukcii Live sú zaradené diela V. Hložníka, Katonu, Rogovského, Neográdyho, Halásza Hradila , či drobnosti od Moussona, Felda a Laluhu – ktoré sú žiadaným artiklom aj na exkluzívnych aukciách. Pred živým prenosom z aukcie sme sprístupnili aj možnosť dražiť online - so značným časovým priestorom na „ preštudovanie “ ponuky ( táto symbióza dvoch spôsobov dražby v jednej aukcií je ináč svetovou raritou ). Stačí sa teda iba rozhodnúť.

A prečo sme vybrali na živý prenos štvrtok o 17oo hod?


AUTORSKÁ VÝSTAVA OBRAZOV PAVLA HAMMELA - 26.5.2016 DARTE GALLERY N.HRUŠOV

Pavol Hammel je známy predovšetkým ako profesionálny spevák , hudobník a skladateľ. Je však aj úspešným podnikateľom a vynikajúcim maliarom. Prvé výstavy ako výtvarník mal v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici, na zámku v Holíči a jeho obrazy visia aj v hoteli Hradná Brána pri Devíne. Vystavoval v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne aj v Šarišskej galérii v Prešove. Všetky jeho obrazy z týchto výstav potom kúpil jeho priateľ a obchodník s umením Jaro Krajňák - majiteľ aukčnej spoločnosti DARTE , ktorý odvtedy na aukciách pravidelne ponúka na predaj aj jeho nové diela. Práve to bolo dôležitým medzníkom jeho obchodného renomé a dnes sa jeho obrazy pohybujú v cenách nad tri tisíc eur.Následne pokračoval Pavol Hammel so svojími výstavami v Bratislave, Žiline a Považskej Bystrici. Odtiaľ bola presunutá celá výstava do DARTE GALLERY v Bratislave. Poslednou autorskou výstavou Pavla Hammela v spojení s DARTE bola výstava zahraničná v Moskve - v decembri 2015, ktorá viditeľne posunula výtvarnú tvorbu umelca aj do povedomia zahraničnej zberateľskej obce.


HISTORICKÉ VOZIDLÁ DARTE - Prenájom veteránov na akcie

OZNAM :
Aukčná spoločnosť DARTE ponúka svoje historické vozidlá aj na fotenie a odvoz mladomanželov počas svadby. Taktiež na rodinné a spoločenské oslavy. Kontakt : 0905 356 921


5. AUKCIA NUMIZMATIKY DARTE - 24.4.2016 V DARTE GALLERY

( Z príhovoru vedúceho dražby )

Milé dámy, vážení páni ,
aukcie výtvarného umenia, starožitností, historických vozidiel , či iných zberateľských kuriozít, sa stali za dvanásť rokov existencie aukčnej spoločnosti DARTE samozrejmosťou a súčasťou obchodného života na našom trhu. V rozmedzí rokov 2010 – 2015 zaznamenalo vedenie DARTE u našich klientov okrem nárastu dopytu po kvalitnejších umeleckých dielach a veteránoch aj zvýšený záujem o zlato a striebro – ako o formu stabilnej a dlhodobej investície. Po finančných krízach, ktoré nás postretli je jasné, že aj investície do drahých kovov majú svoj momentálny zmysel. V súčasnom ekonomickom prostredí s nekrytou menou (náchylnou na prudkú devalváciu spôsobenú častokrát nekontrolovanou tlačou peňazí), sú hmotné statky akéhokoľvek druhu (vrátane prírodných zdrojov a nehnuteľností) investíciami, ktoré by mali byť u každého investora uprednostňované. Aj preto sme využili naše dlhoročné skúsenosti a pozitívne obchodné vzťahy s klientmi DARTE a popri sprostredkovaní predaja umenia a starožitností pristupujeme aj k sprostredkovaniu predaja obchodnej komodity numizmatického produktu. V tejto etape sa na numizmatických aukciách DARTE sústreďujeme hlavne na aukčné ponuky zlatých a strieborných mincí – čomu odpovedá aj naša ďalšia - 5. aukcia numizmatiky.


ROK 2016 ZAČÍNA BYŤ Z POHĽADU OBCHODU S UMENÍM V DARTE VEĽMI ÚSPEŠNÝ.

Keď sme sa v decembri - po návrate z úspešnej akcie DARTE v Moskve ,vo firme lúčili so starým rokom, všetci sme sa zhodli na spoločnom názore – „nezaháľať “, a teda zapnúť hneď od prvého týždňa nového roka. Za posledné roky bolo v tomto biznise na Slovensku typickým javom, že vznikla u všetkých „novoročná prázdninová bublina“ - až po marcové jarné aukcie. Veľkým prekvapením teda bola naša novoročná Komorná aukcia VIP ( 7.1.2016 v Košiciach ), s vysokou úspešnosťou predaja, s veľkým záujmom i nečakaným obratom. To nás iba utvrdilo v názore, že naši klienti nie sú v tomto období tak celkom „ mimo hry “ , naopak - veľmi aktívne sledujú naše aktivity i ponuku umenia. Spustili sme teda aj naše pravidelné „Malé aukcie LIVE “, ktoré každý štvrtok o 15oo hod. prilákajú na živý video prenos dražby slušné množstvo zberateľov. Úspešnosť týchto malých aukcií prevyšuje dokonca číslo 90 %. Keďže priamy prenos aukcie s možnosťou dražiť Live má celosvetový záber, automaticky sa na nás napojilo množstvo klientov z rôznych kútov sveta. Potešilo nás to, no súčasne sme boli nútení prepracovať systém komunikácie a sprístupniť webovú stránku DARTE vo všetkých svetových jazykoch. Ak si teda chcete dnes prečítať naše aktivity napr. v čínštine – stačí jedno kliknutie vpravo hore na „ VYBERTE JAZYK “. Investícia sa pravdaže oplatila, záujem sa navýšil geometrickým radom a veľký nápor záujmu sme zaznamenali hneď na našej Jarnej aukcii, kde 60 % úspešnosť dosiahla obrat vyše 1,2 mil. eur. Nárast záujmu však nie je iba vďaka zahraničným klientom. Vo februári sme v našej bratislavskej DARTE GALLERY usporiadali vernisáž výstavy mladej umelkyne Barbory Okasovej. Práve záujem bratislavských klientov o túto vernisáž i výstavu v DARTE ukázal, že sme sa celkom slušne etablovali aj u bratislavských zberateľov. Pravdaže im za to ďakujeme a chceli by sme našu spoluprácu doviesť do širšieho kontextu.
Rekapitulujme si teda, čo DARTE pripravuje v najbližšom čase ?


„ MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR “

Kolektív DARTE Vám ďakuje za prejavenú dôveru v roku 2015 . Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa osobných i pracovných úspechov v novom roku.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu aj v roku 2016.ZIMNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA A STAROŽITNOSTÍ - 29.11.2015

Milé dámy, vážení páni.
Obdobie Vianoc patrí medzi tie najkrajšie chvíle, ktoré počas roka so svojimi rodinami prežívame. Aj našu aukčnú ponuku z 315 položiek sme teda prispôsobili tejto chvíli a okrem klasickej ponuky výtvarného umenia sme tam zaradili aj niekoľko položiek starožitností, ktoré by mohli potešiť ako vianočný darček vašich najbližších. Taktiež sme v kolekcii vyhradili dostatočný priestor aj pre súčasné umenie, ktoré je cenovo veľmi prístupné a poteší hlavne mladšiu generáciu zberateľskej obce. Podobné diela ponúkame aj v našich malých aukciách Live, no upozorňujem klientov, že tieto sú sprístupnené už aj na pasívne pozeranie iba pre zaregistrovaných dražiteľov. Podobne to bude už aj na zimnej aukcii. Takže - registrujte sa v predstihu.
So zimnou aukciou – a teda so záverom kalendárneho roka, je vždy spojená aj akási rekapitulácia nášho celoročného snaženia.
Čo sme v roku 2015 v DARTE dosiahli ?


BOL KRST KNIHY : Druhý diel publikácie o falošných obrazoch „ FALZIFIKÁTY NA SLOVENSKU II. “ je tu.

Druhé pokračovanie očakávanej publikácie „ FALZIFIKÁTY NA SLOVENSKU II. “ sme krstili 16.10.2015 v bratislavskej DARTE GALLERY.

Kniha, ktorú autorsky spracoval Dr. Jaroslav Krajňák, PhD. ( súdny znalec na Pravosť umeleckých diel a starožitností ) je rozšírenou 350 stranovou odbornou publikáciou, ktorá obsahuje okrem teoretických postrehov z oblasti výroby, ponuky a predaja falzifikátov na Slovensku aj 600 reprodukcií diel falzifikátov, ktoré sa snažili ich majitelia v posledných rokoch ponúknuť na predaj cez aukčnú spoločnosť DARTE. Unikátom sú odborné state o znaleckom postupe pri určovaní veku maľby formou deštruktívneho i nedeštruktívneho postupu - röntgenfluorescenčnou spektroskopiou, reflektografiou, mikroskopiou a chemickým rozborom vzoriek. Interesná je aj kapitola o dielach, ktoré majú vystavený aj znalecký posudok, ale znalec pri posudzovaní diela pochybil. Publikácia bude po jej krste prístupná v DARTE GALLERY.
Krst knihy sa uskutočnil 16.9.2015 v bratislavskej DARTE GALLERY o 19oo hod. - ako súčasť vernisáže autorskej výstavy Nicolety Jutka.
Viac foto z krstu knihy nájdete v našej FOTOGALÉRII.


JESENNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA, STAROŽITNOSTI A HISTORICKÝCH VOZIDIEL DARTE - 27.9.2015

Milé dámy, vážení páni.

Je tu opäť podovolenkové obdobie a všetci sa už tešíme na zaužívaný režim bežného života. Pre nás to znamená hlavne pripraviť jesennú aukciu umenia, ktorú sme rozšírili aj o ponuku historických vozidiel . Táto obchodná symbióza dvoch komodít je výhodnou hlavne z pohľadu našich dražiteľov, ktorí si budú môcť vychutnať tieto dve aukčné kolekcie v jednom katalógu a samozrejme pri jednej návšteve aukčnej spoločnosti.
Ak sa retrospektívne pozriem na obdobie leta v DARTE, tak musím potvrdiť zvýšený záujem tak o našu obchodnú ponuku, ako aj nečakaný príliv nových zaregistrovaných klientov na našom webe ( naša databáza prekročila počet 18 000 zaregistrovaných členov ). Verím, že tento príliv nie je nejakou spoločenskou paralelou na príliv imigrantov, ale bol zapríčinený našou zvýšenou ponukou umenia počas leta ( Darte nemala pracovnú odstávku ). Dopomohli k tomu však aj „ tzv, kultúrne škandály “ , pre ktoré som bol ako súdny znalec doslova bombardovaný tak médiami, ako aj našimi klientmi. A to, že som ich v našich komentároch odkázal linkami na články v médiách, prinieslo nečakanú vlnu novo zaregistrovaných sympatizantov Darte. Hlavne škandál u našej konkurencie ( Soga urobila odborný i obchodný „kopanec “ za 33 miliónov eur , a to je už predsa len nestráviteľné sústo aj pre tých najvernejších ). Posledný ( akoby ospravedlňujúci ) blog ich výkonného riaditeľa ma dokonca rozosmial a pripomenul mi známy filmový výjav, keď v metaforickom poňatí zlodej kričí : „ chyťte zlodeja ! “. Jedno je však pravda - „biznis storočia“ nevyšiel, prípad už vyšetruje prokuratúra ( podľa advokáta Miroslava Budaja v poslednom článku Pravdy sa skúma, či predávajúci neboli Sogou a jej znalcom pri stanovení ceny sochy uvedení do omylu ), minister urobil personálne výmeny zodpovedných pracovníkov vo svojom rezorte a o niečom podobnom sa šepká aj „kdesi inde“. Osobne neskrývam eufóriu, že aj „professed vševedko “ môže zlyhať. A je známe, že každé „faux pas“ vašej konkurencie naopak vás posúva dopredu. Neriešme však problémy iných, ale pozrime sa radšej na naše jesenné aktivity.


MÉDIA NAPÍSALI :„Kultúrny škandál, aký tu dlho nebol “.Súdny znalec Július Bárczi i SOGA pochybili.

Priznám sa, že som o mimoaukčnom predaji busty pápeža Pavla V. od talianskeho barokového sochára Giana Lorenza Berniniho v Soge za 24 000 eur nevedel ( oficialné vyjadrenie Sogy na stránke uvádza, že sochu pred predajom odborne posudzoval ich zamestnanec a súdny znalec Mgr. Július Barczi ). Obchod urobili po aukcii a tieto obchody sa nezverejňujú. Až keď ma začali bombardovať otázkami naši klienti i rôzne média, tak som sa so situáciou viac oboznámil. Nie je to biznis DARTE, ale otázky prichádzali smerom na mňa - ako na dlhoročného súdneho znalca ( priama otázka médii znela: ...Išlo „iba” o omyl a pochybenie kompetentných alebo o zámer poškodiť Slovensko? Ako je možné, že sa tak „sekol” znalec na barok a odborníci zo Sogy?...Má to nejaký dopad aj na DARTE ? ). Jediné čo som vtedy vedel s istotou bol fakt, že v roku 2002 sa v Sotheby´s vydražila iná socha Berniniho za 2,1 milióna libier. Tieto výsledky sú prístupné na Artprice a všetci obchodníci si to vedia v predstihu zistiť a prispôsobiť svoje predaje obchodnej realite. Ak išlo v tomto prípade o originál prvej mramorovej busty pápeža Pavla V. od Berniniho - jej hodnota je oveľa vyššia ( podľa mňa 6 - 7 miliónov eur ) ako vydraženej sochy v roku 2002. Z médii citujem :...Vtedajší pracovník a súdny znalec Sogy Mgr. Július Barczi ju „odborne“ atribuoval, teda ohodnotil ako repliku („podľa Berniho“). Na základe tohto odhadu spočiatku navrhoval trom dedičom Zmetáka – synovi Petrovi, dcéram Uljane a Zuzane – cenu iba 8-tisíc eur. Syn Peter nesúhlasil, tak išla busta pápeža do aukcie SOGY ako kópia podľa talianskeho barokového sochára Giana Lorenza Berniniho, na základe čoho ju Soga ocenila a predala za 24 tis. eur... Aukčná sieň SOGA sa bráni, že SOGA nie je žiadnou vedeckou ustanovizňou a nedisponuje nejakým stálym tímom odborníkov „na všetko“...??? Ale predsa diela do ich aukcie oceňuje osobne zostavovateľ katalógu Ján Abelovský. Ten robí k dielam aj odborné popisy a mnohokrát to zastrešuje svojou „ znaleckou ? “ firmou s.r.o. ARS LEGIS. (Aj keď nejde o štátneho súdneho znalca, celý honosný názov je - Slovenský syndikát znalcov umenia - ale jej jediným členom je iba samotný PhDr. Ján Abelovský CSc. ). Takže aké vykrúcanie páni zo Sogy? Kto pochybil ? Nie je naozaj vinníkom nakoniec Bernini ?...“ .
A aký dopad má tento odborný i ekonomický škandál na DARTE ? V prvom rade si dáme ešte väčší pozor na dodané diela do aukcie aj so znaleckými posudkami a v druhom rade nebudeme v DARTE akceptovať odborné znalecké posudky Mgr. Bárcziho. ( Keďže sa socha predala podľa článku v médiách za vyše 30 miliónov eur, takéto odborné chyby sa nemôžu u znalca akceptovať. ( Dúfajme , že nezačne oceňovať aj artefakty v Betliari - kde bol presadený za riaditeľa ( pozn. a. ). Veľmi trefne sa o ňom vyjadrila v citovanom článku uznávaná odborníčka profesorka Pötzl-Malíková, ktorá uvádza : „Naši „takzvaní“ znalci sú veľmi slabí. Nie je pravda, čo tvrdia, že na Slovensku ani v blízkom okolí sa nenachádza nikto, kto by mohol posudzovať Berniniho. Napríklad vo Viedni žije Sebastian Schütz a keby si dal pán Barczi tú námahu, tak aj v knižnici SNG zrejme nájde publikácie amerického odborníka na Berniniho, Rudolfa Wittkowera, ktorý píše o osudoch tejto stratenej mramorovej sochy a zverejnil aj jej fotografiu, nielen fotografiu jej bronzového odliatku z Kodane...“ .
Čo je ale z tohto prípadu najhoršie ? - píše časopis Týždeň.sk : ... „Najhoršie je, že boli poškodení spoluvlastníci sochy, traja dediči Zmetáka, a ten, kto im spôsobil ujmu a zaviedol ich do omylu, že majú iba repliku Berniniho, je zrejme aukčný dom. Áno, je to nedôsledná práca ľudí zo Sogy, kunsthistorikov a súdneho znalca Júliusa Bárcziho a výkonného riaditeľa Sogy Jána Abelovského, ktorí namiesto priznania si omylu robia teraz všetko pre to, aby vina nepadla na nich... Zvláštne je, že práve Abelovský s celou kauzou lacného predaja a vývozu busty oboznámil dvoch dedičov Zmetáka, dcéry Zuzanu a Uljanu, až 14. júla, pričom tretí dedič, teda syn Peter Zmeták, sa o celej kauze dozvedel až 22. júla od autora tohto článku. Mimochodom, je to jediný z troch potomkov, ktorý zatiaľ túto zmluvu so Sogou nepodpísal. A jediný, ktorý nám v rozhovore povedal, že sa obráti s podaním na prokuratúru. “. ( Zdroj: http://www.tyzden.sk/casopis/25637/socha-ktoru-si-nezasluzime/


VYDALA SA NÁM AJ DRUHÁ LICITÁTORKA DARTE - 15.8.2015

Sobota - 15. augusta 2015 bola sviatočným dňom aj v spoločnosti DARTE. Tento deň bol totiž svadobným dňom našej licitátorky Bc. Aničky Žolnovej. Kolegiálne sme ju odviezli z rodnej dediny na miesto sobáša jedným z našich veteránov a spoločne sme si vychutnávali svadobnú oslavu až do skorého rána. Bol to úžasný deň. Blahoželáme.


STRATA WARHOLA ZATRIASLA MÚZEOM V MEDZILABORCIACH. O MIESTO PRIŠLA RIADITEĽKA.

Keď ma požiadal redaktor Hospodárskych novín Marek Nemec o môj názor na znalecké ocenenie zapožičaných diel z múzea Andyho Warhola, nepoznal som všetky podrobnosti okolo nevrátených diel. V každom prípade poznám tieto diela, podobné sme aj ponúkali v aukciách DARTE, takže trhové ceny diel sa dajú veľmi reálne prisúdiť aj k týmto dielam. Odpovedal som teda redaktorovi na jeho otázku následovne : ak ide o screenprint Andyho Warhola - Cambellovej polievky (CAMPBELLS SOUP ) zo série Sunday B, tak porovnateľne podobné dielo ponúkala naša aukčná spoločnosť DARTE v aukcii v roku 2014 s vyvolávacou cenou 38 500 eur. Bola to však výnimočná edícia 112/250 ( viď. link :
http://www.eantik.sk/dielo/50906/campbells-soup-tomato-beef-noodle-o-/
Dielo, ktoré zapožičalo Múzeum AW v Medzilaborciach by som znalecký ocenil pri prijatí do aukcie na vyvolávaciu cenu 35 000 eur.
Čo sa týka druhého - podľa médií ide pravdepodobne o faximiliu Marilyn Monroe - teda o kópiu diela Andyho Warhola vytvorenú legálne so súhlasom dedičov autorských práv, t.j. Andy Warhol foundation v New Yorku a vydávala to spoločnosť Sunday B. morning (SBM). Estetickú hodnotu má rovnakú ako hodnota originálu, len umelecko- historická hodnota tam nie je takmer žiadna. Teda aj cena diela je iná. Hodnota originálu diela Marilyn Monroe sa predáva s cenou okolo 100 000 - 150 000 eur. Trhová cena faximílie tohto diela je dnes okolo 500 eur . Reálne sa vydražila autentická faximilía na Slovensku na aukcii DARTE v roku 2008 za 330 eur. ( viď. link : http://www.dartesro.sk/obsah/dielo-info.php?ID=10963 ). Dnes po 7 rokoch je jej cena teda trocha vyššia - odhadujem okolo 500 eur .
V Korzári sa objavil zaujímavý článok, ktorý upresňuje informáciu o zapožičaných obrazov. Podľa nich obrazy zapožičalo múzeum ešte v marci spoločnosti Cabeza, s. r. o, member of the Andy Warhol Society a prevzal ich Martin Švajda. ( Konateľmi Cabeza, s. r. o, member of the Andy Warhol Society je Natália Cubjaková a Mgr. Martin Cubjak - čiže dcéra a zať Dr. Michala Bycka, PhD. – zástupcu riaditeľky múzea . A to je prinajmenšom „ zaujímavé “.
Zdroj: http://presov.korzar.sme.sk/c/7981258/riaditelku-muzea-andyho-warhola-odvolali-pre-pozicane-obrazy.html

Dnes sa objavil v Hospodárskych novinách o celom škandále ucelený článok. Posúvam ho teda našim klientom na prečítanie v celosti tak, ako sa objavil v médiách...


LETNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 21.6.2015

( Z príhovoru vedúceho dražby )

Milé dámy, vážení páni.

Dovolenkové obdobie sa nám tlačí do dverí a môžeme teda konštatovať , že je treba uzatvoriť prvú polovicu pracovného roka. V spoločnosti Darte je bodkou za polročným úsilím práve zaktualizovaná Letná aukcia umenia , ktorú už tradične realizujeme v DARTE GALLERY v Nižnom Hrušove. Čím je táto aukcia výnimočná ? Je to veľmi ťažká otázka, lebo subjektívne je pre každého z nás interesné niečo iné. V každom prípade sme sa snažili vybrať do aukčnej kolekcie diela, s ktorými by sme nevybočovali s nášho zabehnutého štandardu „východoslovenskej“ aukčnej spoločnosti. Priestor teda dostali hneď v úvode katalógu autori nášho regiónu a diela výtvarníkov z okolitých krajín . V aukcii je zastúpená aj Slovenská moderna a tiež európsky mix stredného prúdu. Poznám veľmi dobre našu klientelu a na nejaké samoúčelné divadelné predvádzanie vlastnej “svetovosti” podľa mňa na Slovensku ešte nedozrel čas. V každom prípade sa takmer v každej aukčnej ponuke DARTE objavujú aj galerijné diela slovenských i svetových velikánov, ktoré sú perličkami na našich prezentačných výstavách. Možno aj preto sú prezentačné výstavy navštevované v takom množstve aj „ verejnosťou “, ktorá sa nimi môže ( bohužiaľ ) pokochať iba vizuálne. Tak, či onak – zberateľskú obec tvoria všetci a nemusí to byť vždy iba o peniazoch. V tomto prípade už narážam aj na naše benefičné aukcie ( od januára sme ich zrealizovali v štyroch mestách – Praha, Bratislava, Bardejov a Košice ), ktorými pravidelne už osem rokov finančne podporujeme rôzne benefičné projekty. Popri tom sme zrealizovali naše dve kvartálne aukcie, plus aukciu historických vozidiel. Osem aukcii za polrok je naozaj slušná nádielka, ale zvládali sme to v pohode. Aj touto formou sa chcem poďakovať mojim ľuďom za ich profesionálnu ústretovosť. Odmenou za to sú desiatky nových klientov DARTE a potencionálne aj desiatky nových zberateľov umenia. Súčasne oznamujem majiteľom nezaradených diel ( cca 180 obrazov ) v tejto aukčnej kolekcii, že ich diela sa už začínajú objavovať v našej súbežnej ON-LINE aukcii, ktorá bude špeciálne aktualizovaná non-stop počas celého leta. Nezaháľame však ani v prázdninovom období. Aukciu súčasného umenia ( v zmysle nášho projektu " ŠANCA MLADÝM - SPACE FOR THE YOUNG ") usporiadame 12.7.2015 a aukciu ZBERATEĽSKÝCH KURIOZIT A STAROŽITNOSTI uskutočníme 9.8.2015. V nej bude zastúpená aj numizmatika a filatelia. A hneď 27. septembra bude aukcia HISTORICKÝCH VOZIDIEL. Takže DARTE nemá žiadnu letnú „ odstávku “ , ale čerpáme dovolenky priebežne „prestriedaním sa“ za chodu firmy ( vlastne aj tento príhovor píšem už v dovolenkovej tureckej destinácií ).
Na čo by som chcel upozorniť dražiteľov Letnej aukcie DARTE?
Samotná dražba aukčnej kolekcie bude prístupná v on-line dražbe už dva týždne pred živou aukciou ( od 8.6.2015 ) a počas živej aukcie 21.6.2015 bude sprístupnený aj živý video prenos z aukčnej sály v DARTE GALLERY - s možnosťou dražiť Live pre zaregistrovaných dražiteľov. ( ...čítaj Viac ).


Na privátnej aukcii budú prevládať farby Milana Laluhu.

Vzhľadom na množstvo otázok zo strany našich klientov by som chcel pred pripravovanou nezvyčajnou aukciou týmto príhovorom trochu viac priblížiť atmosféru i zámer, s ktorým sme išli do tejto aktivity. Pripravili sme pre pozvaných VIP klientov tematický večer malej privátnej aukcie výtvarných diel DARTE v umeleckej symbióze s exkluzívnou kolekciou večerných šiat od známej módnej dizajnérky Izabely Komjati. Celý večer sa bude niesť v duchu pestrých farieb Milana Laluhu, ktorého sme si vybrali za umelecký symbol večera. Okrem hudobného programu a aktivít našich partnerov ( FASHION TV, BW Hotel ROCA, PLAYBOY, AZOR... ) sme teda pripravili malú aukčnú ponuku päťdesiatich výtvarných diel v spojení so zaujímavou kolekciou dámskych rób. Tie budú na móle predvádzať modelky a aukcia obrazov s ich fyzickou prezentáciou bude nasledovať až v druhej polovici programu. Po prvýkrát sme vytvorili symbiózu dvoch rôznych produktov umenia v spoločnej aukcii a podobných projektov nie je veľa ani v zahraničných aukčných spoločnostiach. V každom prípade si prídu na svoje páni ( ako investori do výtvarného umenia ) i dámy (ako obdivovateľky večernej róby a módnych doplnkov ). Musíme si uvedomiť, že túto kultúrno-spoločenskú akciu ponúkame našim klientom i obchodným partnerom ako „recognition and thanks” za nadštandardné vzťahy v spoločnom biznise. A určite ich ešte posilnia aj kuloárne debaty pri degustácií vín na záverečnom raute.


Benefičná aukcia DARTE v spolupráci s riaditeľstvom NsP Sv. Jakuba,n.o. v Bardejove .

Milé dámy, vážení páni.

Každý z nás určite pozná pocit, kedy vás pri srdci zahreje zvláštne teplo – ako reakcia na niečo príjemné, na niečo, čo prichádza od niekoho iného - komu ste pomohli. V našom prípade je to odozva od našich partnerov, ktorým sme pomohli finančnými darmi z benefičných aukcií DARTE. Aktuálna benefičná aukcia DARTE v spolupráci s MUDr. Mariánom Petkom,MPH - riaditeľom NsP Sv. Jakuba,n.o. v Bardejove , si vytvorila viacročnú tradíciu a výsledok nášho snaženia sa vždy odzrkadlil vo vytvorení hodnoty, ktorá následne pomáha pacientom tejto nemocnice. Je to ušľachtilá myšlienka a chceme v nej pokračovať ďalej. Aj preto sme spoločne pripravili ďalšiu aukciu výtvarného umenia, ktorá sa uskutoční 10. mája 2015 v krásnom prostredí kúpeľného domu OZÓN v Bardejovských kúpeľoch. Pripravili sme do nej 80 výtvarných diel so širokým záberom autorov i cenových relácií. Priestor sme dali ( tak ako vždy na benefičných aukciách ) aj mladým , perspektívnym umelcom. Ako sa presadia v tvrdej realite popri renomovaných autoroch - uvidíme po dražbe...


EXKLUZÍVNA AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 19.4.2015 v KOŠICIACH

Čo nás priviedlo k myšlienke usporiadať túto „ Exkluzívnu aukciu “ ?

Na priamu otázku priama odpoveď - silná ponuka diel zo strany ich majiteľov, návrat stredného prúdu zberateľov do slovenského „art trade “ a samozrejme „ business competition “.
Jarná aukcia DARTE ( vydražilo sa 204 diel, resp. 58 % úspešnosť ) jasne potvrdila oživenie slovenského trhu s umením a „gradual return “ stredného prúdu zberateľov. Taktiež po otvorení našej DARTE GALLERY v Bratislave sa podstatne zvýšil prísun diel a cítime, že tento tlak stále stúpa. Aj preto spúšťame od mája v tejto pobočke pravidelnú prevádzku s novými pracovníkmi i s novými aktivitami DARTE v Bratislave.
V konečnom dôsledku som však dal za pravdu aj mojim kolegom vo firme, že je lepšie urobiť radšej viacej menších aukcií - ako iba štyri kvartálne, ale s veľkým počtom diel. Ukázalo sa aj na našej Jarnej aukcii, že 350 diel v katalógu je časovo ťažko zvládnuteľné, resp. štyri až päť hodín sedenia na stoličke v sále je veľmi „ nepohodlné “. Ideálnym počtom je cca 200 položiek, a to skúsime pri ďalších akciách akceptovať. Taktiež viacej dražieb s počtom diel do sto položiek priláka širší okruh nových milovníkov umenia. Hlavne ak sa striedajú aj rôzne miesta usporiadania týchto dražieb. To vlastne aplikujeme už niekoľko rokov.
Toľko na vysvetlenie otázky – či sa oplatí robiť aukcie každý mesiac, a tiež – či sa to dá reálne zvládať. Ja tvrdím, že ak je chuť zo strany predajcu i konzumenta, je potom takýto obchod perspektívnym a prosperujúcim projektom. A umenie v tomto prípade už môžeme dnes s určitosťou pokladať za bežný obchodný produkt. Aj keď je do tohoto obchodu zamiešané ako piate marketingové „P “ - PASSION, teda vášeň - či túžba, ktorá tomuto biznisu dodáva energiu akéhosi „ perpetuum mobile“ (veľmi podrobne som tieto marketingové súvislosti špecifického obchodu s umením rozobral v mojej poslednej publikácií „ An Analytical View on Fine Arts Marketing “). Jednoducho povedané – obchod s umením bude prosperovať vždy, lebo jeho podstata je motivovaná vyššou nadstavbou ako pri obchodoch s inými produktmi.
Čo sme teda pripravili do Exkluzívnej aukcie ?


VSTUP DARTE DO NOVÉHO OBCHODNÉHO ROKA 2015 UŽ AJ S POBOČKOU DARTE GALLERY V BRATISLAVE

Milí priatelia a milovníci umenia.
Je už zaužívanou tradíciou v DARTE, že nový kalendárny rok začíname malou aukciou umenia (v tomto prípade aukciou súčasného umenia ), ktorou nám ide skôr o naštartovanie novoročnej spolupráce - tak s dodávateľmi diel, ako aj s našimi dražiteľmi. Úvodná aukcia „ Šanca mladým “ bola ďalšou pravidelnou aukciou súčasného umenia DARTE z nášho spusteného projektu „ SPACE FOR THE YOUNG “ - teda prezentácie „mladého umenia “ v aukciách DARTE . Tieto aukcie budeme realizovať v pravidelných štvrťročných intervaloch. Zo širokej ponuky sme do aukcie v I. štvrťroku vybrali 150 diel. Nezaradené diela boli presunuté do aukcie súčasného umenia v II. štvrťroku.
Momentálne beží v on-line podobe ponuka našej aukcie „ EROTIKA V UMENÍ “ , do ktorej sme zaradili 230 umeleckých aktov ( vernisáž bola 18.1.2015 - viď. fotogalériu Darte ). Výber diel z tejto ponuky bude ponúkaný 12.2.2015 na aukcii v Prahe s obdobným názvom „ EROTIKA V UMENÍ “. Na aukcii v Prahe sa s DARTE spolupodieľa časopis PLAYBOY, FASHION TV a klub PATRIOT).
Aj v roku 2015 bude DARTE postupovať po štandardnej ceste svojej práce. Okrem štyroch kvartálnych aukcii plánujeme aj štyri benefičné aukcie mimo sídla firmy ( v Prahe , Bardejove , Košiciach a v Bratislave ), štyri aukcie súčasného umenia a po jednej dražbe numizmatiky a starožitnosti. Popri týchto aukciách sú naplánované aj dve veľké aukcie veteránov ( letná bude 31. mája ) . Skúsim ale zrekapitulovať najprv minulý rok.
Keď som sa pozrel do „ pracovného diára“ DARTE za rok 2014, musím iba skonštatovať, že sme roku v 2014 pracovne skutočne nezaháľali. Nemyslím tým len rozbehnutie nášho nového projektu LIVE aukcii v priamom video prenose s LIVE prístupom dražiteľov ( obyčajne v nedeľu o 20oo hod. ) ,ale aj množstvo zrealizovaných umeleckých akcií , aukčných prezentačných výstav i samostatných autorských výstav v priestoroch DARTE GALLERY. Keď som pozrel doterajšiu bilanciu, s prekvapením som zistil, že sme v tomto roku zrealizovali neuveriteľných tridsať osem aukcii ( za celú existenciu firmy je to najväčší ročný „operating result” ) rôznych umeleckých komodít a na rôznych miestach. Aj v tomto roku sme opäť zorganizovali aukciu DARTE v zahraničí ( Praha – 5.6.2014 ). Veľmi ma potešili aj dve úspešne zrealizované aukcie veteránov ( máj a september ) , ktoré robí DARTE ako jediná vo východnej Európe ( aj keď sa priznám, že mne osobne to zabralo strašne veľa energie pri naštudovaní tejto problematiky, manažérskeho času a samozrejme aj financií ) . V rámci nášho programu podpory súčasných umelcov sme usporiadali dve samostatné dražby „mladého umenia “ – SPACE FOR THE YOUNG , kde sa mohli zviditeľniť hlavne súčasní výtvarníci. Usporiadali sme niekoľko benefičných aukcií a verím, že naša finančná podpora aspoň čiastočne pomohla zrealizovať ušľachtilé projekty . Taktiež aj v budúcom roku chceme v tejto činnosti pokračovať a DARTE už pripravuje výber zo zoznamu žiadateľov na podporu ich charitatívnych zámerov. Okrem týchto „Auction for friends“ realizuje DARTE každoročne štyri kvartálne dražby a tie sú našou dominantnou filozofiou ( aj keď dražobným obratom ich už preskočili naše aukcie veteránov ). Záujem o aukcie umenia DARTE na východe je už zastabilizovaný, niekedy aj mierne nadštandardný a možno práve tento fakt nás posunul hľadať ďalší priestor pre rozšírenie aktivít DARTE. Určite ste si už všimli náš oznam na webe, že v roku 2015 otvára DARTE svoju pobočku aj v Bratislave. Naša nová privátna DARTE GALLERY sa nachádza na Podzáhradnej 98 (samostatná budova v súkromnom areáli FSTT ). Okrem vernisáži , autorských výstav a malých benefičných aukcii pre našich VIP klientov, tu budú hlavne pracovné priestory (celková plocha galérie presahuje 300 m2 ) na príjem diel do aukcii od našich klientov z Bratislavy a západného Slovenska. Zaujímavou ponukou na tejto pobočke bude aj bezplatné posudzovanie originality diel súdnym znalcom na Pravosť umeleckých diel , i profesionálne poradenstvo v oblasti investícií do umenia. Slávnostné otvorenie privátnej DARTE GALLERY je naplánované na 5.februára a bude spojené s vernisážou predajnej autorskej výstavy Pavla Hammela (samozrejme s príslušným kultúrnym programom a degustáciou vína ).
Čo teda bude našou prioritou v roku 2015 ?


JESENNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 5.10.2014

Milé dámy, vážení páni,
už aj počasie nám napovedá, že leto skončilo a že je potrebné začať „ zarezávať “ naplno. Každý vo svojom „fachu “, teda aj DARTE v biznise s umením. V priebehu leta sme nezaregistrovali žiadnu markantnejšiu zmenu vo vývoji tohto obchodu, snáď iba silnejší vzostup ponuky diel do aukcii DARTE. Urobíme teda v tomto druhom polroku o niečo viac aukcii, aby sme dali priestor väčšine z prijatých diel. Aj preto sme spustili projekt pravidelných aukcii diel od „ súčasných umelcov “ a taktiež vypĺňame časový priestor medzi kvartálnymi dražbami už zabehnutými „ malými víkendovými aukciami “ ( obyčajne v nedeľu o 20oo hod. ) Pri všetkých aukciách DARTE využívame živý video prenos z dražby - tak zo „ sálovej “, ako aj zo záverečnej fázy internetovej, teda neverejnej aukcie ( aj s možnosťou Live vstupu do dražby zo strany zaregistrovaných klientov DARTE ). Určite ste si všimli , že sa DARTE objavila už aj na Facebooku. Platí presne to,čo píše aj môj kolega, že „... pokrok nezastavíš“ ( pravdaže ani dôchodkový vek a iné „Laws of Life“, ). V DARTE to tento rok platí snáď dvojnásobne. Vzhľadom na akési „krízové prešľapovanie “, či stagnáciu „ okolia “ sme doslova chytili druhý dych ( a to nám pripomenuli aj naši „ konzumenti “, ktorí si , podobne ako konkurencia ,veľmi poctivo značia všetky naše aktivity ). Keď som spočítal všetky aukcie DARTE od januára ( kvartálne, benefičné, víkendové, súčasného umenia...) dostal som číslo 28. Neuveriteľný nápor na pracovníkov, hlavne ak sa pri mnohých musí vycestovať ( Praha, Bardejov, Drienica, Bardejov, Košice, Tatry- V.Lomnica...). Nepočítam do toho autorské výstavy v DARTE GALLERY ( Hammel, Kudzia, Remiáš ).„ A to všetko z malej dedinky na východe“ - tento slogan veľmi často používajú hlavne novinári, ktorí sa účastnia našich akcií a pýtajú sa ma, kde berieme silu,financie, nápady a vždy novú klientelu. Odpovedám im mojou obľúbenou frázou „ kde iní končia – tam my začíname “. A momentálne to niekde na Slovensku tak aj vyzerá. Sinusoida sa blíži k bodu mrazu. Práve tu sa potvrdilo pravidlo výhody rodinnej firmy vo vlastných priestoroch.

Čo sme ale priniesli tento rok do nášho biznisu ako novinku ?
Najväčším prínosom v DARTE bolo spustenie dlho pripravovaného projektu „ Aukcii historických a superšportových vozidiel“ . Usporiadali sme dve úspešné aukcie veteránov, vychytali „ muchy “ a začali pracovať na budúcoročnej májovej aukcii historických vozidiel. Je naozaj ťažké rozbehnúť novú obchodnú činnosť ( hlavne keď to nikto vo východnej Európe nerobí ), lebo sa učíte na vlastných chybách. Museli sme vytvoriť technický tím externých spolupracovníkov , v sídle DARTE postaviť garážový komplex na dovážané autá ( tie sú využívané medzi aukciami aj na zazmluvnené „ ustájnenie “ zakúpených tátošov ) , nadviazať spoluprácu s odborníkmi na originalitu historických áut i s dopravným inšpektorátom a hlavne s veteránistickými servismi, ktorí budú našim klientom garantovať riešenie prípadných následných opráv a kontrol na zakúpených veteránoch. Zvládli sme to, vlak je rozbehnutý a už iba sledujeme - kto do neho naskočí. Nebránime sa serióznej spolupráci tak zo strany zberateľov historických vozidiel, ako aj výhodnej investícií zo strany finančných skupín.Ponuky veteránov do aukcie DARTE sa priebežne zhromažďujú na našom webe : http://www.eantik.sk/kategoria/93/veterany-historicke-a-supersportove-vozidla/

Čo sme teda pripravili do tejto Jesennej aukcie Darte?


BENEFIČNÁ AUKCIA DIEL ZO SPOMIENKOVEJ VÝSTAVY MARTINA REMIÁŠA - 31.8.2014

Príhovor vedúceho dražby.

Milé dámy, vážení páni.
Stalo sa už tradíciou, že v novovybudovaných aukčných priestoroch DARTE GALLERY sa usporadúvajú aj pravidelné výstavy diel súčasných autorov , často krát nazývané zberateľmi aj ako „ Mladé umenie “. Ak sa pozriete na náš web Artconsulting.sk, objavíte práce od vyše tristo súčasných umelcov. A práve títo výtvarníci potrebujú v súčasnosti najviac podpory. DARTE im pomáha nielen propagáciou ich diel na našom webe, ale aj usporadúvaním aukcii ich prác ( majú pracovný názov„ SPACE FOR THE YOUNG “, teda „Šanca mladým“ ) a taktiež autorskými výstavami. Vernisáže týchto výstav sú veľmi obľúbené aj u našich zberateľov „ vážnejších “ diel ( spolu patrične sme pochopili, že mnohí z nich budú v budúcnosti trhom veľmi žiadaní). Práve predchádzajúca predajná výstava diel Pavla Hammela mala obrovský úspech tak po stránke kultúrneho vyžitia pozvaných hostí, ako aj z pohľadu ekonomického efektu pre autora diel . Podobne sme pred pár dňami usporiadali vernisáž výtvarníkovi Martinovi Remiášovi. Jej priebeh sa niesol trochu v clivejšej atmosfére, nakoľko Martin vo veku 56 rokov náhle zomrel. Zanechal za sebou však niekoľko stoviek vynikajúcich diel, ktoré teraz visia hlavne u jeho priateľov. Spomienkovou výstavou sme zberateľskej verejnosti sprístupnili tvorbu tohto umelca ( v našej Fotogalérii je zachytený priebeh vernisáže ) a vystavované diela sú formou benefičnej aukcie ponúknuté našim klientom na rozšírenie zbierky aj o tohto umelca. Ceny diel v aukcii sú preto symbolické ( rovnaké od 100 eur ) a benefičná aukcia by mala splniť náš zámer – aby sa na Martina Remiáša nezabudlo, aby jeho obrazy nezapadli kdesi prachom, ale aby potešili čo najširší okruh ľudí obdivujúcich umenie.


BENEFIČNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE V BARDEJOVE - 18.5.2014

Milé dámy, vážení páni.

Keď čítate tento katológ benefičnej aukcie výtvarných diel aukčnej spoločnosti DARTE v spolupráci s NsP Sv. Jakuba, n.o. v Bardejove , mnohí sa možno aj hlbšie zamyslite nad zmyselnosťou takýchto podujatí. V tomto svete naozaj platí jeden nepísaný slogan, že silnejší by mali pomáhať slabším, solventnejší menej solventným , zdraví chorým - zjednodušene povedané , podať pomocnú ruku tam, kde je to potrebné a kde je to z našej strany bez nejakých negatívnych spätných dopadov aj zrealizovateľné. A veľakrát k tomu stačí tak málo – iba chcieť.
Už dávnejšie sme si v DARTE udomácnili projekt charitatívnej pomoci.Vybrali sme niekoľko subjektov, s ktorými sme začali v tomto smere spolupracovať, čo nakoniec vyústilo do formy pravidelných benefičných aukcii DARTE. Desaťročná tradícia prináša svoje ovocie vo forme podpory postihnutým ľuďom, nemocniciam, občianskym združeniam, sociálne zaostalým rodinám, ale aj odborným inštitúciám na zakúpenie nadštandardných prístrojov. Takto sme napríklad v predchádzajúcom období prispeli čiastkou takmer dvadsať tisíc eur združeniu Zelený štvorlístok, či sumou pätnásť tisíc eur nemocnici vo Vranove n.T. na nákup mamografu. A v tomto duchu sme od minulého roka vytvorili tradíciu benefičných aukcií aj s nemocnicou v Bardejove. Určite tomu napomohol viacročný priateľský vzťah s riaditeľom NsP Sv. Jakuba,n.o. v Bardejove - MUDr. Mariánom Petkom,MPH, ktorý sa osobne pričinil o vznik tejto spolupráce.
Na základe toho sme sa minulý rok rozhodli usporiadať prvú spoločnú benefičnú aukciu umenia, z ktorej výťažok pomohol vedeniu nemocnice na zakúpenie CTG prístroja pre Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. V tradícií pokračujeme aj v tomto roku , v poradí druhou spoločnou benefičnou aukciou umenia. Výťažok z tejto aukcie poputuje na nákup inkubátora pre bábätka na novorodeneckom oddelení tunajšej nemocnice. Určite ušľachtilá myšlienka, ktorú netreba komentovať.


PRÍHOVOR K BENEFIČNEJ AUKCII DARTE V DRIENICI

Milé dámy, vážení páni.
Aukčná spoločnosť DARTE a vedenie hotela Javorná v Drienici sa rozhodli usporiadať benefičnú aukciu výtvarných diel, výťažok z ktorej by bol poukázaný umeleckým školám v Sabinove a Lipanoch. Priznám sa, že s týmto nápadom prišiel môj priateľ Miro Marton, ktorý už dlhé roky na Javornej poriada medzinárodné plenéry výtvarníkov z celej Európy. Každá benefičná aukcia DARTE spĺňa okrem finančnej pomoci dobrej veci aj funkciu propagácie mladých - súčasných výtvarníkov. Aj v tomto prípade sme do aukčnej kolekcie cielene zaradili hlavne výtvarné diela súčasných maliarov, ktorí pôsobia v tomto regióne , resp. boli účastníkmi spomínaných plenérov v Drienici. U mnohých z nich to bude vlastne prvá obchodná konfrontácia s verejnosťou a je na nás všetkých, ako ich uvedieme do budúcej „ siene slávy “. Program propagácie mladých umelcov realizuje DARTE už niekoľko rokov. Celkovo sme do tejto benefičnej aukcie pripravili osemdesiat výtvarných diel, kde okrem spomínaných mladých maliaroch prezentujeme aj diela zvučných umeleckých mien. Benefičnú aukciu podporili svojim výtvarným dielom aj umelci hudobného sveta - Pavol Hammel , Peter Treciak a Karel Gott. Aukčná ponuka umeleckých diel je široká, cenovo veľmi prístupná a mala by vás príjemne osloviť.


VÝSLEDOK : AUKCIA SÚČASNÉHO UMENIA DARTE - „ SPACE FOR THE YOUNG “ - 6.4.2014

Do aukcie súčasného umenia DARTE, ktorej sme dali adekvátny názov „Šanca mladým “, sme vybrali 230 diel od prevažne žijúcich výtvarníkov. Neboli to iba slovenskí autori, ale značné zastúpenie mali aj umelci zo zahraničia. S viacerými počítame aj na usporiadanie ich autorských výstav v DARTE GALLERY , a preto sme im dali priestor zviditeľniť sa našim klientom najprv v pripravenej aukcii umenia. Okrem veľkého záujmu o účasť na dražbe zo strany umelcov nás prekvapil aj slušný záujem zo strany zberateľov a investorov do umenia. Aj keď sa v médiách či aukčných katalógoch uvádzajú štatistiky, kde sa úspešnosť predaja súčasného tzv. „živého umenia“ pohybuje medzi 20 až 30 percentami, táto aukcia DARTE vysoko presiahla túto hranicu . Vydražilo sa 134 obrazov z celkového počtu 230 diel, čo je 58 % úspešnosť aukcie. Hovorí to možno o naštartovaní obchodu so súčasným „ živým “ umením aj na Slovensku.


VÝSLEDKY : „VÍKENDOVÁ AUKCIA“ DARTE – nedeľa o 20oo hod.

Aukčná spoločnosť DARTE sa rozhodla zaviesť v čase medzi svojimi kvartálnymi aukciami pravidelnú tzv. „VEEKEND AUCTION ” , resp . „ malú víkendovú aukciu“. Dražba ponúkajúca iba zopár diel prebehne v živom video-prenose každú nedeľu o 20oo hod . Jej hlavným zámerom je v prvom rade priblíženie našim dražiteľom spôsob live aukcie, s aplikáciou možnosti priameho vstupu do prebiehajúcej dražby. Na druhom mieste je pravidelné oživenie zberateľskej vášne v prepojení so zdravou verejnou súťažou v priamom prenose. Aj preto dražba diel „víkendovej aukcie “ nebude sprístupnená aj v predaukčnej on-line dražbe, ale iba v priamom živom prenose.
VÝSLEDKY AUKCIE:
Nultá „VEEKEND AUCTION ” bola v nedeľu 23.3.2014 o 20oo hod. na našom webe. Dražili sa diela so symbolickou „starting price” 100 eur, a teda môžu byť pre dražiteľov obchodne atraktívne aj ich konečné ceny. Vydražili sa všetky diela so značným navýšením konečných cien. Taktiež nás prekvapil veľký záujem pripojených klientov na Live prenos z dražby.
.
Výsledky sú zobrazené dole pri fotografiách diel ( viac...)


JARNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 9.3.2014

Milé dámy, vážení páni.

Jarná aukcia umenia spoločnosti DARTE oficiálne otvára každoročne náš obchodný rok . Bola tu síce v januári naša VIP aukcia, ale túto pokladám skôr za akúsi kultúrno – spoločenskú udalosť na stretnutie sa v novom roku so skalnými klientmi a partnermi našej firmy. Pri tejto príležitosti som mal možnosť vypočuť si viacero názorov na aukcie „ výberovky “ ( či ich už nazveme VIP aukcie, večerné aukcie , privátne a podobne...), v našich podmienkach sú najštandardnejšími i trhom najžiadanejšími aukciami kvartálne dražby. Široká ponuka diel všetkých umeleckých i cenových levelov zaručuje stály záujem o aukcie DARTE celej množiny zberateľov, bez selekcie a uzavretých spoločenských intervalov. Spätnou odozvou na to je široká ponuka diel do našich aukcii zo strany zberateľov i galeristov. Je potrebné ponúknuť v dražbe tak „ veľké “ diela , ako aj „ dielka “ pre „ prichádzajúcich “ zberateľov výtvarného umenia. V tomto duchu sme teda zostavili kolekciu Jarnej aukcie, ktorá obsahuje 350 diel.


PRIVÁTNA AUKCIA PRE VIP KLIENTOV DARTE - 26.1.2014

Je už zaužívanou viacročnou tradíciou v DARTE, že nový kalendárny rok začíname malou aukciou umenia (tzv.„výberovkou“), ktorou nám ide skôr o naštartovanie novoročnej spolupráce - tak s dodávateľmi diel, ako aj s našimi dražiteľmi. Prečo ju volám privátnou aukciou pre VIP klientov? Privátna preto, lebo ju poriadame v privátnych priestoroch majiteľa DARTE ( vstup len pre pozvaných klientov ) a keďže sú na ňu pozvaní iba naši najlepší spolupracovníci a priatelia .
A čím je táto aukcia iná ? Práve výberom i objemom diel. Je v nej zaradených iba 100 diel stredného a vyššieho umeleckého levelu , ale s výbornou predajnou cenou, ktorú ocenia hlavne naši dlhodobí VIP dražitelia. V tejto aukcii totiž DARTE začína s vyvolávacou cenou, ktorá je aj predajnou cenou majiteľov diel ( „Limit sales“ - teda bez aukčnej zrážky ). Vlastne sú diela ponúkané pre dražiteľov akoby v podlimite. Aj keď pri takomto „business move“ vzniká dojem, že predajca prichádza o svoj profit, predsa len nám to stojí za vytvorenie zaujímavej investičnej komodity. Aj pri malom počte iba 100 diel v aukcii však súčet vyvolávacích cien vysoko prevyšuje milión eur, čo je na podmienky Slovenska už značne nadštandardná ponuka.
Podarilo sa nám získať aj niektoré svetové unikáty ( napr. dielo M. Munkácsyho „ Návšteva dieťaťa “ s vyvolávacou cenou 397 000 eur, dielo Aba Nováka, Andyho Warhola,či Adolfa Hitlera... ), ktoré na našich aukciách bežne nevidíme. Kuriozitou je aj súbor rodinnej korešpondencie Ladislava Mednyánszkeho. Istotne sa tu však objavili aj diela , ktoré sú už zberateľskej verejnosti známe z ponúk u nás , resp. u kolegov v Bratislave. Ale podmienkou na ich zaradenie bolo zníženie ponúkanej ceny o 30 – 50 % oproti nákupu. V mnohých prípadoch sa to dosiahlo, a preto môžu byť pre investorov zaujímavé.
Chcem ešte záujemcov o pozeranie video prenosu zo živej aukcie, resp. draženie diel formou Live vstupu do dražby, že živý prenos z Privátnej aukcie ( zač. nedeľa 26.1.2014 o 18oo hod. ) je bezplatne prístupný iba pre zaregistrovaných klientov DARTE . Pre sprístupnenie video prenosu aukcie je však potrebné v predstihu nanovo potvrdiť vašu registráciu s prihlásením sa ( okno v zelenom políčku ). Novým záujemcom o Live aukciu doporučujeme zaregistrovanie sa v predstihu, nakoľko ich registrácia až počas Live dražby nemusí byť administrátorom z časových dôvodov odsúhlasená.
Info o aukcii aj na: http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/kto-kupi-hitlerov-akvarel-celosvetova-online-drazba-umenia-z-malej-dediny-vychode.html


JESENNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE V KOŠICIACH - 13.10.2013

Milé dámy, vážení páni, milí priatelia a milovníci umenia.

Prekročenie polročného zenitu kalendárneho roka je pre každú aukčnú spoločnosť príjemnou záležitosťou. Jesenné, ale hlavne vianočné aukcie vždy patrili medzi tie úspešnejšie. Pravdou je, že hlavne jesenná dražba môže byť ovplyvnená dovolenkovými výdavkami, ale v porovnaní napr. s jarnou aukciou v daňovom období, je to skutočne zanedbateľný argument. V tejto aukcii ponúkame 300 diel v historickom rozsahu od baroka až po súčasné umenie, v cenových reláciách od nuly až po stotisíc eur. Naozaj široká plejáda výtvarného umenia pre každý level zberateľov. Často dostávam od klientov otázku, či je investícia do umenia v tomto čase naozaj výhodnou obchodnou i spoločenskou transakciou ? Vytvára nám umenie deklarovaný„ gain credit “ ? Môj názor na túto problematiku je jednoznačný !


BENEFIČNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE A PATRIOT - KLUBU VÝCHODNIAROV KOŠICE 6.10.2013

( príhovor usporiadateľov benefičnej aukcie )

MILÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNI.
Jesenné obdobie už dlhodobo so sebou prináša aj priestor pre rôzne charitatívne aktivity. Aukčná spoločnosť DARTE už dlhodobo podporuje svojimi benefičnými aukciami umenia partnerské subjekty, ktoré potom výťažok z našich benefícií použijú na realizovanie ušľachtilých cieľov svojej činnosti. Táto myšlienka benefičných aukcii je realizovaná aj niekoľkoročnou spoluprácou s košickým klubom Patriot. Sme radi , že aj DARTE prispeje k podpore mladých talentovaných umelcov, nad ktorými klub Patriot drží ochrannú ruku. Práve preto sme do kolekcie dnešnej benefičnej aukcie cielene zaradili aj diela súčasných mladých maliarov, pôsobiacich prevažne na východe Slovenska. Okrem nich sa v aukčnej ponuke 80 – tich výtvarných diel nachádzajú aj práce našich i svetových akademických umelcov, ktoré určite potešia aj náročnejších konzumentov výtvarného umenia.
Srdečne sa teším na opätovné spoločné stretnutie s priateľmi a dražiteľom aukcie prajem pri výbere umenia šťastnú ruku.

Dr. Jaroslav Krajňák, PhD.
konateľ DARTE


VÁŽENÍ PRIATELIA DOBRÉHO UMENIA .

Stalo sa už tradíciou, že v čase, keď aj jesenná príroda ponúka svoje farebné umenie, Patriot - klub východniarov, v spolupráci s aukčnou spoločnosťou DARTE, organizuje benefičnú aukciu výtvarného umenia.

Tak , ako v klube spájame všetkých východniarov a ich sympatizantov, podporujeme rozvoj východného Slovenska , radi by sme výťažkom z tejto akcie podporili mladých talentovaných umelcov a iné charitatívne činnosti.

Verím, že sme pre Vás pripravili dostatočne kvalitný výber umeleckých diel, nielen východoslovenských autorov. Vydražením niektorého diela podporíte nielen činnosť klubu Patriot – klub východniarov, ale hlavne región, v ktorom všetci žijeme.

Prajem Vám príjemný umelecký zážitok a všetkým úspešným dražiteľom vopred ďakujem za účasť a podporu.


MVDr. Peter Cacara
prezident Patriot


BENEFIČNÁ AUKCIA DARTE V PREŠOVE - 22.9.2013

( príhovor usporiadateľov benefičnej aukcie )

„ HLAVNÝM POSOLSTVOM ČLOVEKA JE UROBIŤ INÝCH ŠŤASTNÝMI “. ( Platón )

Benefičná aukcia spoločnosti DARTE v spolupráci s CSS „ Slnečný dom “ v Prešove,pod patronátom predsedu Prešovského samosprávneho kraja a riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne v Prešove.

MILÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNI

Aukčná spoločnosť DARTE pravidelne podporuje svojimi benefičnými aukciami umenia partnerské subjekty, ktoré potom výťažok z našich aukcií použijú na realizovanie ušľachtilých cieľov svojej činnosti. . Aj touto aukciou chceme podporiť nezávidenia hodnú situáciu ľudí so zdravotným i mentálnym postihnutím v CSS „ Slnečný dom “ v Prešove. Aukcia umenia sa koná pod patronátom predsedu Prešovského samosprávneho kraja a hlavným garantom príjemného podujatia je riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne v Prešove. Osobne ďakujem týmto ľuďom, že si popri svojej práci nájdu čas i ochotu na pomoc iným.

Dr. Jaroslav Krajňák, PhD.
Aukčná spoločnosť DARTE


AUKCIA DIEL SÚČASNÝCH UMELCOV - „ SPACE FOR THE YOUNG “ 25.8.2013

Leto sa pomaly končí a je treba naštartovať druhú polovicu pracovného roka. V DARTE ju už tradične otvárame aukciou súčasného umenia, ktorá je „objemovo trochu ľahšia “ ( vzhľadom na počet 150 vybraných diel a tiež na nižšie cenové relácie ) a je teda vhodná na prvý kontakt s umelecko-obchodným konzumentom. Pravdou je, že aj keď pojem súčasné umenie v sebe zahŕňa celkovo výtvarné umenie po roku 1970, my v našej aukcii súčasného umenia dávame priestor okrem výtvarnej klasiky vo veľkej miere aj súčasným maliarom, ktorí sú s našou spoločnosťou obchodne prepojení a ich diela sa objavujú na našom serveri www.artconsulting.sk.
V každom prípade je táto aukcia „ SPACE FOR THE YOUNG “ príjemným ovlažením tak pre mladých umelcov, ako aj pre klientov DARTE. Celá aukčná ponuka je vystavená v našich nových obchodno-výstavných priestoroch DARTE GALLERY v Nižnom Hrušove ( viď. fotoprílohu z nových priestorov ), kde si môžu dražitelia pozrieť okrem aukčnej kolekcie aj celý sprístupnený zbierkový fond depozitu DARTE ( taktiež je tu sprístupnený aj depozit starožitnosti nášho eAntiku ).


LETO V DARTE

Konečne je tu leto – takto si vydýchli nielen naši zamestnanci, ale priznám sa , že aj ja osobne. Júnovou aukciou sme vlastne súčasne zahájili aj naše „ letné prázdniny “ a firma začala fungovať v dovolenkovom režime, t.j. viac-menej iba na príjem diel do jesennej aukcie. Ak pozriem retrospektívne na prvý polrok – máme za sebou osem úspešných aukcii ( z toho jednu aukciu umenia sme po prvýkrát veľmi úspešne zrealizovali už aj v zahraničí ), čo v priemere znamená, že každý mesiac sme uskutočnili minimálne jednu dražbu ( preto ten výdych našich zamestnancov ). Spolu v našich aukčných ponukách za polrok bolo 1 330 diel v celkovom objeme vyvolávacích cien za 1 409 845 eur.


F A L Z I F I K Á T Y na Slovensku - ( Pripravujeme dokumentačnú publikáciu ).

( pozri výber 21 ks falzifikátov v prílohe Komentára )

Dokumentačnú publikáciu falzifikátov , ktoré chceli ich majitelia ponúknuť do predaja cez naše aukcie ( pozri výber 21 ks falzifikátov v prílohe Komentára ), resp. ktoré znaleckým prieskumom od roku 1996 identifikoval ( a ako súdny znalec povinne ich aj archivoval Dr. Jaroslav Krajňák, PhD. – autor publikácie a súdny znalec na Pravosť umeleckých diel a starožitnosti ), zrealizuje vydavateľstvo DARTE už v jeseni tohto roku. Špeciálnu kapitolu v publikácii majú falzifikáty, ktoré prešli legálnym predajom mimo DARTE a následne bola snaha o ich ďalší predaj cez nás . Registrovaní klienti našej spoločnosti budú môcť získať publikáciu na sekretariáte DARTE.
( Postupy falzifikátorov sú niekedy tak profesionálne, že často oklamú aj odborníkov - viď. ilustračné foto jednej zo stoviek znalecky dokázaných ukážok postupov súčasných falzifikátorov na Slovensku a spôsob legalizácie falza za účelom ďalšieho zisku ).
Zámerom publikácie je jednoznačne spoločný záujem o ochranu našich klientov pri „ ďalších obchodných prešľapoch “ a vyselektovanie falzifikátorov aj ich spolupracovníkov z okruhu našich obchodných partnerov.
Bohužiaľ je súčasnou realitou obchodu s umením ( a nemyslím teraz iba na aukcie umenia ) fakt, že sa objavuje stále viac falzifikátov výtvarného umenia. Najmenej ich je v ponukách aukčných spoločností ( predsa len majú tieto určitý tím expertov na posudzovanie diel ) a najviac práve na verejných burzách. Odtiaľ však prichádzajú do následných ponúk k novým zákazníkom a od nich často krát aj ako nové ponuky na prijatie do aukcii umenia. Až tu sa vyselektujú ako falzifikáty. A práve tieto „ zachytené “ diela by som chcel v pripravovanej publikácii klientom DARTE sprístupniť.

Osobne si myslím, že publikácia otvorí oči viacerým zberateľom a obchodníkom s umením a naopak viacerým ich ďalšie pochybné obchody zatvorí.
Čo má ale v tejto dobe zaráža najviac, je skutočnosť, že aj keď som daný usporiadateľský subjekt aukcie upozornil ako súdny znalec na falzifikáty ( a pravdaže im dodal aj hodnoverné podklady - že ide o „ Fake “ v ich ponuke - viď. fotopríloha ), aukciu aj tak urobili a nechali vydražené falzy na vyriešenie si problému vydražiteľom s úspokojivou odpoveďou - „ veď nemuseli kupovať, resp. všade na svete sa objavujú v aukciách aj falzifikáty... “. V tomto prípade musím dať vysvetlenie, že ak sa potvrdí predané dielo v aukcii dodatočne ako falzifikát - rieši to predajca spätným vrátením vyplatenej sumy aj s patričným ospravedlnením sa. Ak však predávajúci má pred predajom vedomosť ( a v tomto prípade ich na to upozornil štátny zástupca ), že predávajú falzifikáty, dopúšťa sa predávajúci trestného činu ( napr. § 270 - 272 Trestného zákona ) . Ale tak to zatiaľ je na Slovensku.


AUKCIA DARTE V PRAHE POD PATRONÁTOM KLUBU PATRIOT - 23.5.2013

Milé dámy, vážení páni.
Určite ste si všimli, že aukčná spoločnosť DARTE sa okrem kvartálnych dražieb venuje v značnej miere aj spolupráci s rôznymi subjektami, ktoré formou darovaného výťažku z benefičných aukcií podporuje v ich nadstavbových aktivitách. Iba v tomto polroku je to spolu sedem aukcií DARTE s celkovou ponukou vyše tisícky diel. Nie je vôbec jednoduché spracovať a ponúknuť také množstvo umenia a hlavne – adekvátne ho prispôsobiť klientom rôznych spoločenských podujatí, ktorých záujem o umenie nemusí byť ich životnou prioritou. Nepočítajúc naše komerčné dražby ( Jarná, Letná a aukcia kuriozit ) , sú tu štyri benefičné aukcie DARTE v Trebišove, Svidníku, Bardejove a Prahe. Práve tieto aukcie spĺňajú popri stretnutí sa nových obdivovateľov umenia, komercii a podpory ušľachtilej myšlienky , aj možnosť podpory mladým východoslovenským výtvarníkom. Benefičné aukcie DARTE sú pre nich odrazovým mostíkom a aj zrkadlom záujmu trhu o ich umelecký prejav. Každý z oslovených regiónov nám okamžite postúpil do „ ich aukcie “ desiatky tamojších výtvarníkov a DARTE im v aukčnej kolekcii ústretovo poskytuje priestor na sebarealizáciu.
Prečo podporuje DARTE hlavne východoslovenské subjekty a tunajších mladých umelcov ?


BENEFIČNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA V BARDEJOVE - 12.5.2013

( z príhovoru organizátorov benefičnej aukcie v aukčnom katalógu )

Vážené dámy, vážení páni

Do rúk sa vám dostáva aukčný katalóg benefičnej aukcie výtvarného umenia , ktorú pre vás v Bardejove pripravila po prvýkrát aukčná spoločnosť DARTE a vedenie NsP Sv. Jakuba n.o. Nad benefičnou aukciou má patronát okrem riaditeľa nemocnice aj primátor mesta Bardejov a všetci títo zainteresovaní aktéri majú jediný spoločný cieľ – podporiť dobrú myšlienku . Výťažok zo získanej sumy z predaja umeleckých diel bude totiž venovaný tunajšej nemocnici na kúpu CTG prístroja pre Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. Prístroj slúži na sledovanie činnosti maternice mamičiek pred a počas pôrodu a zároveň na sledovanie činnosti srdiečka plodu, čo umožňuje odhalenie ohrozenia plodu nedostatkom kyslíka a narodenie zdravého dieťatka. Realizácia tohto zámeru je tak trochu závislá aj od vášho dnešného rozhodnutia, resp. od vášho názoru, či sa vám umelecké diela ponúkané na aukcii budú páčiť natoľko, že si ich zavesíte aj v interiéri vášho domova.


AUKCIA KURIOZIT A STAROŽITNOSTI v aukčnej spoločnosti DARTE - 28.4.2013

Milí priatelia, zberatelia a obdivovatelia starožitnosti.
Súčasný stav v obchode so starožitnosťami potvrdzuje rapídne zníženie záujmu o túto komoditu . Potvrdzujú to nielen starožitníci, díleri, či burzoví predajcovia, ale s úprimným srdcom aj aukčné spoločnosti. Tak ako u kolegov, tak aj u nás sme dospeli k presvedčeniu, že pri zaradení do aukcie umenia aj pasáž so starožitnosťami – dávame priestor klientom na „kávičkový polčas“, či kuloárne debaty s kolegami. Dlhodobý prieskum ponuky v aukciách potvrdil, že v priemere sa zo zaradených starožitností vydraží na živej aukcii s výtvarným umením iba necelých 20% z ich celej ponuky. Zlaté časy buď pominuli , alebo je potrebné zmeniť celý marketing biznisu s touto komoditou a prispôsobiť ho momentálnej trhovej situácii. A to je podľa mňa lepším riešením problému.
( Viac z médií na: http://www.sme.sk/c/6788842/hitlerov-akvarel-ci-dinosaurie-vajce-taka-kuriozna-drazba-po-slovensky.html ).


BUDE BENEFIČNÁ AUKCIA DARTE V SPOLUPRÁCI S VEDENÍM MESTA SVIDNÍK

Výnimočná akcia sa potvrdila 19. februára na stretnutí primátora mesta Svidník a Dr. Jaroslava Krajňáka, PhD., ktorý je konateľom aukčnej spoločnosti DARTE. Svidnícki umelci, štýl a kvalitné diela sú zmesou, ktorá sa očakáva od benefičnej aukcie 14. apríla v priestoroch Spojenej školy vo Svidníku.


JARNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE V KOŠICIACH - 24.3.2013

Výsledky aukcie:

Na aukcii sa vydražilo 185 diel, čo je 61,6 % úspešnosť dražby ( vydražilo sa za 339 380 eur ). Pri úspešnosti nad 60 % je zvykom hovoriť už o nadštandartnom výsledku dražby. Tento dr?zobný výsledok je v rámci jarných aukcií na Slovensku najvyššou dosiahnutou métou. Viac o aukcii nájdete v našej FOTOGALÉRII. Dražiteľom ďakujeme za aktívnu účasť na dražbe . Nevydražené diela nájdete v poaukčnom predaji na našom serveri : www.eantik.sk . Fyzicky sú nevydražené diela inštalované v galérii DARTE v Nižnom Hrušove. Ich obhliadka a predaj je možný denne 9oo - 17oo. Info dostanete na sekretariáte, resp. tel. : 0917 752 631.

( Príhovor vedúceho dražby )

Milí priatelia, milovníci umenia.
Jarné aukcie umenia prinášajú so sebou vždy aj určitý pozitívny impulz pre zberateľov i obchodníkov umenia. Je úzusom tento podmienený reflex, že začína niečo nové, niečo – čo nám určite prinesie príjemné prekvapenie i potešenie. Určite si to každá aukčná spoločnosť, ale aj galérie, či sólo predajcovia uvedomujú a snažia sa začať „Auction Year “ niečím veľkolepým . S čím novým prichádza teda DARTE ?


GALERIJNÉ DIELA V JARNEJ AUKCII DARTE - 24.3.2013 V KOŠICIACH.

Pred nedávnom ma oslovil jeden z novinárov s otázkou na názor v nejakom článku na webe , že zo slovenských aukcií sa v posledných rokoch vytratili galerijné diela. Usmial som sa, lebo aukcie DARTE tento názor jednoznačne dementujú, resp. asi bol tento výrok myslený len v zmysle vlastného „ SALE “. V takomto prípade potom tiež súhlasne reflektujem „downward business“ danej aukčnej ponuky. V každom prípade však mám v retrospektíve aukcií DARTE galerijné diela od A. Jasuscha, veľkoplošné diela L.Mednyánszkeho, galerijné práce M.Benku, A.Warhola, či tohoročnú jarnú ponuku DARTE piatich galerijných diel Milana Laluhu ( viď. foto ) . Aj to ma utvrdzuje v názore, že vďaka svetovej kríze sa objavujú vždy nové umelecké unikáty na našich aukciách – ktoré určite patria medzi „galerijné“ práce ( čo pravdaže účastníkov našich dražieb iba poteší ).


ČO PRIPRAVUJE DARTE V ROKU 2013 ?

Je tu prvý kvartál nového roka a každý podnikateľ rozmýšľa, s čím novým príde na trh a čím by momentálne verejný trh zaujal. Podobne rozmýšľam aj ja a určite by som chcel , aby DARTE bola aj v tomto roku zaujímavá a všestranne „ užitočná . Úspech podnikateľského subjektu na trhu je podmienený vhodne zvoleným systémom marketingových prvkov, ktoré pôsobia ako celok. Kombinovanie marketingových prvkov ( tzv. marketingový mix ) si volí každý podnikateľský subjekt individuálne vzhľadom na svoje možnosti a pomocou nich sa snaží na jednej strane uspokojiť zákazníka, na druhej strane zabezpečiť svoju ziskovosť. Stále platí, že alfou a omegou každého obchodu je vytvorenie zisku , ako jedného zo základných zdrojov financovania firmy. Platí to pre všetky subjekty na trhu i pre všetky komodity, s ktorými sa obchoduje. Umenie nevynímajúc. V aukčnej spoločnosti musíme rešpektovať popri vízii zisku ešte jeden veľmi dôležitý faktor – a to priniesť na trh aj interesné a aj výnimočné umelecké diela, ktoré by zaujali našich klientov umeleckou , resp. zberateľskou hodnotou. V opačnom prípade by zanikla aj obchodná prosperita firmy.
Čo teda DARTE pripravuje v prvom polroku 2013 ?


DARTE PRIPRAVUJE VYDANIE ĎALŠEJ ODBORNEJ PUBLIKÁCIE

Prečo odborná publikácia ?
Priznám sa, že som viac obchodníkom s umením ako jeho zberateľom a v plnej miere rešpektujem známy výrok, že „ ... najväčším umením je obchod s umením “. Momentálny stav potvrdzuje, že významnejším hlbším výskumom, ako aj analýzou teórie a praxe marketingu aukčných spoločnosti aj celého obchodu s umením sa doteraz na Slovensku výskumne nezaoberala žiadna inštitúcia. Z toho vyplynul aj istý deficit v oblasti prístupnej domácej výskumnej odbornej literatúry, resp. výsledkov výskumov a odborných analýz. To bolo jednou z významných motivácií rozhodnutia Dr. Jaroslava Krajňáka, PhD. - autora publikácie, danú tému preskúmať a vo forme odbornej štúdie získané závery publikovať. Monografia s názvom " Marketing aukčných spoločnosti s umením v slovenskom konkurenčnom prostredí " sa vyznačuje analytickým pohľadom v oblasti teórie, analýzou v oblasti stavu riešenej problematiky, ako aj následnými empirickými poznatkami výskumu z vyše ich trojročnej štúdie a sumarizácie autorom.


ZIMNÁ AUKCIA UMENIA A STAROŽITNOSTI DARTE 2.12.2012

Príhovor vedúceho dražby.

Milé dámy, vážení páni, priatelia a obdivovatelia umenia.
Mesiac december sa v našom biznise spája už tradične s vianočnou aukciou umenia. V tomto roku sme ju zaradili cielene na jeho prvú nedeľu, aby sme si vzájomne nechali dostatočný časový priestor na nákupy „ iných vecí “ - s ktorými sú Vianoce neodmysliteľne spojené. Toto špecifikum obdobia odzrkadľuje aj naša aukčná kolekcia vyše 300 diel, ktorá je vyskladaná tak, aby sa v nej mohli realizovať všetky kategórie zberateľských záujmov, veku i rôznych finančných možností. Pravdaže sme nezabudli ani na darčekové ponuky aj z oblasti starožitnosti. Súčasťou zimných aukcii je aj určitá rekapitulácia celoročnej práce. V roku 2012 spoločnosť DARTE skutočne nezaháľala. Usporiadali sme spolu 14 aukcii ( 4 kvartálne, 4 benefičné, 2 súčasného umenia, 1 VIP aukciu a tri dražby numizmatiky ). Spolu sme tento rok ponúkali v aukčných kolekciách 3 182 položiek v objeme 18 070 442 eur ( v prepočte na porovnanie za vyše 544 mil Sk ).


VÝSLEDKY JESENNEJ AUKCIE DARTE 7.10.2012

Na jesennej aukcii sa vydražilo 169 diel, čo odpovedá vyše 51 % úspešnosti. Teší nás aj silná nadnárodná návštevnosť aukčnej kolekcie na webe DARTE ( takmer sedemdesiat tisíc prístupov zo strany respondentov počas dražby ), čo len potvrdzuje dobrý signál o DARTE v obchodných kruhoch s umením.
Viac v komentári:


UMENIE NESTRÁCA NA HODNOTE

Tieto slová uvádza v svojim článku redaktorka Slovenky Eva Mikulová v jej poslednom vydaní (25/2012 str. 20 , viď. Foto ) , kde okrem investícii do cenných papierov, či nehnuteľností , doporučuje v tejto dobe investovať aj do umenia. Vyberám z článku redaktorky niekoľko jej myšlienok : „ ...umelecké diela sú komoditou, ktorá nestráca na hodnote. Práve naopak, ich cena stúpa a i preto sú dražby umeleckých diel vítanou formou investície...“.


LETNÁ AUKCIA UMENIA DARTE - 27.5.2012

( Príhovor vedúceho dražby ) .

Milé dámy, vážení páni,
k nahliadnutiu sa vám dostáva aukčný katalóg Letnej aukcie výtvarného umenia, ktorú pre vás pripravila aukčná spoločnosť DARTE. Vlna investičného záujmu o umenie neustále rastie, stáva sa módnou a dokonca aj spoločenskou potrebou. Výtvarné diela sa dostali do zaslúženej priazne aj podnikateľskej klientely, ktorú ešte pred niekoľkými rokmi považovala klasická zberateľská obec za umelecky „menej zainteresovanú“. Dnes to už neplatí a „mať umenie doma“ patrí k životnému štýlu moderného človeka.


AUKCIE UMENIA PRINÁŠAJÚ NOVÉ REKORDY PREDAJA

Kto sleduje podobne ako ja svetovú krivku obchodu s umením, určite tiež zaregistroval, že vo výtvarnom umení vznikol nový dražobný rekord . Expresionistické dielo od nórskeho maliara a grafika Edvarda Muncha (1863 - 1944) sa vydražilo v Sotheby’s za 120 miliónov dolárov ( vyvolávacia cena diela bola iba 40 miliónov dolárov a tým sa prekonal doterajší rekord 106,5 milióna, za ktorý sa pred rokom predal obraz „ Akt, zelené listy a busta “ od Pabla Picassa ).
Máme takýchto velikánov umenia aj u nás ? Určite sú aj na slovenskom trhu . Z času na čas sa aj galerijné umelecké diela objavia na slovenských aukciách, alebo aspoň na výstavách ( doporučujem novú, na pozretie veľmi pohodlnú , virtuálnu galériu výstav DARTE, prístupnú na ( http://www.dartesro.sk/?act=zoznam-vystav ) , kde sú už teraz dostupné špičkové práce A.Jasuscha, J.T. Moussona, J. Bokšaya ,ale aj L. Mednyánszkeho ( práve jeho diela vydražené u nás držia svetový dražobný rekord s cenou 250 tis. eur ). Novovytvorená virtuálna galéria DARTE ponúkne na svojich pripravovaných najbližších výstavách aj svetových velikánov ( okrem P.Picassa pripravujeme napr. aj výstavu Andyho Warhola ). Denník SME vo svojom článku ( 4.5.2012 ) uvádza popri informácii o tomto čerstvom aukčnom rekorde v Sotheby’s aj päť najdrahšie vydražených obrazov na Slovensku. Sprístupňujem pre našich klientov celý článok SME, dostupný aj na http://kultura.sme.sk/c/6361416/par-minut-na-rekordny-vykrik.html .


ANTON JASUSCH - predslov o autorovi k spustenej virtuálnej výstave DARTE

Aukčná spoločnosť DARTE ponúkala na svojich aukciách umenia a internetových obchodoch takmer sto diel tohto košického umelca. Do novo-pridanej virtuálnej výstavy sme zaradili výber z ponuky jeho prác v spoločnosti Darte . Podrobnejší popis jeho tvorby i prierez životom umelca sme sprístupnili paralelne s našou výstavou aj v tomto komentári. Virtuálna výstava DARTE sprístupňuje teda ďalšieho velikána výtvarného umenia - uznávaného zástupcu košickej moderny – Antona Jasuscha ( viď. okienko VÝSTAVY ) . Jeho tvorba vznikala v úctyhodnom časovom zábere, ktorý zahŕňa viac než polstoročie. Reflektovala v jednotlivých vývinových obdobiach na dejinné udalosti, medzníky osobného života a v rozhodujúcej miere i psyché introvertne zameraného senzitívneho umelca. Hoci Jasuschova tvorba v svojom vývine je rôzne diferencovaná, v mnohom rozporuplná, vyzdvihovaná i zatracovaná, nedocenená i precenená, niekedy urážaná nevšímavosťou okolia, predsa len vykazuje predsa len vnútornú kontinuitu autorovho smerovania.


JARNÁ AUKCIA DARTE ? – 189 DIEL VYDRAŽENÝCH - ÚSPEŠNOSŤ VYŠE 56 %.

Takáto stručná bilancia by mohla byť vyslovená po našej jarnej aukcii umenia 1.4.2012 v košickom hoteli Yasmin. Do aukčnej kolekcie bolo zaradených 328 diel a z nich sa na aukcii vydražilo 189. Či som s dražbou spokojný ? ( To bola otázka novinárky Lucie Čížovej z Hospodárskych novín, ktorá po našej aukcii spracovala malý článok v HN – viď: http://style.hnonline.sk/kultura/c1-55256170-slovak-jakoby-dal-na-frak-holandskemu-baroku ). Áno, pravdaže som nadmieru spokojný. Vyše 56 % úspešnosť jarnej aukcie hovorí o dobrej štartovacej méte aukcii spoločnosti DARTE aj v tomto roku.


ZBERATEĽSTVO A AUKCIA NUMIZMATIKY DARTE 29.4.2012

Po zverejnení informácie o pripravovanej NUMIZMATICKEJ AUKCII DARTE prišli na naše BEZPLATNÉ PORADENSTVO desiatky mailov s otázkami okolo ocenenia , historického zaradenia a aukčného predaja historických platidiel. Skúsim teda aspoň v stručnosti aj túto zberateľskú problematiku z pohľadu obchodníka i dlhodobého zberateľa - hlavne začínajúcim numizmatikom, priblížiť.


JARNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 1.4.2012

(Príhovor vedúceho dražby )
Milí priatelia, obdivovatelia a zberatelia umenia.

Jarná aukcia DARTE otvára ďalší rok našich kvartálnych dražieb umenia, ktoré vám aj tento rok vo svojej aukčnej ponuke prinesú množstvo umeleckých skvostov. Ako si naši priaznivci určite všimli - v skutočnosti je to ale naša tohoročná už štvrtá aukcia umenia. Áno, DARTE si dala aj tento rok za svoju srdcovú úlohu pomoc viacerým subjektom s charitatívnym projektom, ktoré sme zakomponovali do formy našich benefičných aukcií. Podľa zostaveného plánu - realizujeme jednu benefičnú aukciu umenia každý mesiac. Výťažok ( čiže naša aukčná provízia ) podporí vždy inú benefičnú myšlienku. Podobnú charitu aplikujeme aj pri našich vydaných knižných publikáciách. V tomto zmysle poznám viacero subjektov, ktorí dokážu byť aj v tejto dobe veľkorysí.
A ešte niečo nové prinesie našim klientom táto jar:
PRIPRAVUJEME: NUMIZMATICKÁ AUKCIA DARTE
Vzhľadom na silnú ponuku zberateľských mincí a papierových platidiel zo strany našich klientov, pripravila spoločnosť DARTE so sesterskou firmou eAntik koncepciu aukcii numizmatiky. Tie sa budú celoročne prelínať s našimi aukciami umenia. Prvá aukcia numizmatických artefaktov bude už 29. apríla 2012 v Košiciach. Predbežne je do aukcie pripravených 300 kusov mincí, medailí, plakiet, bankoviek a iných predmetov numizmatického charakteru.


ČO NÁM PRINESIE JARNÁ AUKCIA DARTE ?

Klienti aukčnej spoločnosti DARTE sú už zvyknutí , že v každej našej aukčnej ponuke sa objaví aj nejaká umelecká i mediálna „ pikoška “, ktorá aspoň trochu oživí kuloárne debaty slovenského biznisu s umením. Priznám sa , že nadnárodný mediálny záujem o našu VIP aukciu v januári sme nečakali ani my. Dielo Adolfa Hitlera urobilo riadny rozruch ( pravdaže v pozitívnom slova zmysle ) a dostalo DARTE do povedomia médií od Číny až po Kaliforniu. Myslím si, že zaradiť takéto dielo do aukcie bol veľmi dobrý marketingový ťah kouča DARTE a donieslo nám to mnoho nových zahraničných klientov. A ČO SA OBJAVÍ NA NAŠEJ STRÁNKE V NAJBLIŽŠOM ČASE ? V prvom rade nasmerujem našich klientov na pravidelnú aktualizáciu našich vynovených VÝSTAV. Pravidelne tam začneme zviditeľňovať kolekcie prác od výtvarníkov, ktorí s DARTE spolupracujú, alebo s našou spoločnosťou nadviažu svoju spoluprácu . Jednoznačne chceme napomôcť k propagácií tak ich umeleckého prejavu, ako aj k vylepšeniu ich obchodného marketingu ( spoločnosť DARTE má zaregistrovaných vyše 9 tisíc obchodných partnerov a okrem desiatok tisíc návštevníkov našich aukčných ponúk, sleduje naše aktivity v obchode s umením už aj slušne zastúpená zahraničná klientela). Momentálne tam prebieha výberová výstava diel Jozefa Teodora Moussona,výstava olejov od Pavla Hammela a výstava sedemdesiatich grafík od Pabla Picassa. Pripravujeme spoločnú výstavu diel zakladateľov užhorodskej školy maľovania - Jozefa Bokšaya a Vojtecha Erdélyiho. Produkčné oddelenie DARTE má po nich pripravenú desiatku ďalších umelcov, ktorých mienime formou výstavy propagovať. A ČO PONÚKNEME V NAŠEJ JARNEJ AUKCII ? Celá aukčná kolekcia bude pre našich dražiteľov spustená v on-line predaukcii už od 19. marca na našom webe. V ponuke DARTE sa opäť objaví celá plejáda kvalitných diel našich i zahraničných umelcov. Sú v nej diela od J. Jakobyho, J.T.Moussona, L.Mednyánszkeho, M.A.Bazovského, J.Hálu, M.Galandu, A.Jasuscha, J.Flachého, V.Hložníka, V.Erdélyiho, J.Alexyho, A.Eckerdta, D.Skuteckého, B. I. Grűnwalda, M.Munkácsyho, I.B.Bélaváryho ..., diela svetovej moderny od V.Vasarelyho, P.Picassa, S.Dalího,E.Fillu, A.Warhola... Popri tom je v ponuke takmer tristo diel stredného prúdu zberateľskej aktivity. Medzi „ umelecké pikošky aukcie “ by som mohol z tejto kolekcie vypichnúť ďalšie dielo ( olejomaľbu ) od Adolfa Hitlera a aj napríklad dielo ideológa z opačnej strany - olej od Jurija Gorbačova ( synovca ruského exprezidenta ). Z vážnejších TOP diel aukcie spomeniem napr. historické skvosty od Gabriela Metsu ( 1629–1667) s vyvolávacou cenou 250 tisíc eur a ruského maliara Iľju J. Repina ( 1844 – 1930 ) s vyvolávacou cenou 150 tisíc eur. Práve o tomto diele a jeho autorovi sa teraz rozpíšem trochu viac, lebo dielo tohto umelca má DARTE v ponuke po prvýkrát. Ide o krásnu olejomaľbu od slávneho ruského maliara Iľju Jefimoviča Repina ( ???a ???????? ????? ) – dvorného maliara ruského cára. Jeho dielo „ Burlaci na Volge “ i „ Ivan Hrozný “ , alebo slávne dielo „ Zaporožskí kozáci “ ( práve za toto dielo vyplatil ruský cár Repinovi okamžite sumu 35 000 rubľov – a traduje sa, že za takúto sumu si mohol vtedy kúpiť do vlastníctva celú dedinu) , patrili medzi povinné základné údaje učebníc aj v našich školách. A práve dielo takéhoto umelca sa objavilo v aukčnej kolekcii jarnej aukcie DARTE. Kto teda bol I.J. Repin?


Publikácia DARTE A MALIARI „ VÝCHODU “ je v predaji

Jaroslav Krajňák - DARTE A MALIARI „ VÝCHODU “ . Vzhľadom na rýchly výpredaj knihy a značný ďalší dopyt zo strany našich klientov, sprístupnil autor publikáciu na čítanie v on-line podobe, ktorá je bezplatne prístupná všetkým zaregistrovaným klientom DARTE v novovytvorenej rubrike VYDAVATEĽSKÁ ČINNOSŤ. Tu sa v budúcnosti budú objavovať v takejto podobe on-line naše aukčné katalógy, katalógy z výstav i rôzne odborné publikácie vydavateľstva DARTE ( http://www.dartesro.sk/?act=vydavatelska-cinnost ) .
O KNIHE: 250 stránková publikácia obsahuje takmer 120 umelcov aj s ich biografiou a obrazovou prílohou vyše 280 diel od týchto autorov. Vybrané práce charakterizujú hlavne štýl a koloryt daného umelca, na základe čoho je dobrou pomôckou pri identifikácii aj nesignovaných diel východoslovenských maliarov. Všetky publikované diela výtvarníkov prešli trhovou ponukou v aukciách DARTE a majú aj odkaz na momentálne trhové cenové relácie týchto diel - čo je pre obchodníkov s umením veľmi dobrá informácia na reálnu orientáciu sa v tomto biznise . Krst publikácie bol 10.2. 2012. Krstnými rodičmi boli v tomto prípade naša prvá licitátorka PhDr. Jarka Staníková ( Krajňáková ) s manželom a pravdaže aj s mesačnou dcérkou Tamarkou ( vnučkou autora knihy ).
Aj keď predchádzajúca publikácia autora ( „Päť rokov DARTE v obchode s umením na Slovensku “ ) bola rozdaná záujemcom sponzorsky bez poplatku, v tomto prípade bola kniha spoplatnená a autor publikácie sa rozhodol finančný výťažok z jej predaja charitatívne venovať na podporu začínajúcich výtvarníkov v našom regióne.

Niečo z obsahu knihy - viac >>...


SVETOVÝ ROZRUCH OKOLO DARTE A DIELA ADOLFA HITLERA

VIP aukcia DARTE mala skutočne nadnárodný záber. Značný rozruch bol už po jej spustení on-line, ale čo sa roztočilo po vydražení diela Adolfa Hitlera, to sme teda nečakali ani náznakom. Hneď po dražbe nám prišlo vyše stovky mailových žiadosti od novinárov a tlačových agentúr so žiadosťou o zverejnenie informácie, resp. aj foto diela v ich médiách. Kde sa všade DARTE prezentovala ? Naozaj celosvetovo. Spomeniem aspoň niektoré svetové média ( Japonsko, India, Arabské Emiráty, Rusko, Kongo, Fínsko, Francúzsko, Monako, Švajčiarsko, Poľsko, Česko, Maďarsko, Taliansko, Španielsko, Nemecko, Rakúsko, USA, Kanada, Brazília a mnoho ďalších, ktorých jazyk som ani nezisťoval ). Naozaj príjemný nadnárodný boom. Aký je z toho prínos pre DARTE ?
Určite veľký. Ako prvá slovenská aukčná spoločnosť sme sa dostali do povedomia celosvetovej klientely. Keď sa článok o malej aukčnej spoločnosti objavil v toľkých médiách, začal okamžitý prísun registrácie klientov z príslušných štátov. Nikdy o nás nepočuli ( mnohí mali problém nájsť na mape Slovensko a nie to ešte Nižný Hrušov , no vďaka našej prezentácii sídla DARTE na celosvetovom Google Earth to nakoniec zistili ). Čo je podstatné - takmer všetci boli nadšení skutočnosťou, že máme on-line formu dražby a garanciu seriózneho obchodného vzťahu. Všetci chcú dostávať info o našich aukciách a pravdaže ich zaujímala hlavne skutočnosť, ako takáto mala spoločnosť získava diela svetovej špičky ako Warhol, Dalí, Picasso.... Všetko je o vzťahoch medzi ľuďmi. A serióznosti.
Včera večer som si teda dal do vyhľadavača DARTE a prekvapilo ma nmožstvo svetových stránok s informáciou o našej dražbe. Došiel som po cca dvestú prezentáciu a potom som to už vzdal. Ale poteší to - také maličké Slovensko a taký veľký záujem. Niektoré Linky vám na prípadné pozretie spristupňujem :

http://kultura.sme.sk/c/6238420/spolocnost-o-predaji-hitlerovho-obrazu-je-to-obchod-nie-politika.html
http://www.cas.sk/clanok/215943/internetova-drazba-hitlerov-obraz-sa-predal-za-32-000.html
http://rtunoticias.com/index.php/mundo/noticias/8230-el-cuadro-pintado-por-hitler-fue-subastado-en-42300-dolares
http://style.hnonline.sk/kultura/c1-54552730-na-slovensku-sa-vydrazil-hitlerov-obraz-za-32-tisic-eur
http://www.literarky.cz/kultura/vytvarne-umeni/7974-na-slovensku-se-vydrail-hitlerv-obraz-za-32tisic-eur
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/167375/adolf-hitler-malirem-jeho-morske-nokturno-jde-do-drazby.html
http://whatsnew-atw.eu/?p=3347
http://www.mediafax.cz/kultura/3999793-Hitleruv-obraz-vydrazili-Slovaci-za-800-000-korun
http://kurier.at/kultur/4482975-bild-von-hitler-fuer-32000-euro-versteigert.php
http://daaira.com/hitlers-painting-auction/
http://www.straitstimes.com/BreakingNews/World/Story/STIStory_760685.html
http://www.hirek.sk/szabadido/20120127112748/Hitler-festmenye-kerult-kalapacs-ala-Szlovakiaban.html
http://interceder.net/topic/Jaroslav-Krajnak
http://wpolityce.pl/depesze/22309-slowacja-obraz-adolfa-hitlera-z-1913-roku-sprzedany-za-32-tys-euro
http://www.nodeju.com/18417/hitler-painting-sold-at-internet-auction.html
http://ww.europrofit.sk/spravy/domace-spravy/46289-hitlera-predali-za-32000-eur
http://www.heyahey.com/picture-painted-by-hitler-sold-for-e32000
http://in2eastafrica.net/hitler-painting-fetches-32000-euros-in-slovak-auction/
http://mobile.france24.com/en/20120129-hitler-painting-fetches-32000-slovak-auction
http://www.onenewspage.com/n/Lifestyle/74r25gdkp/Dictator-art-painting-by-Nazi-Adolf-Hitler-fetches.htm
http://www.montrealgazette.com/news/story.html?id=6069117
http://au.news.yahoo.com/entertainment/a/-/entertainment/12755612/hitler-painting-fetches-32-000-in-slovak-auction/
http://celebritynet.cz/clanek/22615/hitler-se-na-slovensku-prodal-za-800-tisic-korun
http://www.fashionpakistan.net/2012/01/hitler-painting-fetches-32000-euros-in-auction-hindustan-times/


„VIP “ AUKCIA - CENA „ MORSKÉHO NOKTURNA “ OD A. HITLERA SA NAVÝŠILA O 300 %

Stalo sa v DARTE už niekoľkoročným pravidlom, že nový kalendárny rok začíname januárovou „VIP “ aukciou. Aj jej tohoročná forma začínala internetovou on-line, s tým, že diela boli fyzicky vystavené 14 dní na obhliadku v galérii DARTE v Nižnom Hrušove. Okrem vydražených diel na aukcii sme dostali na ďalšie 27 diela písomné ponuky mailom s cenou nižšou, ako bola vyvolávacia ( podlimity ) . Odpovedám týmto všetkým zainteresovaným , že tieto obchody budú realizované mimoaukčne až po konzultácii s majiteľmi diel. Na dražbe on-line nie je možnosť podlimitného prihodenia.
Najväčší záujem bol o dielo Adolfa Hitlera „ Morské nokturno “. Do aukčného boja o dielo s vyvolávacou cenou 10 000 eur sa zapojilo okrem slovenských dražiteľov aj päť zahraničných klientov ( Francúz, Angličania, Japonec a Američan ). Práve títo začali svoj boj od 12 000 eur, ktorý sa skončil na sume 32 000 eur. Osobne som veľmi rád, že aj internetová dražba DARTE má už nadnárodný záber, čo v značnej miere pozitívne ovplyvňuje nielen predaj, ale aj ponuku svetových diel do aukcii DARTE.


ČO S POŠKODENÝM OBRAZOM ?

S množstvom pribúdajúcich ponúk výtvarných diel do aukcii pribúda na BEZPLATNÉ PORADENSTVO v DARTE aj počet otázok typu: „ ...čo robiť s poškodeným starým obrazom, s opadávajúcou popraskanou maľbou, riedkym plátnom, či špinavou- zaprášenou maľbou..., môžem urobiť zásah do obrazu aj bez odborníka ? “
Skúsim teda ponúknuť aspoň zopár stručných rád z mojej dvadsaťročnej praxe starožitníka, kde som aj tento problém umeleckých diel musel veľmi často riešiť.


KRST KNIHY „ TEODOR JOZEF MOUSSON “ . 100 ROKOV OD JEHO PRÍCHODU NA VÝCHOD.

Teodor Jozef Mousson, maliar a umelec, spojil 33 rokov svojho života s Michalovcami. Dokonca získal prívlastok „maliar zemplínskeho slnka a ľudu". Na tomto mieste však nechceme analyzovať jeho umeleckú tvorbu, skôr sa pokúsime priblížiť veľmi zaujímavý, niekedy však komplikovaný a rozporuplný život tohto maliara, priestorovo vzdialeného od umeleckých centier vtedajšej doby.
Utorok 20. decembra 2011 bola pokrstená jeho monografia, ktorá podrobne opisuje súkromný život a tvorbu tohto nášho umelca. Sme radi, že aj tento „ maliar Zemplína “ má svoju ucelenú publikáciu, ktorá sprístupni širokej verejnosti jeho umeleckú existenciu. Naše poďakovanie patrí v prvom rade primátorovi mesta Michalovce Viliamovi Záhorčákovi, ktorý dokázal skĺbiť tím kompetentných a ambicióznych ľudí na túto monografiu a hlavne zabezpečiť finančné prostriedky na jej vydanie. J.T. Mousson si to zaslúžil. Pre našich klientov vyberám z „ pokrstenej “ publikácie niekoľko menej známych myšlienok o umelcovi, ktoré budú zaujímavé hlavne pre zberateľov a obdivovateľov Moussonovych diel. Mnohé z diel obrazového materiálu v publikácii boli sprístupnené verejnosti práve na aukciách umenia aukčnej spoločnosti DARTE.


OBRAZY AKO DARČEK NA VIANOCE ? VHODNÉ SÚ PO CELÝ ROK.

VIANOČNÝ SERIÁL HOSPODÁRSKYCH NOVÍN:
Podľa aukčných spoločností sú ako vianočné darčeky vhodnejšie „menšie“ diela, ako grafiky od renomovaných autorov. „Ako vianočný darček by som odporučil určite niečo finančne nenáročné, niečo, čo sa na vás zo steny usmeje pri rannej káve,“ povedal pre HN svoj tip konateľ aukčnej spoločnosti DARTE Jaroslav Krajňák.


ZIMNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA A STAROŽITNOSTÍ DARTE 2011

PRÍHOVOR
Zimné aukcie umenia a starožitnosti už tradične spájame s najkrajšími sviatkami v roku – Vianocami. Tomu by mala adekvátne zodpovedať aj ponuka vianočnej kolekcie umenia a starožitností. A skutočne. Svetová kríza obchodu s umením naozaj nadbieha. Ja som to tvrdil už po našej úspešnej letnej aukcii, vystupňovali to aj naše jesenné dražby a s veľkým prehľadom to nedávno potvrdili aj kolegovia z Bratislavy. Cenám slovenského umenia sa dostalo zadosťučinenia. Vlastne odkedy sa tu objavila svetová kríza , neustále som deklaroval tento môj názor. Ceny umeleckých diel viacerých autorov vyskočili v tomto roku nad sto tisíc eur – čo znamená, že je tu silná a solventná zberateľská obec, ktorá vie zaplatiť kvalitu. A ako je to s druhou stranou obchodu – teda s ponukou ? Už od minulého roka sa nám v aukciách objavujú diela, ktoré nebyť krízy , nikdy by neopustili rodinné zbierky. Dokazuje to aj táto ponuka Zimnej aukcie DARTE. Vybrali sme do nej 403 diel v celkovom objeme vyvolávacích cien vyše 1,46 milióna eur ( takmer 45 miliónov Sk ). A to vyše 150 diel sme kvôli dlhému časovému priebehu dražby nezaradili ( budú ponúkané priebežne v našej on-line dražbe a nezaradené TOP diela - Salvador Dalí, Andy Warhol,Vincent van Gogh...sme presunuli do januárovej VIP aukcie ). Darte ešte nikdy takú silnú aukčnú kolekciu nemala. Treba teda ešte iný dôkaz o pozitívnom prejave krízy na tento biznis? Som rád, že som sa nemýlil .


NA SLOVENSKU SA BUDE PRVÝKRÁT DRAŽIŤ OBRAZ ADOLFA HITLERA

„ Málokto vie, že Adolf Hitler bol okrem nacistického vodcu aj nadaným maliarom. A to v dobe, kedy sa začínali ako „umenie“ vyzdvihovať "braky" a gýče. V nedeľu 4.12.2011 sa bude na Slovensku prvýkrát dražiť jeho dielo “. Tento zaujímavý článok uverejnila redaktorka Hospodárskych novín Lucia Čížova 30.11.2011 v uvedenom denníku. Posúvam ho cez naše Komentáre aj klientom DARTE.


AUKCIA SÚČASNÉHO UMENIA „ SPACE FOR THE YOUNG II. “

Úvodník k aukcii.

„ Šanca mladým “, alebo „ dajme priestor každému “. V tomto duchu sa nesie ďalšia aukcia súčasného umenia aukčnej spoločnosti DARTE „ SPACE FOR THE YOUNG II. “ . Tak ako som v komentároch už deklaroval, aukcie súčasného umenia nie sú o veľkom biznise, ale skôr o prezentácii tvorby mladých – súčasných autorov širokej zberateľskej verejnosti ( a u aukčných spoločností ide skôr o previerku a prípravu „ obchodného materiálu “ pre roky budúce). Určitý čas to potrvá, kým cenové relácie ich diel dosiahnu svoj vrchol ( aj keď česť výnimkám) , a to potrebuje prezentáciu tvorby práve vo veľkej prezentačnej firme s umením, akou aukčná spoločnosť bezpochyby je. Aj táto aukcia súčasného umenia „ SPACE FOR THE YOUNG II. “ dala priestor dielam prevažne mladým výtvarníkom , ktorí spolupracujú s aukčnou spoločnosťou DARTE a prezentujú svoju tvorbu na našej sesterskej stránke súčasného umenia www.artconsulting.sk. Nezaradeným umelcom odkazujem, že aj keď je aukcia už spustená on-line, ešte vždy počas jej priebehu až do ukončenia formy on-line si môžu svoje diela dodatočne pridávať tí umelci, ktorí splnia podmienku registrácie v DARTE.


MEDNYÁNSZKY BODOVAL AJ V BRATISLAVE

5.10.2011 sme si v Hospodárskych novinách mohli prečítať zaujímavý článok o Ladislavovi Mednyánszkom, ktorého diela sa pravidelne objavujú na našich i zahraničných aukciách umenia. Vyberám informáciu z komentára L.Čížovej na ( http://style.hnonline.sk/kultura/c1-53102090-ranna-hmla-sa-predala-za-22-tisic-eur ) .

RANNÁ HMLA SA PREDALA ZA 22-tisíc EUR.
Na prvej aukcii jesennej sezóny v Bratislave bodoval maliar Ladislav Mednyánszky s obrazom Hmlisté ráno. Patria mu prvé dve miesta rebríčka najdrahších slovenských diel vydražených u nás.

NAJDRAHŠIE VYDRAŽENÉ DIELA LADISLAVA MEDNYÁNSZKEHO :
1. Večerná nálada – 250 000 eur – Darte (2010)
2. Vnútro lesa s potokom – 230 000 eur – Darte (2010)
3. Krajina pri jazere – 96 000 eur – VIP aukcia Darte (2011)
4. Horská krajina – 75 000 eur – Darte (2011)
5. Železná brána – 71 367 (2,15 mil. Sk) – SOGA (2003)


50. JESENNÁ AUKCIA DARTE 25.9.2011 – PRÍHOVOR VEDÚCEHO DRAŽBY

Milé dámy, vážení páni,
už aj počasie nám napovedá, že leto skončilo a že je potrebné začať „ zarezávať “ naplno. Každý vo svojom „fachu “, teda aj Darte v biznise s umením. V priebehu leta sme nezaregistrovali žiadnu markantnejšiu zmenu vo vývoji tohto obchodu, snáď iba mierny vzostup ponuky diel do aukcii Darte. Aj preto bude v tomto polroku našich aukcii početne o niečo viac .


ČO PRINESIE JESEŇ DO AUKCII DARTE ?

Rok 2010, ale aj rok 2011 ukázali, že ceny umenia, a záujem o umenie nie sú iba fenoménom boomu, ale je to skutočne stabilný obchodný artikel. Na Slovensku sa možno táto skutočnosť až tak nezviditeľňuje , ale vo svetovom obchode s umením sú pre bežného zberateľa, alebo art-obchodníka , niektoré výsledky dražieb v tomto období až nepochopiteľné.


NA LETNEJ AUKCII DARTE DOMINOVAL WARHOL A BENKA. ( 57 % úspešnosť)

Letná aukcie DARTE iba potvrdila moje tvrdenie , že „ každá aukcia je taká úspešná – nakoľko úspešne ju pripravil manažment aukčnej spoločnosti “. To potvrdila napr. aj júnová aukcia českej zbierky rodiny Hascoe v londýnskej Sotheby´s ( dosiahla 92 % úspešnosť a až 75 % diel sa predalo s cenou vyššou, ako bolo ich znalecké ocenenie ). Pravdaže Slovensko nemá takúto tradíciu, ani adekvátny kúpny potenciál ako Sotheby´s . Cez to všetko môžeme letnú dražbu DARTE zaradiť medzi tie úspešnejšie . Jej celková 57 % úspešnosť v dovolenkovom období hovorí za všetko. Veľmi pozitívnym faktom je aj skutočnosť, že na aukcii sa už takmer neobjavili podlimitné predaje . Naopak sme zaznamenali rapídny nárast konečných cien ku vyvolávacím u viac ako polovice diel ( u niektorých diel bol nárast aj o 300 %).


DARTE A JEJ BENEFIČNÉ AUKCIE

Je už takmer pravidlom, že silnejšie subjekty prispievajú na charitu rôznym združeniam, športovým klubom ,či iným neziskovým organizáciám. Bez ich pomoci by svoju činnosť ani nemohli realizovať. Nemyslím tým iba oficiálne 2 % z dane, ale priamu finančnú pomoc z rôznych benefičných podujatí, ktorých výťažok ide na dobročinné účely.


POTRVÁ SVETOVÁ KRÍZA NAOZAJ EŠTE DESAŤROČIE ?

Otázka svetovej krízy je momentálne najpálčivejšou témou tak každého podnikateľa, ako aj bežného človeka. Týka sa to viac-menej každého obchodného vzťahu, nevynímajúc teda ani obchod s umením a starožitnosťami. Aj keď je pravdou, že v určitom zmysle kríza napomohla v tomto obchode prísunu unikátnych diel na otvorený trh, kúpna sila počtom najširšej skupiny stredných zberateľov sa predsa len trochu znížila. Začiatkom augusta sa konala v Luhačoviciach vedecká konferencia podnikateľského zamerania ,kde Prof. Ing. Staněk CSc - vedecký pracovník SAV , sprístupnil zarážajúcu víziu momentálnej svetovej krízy. Podľa nej sa najbližších 7 – 10 rokov nemáme na čo tešiť. Videozáznam z jeho vystúpenia je na http://youtu.be/GbnpPiPzZLs
Vedecká konferencia urobila značný rozruch v každej podnikateľskej oblasti, začali sme si vážnejšie všímať vývoj na svetovom trhu, ekonomické aktíva v Európe, Ázii i v Spojených štátoch. Nie sú najlepšie. Svetové burzy zaznamenali obrovský prepad ( pozri : http://finweb.hnonline.sk/c1-52515530-svet-sa-postavil-na-prah-novej-krizy ). Čo je teda dnes ešte stabilnou komoditou pre naše investície ? Ostáva nám iba dúfať, že sa všetky prognózy týchto vedeckých tvrdení nenaplnia a pri mnohých riešeniach závisí výsledok iba od nás. Možno aj preto sa krátko na to na mňa obrátil redaktor Hospodárskych novín Tomáš Ferenčák s otázkami z oblasti obchodu s umením, konkrétne :
1. Ako rastie záujem o investíciu do umenia ?
2.Vedeli by ste mi poskytnúť nejaký číselný údaj, ktorý by vyjadroval nárast alebo pokles záujmu o umenie?
3. Kto sú najčastejšie kupujúci? Podnikatelia, zberatelia, firmy ...?
Stručne som mu teda vyjadril môj názor asi takto:


PRÍHOVOR V KATALÓGU LETNEJ AUKCIE UMENIA DARTE 26.6.2011

Milé dámy, vážení páni,

chcem vás pred našou 49. letnou aukciou DARTE srdečne pozdraviť so želaním šťastnej ruky pri rozhodovaní sa a výbere diel do vašej zbierky z aukčnej kolekcie, ktorú sme pre vás v tejto dražbe pripravili. Hneď v úvode sa chcem ospravedlniť tým klientom, ktorým sme nedokázali zaradiť do aukcie všetky ich diela. Na ich predaj využijeme našu internetovú on-line aukciu , ktorá beží paralelne s letnou aukciou na webe Darte.


UNIKÁTNA DRAŽBA GALERIJNÝCH DIEL MARTINA BENKU NA AUKCII DARTE

Umelecká a zberateľská lahôdka. Ináč sa nedajú nazvať tri diela ponúkané aukčnou spoločnosťou DARTE na pripravovanej aukcii umenia a starožitností v košickom hoteli Yasmin dňa 26.6.2011. Tri diela zakladateľa slovenskej moderny z obdobia 20. a 30. rokov minulého storočia predstavujú vrcholné obdobie Benkovej tvorby. A naviac - vyvolávacia cena, ktorú dielam v predaji prisúdil ich majiteľ, nedosahuje ani tretinu ich skutočnej hodnoty. Takáto symbióza vynikajúcej kvality a ceny vás poteší dvakrát.


DRAŽBY UMENIA CEZ INTERNET MAJÚ V DARTE UŽ STABILNÚ POZÍCIU

Nie je nič pohodlnejšie pre zberateľa umenia, ako surfovať v neobmedzenej škále umeleckých diel, konfrontovať ich umeleckú hodnotu s danou cenovou ponukou pri diele a naviac, možnosť získania diela veľmi pohodlnou cestou do svojej zbierky. A práve o tom sú internetové aukcie umenia. Jediným zádrheľom ( a pre neostrieľaných dražiteľov aj nočnou morou ) je garancia originality, možnosť fyzickej obhliadky , realizácia prípadnej reklamácie vydraženého diela, ale aj jeho bezproblémové doručenie až do miesta určenia. Práve tieto riziká obchodu sme z aukcii on-line v DARTE vylúčili a v posledných rokoch registrujeme skutočne už iba spokojných zakazníkov. Ináč povedané – v aukciách on-line pozerajme na renomé spoločnosti , ktorá aukciu poriada a dopredu si preverme prácu takéhoto partnera.


PODPORA MLADÝCH UMELCOV JE AJ V ZÁUJME DARTE

Na aukcii súčasného umenia DARTE „ Priestor pre mladých “ sa predalo 93 diel (40,3 % z ponuky ), čo potvrdilo v porovnaní s minulými rokmi vzostupný záujem trhu aj o tvorbu súčasných výtvarníkov. Nevydražené diela nájdete na www.artconsulting.sk.
Tak ako som v komentároch už pred aukciou deklaroval, aukcie súčasného umenia nie sú o veľkom biznise, ale skôr o prezentácii tvorby mladých – súčasných autorov širokej zberateľskej verejnosti ( a u aukčných spoločností ide skôr o previerku a prípravu „ obchodného materiálu “ pre roky budúce). Určitý čas to potrvá kým cenové relácie ich diel dosiahnu svoj vrchol ( aj keď česť výnimkám – napr. obidve diela Pavla Hammela dosiahli cenu nad tisíc eur, podobne obstal M. Kudzia, M.Ormandík, A.Jusko i ďalší ) , a to potrebuje prezentáciu tvorby práve vo veľkej prezentačnej firme s umením, akou aukčná spoločnosť bezpochyby je. Aj táto aukcia súčasného umenia „ SPACE FOR THE YOUNG “ dala priestor 230 dielam výtvarníkov , ktorí spolupracujú s aukčnou spoločnosťou DARTE a prezentujú svoju tvorbu na našej sesterskej stránke súčasného umenia www.arconsulting.sk.


AUKCIA SÚČASNÉHO UMENIA - „ SPACE FOR THE YOUNG “

Ako vzniká umelecká značka?
Mesiac máj je už tradične obdobím prezentácie diel súčasného umenia. Niežeby to podnietilo synonymum „ Máj – mesiac lásky “, ale medziobdobie medzi kvartálnymi aukciami sa ukázalo ako najvýhodnejšie na prezentáciu práce žijúcich umelcov. Na Slovensku to okrem DARTE a SOGY aplikujú aj ďalšie galérie - i rôzne sólové umelecko-benefičné projekty, pri ktorých sa stretnete hlavne s tvorbou súčasného umenia. No galériami a aukčnými sieňami sa množina prezentácie a ponúk diel súčasných autorov neuzatvára. Sú tu aj zástupy individuálnych predajcov ( ako aj množstvo súkromných ateliérov ), ktorí zberateľom a záujemcom o súčasné umenie ( a pravdaže hlavne o súčasných umelcoch ) poskytujú informácie o „vhodných“ nákupoch či „horúcich“ autoroch.


„ AUKCIE UMENIA SÚ ZÁKLADNÝM PILIEROM OBCHODU S UMENÍM “

Je tu obdobie jarných aukcií umenia, a preto už tradične ponúkam pár slov na povzbudenie aj pred jarnou aukciou Darte. „ Rok 2010 bol rekordný. Slovenské aukčné siene utŕžili vyše 3,8 milióna eur ( vyše 114 mil. Sk ) “...Takúto bilanciu predchádzajúceho roka sme si mohli prečítať v januárových Hospodárskych novinách. Vlna investičného záujmu o umenie teda rastie, stáva sa módnou a dokonca aj spoločenskou potrebou. Výtvarné diela sa konečne dostali do zaslúženej priazne aj bohatšej klientely – ktorú ešte pred niekoľkými rokmi považovala klasická zberateľská obec za umelecky „ menej vzdelanú “. Dnes to už neplatí a „ mať umenie “ doma patrí k životnému štýlu moderného človeka.


PREŠOVSKÝ KRAJ NEKÚPIL WARHOLOVE OBRAZY ZA MILIÓN EUR

Vzhľadom na množstvo ďalších dotazov k tejto skutočnosti doporučujem si prečítať celú informáciu z tlače. K otázke cien umeleckých diel naozaj platí: „ ... cena diela je taká, akú ste ( trh ) za dielo zaplatili “ . A to je aj odpoveď na všetky otázky tejto kauzy.


AUKCIE UMENIA SA V ROKU 2011 ROZBEHLI V PLNEJ PARÁDE

„ Rok 2010 bol rekordný. Slovenské aukčné siene utŕžili vyše 3,8 milióna eur ( vyše 114 mil. Sk ) “... Takúto bilanciu predchádzajúceho roka sme si mohli prečítať v Hospodárskych novinách. Aký ale bude tento rok? Pribudnú nové aukčné rekordy ? Objavia sa nové unikátne diela ? A bude mať dopyt na trhu s umením vzostupný trend ? Toto sú otázky, ktoré obchodníkom s umením víria neustále hlavou.


FAŠIANGY SÚ AJ OBDOBÍM CHARITY

Úvod každého roka patrí rôznym charitatívnym projektom, benefičným aukciám a rôznorodej väčšej i menšej podpore ušľachtilých cieľov. V predchádzajúcich komentároch som už písal o benefičných aktivitách DARTE pre rôzne subjekty a nebude to inak ani v tomto roku. Prvou tohoročnou charitou našej spoločnosti je benefičná aukcia 20. februára 2011 v meste Trebišov. Už tradične sme do nej zaradili 50 diel, z predaja ktorých pôjde aukčná provízia na podporu humánnej myšlienky. Vyberám z úvodníka katalógu tejto benefičnej aukcie.


„ MENEJ JE NIEKEDY VIAC “ – EXKLUZÍVNA VIP AUKCIA DARTE

„Menej je niekedy viac“ – v tomto duchu usporiadala aukčná spoločnosť DARTE svoju prvú exkluzívnu aukciu TOP diel pre pozvaných VIP klientov.
Táto komorná aukcia ( trvala iba pol hodinu ) sa uskutočnila 30. januára priamo v galerijných priestoroch sídla firmy DARTE . Vydražilo sa 43 % diel v celkovej sume 349 000 eur ( v prepočte s aukčnou prirážkou za vyše 12 mil. Sk ) . Najdrahšie predaným dielom na aukcii bola „ Krajina pri jazere “ z barbizonského obdobia Ladislava Mednyánszkeho , s vyvolávacou cenou 80 000 eur.


VLADIMÍR KOMPÁNEK UŽ NIE JE MEDZI NAMI

Vo štvrtok 20. januára vo veku 83 rokov zomrel po krátkej ťažkej chorobe akademický sochár, maliar a nositeľ Herderovej ceny Vladimír Kompánek .


DARTE ZAČÍNA ROK 2011 EXKLUZÍVNOU AUKCIOU UŽ 30.1.2011

Je tu nový rok 2011 a všetci sme plní očakávania, čo nového nám prinesie. Aj v obchode s umením. Aj keď štát zvýšil DPH, energie a množstvo „neviditeľných “ poplatkov, v DARTE sa nezvyšuje nič. Aukčná provízia ostáva stále tá istá. Naopak, budeme sa snažiť priniesť našim klientom ešte „ prístupnejšie “ ceny diel, ako v minulom roku. Aukčné katalógy poskytujeme klientom naďalej zdarma a živé aukcie budú určite spojené s občerstvením a kultúrnym programom.


BILANCIA ROKA 2010

Piaty rok existencie DARTE bol z pohľadu ekonomického rastu i úspešnosti predaja zatiaľ náš najúspešnejší.V roku 2010 ponúkla DARTE iba v živých dražbách 1 243 diel . Celkový tohoročný objem vyvolávacích cien bol 2 938 725 eur ( 91,5 mil. Sk ). Z nich sa na aukciách vydražilo 771 diel, čo v celoročnom priemere znamená 62 % úspešnosť. Darte vytvorila v roku 2010 aj viacero autorských rekordov ( L. Mednyánszky, J. Jakoby , J.T. Mousson , K. Sovánka...) a podľa prieskumu uverejneného v HN obsadila aukčná spoločnosť DARTE prvú a druhú priečku v slovenskom rebríčku najdrahšie vydražených diel. Ďakujeme všetkým našim klientom za spoločné dosiahnutie tejto úspešnosti a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu aj v roku 2011.
Že rok 2010 bol pre obchod s umením na Slovensku veľmi úspešným, potvrdzuje aj článok v Hospodárskych novinách zo 4.1.2011, kde HN uvádzajú celkový prieskum minulého roka. Citujem teda ich článok.


Zomrel John Warhol - starší brat kráľa pop-artu Andyho Warhola

John Warhol bol viceprezident Nadácie Andyho Warhola pre vizuálne umenie v New Yorku, čestný prezident Spoločnosti Andyho Warhola a iniciátor založenia múzea v Medzilaborciach. Zomrel na Štedrý deň.


„ ZBERATEĽSKÉ “ ZLATÉ ČASY

Málokto vedel o „ zberateľských aktivitách “ v období socializmu. Keďže majiteľom všetkého bol štát, tak štátni pohlavári si umelecké diela vlastne iba „ presúvali “ do iného depozitu. Veľmi otvorene a hlavne pravdivo o tom napísal Milan Vároš v PLUS 7 dní. Článok ma zaujal natoľko, že ho posúvam aj čitateľom v našich KOMENTÁROCH. Veď koľkí z nomenklatúrnych kádrov „ vešajú “ obrazy na stenu v rôznych galériách ešte aj dnes?


AKO JE TO S FALZIFIKÁTMI NA SLOVENSKOM TRHU S UMENÍM ?

S touto otázkou sa na mňa obrátila redaktorka Pravdy Lucia Javůrková . Pre obchodníka s umením je otázka falzifikátov čiernou morou. Falzifikátori sú čoraz kvalitnejší, niektoré ich výtvory sú na nerozoznanie od originálov. Skutočne klobúk dolu. Prečo sa vlastne bojíme falzifikátov ? Keďže mnohé z falzifikátov dosahujú naozaj vysokú umeleckú kvalitu – mali by teda obdivovateľa potešiť takmer na úrovni autentického originálu. Veď v iných kultúrach, napríklad v Číne, sa kopírovanie starých majstrov vníma ako umenie, dokonca ako akási pocta historickej tradícií. Aj bežne dostupné kópie vedia skrášliť náš interiér a navodiť príjemnú atmosféru.
Odpoveď je jasná. Nepopieram to, nakoniec je to záležitosť subjektívneho názoru ( pokiaľ ste za dielo nevyplatili sumu na úrovni predajov originálu ). Ale ako komerčná investícia obstojí podľa mňa bezpochyby výhradne iba originál . O tom by vás veľmi rýchlo presvedčil trh.
Zacitujem radšej publikovaný článok Lucie Javůrkovej , ktorý si môžete nájsť aj na webe PRAVDY .


Fillovo „Zátišie s knihou “ sa predalo za 16,25 miliónov českých korún ( 650 000 eur )

Keď som zaradil do TOP diel zimnej aukcie Darte unikátnu prácu Emila Fillu „ Zápas býka s levom “, začali ihneď invektívy na adresu diela – a hlavne jeho ceny. Prisúdil som mu totiž vyvolávaciu cenu 300 000 eur. Prečo? Podľa mňa je to reálny cenový odhad k tomuto galerijnému obrazu. Veď napr. Fillove dielo „ Sklenice a noviny “ reálne vydražil český Kodl minulý rok za 11,2 miliónov Kč ( 448 000 eur, resp. 13,5 mil. Sk ).


VIANOČNÉ AUKCIE UMENIA MAJÚ ŠPECIFICKÉ ČARO

„ Ako dosiahnúť úspech v biznise s umením ?
Za know-how Darte považujem platobnú disciplínu ... dr. Krajňák “

Zimné aukcie umenia a starožitnosti spájame s najkrajšími sviatkami v roku – Vianocami. Už tradične je to obdobie príprav na vytvorenie neopakovateľnej rodinnej atmosféry. Sprevádza ju často zhon a nervozita . A to len preto, lebo chceme, aby všetko bolo super, aby sme všetkých okolo potešili i ohúrili vzájomnými darčekmi a prekvapeniami. Aj táto, v poradí už 42. aukcia Darte , má pre nás všetkých určite špecifické čaro i celkovú výnimočnú náladu. Zo širokej ponuky sme do nej nakoniec vybrali tristo diel, s dvadsiatkou TOP diel so zvučnými menami ako E.Filla, J.Jakoby, T. Mousson, J. Bokšay, J. Mudroch, A. Jasusch, L. Mednyánszky, M. Benka, K. Sovánka , D. Skutecký, D. Millý, J. Kupecký, V. Borecký, M. Paštéka, M. Laluha a ďalší. Sú tu proste umelecké skvosty, ktoré potešia aj náročnejších obdivovateľov umenia a metaforicky ich prenesú do sveta ich snov.


Vždy, keď sa objaví v niektorej aukčnej spoločnosti unikátnejšie umelecké dielo, nájde sa pochybovač

K dielu : „ Zápas býka s levom “ od Emila Fillu - jedného z popredných predstaviteľov moderného českého umenia, predovšetkým kubizmu.

Boje a zápasy boli ústrednou témou diel Emila Fillu od druhej polovice tridsiatych rokov. Boli vyvolané obavami o osud Československa pod hrozbou nacizmu. Dielo „ Zápas býka s levom “ je typickým dielom z tohto obdobia, v ktorom autor metaforicky znázorňuje zúfalstvo a beznádej v prospech útočníka. Filla v ňom jednoznačne dokazuje majstrovské ovládanie štetca i kubistickú simultánnosť . Je jednoznačné, že tento umelec stojí na vrchole remeselného zvládnutia maliarskej techniky v obdivuhodnej tematickej virtuozite.

( Zdroj: Odborné posúdenie Prof. PhDr. Jiřího Siblíka k dielu E.Fillu: „ Zápas býka s levom “) .


DIAMANTOVÝ ŠPERK NEMUSÍ VŽDY POTEŠIŤ

Otázka na - Bezplatné poradenstvo:
„Chcela by som kúpiť vnučke šperk s diamantom. Kolegyňa ma upozornila , že aj ona kúpila v zahraničí prsteň s diamantom a nakoniec sa zistilo, že to nie je žiadny diamant. Dá sa nejako predísť omylu pri kúpe takéhoto šperku ? ( M.G. – ID 6816 ) “.
Na Bezplatné poradenstvo nám prišlo viacero dotazov podobnej tematiky. Odpovedám preto na túto otázku trochu obšírnejšie.


AUKCIE UMENIA SA STALI VYSOKO SPOLOČENSKOU UDALOSŤOU

V poslednom čase sa čoraz častejšie objavujú ľudia, ktorých vzťah k umeniu je čisto pragmatický. Obrazy vnímajú ako dobrú investíciu. Pri kúpe však takmer vždy stavia na overenú istotu. Určite má na tom svoj podiel kríza v ostatných investičných komoditách, vďaka ktorej je aj prísun ojedinelých skvostov umenia do aukčných ponúk.


JASUSCHOVÉ DIELA Z OBDOBIA ROKOV 1920 - 1924

V ponuke jesennej aukcie Darte sa objavilo ďalšie dielo Antona Jasuscha „ Výkrik beznádeje “ z obdobia jeho tvorby rokov 1920 – 1924.
Prečo sú tieto jeho diela pokladané za najkvalitnejšie ?


AUKCIE UMENIA PREKVAPILI AJ V LETNOM OBDOBÍ

Obavy, že letný termín aukcii umenia a starožitnosti je predsa len dovolenkový, že je tu svetová kríza, a teda záujem o umenie poklesne , sa nepotvrdili. Nemyslím týmto iba úspešnú – letnú aukciu Darte , ale aj poslednú aukciu umenia svetového rozmeru v aukčnom dome Sotheby's. Na jej stredajšej aukcii 14.7.2010 v Londýne vydražili obraz anglického maliara Josepha Mallorda Williama Turnera za 29,7 mil libier ( 45 mil USD, resp. 38 mil eur ). Je to nový autorský rekord u tohto umelca.


NOVÉ REKORDY SLOVENSKÉHO UMENIA

Na letnej aukcii Darte sa vydražilo 156 diel ( 52 % úspešnosť ) v celkovej sume 724 000 eur ( 21,8 mil. Sk ). Aukcia prekvapila nielen veľkou účasťou s medzinárodným zastúpením, ale aj niekoľkými novými rekordmi .


Letná aukcia DARTE ponúka diela za vyše 933 tisíc eur ( viac ako 28 mil. Sk. )

V ponuke letnej aukcie umenia a starožitnosti aukčnej spoločnosti Darte je 300 diel, ktorých už vyvolávacie ceny dosahujú takmer milión eur.


Ďalšia ohromujúca lúpež . Ukradli obrazy za vyše 100 miliónov eur

Päť obrazov s celkovou hodnotou vyše 100 miliónov eur od Pabla Picassa, Henriho Matissa, Georgea Braqua, Amedea Modiglianiho a Fernanda Légera , ukradli v noci z 19. na 20. mája 2010 z Parížskeho múzea moderného umenia, ktoré sa nachádza na druhej strane rieky Seiny oproti Eiffelovej veži.


ČO S POVOJNOVÝM NÁBYTKOM ?

Otázka:
Som milovníčka umenia a veľmi ma zaujal váš štvorstránkový odborný príspevok o starožitnostiach v poslednom čísle časopisu Rodina a bývanie. Veľa som sa z neho poučila a dávam vám zo skúsenosti plne za pravdu, že starožitnosťou je vec – ak nie storočná, tak minimálne z predvojnového obdobia. Mám po rodičoch nábytok z 50 – tých rokov – dokonca vyrobený na mieru a rada by som sa ho zbavila. Potešilo ma preto tvrdenie odborného pracovníka Sogy p. Barcziho, že za starožitnosť možno považovať takmer všetko, čo je staršie ako 50 rokov . ( Našla som to v jeho odbornom príspevku na ich stránke ). Hneď na druhý deň som nafotený nábytok ( cca 60 ročný ) ponúkla v niekoľkých bratislavských starožitnostiach na predaj. Všade ma vysmiali – ide skôr o bazárový použitý nábytok , ako o skutočnú starožitnosť. Pýtam sa teda vás ako starožitníka i súdneho znalca na starožitný nábytok, naozaj 60 ročný nábytok nie je starožitnosťou, alebo je – ako to tvrdí vo svojom odbornom príspevku p. Barczi zo Sogy ?
( Milada Reg.č. ID - 6227 )


Autoportrét Andyho Warhola predali za 32,5 mil. dolárov

Predpovede "ideológov" úpadku hodnoty diela Andyho Warhola svojou "reformovanou a odbornou filozofiou", že dielo umelca je iba " ... obyčajný plagát! " v plnom rozsahu "strelili capa"! Pablo Picasso rozohral prvé husle neskutočnej výšky ceny za jeho predané dielo a o niekoľko dni po ňom Andy Warhol "zakontroval" svojim "Autoportrétom".
Dr. Michal Bycko, PhD.
kurátor MMUAW


KÚZLO STAROŽITNOSTI . ( Publikované v Rodina a bývanie 5/2010 )

Svet starožitností je nádherný a vzrušujúci priestor, ktorý svojimi unikátmi láka mnohých obdivovateľov. Historické umelecké diela ukrývajú v sebe čaro najrozmanitejších štýlov a slohov. Skvosty tohto druhu dodajú interiéru nádych noblesy, šarmu a tajomnosti.


Pablo Picasso je opäť kráľom aukcií umenia

Iba pred troma mesiacmi som v našich komentároch uviedol nový svetový rekord najdrahšie vydraženého diela od sochára Alberta Giacomettiho v aukčnom dome Sotheby’s - bronzovú sochu Kráčajúceho muža , ktorú v životnej veľkosti 183 cm výšky stvoril v roku 1961 v jej šiestich odliatkoch švajčiarsky umelec Albert Giacometti ,ktorú vydražili z vyvolávacej ceny 12 miliónov libier (13,7 milióna eur) za skutočne neuveriteľnú cenu 65 miliónov libier, čiže v prepočte 74,2 milióna eur ( vyše 2,2 miliardy Sk ). No tento rekord už neplatí.


Starožitný nábytok v súčasnosti

Milovaný alebo nepochopený – taký je starožitný nábytok v súčasnosti. Mnohí ani netušia, čo majú doma po prababičke, ktorá dedila po svojej prababičke. Pod tlakom modernej architektúry a minimalistického interiéru si ani nespomenú na bielizník alebo pracovný stôl, ktorý stojí niekde zaprášený na povale či v pivnici. Je to škoda, pretože protiklad starého a nového vytvára zvláštnu súhru sentimentu a nových myšlienok.


KAROL SOVÁNKA A JEHO NOVÝ SLOVENSKÝ REKORD

Jarná aukcia Darte priniesla aj niekoľko nečakaných rekordov u autorov, ktorí sa zatiaľ predávali v cenovo nižšej kategórii. Vyberám z nich dielo Jelenia ruja v Nízkych Tatrách od Karola Sovánku, ktorého dražba prekvapila i rozvírila celú zberateľskú verejnosť.


Päť rokov Darte na slovenskom trhu s umením

Pred piatimi rokmi ( 20.3.2005 ) usporiadala aukčná spoločnosť Darte svoju prvú aukciu umenia a starožitnosti v prešovskom Čiernom orlovi. Táto marcová aukcia definitívne rozbila dovtedajší monopol obchodu s umením a na Slovensku vznikla konkurencia , opozícia, ale hlavne konfrontácia v rovine cenovej politiky umeleckých diel.


AJ GRAFIKY WARHOLA , PICASSA, ČI DALÍHO SÚ VZÁCNE UMELECKÉ DIELA

Otázka:
Mám niekoľko diel Andyho Warhola, ktoré som zakúpil na aukcii Darte, ale aj od inej inštitúcie s jeho dielami. Všetky majú uvedenú techniku SCREENPRINT. V blogoch vašej konkurencie v Bratislave nemenovaný pán to prirovnal k bezcenným plagátom a vôbec – znehodnotil tam svojim príspevkom diela A.W., ktoré je možné vidieť nielen na vašich aukciách, ale aj v jeho múzeu v Medzilaborciach. Viete mi to vysvetliť ? ( Jano, reg. č. 5 742 )
Odpoveď:
Dodatočne som si až dnes pozrel uvedené Blogy. Veľmi som sa pobavil, nakoľko sa z nich stal ( aspoň podľa diskusných príspevkov ) nechutný bulvár na vzájomné osočovania, resp. vybavovania si účtov cez anonym – s úplne inou tématikou ako je umenie. Aj Darte v Komentároch uverejní váš príspevok, ale pisateľ nemôže byť anonym, resp. musí byť u nás zaregistrovaný. Veď keď si za niečim stojíte, nemôžete sa skrývať. Taktiež, aj keď váš príspevok chce iba zneužiť Komentáre na vlastnú reklamu, alebo na pošpinenie niekoho – nech to adresuje priamo jemu. Niekomu z tamojšich blogistov to však vyhovuje. Raz hodí blato ako anonym a potom hneď vodu ako nezavislák – i sympaťák. Bavme sa ale o umení – i o vašej otázke. Ak by som vás opätovne presviedčal, že Warholove screenprinty sú skutočne umeleckými skvostami, pomysleli by ste si – čo iné môžeš tvrdiť, keď ich predávaš? To by napadlo aj mňa, a preto som už včera poprosil kurátora MMUAW Dr. Bycka PhD, aby sa nezávisle k tejto otázke vyjadril on a sfúkol tak zo stola vaše podozrenie. Osobne si myslím, že netreba hneď uveriť vulgárnym vyjadreniam laikov, aj keď sa tentoraz objavili na odbornej stránke. Oslovený kolega z MMUAW sa okamžite vyjadril v tamojších blogoch. Vyberám z toho stáť o grafikách aj do našich komentárov a verím, že vás to presvedčí o opaku pochybných tvrdení opačného názoru.


DOLLAR SIGN - ANDYHO WARHOLA VYDRAŽILI ZA VYŠE 70 MILIONOV KORÚN

11. februára 2010 v Londýne realizovala svetová aukčná spoločnosť Christies dražbu diel povojnového a súčasného umenia. Medzi TOP vydraženými dielami bol aj Warholov „Dollar Sign“, ktorý z vyvolávacej sumy 1,8 milióna USD bol vydražený na sumu 3.558,750,- USD ( vyše 70 mil. korún ) bez 17 percentnej predajnej prémie.


ZOMREL STEVE KAUFMAN - POPREDNÝ UMELEC SVETOVÉHO MODERNÉHO UMENIA

INFOART SAW pri MMUAW nám poslal smutnú správu o neplánovanom odchode ďalšieho velikána svetového výtvarného umenia – Steve Kaufmana, vo veku 50 – tich rokov. Chceme sa s touto informáciou podeliť so širokou verejnosťou obdivovateľov moderného umenia cez naše Komentáre, tak uverejňujeme čásť zaslaného príspevku.


NÁJDU SA VŽDY ODCUDZENÉ DIELA?

V poslednom čase sa množia krádeže umeleckých diel aj na Slovensku. Zlodeji ich chcú skôr – neskôr speňažiť formou predaja cez rôznych priekupníkov a niekedy sa môžu teda následne objaviť aj v ponukách do aukcii umenia. Na Slovensku je už verejná databáza odcudzených diel, ktorá uľahčuje ich vrátenie pôvodným majiteľom, resp. ich identifikáciu ako odcudzených pre pracovníkov aukčných spoločnosti. Ako súdny znalec sa často stretávam s prípadom tzv. „ rýchleho ocenenia diela “, ktoré ale majitelia nechcú dať do verejnej dražby DARTE. Evokuje to rôzne dohady o pôvode diela, ale ostáva to väčšinou iba v imaginárnej sfére. DARTE - eANTIK má vytvorenú podobnú databázu FALZIFIKÁTY a tá už pomohla mnohým zberateľom pri pochybnej ponuke na obchod. Čo sa týka odcudzených diel – tie z mojich znaleckých posudkov si archivujem iba v súkromnej databáze ako súdny znalec od roku 1996. Odkaz na ODCUDZENÉ UMENIE A STAROŽITNOSTI ( aj odcudzené a nájdené MV SR ) nájdete tiež na : www.eantik.sk - v okienku pod Falzifikátmi . A že je takáto databáza naozaj potrebná, hovorí aj množstvo článkov na webe s tematikou odcudzeného umenia. Vyberám niektoré z nich.


VZÁCNEJŠÍ JE PORCELÁN ČI KERAMIKA ?

Otázka:
Vo vašom bezplatnom poradenstve som zistila, že ste súdny znalec aj na starožitnosti. Mohli by ste mi v stručnosti vysvetliť ako rozoznám kvalitnejší porcelán, resp. porcelán od keramiky, prečo je vzácnejší a ako by som aspoň približne určila jeho hodnotu ? ( Jana M. – ID 5201, ďakujem )


DALÍ ČI WARHOL PONÚKAJÚ AJ V KRÍZE ISTOTU VÝNOSU

Otázka:
Je naozaj obchod s umením stabilnejší ako napr. biznis s nehnuteľnosťami? Vedeli by ste to aj doložiť nejakým konkrétnym príkladom?... ( K T - reg.č. v Darte 5763, ďakujem )
Odpoveď:
11. januára 2010 vyšiel v Hospodárskych novinách článok, ktorý vám odpovie za mňa. Pozrite si članok na uvedenej webovej adrese. Je tam odpoveď na vašu otázku. ( :http://hnonline.sk/ekonomika/c1-39800310-dali-ci-warhol-ponukaju-istotu-vynosu )


PREČO SI CENÍME ORIGINÁLY ?

Prednedávnom preletela médiami informácia o zhabaní políciou takmer 80 diel talianskeho futuristického umenia . Výstava, na ktorej prezentovali 29 talianskych umelcov, ako napríklad Giacomo Balla, Tullio Crali a Fortunato Depero, sa konala v Zoya Galérii v centre Bratislavy. Spoluorganizovali ju talianske veľvyslanectvo a taliansky kultúrny inštitút. Podľa informácie v médiach tempery i olejomaľby pochádzali z rodinnej zbierky istého milovníka umenia z Janova. Interpol však na základe informácie talianského odborníka na futuristické umenie zistil, že ide v tomto prípade o vedomé falzifikáty. Podľa polície falošné diela dávali do obehu a ponúkali na výstavy dvaja Taliani, ktorí tiež mali falošné odborné znalecké posudky. Pri domových prehliadkach mužov totiž našli aj sfalšované pečiatky odborníkov a znalcov. Naviac výstava bola už niekoľkokrát prezentovaná vo viacerých galériách Európy. A s veľkým úspechom. Na každej vernisáži boli znalci a historici umenia a predsa nedokázali odhaliť, že sa nejedná o originálne diela.


MUSIA AJ OBCHODNÍCI S UMENÍM BOJOVAŤ S NELEGÁLNYMI PRÍJMAMI ?

Otázka :
Moja otázka síce nesúvisí priamo s umeleckými dielami, ale vidím, že sa venujete aj právnym otázkam, takže sa pýtam. Mám malý obchod s drahými kameňmi a zlatom. Pred časom som predal zahraničnému klientovi krásny briliantový prsteň za 16 000 €. Bol som z obchodu nadšený , až kým ma neschladil prizerajúci sa zákaznik. Spýtal sa ma, či som si urobil identifikáciu klienta. Načo? A akú? Veď som mu dal potvrdenku z pokladne. A ak by som mal od neho ešte pýtať občianku, či pas, nedajbože by mi ešte odišiel. Vraj mám rátať s pokutou. Čo je to vlastne tá identifikácia klienta?
( Miro z Prievidze... )


ČO S VÝVOZOM UMELECKÝCH DIEL A STAROŽITNOSTI DO ZAHRANIČIA?

Otázka:
Obraciam sa na vás ako na súdneho znalca s takouto otázkou. Moja dcéra sa vydala pred 15 rokmi do Talianska. Majú tam pekný dom a ponúkla mi možnosť prisťahovať sa k nim na dožitie. Ja som vdova a veľmi ma to potešilo. Na dom v Košiciach už mám aj zaujemcu, ale na starožitný nábytok, obrazy a porcelán už našiel zať kupcov v Taliansku. Dá sa to z vašej strany prísť nejako oceniť , aby som mala s čím porovnať ponúkané ceny od talianov? ( Ďakujem . Trochcová... )


VIANOCE SÚ OBDOBÍM LÁSKY , ŠŤASTIA I POMOCI

Vianočná benefičná aukcia Darte má pre nás všetkých určite špecifické čaro i celkovú výnimočnú náladu . Aj my by sme chceli našich klientov potešiť i ohúriť niektorými umeleckými dielami, a to nielen ich krásou – ale aj skutočne vianočnými cenami, ktoré sme dielam prisúdili. A naši klienti zakúpením si týchto umeleckých diel sa chtiac-nechtiac stanú spolu s nami „Mikulášmi “ pre tých, ktorých výťažkom z tejto aukcie obdarujeme.


ČO JE VLASTNE GÝČ ?

OTÁZKA : " Žijem v byte po rodičoch. Keď ma navštívia moje dospelé deti, najradšej by všetko - čo mám na stene a vo vitrínach , povyhadzovali. Vraj nemôžu pozerať na tie gýče. Viete mi poradiť - čo je to vlastne gýč ? ( Ďakujem. Mária z Prešova )


KAŽDÝ NEÚSPECH SA DÁ NAPRAVIŤ

Umenie je stabilnou komoditou s narastajúcou hodnotou bez ohľadu na okolitú situáciu.


ŽEBY SVETOVÁ KRÍZA NAOZAJ OBCHÁDZALA SVETOVÉ UMENIE ?

Posledná aukcia Sothebys v New Yorku v stredu 11. 11. 2009 skutočne potvrdila aj moje slová, že svetová kríza sa svetového umenia naozaj nedotýka. . .


DIAMANTY – INVESTÍCIA, KTORÁ NESTRÁCA NA HODNOTE.

OTÁZKA : „ Zdedila som šperky s osadenými diamantami. Podľa čoho by sa dali tieto diamanty oceniť a čo vlastne určuje ich rozdielnu hodnotu ?... ( Ďakujem - Andrea z Kežmarku )


ZLODEJI UMENIA – VÝNOSNÉ REMESLO ?


Keď sa prechádzam depozitným skladom Darte, mávam občas veľmi zvláštny pocit. Vnucujú mi ho vlastne naši klienti, ktorí po niekoľkých sekundách obhliadky diel na mňa vyhrknú vždy s tou istou otázkou: „A ešte vás nevykradli? Ako to máte zabezpečené? Preboha, ja na vašom mieste by som teda pokojne nespal....“.


ČO JE VLASTNE STAROŽITNOSŤ ?

OTÁZKA : „ Zdedili sme kúriu so starožitným nábytkom a množstvom vecí. Dá sa stým niečo robiť aj svojpomocne? Ako zistíme vek jednotlivých kusov? ...“ ( Ďakujem - Jana z Rožňavy )


ZBERATEĽ - ČUDÁK ?


Pred každou aukciou Darte ma napadá tá istá otázka. Čo vedie ľudí k tomu, aby si kupovali umenie, prečo ich tento druh „biznisu“ tak láka a fascinuje? A čo je to vlastne zač ono indivíduum zvané zberateľ?


ORIGINÁL - FALZIFIKÁT ? KLAMANIE VO VEĽKOM ŠTÝLE

Falšovatelia umeleckých diel sú jednou z takzvaných večných tém na svetovom trhu s umením. Ich práce – najmä tie zvlášť vydarené – dokážu vyvolať nepríjemné aféry, vážne súdne spory, ba neraz až hrozivé medzinárodné konflikty. Hoci ide o fenomén rovnako starý ako samotné výtvarné umenie, nie je podvrh ako podvrh.


OBCHOD S UMENÍM MÁ SVOJE ŠPECIFIKÁ

Je všeobecne známe, že obchod s umením je jeden z mala „biznisov“, kde sa peniaze otáčajú veľmi rýchlo. Ich návratnosť je súčasne aj veľkým profitom pre toho, kto sa v tomto obchode vyzná. Obchod s umením je špecifikum, založené na dobrovoľnosti rozhodovania o kúpe. Cena spĺňa až sekundárnu úlohu predmetu obchodu.