Galerijný predaj - Predaj voľných diel

  • Celkom 3 položiek

Anton Jasusch - Pleso

pred 1940, olej na plátne, 115 x 167 cm, značenie: vľavo dole

Rok: pred 1940
Technika: olej na plátne
Rozmery: 115 x 167 cm
Značenie: vľavo dole
Predajná cena: 46 000 €

Predajná cena: 46 000 €

Anton Jasusch - Jesenná krajina

olej na plátne, 80 x 105 cm, značenie: vľavo dole

Technika: olej na plátne
Rozmery: 80 x 105 cm
Značenie: vľavo dole
Predajná cena: 17 800 €

Predajná cena: 17 800 €

Anton Jasusch - Pred dedinou

olej na plátne, 65 x 86,5 cm, značenie: vpravo dole

Technika: olej na plátne
Rozmery: 65 x 86,5 cm
Značenie: vpravo dole
Predajná cena: 2 500 €

Predajná cena: 2 500 €