Múzem Anny Lesznai

                                                                       2. januára 2021 oslavujeme 136. výročie narodenia ANNY LESZNAI ( 2.1.1885 - 2.10.1966 )

MÚZEUM ANNY LESZNAI - grófky z Nižného Hrušova, svetovej maliarky, spisovateľky a političky za Rakúsko - Uhorska. Múzeum sa nachádza v priestoroch secesného gazdovského domu, ktorý je súčasťou depozitu Aukčnej spoločnosti DARTE. Rodný kaštieľ umelkyne sa nachádza v Nižnom Hrušove, ale je v značne poškodenom a neobývateľnom stave. Artefakty z kaštieľa si po poprave jeho posledného obyvateľa fašistami (1944 -  gróf Karol Garay - syn Anny Lesznai ) rozobrali tunajší obyvatelia, vďaka čomu ich bolo možné v priebehu rokov 1990 - 2016 získať späť odkúpením od sekundárnych majiteľov. Tie boli umiestnené do múzea našej rodáčky. Ďakujem za ústretovosť hlavne rodine Gejbelovej, Rackovej, Naňákovej, Gogoľskej, Fečkovej, Mazárovej, Závackej, Babjačkovej, Balickej, Gurňákovej, Adamčíkovej, Zborajovej, Sotákovej  a mnohým ďalším - ktorí boli ochotní veci z interieru kaštieľa odpredať do múzea. Múzeum je prístupné denne 9oo - 17oo. Vstup je bezplatný. Info: 0905656921


2. OKTÓBER JE U NÁS UŽ TRADIČNE DŇOM ANNY LESZNAI .

NEZABÚDAME NA HISTÓRIU DEDINY A JEJ TRADÍCIE.
2. OKTÓBER JE U NÁS UŽ TRADIČNE DŇOM ANNY LESZNAI .
Múzeum Anny Lesznai v Nižnom Hrušove už tradične začína 2.10.( deň úmrtia našej rodáčky) „ Dni Anny Lesznai “. Počas týchto dni si pripomíname celosvetovo uznávanú maliarku, spisovateľku, političku – ale hlavne našu rodáčku, hrušovskú grófku Annu Lesznai ( vl. menom Amáliu Moscovitzovu ).Narodila sa 2.1.1985 v tunajšom kaštieli, tu prežila 54 rokov a od roku 1939 ( emigrovala pred fašizmom ) žila do roku 1966 v New Yorku, kde jej zriadili aj štátne múzeum ( štátne múzeum má zriadené aj v Maďarsku, kde žili jej starí rodičia a kam chodila na prázdniny ). Aj keď je jej kaštieľ v N.Hrušove v deštruktívnom stave ( po odchode grófov bol aj vyrabovaný ), ostalo tu po nej u hrušovčanoch množstvo obrazov, publikácií , historického nábytku z kaštieľa i jej osobných vecí , ktoré sa mi podarilo za obdobie 20 rokov od spoluobčanov vykúpiť a v roku 2016 jej konečne zriadiť aj na Slovensku „Múzeum Anny Lesznai“.
Ďakujeme všetkým návštevníkom nášho múzea za váš záujem spoznávať našu históriu - a teda aj „veľkú ženu z malej dedinky“ a radi vás tu opäť privítame. Vstup je samozrejme zdarma.

Video z otvorenia MÚZEA ANNY LESZNAY v DARTE GALLERY Nižný Hrušov

Dátum konania: utorok 27.9.2016
Miesto konania: DARTE GALLERY, Nižný Hrušov

TV MARKÍZA v Múzeu Anny Lesznai

Príbeh Anny Lesznai , celej grófskej rodiny z kaštieľa v Nižnom Hrušove a samozrejme aj vznik múzea Anny Lesznai zaujal aj pracovníkov televízie Markíza.

Príbeh Anny Lesznai a grófskej rodiny Moscovitzovcov z Nižného Hrušova.

Rodina grófov Moscovitzovcov žila v Nižnom Hrušove od roku 1872 ( vtedy kúpili kašieľ od predchádzajúcich grófov Szirmayovcov ) do roku 1944 ( vtedy tu nemci popravili Karola Garaya - syna Anny Lesznai a posledného člena grófskej rodiny, ktorý ostal v kaštieli bývať aj po emigrovaní ostatnej rodiny do USA v roku 1939 ).
( Ďakujem všetkým zainteresovaným , ktorí prispeli k vytvoreniu tejto prezentácie – fototímu Darte, p. Šimkuličovi a kolegom z RTVS ).
Dr. Jaroslav Krajňák, PhD.