Poaukčný predaj

STAROŽITNOSTI eAntik sú dcérskou firmou DARTE. Vznikli oficiálne ako firma Dajana v roku 1992 so sídlom v gazdovskej usadlosti v Nižnom Hrušove. Následne od roku 2005 sa premenovali na starožitnosti eAntik. Neoficiálne sa tvorila zbierka tejto firmy už od roku 1955. V roku 1994 ju prebral Dr. Jaroslav Krajňák, PhD. súdny znalec na starožitnosti a pravosť umeleckých diel a majiteľ Aukčnej spoločnosti Darte. V ponuke starožitností sú artefakty od roku 3000 p.n.l. až po súčasný Pop Art. V depozitári je uložených vyše 300 kusov historického nábytku a vyše 2000 výtvarných diel, množstvo porcelánu a bytových doplnkov. V plných ôsmich miestnostiach starožitností si príde na svoje každý zberateľ. Veľká časť zbierky je ponúkaná aj na firemnom serveri www.eantik.sk. Otvorené je denne, na prehliadku je potrebné sa ohlásiť na tel. 0905 356 921, resp. 0905 959 101. Ponúkame predaj, výkup, znalecké posúdenie.

 

Artconsulting.sk je taktiež dcérskou firmou DARTE. Vznikol na základe požiadavky viacerých žijúcich súčasných výtvarníkov, milovníkov, zberateľov a vyznávačov moderného umenia, aby sa na Slovensku začala prezentovať aj súčasná tvorba. Umožňuje tak sprístupnenie práce súčasnej slovenskej aj zahraničnej umeleckej obce širokej verejnosti doma i v zahraničí. Výhodou obchodovania cez www.artconsulting.sk   je to, že každý u nás zaregistrované dielo bude okamžite ponúknuté našim evidovaným klientom v celej Európe. Ďalšou výhodou je umiestnenie veľkého výberu artefaktov. Art Consulting sa venuje výlučne súčasnému umeniu a tvorbe známych aj menej známych autorov, začínajúcich aj renomovaných autorov. Otvára sa všetkým autorom, študentom umenia, galériám a širokej verejnosti, ktorým umožní spropagovať ich diela. Ako jediní na trhu Vám ponúkame možnosť propagácie Vašich diel bez mesačných poplatkov alebo akýchkoľvek iných finančných výdavkov. Odborným garantom Art Consultingu je server eAntik.sk a DARTE Aukčná spoločnosť. Našim cieľom je spájať svet umenia aj so svetom zberateľstva a prehĺbiť záujem o súčasnú tvorbu. Investovať do umenia sa oplatí a zberateľstvo je nielen investíciou, ale aj podporou rozvoja súčasnej kultúry.