Komentáre

Jesenná aukcia umenia DARTE – 15.10.2023

Tradíciou aukčnej spoločnosti DARTE sú naše kvartálne sálové aukcie. Vlastne sme jedinou aukčnou spoločnosťou na Slovensku, ktorá vydržala aj počas pandémie a živé sálové aukcie v DARTE GALLERY boli a aj sú pre milovníkov umenia pravidelnou spoločenskou akciou. No priznám sa, že to vôbec nebolo ľahké. Aj preto si veľmi vážim našich dlhoročných priateľov a skalných dražiteľov, lebo bez vás by sme asi tiež „zatvorili“.
Ale realita je iná a na východe sa biznis s umením nezmenil. Naopak, zavítali k nám klienti, ktorí stratili možnosť nakupovať i dražiť v zaniknutých galériách. Mnoho novinárov mi dalo tú istú otázku – čo je za tým ?. Odpoveď je jednoznačná – DARTE je rodinnou firmou. Aj preto sme mohli za posledné dva roky postaviť a pre verejnosť aj sprístupniť dve nové galérie s expozíciou svetového i súčasného umenia. Myslím si, že aj na východe je čo pozerať. Hovorí o tom aj pomerne vysoká ponuka umenia, čo potvrdzuje aj náš jesenný výber 250 diel do aukcie. Priznávam, že je stále menej špičkových galerijných diel v ponuke od zberateľov, mnohí totiž čakajú na zvýšenie cien po ukončení pandémie i vojnovej krízy. Niečo sa však vždy objaví – čo poteší hlavne skalných fajnšmekrov. Zo širokej ponuky spomeniem napr. pozostalosť po Júliusovi Jakobym, ktorú sa v celku rozhodla predať jeho rodina. Podobne kolekciu barokových obrazov, súbor diel popartistu Andyho Warhola, či pozostalosť nedávno zosnulého Erika Bindera ( zomrel nečakane 5. júna vo veku 49 rokov ). V aukčnej kolekcii Jesennej aukcie Darte je naozaj široký výber diel pre všetkých zberateľov. Aukčnú ponuku sme už tradične sprístupnili v predstihu v aukcii online a dokončí sa živou dražbou v sále v nedeľu 15.10.2023. Priebeh dražby zo sály bude už tradične vysielaný v priamom video prenose – aj s možnosťou dražiť live, čo opäť určite privítajú naši skalní – ale pohodlnejší dražitelia. Niet čo viac dodať. Tvrdenie médií a bánk – že je tu správna doba na investíciu do umenia, je asi pravdivá.


UMENIE POMÁHA UKRAJINE - МИСТЕЦТВО ДОПОМАГАЄ УКРАЇНІ.

AUTORSKÁ DVOJVÝSTAVA V DARTE : Boris Kuzma & Vladimír Pavlyshyn

Aj keď je mesiac marec mesiacom kníh – v aukčnom dome DARTE sme mu dali aj prívlastok ako mesiac „ Pomoci Ukrajine “. Keďže sme geograficky najbližšou aukčnou spoločnosťou k našim ukrajinským susedom, je logické, že práve k nám smerujú stovky diel od ich umelcov. Pred rokom sme uskutočnili prvú aukciu diel ukrajinských umelcov, v ktorej dostalo priestor vyše tridsať umelcov. Výťažok dražby išiel v plnej výške ukrajinským autorom.
24.2.2023 - v deň 1. výročia vojny, sme spustili ďalšiu aukciu 200 diel ukrajinských umelcov a veríme, že aj táto dražba pomôže našim priateľom na druhej strane hranice.
Okrem aukcie dávame v mesiaci marec priestor aj autorskej prezentácii umelcov Ukrajiny a už 5. marca bude vernisáž autorskej výstavy dvoch vynikajúcich ukrajinských maliarov . Svoje diela bude v DARTE GALLERY vystavovať Boris Kuzma a Vladimír Pavlyshyn. Vernisáž ich dvojvýstavy bude v nedeľu 5.marca o 17oo hod. v DARTE GALLERY v Nižnom Hrušove.

Príhovor kurátora výstavy:
Vážení hostia a milovníci umenia, milí priatelia,
srdečne Vás vítam na vernisáži, ktorá je venovaná súčasným ukrajinským maliarom Borisovi Kuzmovi a Volodymyrovi Pavlyshynovi. Som veľmi poctený, že môžem byť tu s Vami a ... ( pozri Viac )


JESENNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 25.9.2022

Milé dámy, vážení páni.
Je tu opäť podovolenkové obdobie a všetci sa už tešíme na zaužívaný režim bežného života. Pre nás to znamená hlavne pripraviť Jesennú aukciu umenia. Samozrejme, že myslím na živú aukciu v sále, kde sa po teplom lete môžu opäť zísť naši zberatelia umenia a okrem prehliadky vystavenej ponuky umenia si vymeniť názory i nové postrehy z tejto oblasti. DARTE je na Slovensku už dlhší čas jedinou aukčnou spoločnosťou, ktorá si uchovala aj pravidelné sálové aukcie a stálu expozíciu ponúkaných diel. Určite ste si všimli, že popri našich kvartálnych aukciách realizujeme aj ďalšie aukcie mimo našej galérie – posledná bola 7. septembra v spoločenskej sále Bardejovskej nemocnice, ktoré potvrdzujú názor, že živá dražba s neopakovateľnou atmosférou v sále sa nedá porovnať s online aukciami.
Čo sme teda pripravili do Jesennej ponuky ?
Počas leta nás navštívilo veľmi veľa klientov s ponukou diel. Nie všetko sme zaradili do aukčného predaja, ale aj tak je v ponuke vyše 400 diel. V každom prípade sme chceli uspokojiť ( a v tejto dobe aj pomôcť ) maximálny počet predávajúcich a ich ponuku. Aj preto sme už tradične kvôli časovému zvládnutiu i komfortu hlavne živej aukcie v sále túto ponuku museli rozdeliť do dvoch paralelne spustených aukcií. Do živej aukcie v sále DARTE v nedeľu o 15oo sme vybrali 180 diel a ďalších vyše 220 diel sa objaví v paralelne spustenej II. časti dražby v našej online ponuke. Samozrejme, že nedeľňajšia aukcia zo sály bude vysielaná aj v priamom prenose na našom súkromnom video kanáli – aj s možnosťou dražiť live. Celú aukčnú kolekciu ( I. aj II.časť ) spúšťame s predstihom v predaukčnej dražbe online už v nedeľu 18.9. od 12oo na www.dartesro.sk. ( pozri Viac...)


LETNÁ AUKCIA DARTE - 12.6.2022

Milé dámy, vážení páni – priatelia zberatelia umenia.
Práve sme spustili kolekciu Letnej aukcie výtvarného umenia DARTE. Osobne som veľmi rád, že ani vyše dvojročná covidová pandémia, ale ani prebiehajúca vojnová ( ale už aj ekonomická ) kríza nenarušili pravidelnú činnosť aukčnej spoločnosti DARTE. Myslím teraz samozrejme na naše pravidelné sálové aukcie, ktoré nemôžu nahradiť žiadne online ponuky. Ďakujem preto aj našim skalným klientom, ktorí nás podržali a v niekoľkých prípadoch museli vydržať v sále v rúškach. Odmenou im však bola zvýšená ponuka kvalitných diel, ktoré sa dostali do dražby DARTE. Pohľad naspäť potvrdil, že sme na Slovensku ostali ako jediná spoločnosť, ktorá udržala svoje živé aukcie a tak by to malo byť v DARTE aj naďalej. Samozrejme aj s vlastným Live videoprenosom dražby zo sály ( tento spôsob Live prenosu aukcie s možnosťou dražiť sme zaviedli ako prví na Slovensku už v roku 2012 ), ktorý je veľmi pohodlnou pomôckou pre našich externých dražiteľov. Aj keď to vyzerá samoľúbo – je za tým veľký kus našej roboty i investícií, ktoré však priniesli a aj prinášajú plánované výsledky. Je to z mojej strany akási rekapitulácia ťažkého obdobia v biznise s umením a pri sledovaní problémov iných kolegov môžem povedať – „DARTE to dala “.
Ideme teda ďalej a okrem pripravenej kolekcie Letnej aukcie ma potešil aj záujem našich klientov o veľké výstavy v DARTE GALLERY ( Mousson, Banksy, Dalí-Warhol-Picasso...) , ktoré vo veľkej miere utužujú naše vzájomné vzťahy - ale aj značne podporujú vzostup umeleckého povedomia v našom regióne.
Do Letnej aukcie sme vybrali z celkovej ponuky iba 200 diel, ktoré už tradične začnú predaukčnou ponukou online a bude ukončená živou dražbou v sále v nedeľu 12.6.2022. Ostatné diela z vašich ponúk sa objavia v paralelne spustenej aukcii online ( tzv. 2. časť Letnej aukcie ). Takto chceme dať šancu všetkým dielam z vašich ponúk – a trh rozhodne ktoré z nich sa aj predajú. ( pozri Viac...)


NOVOROČNÁ VIP AUKCIA DARTE a PREDAJNÁ VÝSTAVA 120 DIEL J.T.MOUSSONA

Už tradične spúšťa spoločnosť Darte na začiatku nového roka svoju VIP aukciu. Je to prvý kontakt s našimi klientmi a tieto aukcie vždy prinášajú niečo prekvapujúce. Pred troma rokmi to bola zbierka 90 diel Ladislava Mednyánsykeho, pred dvoma rokmi zbierku diel Antona Jasuscha a Štefana Roskoványiho, minulý rok kolekciu 50 olejov Martina Benku a tento ráz unikátnu zbierku 120 portrétov Jozefa Teodora Moussona.
VIP aukcie Darte nepatria medzi objemovo veľké kvartálne dražby, ale je to malý výber z kvalitných diel, ktoré nám prišli do tohoročných aukcií . A samozrejme vždy majú nejaký „ bónus “ - ako pridanú hodnotu. V tomto prípade zbierku J.T.Moussona. Tak niečo na priblíženie o tejto zbierke.

Pred časom získalo múzeum Anny Lesznai v Nižnom Hrušove ucelenú zbierku Moussonových veľkorozmerných portrétov – väčšinou v technike kresby uhľom, pastelom a ceruzou. Sú z obdobia, keď pracoval ako učiteľ kreslenia na michalovskej meštianskej škole – teda z rokov 1910 – 1919.
Po vzájomnej dohode múzea Anny Lesznai a Aukčnej spoločnosti Darte sme sa rozhodli ponúknuť celú zbierku na predaj obdivovateľom majstra Moussona, a tak dostať jeho umelecký odkaz do čo najširšej verejnosti – hlavne však medzi zberateľov zo Zemplína. Spoločnosť Darte vybrala 30 grafických portrétov J.T.Moussona, ktoré zaradila do svojej Novoročnej VIP aukcie a ostatné 90 diela sú prístupné verejnosti v rámci predajnej výstavy v DARTE GALLERY v Nižnom Hrušove. Všetky diela sú teda vystavené v Darte a v nedeľu 23.1.2022 o 15oo hod sa uskutoční v DARTE GALLERY VIP aukcia aj so živým videoprenosom - a možnosťou dražiť Live. Súčasne po jej ukončení bude Vernisáž výstavy ostatných 90 diel majstra. Predajná výstava potrvá až do konca februára a bude prístupná denne do 17oo hod.
Vzhľadom na obmedzenia je potrebné svoju návštevu oznámiť v predstihu na 0905 356 921...( viď. Viac)


Letná aukcia výtvarného umenia DARTE – 20.6.2021

Keď sme pred dvoma týždňami zrealizovali po dlhom lockdowne prvú autorskú predajnú výstavu ( Pavol Hammel ) s prítomnosťou hostí v sále, bolo cítiť fantastickú atmosféru a nadšenie prítomných z toho, že sa vôbec mohli stretnúť, pozdraviť sa , ale hlavne aj fyzicky „ ovoňať “ vystavované diela. A čo ma milo prekvapilo bol fakt, že 90 % z vystavovaných diel sa aj predalo. To sme nečakali. Áno , môžem potvrdiť, že cítime reálny nárast záujmu o ponúkané diela aj v online obchode . Nikdy sa to však nedá porovnať s atmosférou na živej aukcii v sále. To isté sa týka aj ponuky diel zo strany ich majiteľov. V našich sálových aukciách počas obmedzení ste mohli zaregistrovať v ponuke diela, ktoré by sa „ vďaka pandémii – a teda aj ekonomickej kríze “ nikdy neboli objavili v aukčnom predaji. A nemyslím teraz iba hotelierov a malých galéristov, ale aj bežných vlastníkov diel. Vidíme to aj v prípade tejto letnej aukcie Darte. Určite to podporila aj skutočnosť, že Darte ako jediná na Slovensku usporadúvala ( aj keď s obmedzeniami ) aj živé – sálové aukcie, čo vlastne platí naďalej aj pri terajších Letných aukciách na Slovensku. A táto skutočnosť sa odrazila aj v ponuke diel do tejto aukcie Darte . Pristúpili sme preto k malej organizačnej taktike predaja. Do živej – sálovej aukcie sme urobili výber kvalitnejších diel a ostatné diela sa budú dražiť v paralelne spustenej aukcii ON-LINE. Obidve aukcie majú dostatočný časový priestor na to, aby si mohli zberatelia a záujemcovia o umenie pozrieť obidve aukčné ponuky. Pravdaže diela oboch kolekcií sú prístupné v predaukčnej prezentačnej výstave v DARTE GALLERY v Nižnom Hrušove denne 9oo – 17 oo hod. Veľmi radi vám ukážeme všetky ponúkané diela.
V každom prípade sa celá Darte teší na stretnutie s našimi klientmi na prvej aukcii umenia po uvoľnení opatrení. Podotýkam, že aj naďalej platia opatrenia, ktoré musia účastníci sálovej aukcie dodržiavať, ale obhliadka diel v sále i všetky prednosti živej aukcie sú už povolené. Tým klientom, ktorí sa na sálovú aukciu fyzicky nedostanú, ponúkame možnosť účasti formou Live dražby – keďže celá aukcia už tradične bude vysielaná v priamom videoprenose a samozrejme aj s možnosťou dražiť Live z vašich mobilov, či počítačov. Živý videoprenos začne o 15 oo hodine a pokiaľ si zvolíte radšej formu písomnej ponuky na zastupovanie v dražbe, samozrejme akceptujeme aj túto formu predaja v dražbe...( Viac )


JARNÁ AUKCIA UMENIA DARTE - 21.3.2021

Milé dámy , vážení páni.
V mesiaci marec už tradične prichádza aukčná spoločnosť Darte s ponukou svojej Jarnej aukcie umenia. Veríme, že aj v roku 2021 dokážeme spolu s kolegami vytvoriť slušnú aukčnú kolekciu, ktorá určite rozšíri vaše súkromné zbierky. Ukázalo sa to vlastne už aj na našej novoročnej VIP aukcii, kde bola veľmi slušná ponuka diel z našej strany ( zberateľskú obec ohúrila hlavne kolekcia päťdesiatich diel Martina Benku ), ale aj veľmi slušná úspešnosť dražby . A čo nás teší - cítime v tomto „ pandemickom “ čase vzostupný záujem o umenie tak na aukciách, ako aj v našom mimoaukčnom predaji. Určite je práve teraz vhodný čas na investíciu do umenia.
Aukčná spoločnosť DARTE zaradila do jarnej aukcie z celkového balíka ponúknutých diel stošesťdesiat položiek. Pri výbere diel sme sa dlho rozhodovali , no nakoniec sme ostali verní našej štandardnej štruktúre aukčnej kolekcie . Už tradične sme dali prednosť našim „ východoslovenským “ autorom ( tentoraz nás teší hlavne kolekcia kvalitných diel od Júliusa Jakobyho ), ale poteší aj ponuka diel Slovenskej moderny ( opäť je tu zaujímavá ponuka olejov od Martina Benku ). Nezaradené diela posunieme do našich on-line a benefičných aukcií – objavia sa teda v poaukčnom období na našom webe.
Bohužiaľ nám opäť celoplošne predĺžili zákaz vychádzania, takže v nedeľu 21.3.2021 prebehne v sále verejná aukcia so živým videoprenosom dražby, do ktorej sa môžete všetci zapojiť a dražiť Live z vašich počítačov a mobilov ( ale bez fyzickej účasti dražiteľov v sále ). Dražba on-line začína už piatok 12.3.2021 – čím dávame dostatok časového priestoru, aby ste si vytypované diela mohli v predstihu zadražiť, resp. si ich aj v predstihu pozrieť . Celá aukčná kolekcia je vystavená v DARTE GALLERY v Nižnom Hrušove a určite nájdeme spôsob, aby ste si dielo pred aukciou mohli aj obhliadnuť. Všetky vaše otázky smerujte na môj telefón 0905 356 921 a určite nájdeme koncenzus. Na nedeľňajšiu aukciu ( v priamom prenose dražby od 15oo ) sa musíte iba zaregistrovať - a všetko ostatné prebieha v štandardnom režime, v zmysle dražobného poriadku Darte.
Milí priatelia, prajem vám šťastný výber z ponuky diel Jarnej aukcie DARTE a teším sa na spoločné stretnutie na našej Letnej aukcii 20. júna 2021 už opäť v aukčnej sále DARTE GALLERY.

Dr. Jaroslav Krajňák, PhD. , vedúci dražby

Pozn.: Výsledky aukcie - pozri Viac...


NOVOROČNÁ VIP AUKCIA DARTE - 24.1.2021

VIP AUKCIA DARTE V NIŽNOM HRUŠOVE PONÚKA 100 DIEL ZA VYŠE 2,4 MILIÓNA EUR. V PONUKE JE AJ 50 OLEJOMALIEB MARTINA BENKU.

Je už tradíciou, že aukčná spoločnosť DARTE v Nižnom Hrušove začína každý kalendárny rok svojou excelentnou novoročnou VIP aukciou. Každú VIP aukciu obohacujeme nejakou „ chuťovkou “, ktorá poteší oko našich VIP klientov. Pred dvoma rokmi bola k VIP aukcii pridružená zbierka 90 diel Ladislava Mednyánszkeho, minulý rok zbierka 60 diel Štefana Roskoványiho a Antona Jasuscha a tohto roku sme k dielam VIP aukcie priradili aj unikátnu kolekciu 50 diel Martina Benku. Celkovo je v novoročnej aukcii 100 diel, ktoré určite potešia každého zberateľa. Pri inštalácii VIP kolekcie v DARTE GALLERY boli prizvaní viacerí moji priatelia – odborníci z oblasti výtvarného umenia a všetci sa zhodli na tom, že takáto aukčná ponuka sa objaví raz za sto rokov. Veľkou škodou je, že tentokrát DARTE nemôže urobiť tradičnú predaukčnú výstavnú vernisáž aj pre verejnosť. Výstava je skutočne ( a na tento región určite ) excelentná. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že súčet vyvolávacích cien dosahuje sumu takmer 2,5 milióna eur. Určite to teší hlavne našich skalných klientov, lebo nie je bežnou vecou na Slovensku, že si môžete bez problémov zakúpiť dielo takého špičkového umelca slovenskej moderny – akým je Martin Benka. Všetky diela sú voľne prístupné na predaj pre zaregistrovaných dražiteľov na www.dartesro.sk, kde prebieha 12.1 – 24.1.2021 ich on-line aukcia. V nedeľu 24.1.2021 o 15 hod. sa ukončí aukcia diel dražbou v sále DARTE GALLERY , so živým video prenosom aukcie aj s možnosťou dražiť Live z vašich počítačov, resp. mobilov.
Stále platí, že „mať dielo Martina Benku v obývačke je snom každého milovníka umenia na Slovensku “. Ale tiež platí, že to čo v živote premeškáš sa už nikdy nevráti . Tak priatelia potešte sa krásnym darčekom, lebo takáto možnosť tu už tak skoro nebude.
Upozorňujem ešte našich klientov, že druhá časť VIP aukcie - ponúkaná kolekcia diel Martina Benku ( resp. jej nevydražené diela na nedeľňajšej VIP aukcii - rozšírené o ďalšie , doteraz nezaradené diela umelca ) bude po ukončení nedeľňajšej LIVE aukcie ďalej ponúkaná ako samostatná on-line aukcia až do 30.1.2021 ....


ZIMNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA - DARTE GALLERY Nižný Hrušov 13.12.2020

Milé dámy, vážení páni.
Aukčná spoločnosť DARTE pripravila svoju pravidelnú kvartálnu aukciu výtvarného umenia, na ktorú vás aj touto formou osobne pozývam. Pravdou je, že vzhľadom na obmedzené možnosti účasti v sále s povinnosťou dodržania nariadených hygienických pokynov, obmedzili sme voľný vstup klientom do sály bez odsúhlasenia vedúcim dražby. Ako náhradu ponúkame aj tentoraz z celej aukcie priamy videoprenos aj s možnoťou dražiť z vašich domovov. Samozrejme je celá aukcia prístupná desať dní pred živou dražbou na našom webe v on-line aukcii.
Chcem pri tejto príležitosti pripomenúť aj pripravenú našu tradičnú Novoročnú VIP aukciu DARTE, ktorú sprístupnime čoskoro. ( pozri Viac...)


DARTE sprístupnila v Nižnom Hrušove ďalšie nové výstavné priestory.

Vážení priatelia a milovníci umenia, aj keď nás tento rok obmedzuje v našej práci pandémia, predsa len sme v Darte nezaháľali a okrem toho, že sme ako jediní na Slovensku uskutočnili naše pravidelné sálové aukcie umenia ( jarnú, letnú i jesennú ), dokázali sme vytvoriť aj nové výstavné priestory – priamo v intraviláne sídla našej firmy. Radi by sme vás preto pozvali na prehliadku umeleckých diel aj v našej novej expozícií, ktorá je prístupná denne 9oo – 17oo hod. (samozrejme sú k dispozícii návštevníkom aj ostatné – doterajšie výstavné priestory DARTE ). Výstava je aj predajná a určite poteší nielen všetkých obdivovateľov slovenského a svetového výtvarného umenia, ale samozrejme aj zberateľov a investorov. Predstavujeme vynikajúcu kolekciu, obsahujúcu vzácne a výnimočné obrazy, čím vám príjemne vyplníme obdobie medzi našimi kvartálnymi živými aukciami. ( Zimná aukcia bude 13.12.2020 v aukčnej sále DARTE ).
V tejto našej ďalšej novej výstavnej expozícii je prezentovaných viac ako 300 majstrovských umeleckých diel slovenského i svetového umenia, umiestneného v piatich samostatných sekciách. Medzi klenoty "starého umenia" môžem napríklad uviesť barokový olej Petra Paula Rubensa z roku 1625 s názvom „ Mojžiš a Eleazár “ ( ktorý nájdete v sekcii č.3) . V sekcii č.4 ponúkame kolekciu 65 diel od Pabla Picassa s názvom „ Toros a Toreros “ a v poslednej 5. sekcii zase kolekciu 60 diela od Salvadora Dalího s názvom „ Božská komédia “ . Okrem spomínaných autorov vystavujeme v prvých dvoch sekciách diela slovenskej moderny i diela našich súčasných autorov...( pozri Viac ).


AUKCIA SÚČASNÉHO UMENIA „ SPACE FOR THE YOUNG “ : 29.10. - 12.11.2019

Milé dámy, vážení páni,
Po Letnej a Jesennej aukcii DARTE sme pre našich klientov pripravili a sprístupnili ďalšiu aukciu z diel súčasných autorov, ktorí svoju tvorbu prezentujú aj na našom portáli : www.artconsulting.sk. S mladými umelcami sa stretávam veľmi často v ich ateliéroch, veľa diskutujeme o ich práci a existenčných problémoch, poznám teda veľmi dobre realitu i snaženie týchto umelcov. Možno aj preto sa im snažíme pomôcť nielen organizovaním výstav, ale aj prezentáciou ich diel pre našich klientov - spojenou s možným biznisom. V umeleckých kuloároch sa v posledných rokoch neustále rozoberá téma existenčného prežitia súčasných výtvarníkov , resp. téma tzv. „živého“ - „mladého“ umenia. Sledujem tento stav dlhodobo a ťažko povedať, či by sa to vyriešilo samo bez podobných aktivít. Dovolím si tvrdiť, že zberateľská obec nemá veľký záujem o tvorbu mladých - súčasných autorov, a možno aj preto sme im pripravili túto ďalšiu aukciu.


AUKCIA NUMIZMATIKY - ZLATÝCH A STRIEBORNÝCH MINCÍ : 3.7. - 16.7.2019

Milé dámy, vážení páni ,
aukcie výtvarného umenia, starožitností, historických vozidiel , či iných zberateľských kuriozít, sa stali za pätnásť rokov existencie aukčnej spoločnosti DARTE samozrejmosťou a súčasťou obchodného života na našom trhu. V rozmedzí rokov 2010 – 2019 zaznamenalo vedenie DARTE u našich klientov okrem nárastu dopytu po kvalitnejších umeleckých dielach a veteránoch aj zvýšený záujem o zlato a striebro – ako o formu stabilnej a dlhodobej investície. Po finančných krízach, ktoré nás postretli je jasné, že aj investície do drahých kovov majú svoj momentálny zmysel. V súčasnom ekonomickom prostredí s nekrytou menou (náchylnou na prudkú devalváciu spôsobenú často krát nekontrolovanou tlačou peňazí), sú hmotné statky akéhokoľvek druhu (vrátane prírodných zdrojov a nehnuteľností) investíciami, ktoré by mali byť u každého investora uprednostňované. Aj preto sme využili naše dlhoročné skúsenosti a pozitívne obchodné vzťahy s klientmi DARTE a popri sprostredkovaní predaja umenia a starožitností pristupujeme aj k sprostredkovaniu predaja obchodnej komodity numizmatického produktu. V tejto etape sa na numizmatických aukciách DARTE sústreďujeme hlavne na aukčné ponuky zlatých a strieborných mincí – čomu odpovedá aj naša ďalšia aukcia numizmatiky.

Pýtate sa „ prečo popri zlate aj striebro ? “


BENEFIČNÁ AUKCIA DARTE PRE BARDEJOVSKÚ NEMOCNICU - 14.5.2019

Aukčná spoločnosť DARTE už pätnásty rok realizuje aj svoj projekt „ Benefičných aukcií “, cez ktorý pomáhame rôznym partnerským subjektom. Podobnou našou aktivitou je aj táto malá benefičná aukcia , ktorú pre vás pripravila aukčná spoločnosť DARTE v spolupráci s vedením NsP Sv. Jakuba, n.o. v Bardejove - pod patronátom jej riaditeľa MUDr. Mariána Petka MPH už siedmy rok po sebe. Dohodnutý výťažok zo získanej sumy z predaja umeleckých diel bude venovaný tunajšej nemocnici .
Tešíme sa na vašu podporu charitatívnej myšlienky a sme radi, že aj v tejto aukcii dostali priestor súčasní umelci, ktorí sa svojimi dielami chcú participovať na našom podujatí.


AUTORSKÁ TROJVÝSTAVA SPOJENÁ S BENEFIČNOU AUKCIOU UMENIA - 21.12.2018

DARTE PRIPRAVUJE „ VEČER S UMENÍM “ AUTORSKÁ TROJVÝSTAVA SPOJENÁ S BENEFIČNOU AUKCIOU UMENIA
RÓBERT JIRAN – GREGORY GOY – PETER PLAVČAN
Myšlienka podpory malých umelcov zo ZUŠ formou benefičnej aukcie oslovila viacerých umelcov, ktorí nám svoje diela chceli posunúť bez nároku na odmenu. Vybrali sme troch súčasných autorov – z rôznych štátov i s rôznym štýlom maľby. Z Česka Róbert Jiran, z Ukrajiny Gregory Goy a Peter Plavčan zo Slovenska. Spolu vystavujeme 68 diel týchto troch maliarov, ktoré pochádzajú z ich posledných autorských výstav. Všetky diela sú súčasne zaradené už do prebiehajúcej benefičnej aukcie, ktorá bude ukončená na vernisáži „ Autorskej trojvýstavy“ 21.12.2018 v DARTE GALLERY v Nižnom Hrušove. Diela zaradené do kolekcie benefičnej aukcie so symbolickými cenami môžete už v predstihu dražiť on-line na : www.dartesro.sk
Niečo o autoroch : ( pozri Viac...)


AUTORSKÁ VÝSTAVA - TERÉZIA PEKÁRIKOVÁ - „ Diva Design - umenie skla“ v DARTE GALLERY - 31.1.2018

Teréziu Pekaríkovú si mnohí z nás pamätajú ako úspešnú speváčku. Pred devätnástimi rokmi však odišla zo Slovenska. Narodila sa 28. 2. 1959 v Dubnici nad Váhom. Štúdiu sa venovala na stavebnej priemyslovej škole v Trenčíne a tiež na konzervatóriu v Bratislave. Za bývalého režimu zvíťazila v televíznej súťaži Zlatá kamera, čo bolo vtedy niečo ako dnes Superstar. V sedemnástich rokoch už mala za sebou šesť víťazstiev v celoslovenských umeleckých súťažiach. Nakoniec sa speváčka dostala do zahraničia, kde sa o ňu začal zaujímať sympatický Holanďan. A začala sa o ňu okamžite zaujímať aj Štátna bezpečnosť.
Po odchode do zahraničia sa v 90 -tych rokoch usadila v Holandsku. Spočiatku pracovala ako manažérka, kde zastupovala české firmy ako Vsetín a Bohemian Art Glass. S procesom výroby skla sa zoznámila popri distribúcii v sklárňach. Fascinoval ju natoľko, že pred štrnástimi rokmi založila vlastnú firmu „Diva Design“. S vlastnými návrhmi začala v roku 1993. Má svoje výstavy, predáva v rôznych častiach sveta. Je to pre ľudí, ktorí majú radi umenie a vidia hodnotu v kvalite a dizajne. V priebehu rokov s ňou spolupracovali významné osobnosti svetového dizajnu ako Philipp Strack, Ulrika Hydman, alebo jej manžel Bertil Vallieny. Dnes je uznávanou svetovou dizajnérkou skla. Vo vlastnej tvorbe využíva špeciálne, finančne veľmi náročné techniky. Ide najmä o formy a niektoré drahé materiály, púdrové farby, kobalt...
Sama však sklo nefúka, je to totiž remeslo, ktoré má svoju tradíciu a vyžaduje si systematickú prípravu už od útleho destva. Sklené artefakty z umeleckej dielne Terézie Pekaríkovej sú zastúpené v mnohých súkromných i verejných zbierkach. Jeden zo sklenených objektov vlastní aj holandská kráľovná Beatrix.


AUTORSKÁ VÝSTAVA - „ Mariana LujMari Palugová a jej priatelia “

Milé dámy, vážení páni.
Aukčná spoločnosť DARTE v spolupráci s klientmi Artconsulting.sk pripravili dlhodobý projekt spolupráce so súčasnými výtvarníkmi, na základe ktorého sa v našej bratislavskej galérii začínajú organizovať pravidelné výstavy „ MLADÉHO UMENIA“. Úlohou projektu je napomôcť mladým výtvarníkom, ktorí nemajú dostatočnú možnosť realizácie vlastných výstav v spojení so slovenskou zberateľskou obcou. Na týchto pravidelných autorských výstavách súčasných umelcov si môžete nielen pozrieť ich tvorbu, ale aj priamo zakúpiť diela výtvarníkov, s ktorými spolupracujeme. V umeleckých kuloároch sa v posledných rokoch neustále rozoberá téma existenčného prežitia súčasných výtvarníkov , resp. téma tzv. „živého“ - „mladého“ umenia. Sledujem tento stav dlhodobo a ťažko povedať, či sa to samo vyrieši. Vidíme, že aukcie súčasného umenia na Slovensku sa objavujú už iba sporadicky. Veľmi často je mi daná otázka - je obchod so súčasným umením naozaj problematický ? Priznám sa, že áno. Niežeby sa to skutočne „súčasné“( teda „živé“ ) umenie na našich aukciách nedražilo, ale ceny reálneho predaja týchto diel ledva pokryjú náklady spojené s jeho vytvorením, reklamou a konečným predajom diela. Hlavne mladí, začínajúci umelci majú často existenčné problémy. Pravdaže sú chvíľkové „ medové týždne “, resp. nárazové predaje z ateliéru, či vernisáže, ale potom opäť prichádza „obdobie sucha“ . Prevádzka ateliéru niečo stojí, rámovanie, plátno, farby, náklady na prípadné autorské výstavy, vernisáže s cateringom... Kde na to vziať ? Nehovoriac o daňových odvodoch ( pokiaľ sa maľovaním umelec aj oficiálne živí ). Je to realita súčasného obchodu s „mladým “ umením. Ak by to tak nebolo , objavovalo by sa na našich aukciách oveľa viac diel od žijúcich umelcov. V každom prípade je potrebné „mladé umenie “ zo strany aukčných spoločnosti , galérií , či rôznych kultúrno-osvetových stredísk podporiť aspoň umožnením verejných prezentácií ich prác potenciálnym zberateľom a investorom, ktorí zvažujú nákup súčasného umenia ako investície do budúcnosti. Pravdou je, že je pomerne ťažké dnes vybrať umelca, ktorý by bol o niekoľko rokov trhom žiadaným obchodným „ produktom “. Skôr vieme určiť, čo sa nám dnes páči, resp. aj nepáči. ( Pokračovanie na klik : Viac )


AUTORSKÁ DVOJVÝSTAVA : ŠTEFAN PRUNER - „ MOZAIKA ŽIVOTA “ & GREGORY GOY -„ CITY LIFE “

Príhovor kurátora výstavy.

Je všeobecne známe, že história umenia je zároveň históriou ľudských príbehov. Odhaľuje osudy spoločnosti, dokumentuje jej prerody a prezentuje vzácnosť ľudskej totožnosti. Spoločná dvojvýstava, ktorú pripravila DARTE vo svojej DARTE GALLERY v Nižnom Hrušove má za cieľ nanovo priblížiť jedného slovenského umelca, mimoriadneho človeka a talentovaného tvorcu s prihliadnutím na osobitosť mozaiky jeho žitia a jedného mladého, ale veľmi perspektívneho zahraničného umelca , ktorý po prvýkrát pripravil svoju komornú výstavu aj na Slovensku. Spojením prezentácie prác dvoch odlišných umelcov , rozdielnych tak v štýle, téme a clkovom umelckom vyjadrení chceme poukázať na to, že každé umenie je osobité, krásne, nepokojné a zároveň civilizujúce. Treba ho iba pochopiť a vnútorne precítiť. Aukčná spoločnosť DARTE sa už od svojho vzniku snaží o propagáciu mladých umelcov tak cez svoje aukcie súčasného umenia, ako aj cez autorské výstavy. Popritom pravdaže nezabúdame ani na stálice nášho výtvarného umenia. Možno aj preto sme v tejto výstave dali priestor po jednom reprezentantovi z oboch táborov.
Prvým z prezentovaných umelcov našej výstavy je známy slovenský výtvarník Štefan Prukner. ( viď. Viac )


PREDAJNÁ AUTORSKÁ VÝSTAVA DIEL TATIANY SIEDLOVEJ & IGORA NAVROTSKÉHO - 7.4.2017

Vážené dámy, vážení páni.
Osobitá tvorba Tatiany Siedlovej a Igora Navrotského dokazuje, že klasická poctivá maľba a obrazná reč inotajov sú schopné upútať i v aktuálnej dobe. Ich diela sú tak výzvou nielen k estetickému stanovisku, ale aj k filozofickým úvahám. A práve v tom možno vidieť najväčší prínos týchto umelcov na súčasnej výtvarnej scéne. Aukčná spoločnosť DARTE pripravila v piatok 7.4.2017 vernisáž spoločnej autorskej výstavy oboch umelcov s možnosťou kúpy ich obrazov priamo na výstave. Vzhľadom na obmedzený počet účastníkov vernisáže v našej DARTE GALLERY v Bratislave, sme spustili celú kolekciu aj v on - line aukcii na našom webe. Dražba ich diel je voľne prístupná klientom DARTE. ( viď. Viac )
V neustále napredujúcej spoločnosti napriek množstvu nových objavov a poznatkov sa z nášho sveta akosi vytrácajú morálne hodnoty, stúpa ľahostajnosť a násilie. V takejto situácii zohráva nezastupiteľnú úlohu umenie. Umenie, ktoré poľudšťuje, ktorého výtvarné výpovede sú zároveň otázkami. Týmto spôsobom komunikuje i tvorba Navrotského a Siedlovej. Diváka vyruší a konfrontuje s motívmi jeho konania i zmyslom žitia. Hoci v dielach tejto manželskej dvojice nadobudlo splynutie tradície s modernosťou osobitý výtvarný výraz, v súčasnosti sú oveľa viac známi za hranicami ako doma. Ich diela sa nachádzajú vo verejných a súkromných zbierkach napr. v Nemecku, Holandsku, vo Veľkej Británii, či USA a Austrálii. Výstava, ktorú pripravila Aukčná spoločnosť Darte v spolupráci s umelcami ponúka aj slovenským milovníkom umenia možnosť rozšíriť si vlastné zbierky o diela, ktoré sú po technickej stránke veľmi kvalitne prevedené. Výstava predstavuje tvorbu týchto maliarov v ich najzásadnejších témach od alegorických scén, cez štylizované portréty, akty, zátišia až po zobrazenia zvierat často s humornou myšlienkou.

Obaja umelci získali svoje výtvarne školenie na Univerzite výtvarného umenia a architektúry v Kyjeve v rokoch 1992 – 1998. Tu sa pre ich budúce smerovanie stal obzvlášť prínosným príklad uznávaného profesora Petra Alexandroviča Zikunova. Po zavŕšení štúdií sa Siedlova i Navrotskyi stali členmi Únie umelcov Ukrajiny a neskôr aj Únie umelcov Slovenska. Popri praktickej maliarskej tvorbe sa úspešne venujú organizovaniu workshopov a pedagogickej činnosti. Vyučujú výtvarné techniky a vedú kurzy klasickej viacvrstvovej maľby. Rozvíjať talent a presadiť sa vo svete umenia pomáhajú tak deťom, mladým talentom ako i dospelým zo Slovenska aj Ukrajiny. Manželia sa taktiež zapájajú do charitatívnych činností a darovaním svojich diel pomáhajú chorým pacientom.
Spolupracujú s umeleckou agentúrou Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia, s Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi a zúčastňujú sa projektov organizovaných Slovenskou výtvarnou úniou. Vystavovali napr. v Prievidzi, Nitre, Trenčianskych Tepliciach, Bratislave, Trnave, Košiciach i v Prahe a Liberci. Za svoju tvorbu získali v roku 2015 Ocenenie medzinárodnej poroty na Výstave mladých ruských umelcov v Bratislave. Slovenskú republiku zastupovali v zahraničí viac ráz na medzinárodnej súťaži výtvarného umenie Premio Citta di Porto Sant Elpidio v Taliansku, kde Navrotskyi získal Ocenenie významný umelec. Zúčastnili sa aj prestížnej medzinárodnej súťaže Perla dell´ Adriatico taktiež v Taliansku.

Podobne ako väčšina umelcov si aj I. Navrotskyi a T. Siedlova najprv museli prejsť cestou skúmania, experimentovania a filtrácie, kým objavili osobný výtvarný prejav. Tým sa stali výtvarníkmi zrelými, so zreteľne vyhranenou maliarskou víziou. Obaja veria v silu individuality, napriek tomu rešpektujú remeslo a umenie starých majstrov. Ich vzorom sa stal Rembrandt ( predovšetkým jeho neskorá tvorba ), Caravaggio, Goya a ruskí umelci ako napr. Repin, či Kramskoi. Z toho vychádza očarenie technikou maľby, ktorá je v nimi používanej podobe na súčasnej slovenskej výtvarnej scéne ojedinelou. Umelci ovládajú túto klasickú techniku naozaj bravúrne. Podobne ako starí majstri ukladajú jednu lazúrnu vrstvu na druhú, aby dosiahli špecifickú, novú farebnosť. Lom svetla následne zintenzívňuje dojem hĺbky, priehľadnosti a plastickosti. Technika si vyžaduje vysokú mieru disciplinovanosti, prácnosti a trpezlivosti, ktorá podľa slov umelcov v súčasnom výtvarníctve absentuje.
Leskom starého sveta ich diela žiaria nielen kvôli klasickej technike, ale aj vďaka motívom, ktoré spracuvávajú. Alegórie, metafory, novodobé prerozprávania dávnych príbehov majú v sebe vždy kúsok romantickej drámy a scénického umenia. Umelci narábajú so zástupným zobrazením, prostredníctvom ktorého spracovávajú problematiku vzťahu jednotlivcov k sebe navzájom a k spoločnosti. Maliari týmto spôsobom spájajú svet vizuálne vnímateľný so svetom nadzmyslovým, či fiktívnym. Štýlovo ich možno zaradiť k realistickým umelcom so zmyslom pre vnímanie abstraktnej poetiky a symbolizmu. ( viď. Viac )


JESENNÁ AUKCIA UMENIA A MÚZEUM ANNY LESZNAI V DARTE

( Príhovor vedúceho dražby )

Milé dámy, vážení páni.

Obdobie oddychu je za nami a všetci sme sa vrátili do zabehnutého kolotoča bežného života. Septembrové aukcie umenia sú našou prvou veľkou akciou, s ktorou sa v tomto období stretávate. Pripravili sme do aukcie vyše tristo výtvarných diel, ktoré by mali osloviť „ všetky kategórie “ zberateľov. Chcel by som predsa len upozorniť na diela od významnejších umelcov , ktoré by mohli zaujať pozornosť aj tých najnáročnejších zberateľov. Autori, ako Jakoby, Jasusch, Mousson, Hložník, Bokšay, Erdélyi, ,Benka, Krivoš, Zmeták, Laluha, Mednyánszky, Kern, Galanda,Kocka, či zberateľsky žiadaný Hitler, určite stoja aspoň za pozretie si ich prác. Všetky diela sú pravdaže prístupné na obhliadku v aukčnej sále DARTE GALLERY v Nižnom Hrušove a pri príležitosti vašej návštevy v našich firemných priestoroch vám chcem ponúknuť aj paralelne sprístupnenú expozíciu nášho novootvoreného múzea známej maliarky, spisovateľky, političky – ale hlavne obyvateľky Nižného Hrušova – Anny Lesznai. Keďže spomínaní umelci sú vám určite veľmi známi a ich diela v našej aukcii si môžete pozrieť tak fyzicky ako aj prezentáciou na webe, priblížim sa v tomto príhovore viac k spomínanému múzeu, resp. k umelkyni  Anne Lesznai. Nakoľko iba prednedávnom vyšla moja kniha o živote a tvorbe tejto umelkyne, citujem z jej obsahu . ( Publikácia je dostupná na predaj v múzeu Anny Lesznai ).


AUTORSKÁ VÝSTAVA OBRAZOV PAVLA HAMMELA - 26.5.2016 DARTE GALLERY N.HRUŠOV

Pavol Hammel je známy predovšetkým ako profesionálny spevák , hudobník a skladateľ. Je však aj úspešným podnikateľom a vynikajúcim maliarom. Prvé výstavy ako výtvarník mal v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici, na zámku v Holíči a jeho obrazy visia aj v hoteli Hradná Brána pri Devíne. Vystavoval v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne aj v Šarišskej galérii v Prešove. Všetky jeho obrazy z týchto výstav potom kúpil jeho priateľ a obchodník s umením Jaro Krajňák - majiteľ aukčnej spoločnosti DARTE , ktorý odvtedy na aukciách pravidelne ponúka na predaj aj jeho nové diela. Práve to bolo dôležitým medzníkom jeho obchodného renomé a dnes sa jeho obrazy pohybujú v cenách nad tri tisíc eur.Následne pokračoval Pavol Hammel so svojími výstavami v Bratislave, Žiline a Považskej Bystrici. Odtiaľ bola presunutá celá výstava do DARTE GALLERY v Bratislave. Poslednou autorskou výstavou Pavla Hammela v spojení s DARTE bola výstava zahraničná v Moskve - v decembri 2015, ktorá viditeľne posunula výtvarnú tvorbu umelca aj do povedomia zahraničnej zberateľskej obce.


HISTORICKÉ VOZIDLÁ DARTE - Prenájom veteránov na akcie

OZNAM :
Aukčná spoločnosť DARTE ponúka svoje historické vozidlá aj na fotenie a odvoz mladomanželov počas svadby. Taktiež na rodinné a spoločenské oslavy. Kontakt : 0905 356 921


„ MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR “

Kolektív DARTE Vám ďakuje za prejavenú dôveru v roku 2015 . Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa osobných i pracovných úspechov v novom roku.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu aj v roku 2016.VYDALA SA NÁM AJ DRUHÁ LICITÁTORKA DARTE - 15.8.2015

Sobota - 15. augusta 2015 bola sviatočným dňom aj v spoločnosti DARTE. Tento deň bol totiž svadobným dňom našej licitátorky Bc. Aničky Žolnovej. Kolegiálne sme ju odviezli z rodnej dediny na miesto sobáša jedným z našich veteránov a spoločne sme si vychutnávali svadobnú oslavu až do skorého rána. Bol to úžasný deň. Blahoželáme.


STRATA WARHOLA ZATRIASLA MÚZEOM V MEDZILABORCIACH. O MIESTO PRIŠLA RIADITEĽKA.

Keď ma požiadal redaktor Hospodárskych novín Marek Nemec o môj názor na znalecké ocenenie zapožičaných diel z múzea Andyho Warhola, nepoznal som všetky podrobnosti okolo nevrátených diel. V každom prípade poznám tieto diela, podobné sme aj ponúkali v aukciách DARTE, takže trhové ceny diel sa dajú veľmi reálne prisúdiť aj k týmto dielam. Odpovedal som teda redaktorovi na jeho otázku následovne : ak ide o screenprint Andyho Warhola - Cambellovej polievky (CAMPBELLS SOUP ) zo série Sunday B, tak porovnateľne podobné dielo ponúkala naša aukčná spoločnosť DARTE v aukcii v roku 2014 s vyvolávacou cenou 38 500 eur. Bola to však výnimočná edícia 112/250 ( viď. link :
http://www.eantik.sk/dielo/50906/campbells-soup-tomato-beef-noodle-o-/
Dielo, ktoré zapožičalo Múzeum AW v Medzilaborciach by som znalecký ocenil pri prijatí do aukcie na vyvolávaciu cenu 35 000 eur.
Čo sa týka druhého - podľa médií ide pravdepodobne o faximiliu Marilyn Monroe - teda o kópiu diela Andyho Warhola vytvorenú legálne so súhlasom dedičov autorských práv, t.j. Andy Warhol foundation v New Yorku a vydávala to spoločnosť Sunday B. morning (SBM). Estetickú hodnotu má rovnakú ako hodnota originálu, len umelecko- historická hodnota tam nie je takmer žiadna. Teda aj cena diela je iná. Hodnota originálu diela Marilyn Monroe sa predáva s cenou okolo 100 000 - 150 000 eur. Trhová cena faximílie tohto diela je dnes okolo 500 eur . Reálne sa vydražila autentická faximilía na Slovensku na aukcii DARTE v roku 2008 za 330 eur. ( viď. link : http://www.dartesro.sk/obsah/dielo-info.php?ID=10963 ). Dnes po 7 rokoch je jej cena teda trocha vyššia - odhadujem okolo 500 eur .
V Korzári sa objavil zaujímavý článok, ktorý upresňuje informáciu o zapožičaných obrazov. Podľa nich obrazy zapožičalo múzeum ešte v marci spoločnosti Cabeza, s. r. o, member of the Andy Warhol Society a prevzal ich Martin Švajda. ( Konateľmi Cabeza, s. r. o, member of the Andy Warhol Society je Natália Cubjaková a Mgr. Martin Cubjak - čiže dcéra a zať Dr. Michala Bycka, PhD. – zástupcu riaditeľky múzea . A to je prinajmenšom „ zaujímavé “.
Zdroj: http://presov.korzar.sme.sk/c/7981258/riaditelku-muzea-andyho-warhola-odvolali-pre-pozicane-obrazy.html

Dnes sa objavil v Hospodárskych novinách o celom škandále ucelený článok. Posúvam ho teda našim klientom na prečítanie v celosti tak, ako sa objavil v médiách...


BENEFIČNÁ AUKCIA DIEL ZO SPOMIENKOVEJ VÝSTAVY MARTINA REMIÁŠA - 31.8.2014

Príhovor vedúceho dražby.

Milé dámy, vážení páni.
Stalo sa už tradíciou, že v novovybudovaných aukčných priestoroch DARTE GALLERY sa usporadúvajú aj pravidelné výstavy diel súčasných autorov , často krát nazývané zberateľmi aj ako „ Mladé umenie “. Ak sa pozriete na náš web Artconsulting.sk, objavíte práce od vyše tristo súčasných umelcov. A práve títo výtvarníci potrebujú v súčasnosti najviac podpory. DARTE im pomáha nielen propagáciou ich diel na našom webe, ale aj usporadúvaním aukcii ich prác ( majú pracovný názov„ SPACE FOR THE YOUNG “, teda „Šanca mladým“ ) a taktiež autorskými výstavami. Vernisáže týchto výstav sú veľmi obľúbené aj u našich zberateľov „ vážnejších “ diel ( spolu patrične sme pochopili, že mnohí z nich budú v budúcnosti trhom veľmi žiadaní). Práve predchádzajúca predajná výstava diel Pavla Hammela mala obrovský úspech tak po stránke kultúrneho vyžitia pozvaných hostí, ako aj z pohľadu ekonomického efektu pre autora diel . Podobne sme pred pár dňami usporiadali vernisáž výtvarníkovi Martinovi Remiášovi. Jej priebeh sa niesol trochu v clivejšej atmosfére, nakoľko Martin vo veku 56 rokov náhle zomrel. Zanechal za sebou však niekoľko stoviek vynikajúcich diel, ktoré teraz visia hlavne u jeho priateľov. Spomienkovou výstavou sme zberateľskej verejnosti sprístupnili tvorbu tohto umelca ( v našej Fotogalérii je zachytený priebeh vernisáže ) a vystavované diela sú formou benefičnej aukcie ponúknuté našim klientom na rozšírenie zbierky aj o tohto umelca. Ceny diel v aukcii sú preto symbolické ( rovnaké od 100 eur ) a benefičná aukcia by mala splniť náš zámer – aby sa na Martina Remiáša nezabudlo, aby jeho obrazy nezapadli kdesi prachom, ale aby potešili čo najširší okruh ľudí obdivujúcich umenie.


BENEFIČNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE V BARDEJOVE - 18.5.2014

Milé dámy, vážení páni.

Keď čítate tento katológ benefičnej aukcie výtvarných diel aukčnej spoločnosti DARTE v spolupráci s NsP Sv. Jakuba, n.o. v Bardejove , mnohí sa možno aj hlbšie zamyslite nad zmyselnosťou takýchto podujatí. V tomto svete naozaj platí jeden nepísaný slogan, že silnejší by mali pomáhať slabším, solventnejší menej solventným , zdraví chorým - zjednodušene povedané , podať pomocnú ruku tam, kde je to potrebné a kde je to z našej strany bez nejakých negatívnych spätných dopadov aj zrealizovateľné. A veľakrát k tomu stačí tak málo – iba chcieť.
Už dávnejšie sme si v DARTE udomácnili projekt charitatívnej pomoci.Vybrali sme niekoľko subjektov, s ktorými sme začali v tomto smere spolupracovať, čo nakoniec vyústilo do formy pravidelných benefičných aukcii DARTE. Desaťročná tradícia prináša svoje ovocie vo forme podpory postihnutým ľuďom, nemocniciam, občianskym združeniam, sociálne zaostalým rodinám, ale aj odborným inštitúciám na zakúpenie nadštandardných prístrojov. Takto sme napríklad v predchádzajúcom období prispeli čiastkou takmer dvadsať tisíc eur združeniu Zelený štvorlístok, či sumou pätnásť tisíc eur nemocnici vo Vranove n.T. na nákup mamografu. A v tomto duchu sme od minulého roka vytvorili tradíciu benefičných aukcií aj s nemocnicou v Bardejove. Určite tomu napomohol viacročný priateľský vzťah s riaditeľom NsP Sv. Jakuba,n.o. v Bardejove - MUDr. Mariánom Petkom,MPH, ktorý sa osobne pričinil o vznik tejto spolupráce.
Na základe toho sme sa minulý rok rozhodli usporiadať prvú spoločnú benefičnú aukciu umenia, z ktorej výťažok pomohol vedeniu nemocnice na zakúpenie CTG prístroja pre Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. V tradícií pokračujeme aj v tomto roku , v poradí druhou spoločnou benefičnou aukciou umenia. Výťažok z tejto aukcie poputuje na nákup inkubátora pre bábätka na novorodeneckom oddelení tunajšej nemocnice. Určite ušľachtilá myšlienka, ktorú netreba komentovať.


PRÍHOVOR K BENEFIČNEJ AUKCII DARTE V DRIENICI

Milé dámy, vážení páni.
Aukčná spoločnosť DARTE a vedenie hotela Javorná v Drienici sa rozhodli usporiadať benefičnú aukciu výtvarných diel, výťažok z ktorej by bol poukázaný umeleckým školám v Sabinove a Lipanoch. Priznám sa, že s týmto nápadom prišiel môj priateľ Miro Marton, ktorý už dlhé roky na Javornej poriada medzinárodné plenéry výtvarníkov z celej Európy. Každá benefičná aukcia DARTE spĺňa okrem finančnej pomoci dobrej veci aj funkciu propagácie mladých - súčasných výtvarníkov. Aj v tomto prípade sme do aukčnej kolekcie cielene zaradili hlavne výtvarné diela súčasných maliarov, ktorí pôsobia v tomto regióne , resp. boli účastníkmi spomínaných plenérov v Drienici. U mnohých z nich to bude vlastne prvá obchodná konfrontácia s verejnosťou a je na nás všetkých, ako ich uvedieme do budúcej „ siene slávy “. Program propagácie mladých umelcov realizuje DARTE už niekoľko rokov. Celkovo sme do tejto benefičnej aukcie pripravili osemdesiat výtvarných diel, kde okrem spomínaných mladých maliaroch prezentujeme aj diela zvučných umeleckých mien. Benefičnú aukciu podporili svojim výtvarným dielom aj umelci hudobného sveta - Pavol Hammel , Peter Treciak a Karel Gott. Aukčná ponuka umeleckých diel je široká, cenovo veľmi prístupná a mala by vás príjemne osloviť.


BENEFIČNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE A PATRIOT - KLUBU VÝCHODNIAROV KOŠICE 6.10.2013

( príhovor usporiadateľov benefičnej aukcie )

MILÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNI.
Jesenné obdobie už dlhodobo so sebou prináša aj priestor pre rôzne charitatívne aktivity. Aukčná spoločnosť DARTE už dlhodobo podporuje svojimi benefičnými aukciami umenia partnerské subjekty, ktoré potom výťažok z našich benefícií použijú na realizovanie ušľachtilých cieľov svojej činnosti. Táto myšlienka benefičných aukcii je realizovaná aj niekoľkoročnou spoluprácou s košickým klubom Patriot. Sme radi , že aj DARTE prispeje k podpore mladých talentovaných umelcov, nad ktorými klub Patriot drží ochrannú ruku. Práve preto sme do kolekcie dnešnej benefičnej aukcie cielene zaradili aj diela súčasných mladých maliarov, pôsobiacich prevažne na východe Slovenska. Okrem nich sa v aukčnej ponuke 80 – tich výtvarných diel nachádzajú aj práce našich i svetových akademických umelcov, ktoré určite potešia aj náročnejších konzumentov výtvarného umenia.
Srdečne sa teším na opätovné spoločné stretnutie s priateľmi a dražiteľom aukcie prajem pri výbere umenia šťastnú ruku.

Dr. Jaroslav Krajňák, PhD.
konateľ DARTE


VÁŽENÍ PRIATELIA DOBRÉHO UMENIA .

Stalo sa už tradíciou, že v čase, keď aj jesenná príroda ponúka svoje farebné umenie, Patriot - klub východniarov, v spolupráci s aukčnou spoločnosťou DARTE, organizuje benefičnú aukciu výtvarného umenia.

Tak , ako v klube spájame všetkých východniarov a ich sympatizantov, podporujeme rozvoj východného Slovenska , radi by sme výťažkom z tejto akcie podporili mladých talentovaných umelcov a iné charitatívne činnosti.

Verím, že sme pre Vás pripravili dostatočne kvalitný výber umeleckých diel, nielen východoslovenských autorov. Vydražením niektorého diela podporíte nielen činnosť klubu Patriot – klub východniarov, ale hlavne región, v ktorom všetci žijeme.

Prajem Vám príjemný umelecký zážitok a všetkým úspešným dražiteľom vopred ďakujem za účasť a podporu.


MVDr. Peter Cacara
prezident Patriot


BENEFIČNÁ AUKCIA DARTE V PREŠOVE - 22.9.2013

( príhovor usporiadateľov benefičnej aukcie )

„ HLAVNÝM POSOLSTVOM ČLOVEKA JE UROBIŤ INÝCH ŠŤASTNÝMI “. ( Platón )

Benefičná aukcia spoločnosti DARTE v spolupráci s CSS „ Slnečný dom “ v Prešove,pod patronátom predsedu Prešovského samosprávneho kraja a riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne v Prešove.

MILÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNI

Aukčná spoločnosť DARTE pravidelne podporuje svojimi benefičnými aukciami umenia partnerské subjekty, ktoré potom výťažok z našich aukcií použijú na realizovanie ušľachtilých cieľov svojej činnosti. . Aj touto aukciou chceme podporiť nezávidenia hodnú situáciu ľudí so zdravotným i mentálnym postihnutím v CSS „ Slnečný dom “ v Prešove. Aukcia umenia sa koná pod patronátom predsedu Prešovského samosprávneho kraja a hlavným garantom príjemného podujatia je riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne v Prešove. Osobne ďakujem týmto ľuďom, že si popri svojej práci nájdu čas i ochotu na pomoc iným.

Dr. Jaroslav Krajňák, PhD.
Aukčná spoločnosť DARTE


LETO V DARTE

Konečne je tu leto – takto si vydýchli nielen naši zamestnanci, ale priznám sa , že aj ja osobne. Júnovou aukciou sme vlastne súčasne zahájili aj naše „ letné prázdniny “ a firma začala fungovať v dovolenkovom režime, t.j. viac-menej iba na príjem diel do jesennej aukcie. Ak pozriem retrospektívne na prvý polrok – máme za sebou osem úspešných aukcii ( z toho jednu aukciu umenia sme po prvýkrát veľmi úspešne zrealizovali už aj v zahraničí ), čo v priemere znamená, že každý mesiac sme uskutočnili minimálne jednu dražbu ( preto ten výdych našich zamestnancov ). Spolu v našich aukčných ponukách za polrok bolo 1 330 diel v celkovom objeme vyvolávacích cien za 1 409 845 eur.


AUKCIA DARTE V PRAHE POD PATRONÁTOM KLUBU PATRIOT - 23.5.2013

Milé dámy, vážení páni.
Určite ste si všimli, že aukčná spoločnosť DARTE sa okrem kvartálnych dražieb venuje v značnej miere aj spolupráci s rôznymi subjektami, ktoré formou darovaného výťažku z benefičných aukcií podporuje v ich nadstavbových aktivitách. Iba v tomto polroku je to spolu sedem aukcií DARTE s celkovou ponukou vyše tisícky diel. Nie je vôbec jednoduché spracovať a ponúknuť také množstvo umenia a hlavne – adekvátne ho prispôsobiť klientom rôznych spoločenských podujatí, ktorých záujem o umenie nemusí byť ich životnou prioritou. Nepočítajúc naše komerčné dražby ( Jarná, Letná a aukcia kuriozit ) , sú tu štyri benefičné aukcie DARTE v Trebišove, Svidníku, Bardejove a Prahe. Práve tieto aukcie spĺňajú popri stretnutí sa nových obdivovateľov umenia, komercii a podpory ušľachtilej myšlienky , aj možnosť podpory mladým východoslovenským výtvarníkom. Benefičné aukcie DARTE sú pre nich odrazovým mostíkom a aj zrkadlom záujmu trhu o ich umelecký prejav. Každý z oslovených regiónov nám okamžite postúpil do „ ich aukcie “ desiatky tamojších výtvarníkov a DARTE im v aukčnej kolekcii ústretovo poskytuje priestor na sebarealizáciu.
Prečo podporuje DARTE hlavne východoslovenské subjekty a tunajších mladých umelcov ?


BENEFIČNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA V BARDEJOVE - 12.5.2013

( z príhovoru organizátorov benefičnej aukcie v aukčnom katalógu )

Vážené dámy, vážení páni

Do rúk sa vám dostáva aukčný katalóg benefičnej aukcie výtvarného umenia , ktorú pre vás v Bardejove pripravila po prvýkrát aukčná spoločnosť DARTE a vedenie NsP Sv. Jakuba n.o. Nad benefičnou aukciou má patronát okrem riaditeľa nemocnice aj primátor mesta Bardejov a všetci títo zainteresovaní aktéri majú jediný spoločný cieľ – podporiť dobrú myšlienku . Výťažok zo získanej sumy z predaja umeleckých diel bude totiž venovaný tunajšej nemocnici na kúpu CTG prístroja pre Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. Prístroj slúži na sledovanie činnosti maternice mamičiek pred a počas pôrodu a zároveň na sledovanie činnosti srdiečka plodu, čo umožňuje odhalenie ohrozenia plodu nedostatkom kyslíka a narodenie zdravého dieťatka. Realizácia tohto zámeru je tak trochu závislá aj od vášho dnešného rozhodnutia, resp. od vášho názoru, či sa vám umelecké diela ponúkané na aukcii budú páčiť natoľko, že si ich zavesíte aj v interiéri vášho domova.


BUDE BENEFIČNÁ AUKCIA DARTE V SPOLUPRÁCI S VEDENÍM MESTA SVIDNÍK

Výnimočná akcia sa potvrdila 19. februára na stretnutí primátora mesta Svidník a Dr. Jaroslava Krajňáka, PhD., ktorý je konateľom aukčnej spoločnosti DARTE. Svidnícki umelci, štýl a kvalitné diela sú zmesou, ktorá sa očakáva od benefičnej aukcie 14. apríla v priestoroch Spojenej školy vo Svidníku.


ČO PRIPRAVUJE DARTE V ROKU 2013 ?

Je tu prvý kvartál nového roka a každý podnikateľ rozmýšľa, s čím novým príde na trh a čím by momentálne verejný trh zaujal. Podobne rozmýšľam aj ja a určite by som chcel , aby DARTE bola aj v tomto roku zaujímavá a všestranne „ užitočná . Úspech podnikateľského subjektu na trhu je podmienený vhodne zvoleným systémom marketingových prvkov, ktoré pôsobia ako celok. Kombinovanie marketingových prvkov ( tzv. marketingový mix ) si volí každý podnikateľský subjekt individuálne vzhľadom na svoje možnosti a pomocou nich sa snaží na jednej strane uspokojiť zákazníka, na druhej strane zabezpečiť svoju ziskovosť. Stále platí, že alfou a omegou každého obchodu je vytvorenie zisku , ako jedného zo základných zdrojov financovania firmy. Platí to pre všetky subjekty na trhu i pre všetky komodity, s ktorými sa obchoduje. Umenie nevynímajúc. V aukčnej spoločnosti musíme rešpektovať popri vízii zisku ešte jeden veľmi dôležitý faktor – a to priniesť na trh aj interesné a aj výnimočné umelecké diela, ktoré by zaujali našich klientov umeleckou , resp. zberateľskou hodnotou. V opačnom prípade by zanikla aj obchodná prosperita firmy.
Čo teda DARTE pripravuje v prvom polroku 2013 ?


DARTE PRIPRAVUJE VYDANIE ĎALŠEJ ODBORNEJ PUBLIKÁCIE

Prečo odborná publikácia ?
Priznám sa, že som viac obchodníkom s umením ako jeho zberateľom a v plnej miere rešpektujem známy výrok, že „ ... najväčším umením je obchod s umením “. Momentálny stav potvrdzuje, že významnejším hlbším výskumom, ako aj analýzou teórie a praxe marketingu aukčných spoločnosti aj celého obchodu s umením sa doteraz na Slovensku výskumne nezaoberala žiadna inštitúcia. Z toho vyplynul aj istý deficit v oblasti prístupnej domácej výskumnej odbornej literatúry, resp. výsledkov výskumov a odborných analýz. To bolo jednou z významných motivácií rozhodnutia Dr. Jaroslava Krajňáka, PhD. - autora publikácie, danú tému preskúmať a vo forme odbornej štúdie získané závery publikovať. Monografia s názvom " Marketing aukčných spoločnosti s umením v slovenskom konkurenčnom prostredí " sa vyznačuje analytickým pohľadom v oblasti teórie, analýzou v oblasti stavu riešenej problematiky, ako aj následnými empirickými poznatkami výskumu z vyše ich trojročnej štúdie a sumarizácie autorom.


UMENIE NESTRÁCA NA HODNOTE

Tieto slová uvádza v svojim článku redaktorka Slovenky Eva Mikulová v jej poslednom vydaní (25/2012 str. 20 , viď. Foto ) , kde okrem investícii do cenných papierov, či nehnuteľností , doporučuje v tejto dobe investovať aj do umenia. Vyberám z článku redaktorky niekoľko jej myšlienok : „ ...umelecké diela sú komoditou, ktorá nestráca na hodnote. Práve naopak, ich cena stúpa a i preto sú dražby umeleckých diel vítanou formou investície...“.


ANTON JASUSCH - predslov o autorovi k spustenej virtuálnej výstave DARTE

Aukčná spoločnosť DARTE ponúkala na svojich aukciách umenia a internetových obchodoch takmer sto diel tohto košického umelca. Do novo-pridanej virtuálnej výstavy sme zaradili výber z ponuky jeho prác v spoločnosti Darte . Podrobnejší popis jeho tvorby i prierez životom umelca sme sprístupnili paralelne s našou výstavou aj v tomto komentári. Virtuálna výstava DARTE sprístupňuje teda ďalšieho velikána výtvarného umenia - uznávaného zástupcu košickej moderny – Antona Jasuscha ( viď. okienko VÝSTAVY ) . Jeho tvorba vznikala v úctyhodnom časovom zábere, ktorý zahŕňa viac než polstoročie. Reflektovala v jednotlivých vývinových obdobiach na dejinné udalosti, medzníky osobného života a v rozhodujúcej miere i psyché introvertne zameraného senzitívneho umelca. Hoci Jasuschova tvorba v svojom vývine je rôzne diferencovaná, v mnohom rozporuplná, vyzdvihovaná i zatracovaná, nedocenená i precenená, niekedy urážaná nevšímavosťou okolia, predsa len vykazuje predsa len vnútornú kontinuitu autorovho smerovania.


ZBERATEĽSTVO A AUKCIA NUMIZMATIKY DARTE 29.4.2012

Po zverejnení informácie o pripravovanej NUMIZMATICKEJ AUKCII DARTE prišli na naše BEZPLATNÉ PORADENSTVO desiatky mailov s otázkami okolo ocenenia , historického zaradenia a aukčného predaja historických platidiel. Skúsim teda aspoň v stručnosti aj túto zberateľskú problematiku z pohľadu obchodníka i dlhodobého zberateľa - hlavne začínajúcim numizmatikom, priblížiť.


JARNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 1.4.2012

(Príhovor vedúceho dražby )
Milí priatelia, obdivovatelia a zberatelia umenia.

Jarná aukcia DARTE otvára ďalší rok našich kvartálnych dražieb umenia, ktoré vám aj tento rok vo svojej aukčnej ponuke prinesú množstvo umeleckých skvostov. Ako si naši priaznivci určite všimli - v skutočnosti je to ale naša tohoročná už štvrtá aukcia umenia. Áno, DARTE si dala aj tento rok za svoju srdcovú úlohu pomoc viacerým subjektom s charitatívnym projektom, ktoré sme zakomponovali do formy našich benefičných aukcií. Podľa zostaveného plánu - realizujeme jednu benefičnú aukciu umenia každý mesiac. Výťažok ( čiže naša aukčná provízia ) podporí vždy inú benefičnú myšlienku. Podobnú charitu aplikujeme aj pri našich vydaných knižných publikáciách. V tomto zmysle poznám viacero subjektov, ktorí dokážu byť aj v tejto dobe veľkorysí.
A ešte niečo nové prinesie našim klientom táto jar:
PRIPRAVUJEME: NUMIZMATICKÁ AUKCIA DARTE
Vzhľadom na silnú ponuku zberateľských mincí a papierových platidiel zo strany našich klientov, pripravila spoločnosť DARTE so sesterskou firmou eAntik koncepciu aukcii numizmatiky. Tie sa budú celoročne prelínať s našimi aukciami umenia. Prvá aukcia numizmatických artefaktov bude už 29. apríla 2012 v Košiciach. Predbežne je do aukcie pripravených 300 kusov mincí, medailí, plakiet, bankoviek a iných predmetov numizmatického charakteru.


ČO S POŠKODENÝM OBRAZOM ?

S množstvom pribúdajúcich ponúk výtvarných diel do aukcii pribúda na BEZPLATNÉ PORADENSTVO v DARTE aj počet otázok typu: „ ...čo robiť s poškodeným starým obrazom, s opadávajúcou popraskanou maľbou, riedkym plátnom, či špinavou- zaprášenou maľbou..., môžem urobiť zásah do obrazu aj bez odborníka ? “
Skúsim teda ponúknuť aspoň zopár stručných rád z mojej dvadsaťročnej praxe starožitníka, kde som aj tento problém umeleckých diel musel veľmi často riešiť.


KRST KNIHY „ TEODOR JOZEF MOUSSON “ . 100 ROKOV OD JEHO PRÍCHODU NA VÝCHOD.

Teodor Jozef Mousson, maliar a umelec, spojil 33 rokov svojho života s Michalovcami. Dokonca získal prívlastok „maliar zemplínskeho slnka a ľudu". Na tomto mieste však nechceme analyzovať jeho umeleckú tvorbu, skôr sa pokúsime priblížiť veľmi zaujímavý, niekedy však komplikovaný a rozporuplný život tohto maliara, priestorovo vzdialeného od umeleckých centier vtedajšej doby.
Utorok 20. decembra 2011 bola pokrstená jeho monografia, ktorá podrobne opisuje súkromný život a tvorbu tohto nášho umelca. Sme radi, že aj tento „ maliar Zemplína “ má svoju ucelenú publikáciu, ktorá sprístupni širokej verejnosti jeho umeleckú existenciu. Naše poďakovanie patrí v prvom rade primátorovi mesta Michalovce Viliamovi Záhorčákovi, ktorý dokázal skĺbiť tím kompetentných a ambicióznych ľudí na túto monografiu a hlavne zabezpečiť finančné prostriedky na jej vydanie. J.T. Mousson si to zaslúžil. Pre našich klientov vyberám z „ pokrstenej “ publikácie niekoľko menej známych myšlienok o umelcovi, ktoré budú zaujímavé hlavne pre zberateľov a obdivovateľov Moussonovych diel. Mnohé z diel obrazového materiálu v publikácii boli sprístupnené verejnosti práve na aukciách umenia aukčnej spoločnosti DARTE.


OBRAZY AKO DARČEK NA VIANOCE ? VHODNÉ SÚ PO CELÝ ROK.

VIANOČNÝ SERIÁL HOSPODÁRSKYCH NOVÍN:
Podľa aukčných spoločností sú ako vianočné darčeky vhodnejšie „menšie“ diela, ako grafiky od renomovaných autorov. „Ako vianočný darček by som odporučil určite niečo finančne nenáročné, niečo, čo sa na vás zo steny usmeje pri rannej káve,“ povedal pre HN svoj tip konateľ aukčnej spoločnosti DARTE Jaroslav Krajňák.


AUKCIA SÚČASNÉHO UMENIA „ SPACE FOR THE YOUNG II. “

Úvodník k aukcii.

„ Šanca mladým “, alebo „ dajme priestor každému “. V tomto duchu sa nesie ďalšia aukcia súčasného umenia aukčnej spoločnosti DARTE „ SPACE FOR THE YOUNG II. “ . Tak ako som v komentároch už deklaroval, aukcie súčasného umenia nie sú o veľkom biznise, ale skôr o prezentácii tvorby mladých – súčasných autorov širokej zberateľskej verejnosti ( a u aukčných spoločností ide skôr o previerku a prípravu „ obchodného materiálu “ pre roky budúce). Určitý čas to potrvá, kým cenové relácie ich diel dosiahnu svoj vrchol ( aj keď česť výnimkám) , a to potrebuje prezentáciu tvorby práve vo veľkej prezentačnej firme s umením, akou aukčná spoločnosť bezpochyby je. Aj táto aukcia súčasného umenia „ SPACE FOR THE YOUNG II. “ dala priestor dielam prevažne mladým výtvarníkom , ktorí spolupracujú s aukčnou spoločnosťou DARTE a prezentujú svoju tvorbu na našej sesterskej stránke súčasného umenia www.artconsulting.sk. Nezaradeným umelcom odkazujem, že aj keď je aukcia už spustená on-line, ešte vždy počas jej priebehu až do ukončenia formy on-line si môžu svoje diela dodatočne pridávať tí umelci, ktorí splnia podmienku registrácie v DARTE.


ČO PRINESIE JESEŇ DO AUKCII DARTE ?

Rok 2010, ale aj rok 2011 ukázali, že ceny umenia, a záujem o umenie nie sú iba fenoménom boomu, ale je to skutočne stabilný obchodný artikel. Na Slovensku sa možno táto skutočnosť až tak nezviditeľňuje , ale vo svetovom obchode s umením sú pre bežného zberateľa, alebo art-obchodníka , niektoré výsledky dražieb v tomto období až nepochopiteľné.


DARTE A JEJ BENEFIČNÉ AUKCIE

Je už takmer pravidlom, že silnejšie subjekty prispievajú na charitu rôznym združeniam, športovým klubom ,či iným neziskovým organizáciám. Bez ich pomoci by svoju činnosť ani nemohli realizovať. Nemyslím tým iba oficiálne 2 % z dane, ale priamu finančnú pomoc z rôznych benefičných podujatí, ktorých výťažok ide na dobročinné účely.


POTRVÁ SVETOVÁ KRÍZA NAOZAJ EŠTE DESAŤROČIE ?

Otázka svetovej krízy je momentálne najpálčivejšou témou tak každého podnikateľa, ako aj bežného človeka. Týka sa to viac-menej každého obchodného vzťahu, nevynímajúc teda ani obchod s umením a starožitnosťami. Aj keď je pravdou, že v určitom zmysle kríza napomohla v tomto obchode prísunu unikátnych diel na otvorený trh, kúpna sila počtom najširšej skupiny stredných zberateľov sa predsa len trochu znížila. Začiatkom augusta sa konala v Luhačoviciach vedecká konferencia podnikateľského zamerania ,kde Prof. Ing. Staněk CSc - vedecký pracovník SAV , sprístupnil zarážajúcu víziu momentálnej svetovej krízy. Podľa nej sa najbližších 7 – 10 rokov nemáme na čo tešiť. Videozáznam z jeho vystúpenia je na http://youtu.be/GbnpPiPzZLs
Vedecká konferencia urobila značný rozruch v každej podnikateľskej oblasti, začali sme si vážnejšie všímať vývoj na svetovom trhu, ekonomické aktíva v Európe, Ázii i v Spojených štátoch. Nie sú najlepšie. Svetové burzy zaznamenali obrovský prepad ( pozri : http://finweb.hnonline.sk/c1-52515530-svet-sa-postavil-na-prah-novej-krizy ). Čo je teda dnes ešte stabilnou komoditou pre naše investície ? Ostáva nám iba dúfať, že sa všetky prognózy týchto vedeckých tvrdení nenaplnia a pri mnohých riešeniach závisí výsledok iba od nás. Možno aj preto sa krátko na to na mňa obrátil redaktor Hospodárskych novín Tomáš Ferenčák s otázkami z oblasti obchodu s umením, konkrétne :
1. Ako rastie záujem o investíciu do umenia ?
2.Vedeli by ste mi poskytnúť nejaký číselný údaj, ktorý by vyjadroval nárast alebo pokles záujmu o umenie?
3. Kto sú najčastejšie kupujúci? Podnikatelia, zberatelia, firmy ...?
Stručne som mu teda vyjadril môj názor asi takto:


DRAŽBY UMENIA CEZ INTERNET MAJÚ V DARTE UŽ STABILNÚ POZÍCIU

Nie je nič pohodlnejšie pre zberateľa umenia, ako surfovať v neobmedzenej škále umeleckých diel, konfrontovať ich umeleckú hodnotu s danou cenovou ponukou pri diele a naviac, možnosť získania diela veľmi pohodlnou cestou do svojej zbierky. A práve o tom sú internetové aukcie umenia. Jediným zádrheľom ( a pre neostrieľaných dražiteľov aj nočnou morou ) je garancia originality, možnosť fyzickej obhliadky , realizácia prípadnej reklamácie vydraženého diela, ale aj jeho bezproblémové doručenie až do miesta určenia. Práve tieto riziká obchodu sme z aukcii on-line v DARTE vylúčili a v posledných rokoch registrujeme skutočne už iba spokojných zakazníkov. Ináč povedané – v aukciách on-line pozerajme na renomé spoločnosti , ktorá aukciu poriada a dopredu si preverme prácu takéhoto partnera.


PODPORA MLADÝCH UMELCOV JE AJ V ZÁUJME DARTE

Na aukcii súčasného umenia DARTE „ Priestor pre mladých “ sa predalo 93 diel (40,3 % z ponuky ), čo potvrdilo v porovnaní s minulými rokmi vzostupný záujem trhu aj o tvorbu súčasných výtvarníkov. Nevydražené diela nájdete na www.artconsulting.sk.
Tak ako som v komentároch už pred aukciou deklaroval, aukcie súčasného umenia nie sú o veľkom biznise, ale skôr o prezentácii tvorby mladých – súčasných autorov širokej zberateľskej verejnosti ( a u aukčných spoločností ide skôr o previerku a prípravu „ obchodného materiálu “ pre roky budúce). Určitý čas to potrvá kým cenové relácie ich diel dosiahnu svoj vrchol ( aj keď česť výnimkám – napr. obidve diela Pavla Hammela dosiahli cenu nad tisíc eur, podobne obstal M. Kudzia, M.Ormandík, A.Jusko i ďalší ) , a to potrebuje prezentáciu tvorby práve vo veľkej prezentačnej firme s umením, akou aukčná spoločnosť bezpochyby je. Aj táto aukcia súčasného umenia „ SPACE FOR THE YOUNG “ dala priestor 230 dielam výtvarníkov , ktorí spolupracujú s aukčnou spoločnosťou DARTE a prezentujú svoju tvorbu na našej sesterskej stránke súčasného umenia www.arconsulting.sk.


AUKCIA SÚČASNÉHO UMENIA - „ SPACE FOR THE YOUNG “

Ako vzniká umelecká značka?
Mesiac máj je už tradične obdobím prezentácie diel súčasného umenia. Niežeby to podnietilo synonymum „ Máj – mesiac lásky “, ale medziobdobie medzi kvartálnymi aukciami sa ukázalo ako najvýhodnejšie na prezentáciu práce žijúcich umelcov. Na Slovensku to okrem DARTE a SOGY aplikujú aj ďalšie galérie - i rôzne sólové umelecko-benefičné projekty, pri ktorých sa stretnete hlavne s tvorbou súčasného umenia. No galériami a aukčnými sieňami sa množina prezentácie a ponúk diel súčasných autorov neuzatvára. Sú tu aj zástupy individuálnych predajcov ( ako aj množstvo súkromných ateliérov ), ktorí zberateľom a záujemcom o súčasné umenie ( a pravdaže hlavne o súčasných umelcoch ) poskytujú informácie o „vhodných“ nákupoch či „horúcich“ autoroch.


„ AUKCIE UMENIA SÚ ZÁKLADNÝM PILIEROM OBCHODU S UMENÍM “

Je tu obdobie jarných aukcií umenia, a preto už tradične ponúkam pár slov na povzbudenie aj pred jarnou aukciou Darte. „ Rok 2010 bol rekordný. Slovenské aukčné siene utŕžili vyše 3,8 milióna eur ( vyše 114 mil. Sk ) “...Takúto bilanciu predchádzajúceho roka sme si mohli prečítať v januárových Hospodárskych novinách. Vlna investičného záujmu o umenie teda rastie, stáva sa módnou a dokonca aj spoločenskou potrebou. Výtvarné diela sa konečne dostali do zaslúženej priazne aj bohatšej klientely – ktorú ešte pred niekoľkými rokmi považovala klasická zberateľská obec za umelecky „ menej vzdelanú “. Dnes to už neplatí a „ mať umenie “ doma patrí k životnému štýlu moderného človeka.


PREŠOVSKÝ KRAJ NEKÚPIL WARHOLOVE OBRAZY ZA MILIÓN EUR

Vzhľadom na množstvo ďalších dotazov k tejto skutočnosti doporučujem si prečítať celú informáciu z tlače. K otázke cien umeleckých diel naozaj platí: „ ... cena diela je taká, akú ste ( trh ) za dielo zaplatili “ . A to je aj odpoveď na všetky otázky tejto kauzy.


FAŠIANGY SÚ AJ OBDOBÍM CHARITY

Úvod každého roka patrí rôznym charitatívnym projektom, benefičným aukciám a rôznorodej väčšej i menšej podpore ušľachtilých cieľov. V predchádzajúcich komentároch som už písal o benefičných aktivitách DARTE pre rôzne subjekty a nebude to inak ani v tomto roku. Prvou tohoročnou charitou našej spoločnosti je benefičná aukcia 20. februára 2011 v meste Trebišov. Už tradične sme do nej zaradili 50 diel, z predaja ktorých pôjde aukčná provízia na podporu humánnej myšlienky. Vyberám z úvodníka katalógu tejto benefičnej aukcie.


„ MENEJ JE NIEKEDY VIAC “ – EXKLUZÍVNA VIP AUKCIA DARTE

„Menej je niekedy viac“ – v tomto duchu usporiadala aukčná spoločnosť DARTE svoju prvú exkluzívnu aukciu TOP diel pre pozvaných VIP klientov.
Táto komorná aukcia ( trvala iba pol hodinu ) sa uskutočnila 30. januára priamo v galerijných priestoroch sídla firmy DARTE . Vydražilo sa 43 % diel v celkovej sume 349 000 eur ( v prepočte s aukčnou prirážkou za vyše 12 mil. Sk ) . Najdrahšie predaným dielom na aukcii bola „ Krajina pri jazere “ z barbizonského obdobia Ladislava Mednyánszkeho , s vyvolávacou cenou 80 000 eur.


VLADIMÍR KOMPÁNEK UŽ NIE JE MEDZI NAMI

Vo štvrtok 20. januára vo veku 83 rokov zomrel po krátkej ťažkej chorobe akademický sochár, maliar a nositeľ Herderovej ceny Vladimír Kompánek .


Zomrel John Warhol - starší brat kráľa pop-artu Andyho Warhola

John Warhol bol viceprezident Nadácie Andyho Warhola pre vizuálne umenie v New Yorku, čestný prezident Spoločnosti Andyho Warhola a iniciátor založenia múzea v Medzilaborciach. Zomrel na Štedrý deň.


„ ZBERATEĽSKÉ “ ZLATÉ ČASY

Málokto vedel o „ zberateľských aktivitách “ v období socializmu. Keďže majiteľom všetkého bol štát, tak štátni pohlavári si umelecké diela vlastne iba „ presúvali “ do iného depozitu. Veľmi otvorene a hlavne pravdivo o tom napísal Milan Vároš v PLUS 7 dní. Článok ma zaujal natoľko, že ho posúvam aj čitateľom v našich KOMENTÁROCH. Veď koľkí z nomenklatúrnych kádrov „ vešajú “ obrazy na stenu v rôznych galériách ešte aj dnes?


AKO JE TO S FALZIFIKÁTMI NA SLOVENSKOM TRHU S UMENÍM ?

S touto otázkou sa na mňa obrátila redaktorka Pravdy Lucia Javůrková . Pre obchodníka s umením je otázka falzifikátov čiernou morou. Falzifikátori sú čoraz kvalitnejší, niektoré ich výtvory sú na nerozoznanie od originálov. Skutočne klobúk dolu. Prečo sa vlastne bojíme falzifikátov ? Keďže mnohé z falzifikátov dosahujú naozaj vysokú umeleckú kvalitu – mali by teda obdivovateľa potešiť takmer na úrovni autentického originálu. Veď v iných kultúrach, napríklad v Číne, sa kopírovanie starých majstrov vníma ako umenie, dokonca ako akási pocta historickej tradícií. Aj bežne dostupné kópie vedia skrášliť náš interiér a navodiť príjemnú atmosféru.
Odpoveď je jasná. Nepopieram to, nakoniec je to záležitosť subjektívneho názoru ( pokiaľ ste za dielo nevyplatili sumu na úrovni predajov originálu ). Ale ako komerčná investícia obstojí podľa mňa bezpochyby výhradne iba originál . O tom by vás veľmi rýchlo presvedčil trh.
Zacitujem radšej publikovaný článok Lucie Javůrkovej , ktorý si môžete nájsť aj na webe PRAVDY .


Fillovo „Zátišie s knihou “ sa predalo za 16,25 miliónov českých korún ( 650 000 eur )

Keď som zaradil do TOP diel zimnej aukcie Darte unikátnu prácu Emila Fillu „ Zápas býka s levom “, začali ihneď invektívy na adresu diela – a hlavne jeho ceny. Prisúdil som mu totiž vyvolávaciu cenu 300 000 eur. Prečo? Podľa mňa je to reálny cenový odhad k tomuto galerijnému obrazu. Veď napr. Fillove dielo „ Sklenice a noviny “ reálne vydražil český Kodl minulý rok za 11,2 miliónov Kč ( 448 000 eur, resp. 13,5 mil. Sk ).


VIANOČNÉ AUKCIE UMENIA MAJÚ ŠPECIFICKÉ ČARO

„ Ako dosiahnúť úspech v biznise s umením ?
Za know-how Darte považujem platobnú disciplínu ... dr. Krajňák “

Zimné aukcie umenia a starožitnosti spájame s najkrajšími sviatkami v roku – Vianocami. Už tradične je to obdobie príprav na vytvorenie neopakovateľnej rodinnej atmosféry. Sprevádza ju často zhon a nervozita . A to len preto, lebo chceme, aby všetko bolo super, aby sme všetkých okolo potešili i ohúrili vzájomnými darčekmi a prekvapeniami. Aj táto, v poradí už 42. aukcia Darte , má pre nás všetkých určite špecifické čaro i celkovú výnimočnú náladu. Zo širokej ponuky sme do nej nakoniec vybrali tristo diel, s dvadsiatkou TOP diel so zvučnými menami ako E.Filla, J.Jakoby, T. Mousson, J. Bokšay, J. Mudroch, A. Jasusch, L. Mednyánszky, M. Benka, K. Sovánka , D. Skutecký, D. Millý, J. Kupecký, V. Borecký, M. Paštéka, M. Laluha a ďalší. Sú tu proste umelecké skvosty, ktoré potešia aj náročnejších obdivovateľov umenia a metaforicky ich prenesú do sveta ich snov.


DIAMANTOVÝ ŠPERK NEMUSÍ VŽDY POTEŠIŤ

Otázka na - Bezplatné poradenstvo:
„Chcela by som kúpiť vnučke šperk s diamantom. Kolegyňa ma upozornila , že aj ona kúpila v zahraničí prsteň s diamantom a nakoniec sa zistilo, že to nie je žiadny diamant. Dá sa nejako predísť omylu pri kúpe takéhoto šperku ? ( M.G. – ID 6816 ) “.
Na Bezplatné poradenstvo nám prišlo viacero dotazov podobnej tematiky. Odpovedám preto na túto otázku trochu obšírnejšie.


AUKCIE UMENIA SA STALI VYSOKO SPOLOČENSKOU UDALOSŤOU

V poslednom čase sa čoraz častejšie objavujú ľudia, ktorých vzťah k umeniu je čisto pragmatický. Obrazy vnímajú ako dobrú investíciu. Pri kúpe však takmer vždy stavia na overenú istotu. Určite má na tom svoj podiel kríza v ostatných investičných komoditách, vďaka ktorej je aj prísun ojedinelých skvostov umenia do aukčných ponúk.


JASUSCHOVÉ DIELA Z OBDOBIA ROKOV 1920 - 1924

V ponuke jesennej aukcie Darte sa objavilo ďalšie dielo Antona Jasuscha „ Výkrik beznádeje “ z obdobia jeho tvorby rokov 1920 – 1924.
Prečo sú tieto jeho diela pokladané za najkvalitnejšie ?


Ďalšia ohromujúca lúpež . Ukradli obrazy za vyše 100 miliónov eur

Päť obrazov s celkovou hodnotou vyše 100 miliónov eur od Pabla Picassa, Henriho Matissa, Georgea Braqua, Amedea Modiglianiho a Fernanda Légera , ukradli v noci z 19. na 20. mája 2010 z Parížskeho múzea moderného umenia, ktoré sa nachádza na druhej strane rieky Seiny oproti Eiffelovej veži.


ČO S POVOJNOVÝM NÁBYTKOM ?

Otázka:
Som milovníčka umenia a veľmi ma zaujal váš štvorstránkový odborný príspevok o starožitnostiach v poslednom čísle časopisu Rodina a bývanie. Veľa som sa z neho poučila a dávam vám zo skúsenosti plne za pravdu, že starožitnosťou je vec – ak nie storočná, tak minimálne z predvojnového obdobia. Mám po rodičoch nábytok z 50 – tých rokov – dokonca vyrobený na mieru a rada by som sa ho zbavila. Potešilo ma preto tvrdenie odborného pracovníka Sogy p. Barcziho, že za starožitnosť možno považovať takmer všetko, čo je staršie ako 50 rokov . ( Našla som to v jeho odbornom príspevku na ich stránke ). Hneď na druhý deň som nafotený nábytok ( cca 60 ročný ) ponúkla v niekoľkých bratislavských starožitnostiach na predaj. Všade ma vysmiali – ide skôr o bazárový použitý nábytok , ako o skutočnú starožitnosť. Pýtam sa teda vás ako starožitníka i súdneho znalca na starožitný nábytok, naozaj 60 ročný nábytok nie je starožitnosťou, alebo je – ako to tvrdí vo svojom odbornom príspevku p. Barczi zo Sogy ?
( Milada Reg.č. ID - 6227 )


Autoportrét Andyho Warhola predali za 32,5 mil. dolárov

Predpovede "ideológov" úpadku hodnoty diela Andyho Warhola svojou "reformovanou a odbornou filozofiou", že dielo umelca je iba " ... obyčajný plagát! " v plnom rozsahu "strelili capa"! Pablo Picasso rozohral prvé husle neskutočnej výšky ceny za jeho predané dielo a o niekoľko dni po ňom Andy Warhol "zakontroval" svojim "Autoportrétom".
Dr. Michal Bycko, PhD.
kurátor MMUAW


KÚZLO STAROŽITNOSTI . ( Publikované v Rodina a bývanie 5/2010 )

Svet starožitností je nádherný a vzrušujúci priestor, ktorý svojimi unikátmi láka mnohých obdivovateľov. Historické umelecké diela ukrývajú v sebe čaro najrozmanitejších štýlov a slohov. Skvosty tohto druhu dodajú interiéru nádych noblesy, šarmu a tajomnosti.


Pablo Picasso je opäť kráľom aukcií umenia

Iba pred troma mesiacmi som v našich komentároch uviedol nový svetový rekord najdrahšie vydraženého diela od sochára Alberta Giacomettiho v aukčnom dome Sotheby’s - bronzovú sochu Kráčajúceho muža , ktorú v životnej veľkosti 183 cm výšky stvoril v roku 1961 v jej šiestich odliatkoch švajčiarsky umelec Albert Giacometti ,ktorú vydražili z vyvolávacej ceny 12 miliónov libier (13,7 milióna eur) za skutočne neuveriteľnú cenu 65 miliónov libier, čiže v prepočte 74,2 milióna eur ( vyše 2,2 miliardy Sk ). No tento rekord už neplatí.


Starožitný nábytok v súčasnosti

Milovaný alebo nepochopený – taký je starožitný nábytok v súčasnosti. Mnohí ani netušia, čo majú doma po prababičke, ktorá dedila po svojej prababičke. Pod tlakom modernej architektúry a minimalistického interiéru si ani nespomenú na bielizník alebo pracovný stôl, ktorý stojí niekde zaprášený na povale či v pivnici. Je to škoda, pretože protiklad starého a nového vytvára zvláštnu súhru sentimentu a nových myšlienok.


KAROL SOVÁNKA A JEHO NOVÝ SLOVENSKÝ REKORD

Jarná aukcia Darte priniesla aj niekoľko nečakaných rekordov u autorov, ktorí sa zatiaľ predávali v cenovo nižšej kategórii. Vyberám z nich dielo Jelenia ruja v Nízkych Tatrách od Karola Sovánku, ktorého dražba prekvapila i rozvírila celú zberateľskú verejnosť.


Päť rokov Darte na slovenskom trhu s umením

Pred piatimi rokmi ( 20.3.2005 ) usporiadala aukčná spoločnosť Darte svoju prvú aukciu umenia a starožitnosti v prešovskom Čiernom orlovi. Táto marcová aukcia definitívne rozbila dovtedajší monopol obchodu s umením a na Slovensku vznikla konkurencia , opozícia, ale hlavne konfrontácia v rovine cenovej politiky umeleckých diel.


AJ GRAFIKY WARHOLA , PICASSA, ČI DALÍHO SÚ VZÁCNE UMELECKÉ DIELA

Otázka:
Mám niekoľko diel Andyho Warhola, ktoré som zakúpil na aukcii Darte, ale aj od inej inštitúcie s jeho dielami. Všetky majú uvedenú techniku SCREENPRINT. V blogoch vašej konkurencie v Bratislave nemenovaný pán to prirovnal k bezcenným plagátom a vôbec – znehodnotil tam svojim príspevkom diela A.W., ktoré je možné vidieť nielen na vašich aukciách, ale aj v jeho múzeu v Medzilaborciach. Viete mi to vysvetliť ? ( Jano, reg. č. 5 742 )
Odpoveď:
Dodatočne som si až dnes pozrel uvedené Blogy. Veľmi som sa pobavil, nakoľko sa z nich stal ( aspoň podľa diskusných príspevkov ) nechutný bulvár na vzájomné osočovania, resp. vybavovania si účtov cez anonym – s úplne inou tématikou ako je umenie. Aj Darte v Komentároch uverejní váš príspevok, ale pisateľ nemôže byť anonym, resp. musí byť u nás zaregistrovaný. Veď keď si za niečim stojíte, nemôžete sa skrývať. Taktiež, aj keď váš príspevok chce iba zneužiť Komentáre na vlastnú reklamu, alebo na pošpinenie niekoho – nech to adresuje priamo jemu. Niekomu z tamojšich blogistov to však vyhovuje. Raz hodí blato ako anonym a potom hneď vodu ako nezavislák – i sympaťák. Bavme sa ale o umení – i o vašej otázke. Ak by som vás opätovne presviedčal, že Warholove screenprinty sú skutočne umeleckými skvostami, pomysleli by ste si – čo iné môžeš tvrdiť, keď ich predávaš? To by napadlo aj mňa, a preto som už včera poprosil kurátora MMUAW Dr. Bycka PhD, aby sa nezávisle k tejto otázke vyjadril on a sfúkol tak zo stola vaše podozrenie. Osobne si myslím, že netreba hneď uveriť vulgárnym vyjadreniam laikov, aj keď sa tentoraz objavili na odbornej stránke. Oslovený kolega z MMUAW sa okamžite vyjadril v tamojších blogoch. Vyberám z toho stáť o grafikách aj do našich komentárov a verím, že vás to presvedčí o opaku pochybných tvrdení opačného názoru.


DOLLAR SIGN - ANDYHO WARHOLA VYDRAŽILI ZA VYŠE 70 MILIONOV KORÚN

11. februára 2010 v Londýne realizovala svetová aukčná spoločnosť Christies dražbu diel povojnového a súčasného umenia. Medzi TOP vydraženými dielami bol aj Warholov „Dollar Sign“, ktorý z vyvolávacej sumy 1,8 milióna USD bol vydražený na sumu 3.558,750,- USD ( vyše 70 mil. korún ) bez 17 percentnej predajnej prémie.


ZOMREL STEVE KAUFMAN - POPREDNÝ UMELEC SVETOVÉHO MODERNÉHO UMENIA

INFOART SAW pri MMUAW nám poslal smutnú správu o neplánovanom odchode ďalšieho velikána svetového výtvarného umenia – Steve Kaufmana, vo veku 50 – tich rokov. Chceme sa s touto informáciou podeliť so širokou verejnosťou obdivovateľov moderného umenia cez naše Komentáre, tak uverejňujeme čásť zaslaného príspevku.


NÁJDU SA VŽDY ODCUDZENÉ DIELA?

V poslednom čase sa množia krádeže umeleckých diel aj na Slovensku. Zlodeji ich chcú skôr – neskôr speňažiť formou predaja cez rôznych priekupníkov a niekedy sa môžu teda následne objaviť aj v ponukách do aukcii umenia. Na Slovensku je už verejná databáza odcudzených diel, ktorá uľahčuje ich vrátenie pôvodným majiteľom, resp. ich identifikáciu ako odcudzených pre pracovníkov aukčných spoločnosti. Ako súdny znalec sa často stretávam s prípadom tzv. „ rýchleho ocenenia diela “, ktoré ale majitelia nechcú dať do verejnej dražby DARTE. Evokuje to rôzne dohady o pôvode diela, ale ostáva to väčšinou iba v imaginárnej sfére. DARTE - eANTIK má vytvorenú podobnú databázu FALZIFIKÁTY a tá už pomohla mnohým zberateľom pri pochybnej ponuke na obchod. Čo sa týka odcudzených diel – tie z mojich znaleckých posudkov si archivujem iba v súkromnej databáze ako súdny znalec od roku 1996. Odkaz na ODCUDZENÉ UMENIE A STAROŽITNOSTI ( aj odcudzené a nájdené MV SR ) nájdete tiež na : www.eantik.sk - v okienku pod Falzifikátmi . A že je takáto databáza naozaj potrebná, hovorí aj množstvo článkov na webe s tematikou odcudzeného umenia. Vyberám niektoré z nich.


VZÁCNEJŠÍ JE PORCELÁN ČI KERAMIKA ?

Otázka:
Vo vašom bezplatnom poradenstve som zistila, že ste súdny znalec aj na starožitnosti. Mohli by ste mi v stručnosti vysvetliť ako rozoznám kvalitnejší porcelán, resp. porcelán od keramiky, prečo je vzácnejší a ako by som aspoň približne určila jeho hodnotu ? ( Jana M. – ID 5201, ďakujem )


DALÍ ČI WARHOL PONÚKAJÚ AJ V KRÍZE ISTOTU VÝNOSU

Otázka:
Je naozaj obchod s umením stabilnejší ako napr. biznis s nehnuteľnosťami? Vedeli by ste to aj doložiť nejakým konkrétnym príkladom?... ( K T - reg.č. v Darte 5763, ďakujem )
Odpoveď:
11. januára 2010 vyšiel v Hospodárskych novinách článok, ktorý vám odpovie za mňa. Pozrite si članok na uvedenej webovej adrese. Je tam odpoveď na vašu otázku. ( :http://hnonline.sk/ekonomika/c1-39800310-dali-ci-warhol-ponukaju-istotu-vynosu )


PREČO SI CENÍME ORIGINÁLY ?

Prednedávnom preletela médiami informácia o zhabaní políciou takmer 80 diel talianskeho futuristického umenia . Výstava, na ktorej prezentovali 29 talianskych umelcov, ako napríklad Giacomo Balla, Tullio Crali a Fortunato Depero, sa konala v Zoya Galérii v centre Bratislavy. Spoluorganizovali ju talianske veľvyslanectvo a taliansky kultúrny inštitút. Podľa informácie v médiach tempery i olejomaľby pochádzali z rodinnej zbierky istého milovníka umenia z Janova. Interpol však na základe informácie talianského odborníka na futuristické umenie zistil, že ide v tomto prípade o vedomé falzifikáty. Podľa polície falošné diela dávali do obehu a ponúkali na výstavy dvaja Taliani, ktorí tiež mali falošné odborné znalecké posudky. Pri domových prehliadkach mužov totiž našli aj sfalšované pečiatky odborníkov a znalcov. Naviac výstava bola už niekoľkokrát prezentovaná vo viacerých galériách Európy. A s veľkým úspechom. Na každej vernisáži boli znalci a historici umenia a predsa nedokázali odhaliť, že sa nejedná o originálne diela.


MUSIA AJ OBCHODNÍCI S UMENÍM BOJOVAŤ S NELEGÁLNYMI PRÍJMAMI ?

Otázka :
Moja otázka síce nesúvisí priamo s umeleckými dielami, ale vidím, že sa venujete aj právnym otázkam, takže sa pýtam. Mám malý obchod s drahými kameňmi a zlatom. Pred časom som predal zahraničnému klientovi krásny briliantový prsteň za 16 000 €. Bol som z obchodu nadšený , až kým ma neschladil prizerajúci sa zákaznik. Spýtal sa ma, či som si urobil identifikáciu klienta. Načo? A akú? Veď som mu dal potvrdenku z pokladne. A ak by som mal od neho ešte pýtať občianku, či pas, nedajbože by mi ešte odišiel. Vraj mám rátať s pokutou. Čo je to vlastne tá identifikácia klienta?
( Miro z Prievidze... )


ČO S VÝVOZOM UMELECKÝCH DIEL A STAROŽITNOSTI DO ZAHRANIČIA?

Otázka:
Obraciam sa na vás ako na súdneho znalca s takouto otázkou. Moja dcéra sa vydala pred 15 rokmi do Talianska. Majú tam pekný dom a ponúkla mi možnosť prisťahovať sa k nim na dožitie. Ja som vdova a veľmi ma to potešilo. Na dom v Košiciach už mám aj zaujemcu, ale na starožitný nábytok, obrazy a porcelán už našiel zať kupcov v Taliansku. Dá sa to z vašej strany prísť nejako oceniť , aby som mala s čím porovnať ponúkané ceny od talianov? ( Ďakujem . Trochcová... )


VIANOCE SÚ OBDOBÍM LÁSKY , ŠŤASTIA I POMOCI

Vianočná benefičná aukcia Darte má pre nás všetkých určite špecifické čaro i celkovú výnimočnú náladu . Aj my by sme chceli našich klientov potešiť i ohúriť niektorými umeleckými dielami, a to nielen ich krásou – ale aj skutočne vianočnými cenami, ktoré sme dielam prisúdili. A naši klienti zakúpením si týchto umeleckých diel sa chtiac-nechtiac stanú spolu s nami „Mikulášmi “ pre tých, ktorých výťažkom z tejto aukcie obdarujeme.


ČO JE VLASTNE GÝČ ?

OTÁZKA : " Žijem v byte po rodičoch. Keď ma navštívia moje dospelé deti, najradšej by všetko - čo mám na stene a vo vitrínach , povyhadzovali. Vraj nemôžu pozerať na tie gýče. Viete mi poradiť - čo je to vlastne gýč ? ( Ďakujem. Mária z Prešova )


KAŽDÝ NEÚSPECH SA DÁ NAPRAVIŤ

Umenie je stabilnou komoditou s narastajúcou hodnotou bez ohľadu na okolitú situáciu.


ŽEBY SVETOVÁ KRÍZA NAOZAJ OBCHÁDZALA SVETOVÉ UMENIE ?

Posledná aukcia Sothebys v New Yorku v stredu 11. 11. 2009 skutočne potvrdila aj moje slová, že svetová kríza sa svetového umenia naozaj nedotýka. . .


DIAMANTY – INVESTÍCIA, KTORÁ NESTRÁCA NA HODNOTE.

OTÁZKA : „ Zdedila som šperky s osadenými diamantami. Podľa čoho by sa dali tieto diamanty oceniť a čo vlastne určuje ich rozdielnu hodnotu ?... ( Ďakujem - Andrea z Kežmarku )


ZLODEJI UMENIA – VÝNOSNÉ REMESLO ?


Keď sa prechádzam depozitným skladom Darte, mávam občas veľmi zvláštny pocit. Vnucujú mi ho vlastne naši klienti, ktorí po niekoľkých sekundách obhliadky diel na mňa vyhrknú vždy s tou istou otázkou: „A ešte vás nevykradli? Ako to máte zabezpečené? Preboha, ja na vašom mieste by som teda pokojne nespal....“.


ČO JE VLASTNE STAROŽITNOSŤ ?

OTÁZKA : „ Zdedili sme kúriu so starožitným nábytkom a množstvom vecí. Dá sa stým niečo robiť aj svojpomocne? Ako zistíme vek jednotlivých kusov? ...“ ( Ďakujem - Jana z Rožňavy )


ZBERATEĽ - ČUDÁK ?


Pred každou aukciou Darte ma napadá tá istá otázka. Čo vedie ľudí k tomu, aby si kupovali umenie, prečo ich tento druh „biznisu“ tak láka a fascinuje? A čo je to vlastne zač ono indivíduum zvané zberateľ?


ORIGINÁL - FALZIFIKÁT ? KLAMANIE VO VEĽKOM ŠTÝLE

Falšovatelia umeleckých diel sú jednou z takzvaných večných tém na svetovom trhu s umením. Ich práce – najmä tie zvlášť vydarené – dokážu vyvolať nepríjemné aféry, vážne súdne spory, ba neraz až hrozivé medzinárodné konflikty. Hoci ide o fenomén rovnako starý ako samotné výtvarné umenie, nie je podvrh ako podvrh.


OBCHOD S UMENÍM MÁ SVOJE ŠPECIFIKÁ

Je všeobecne známe, že obchod s umením je jeden z mala „biznisov“, kde sa peniaze otáčajú veľmi rýchlo. Ich návratnosť je súčasne aj veľkým profitom pre toho, kto sa v tomto obchode vyzná. Obchod s umením je špecifikum, založené na dobrovoľnosti rozhodovania o kúpe. Cena spĺňa až sekundárnu úlohu predmetu obchodu.