Múzem Anny Lesznai

                                                                       2. januára 2020 slávime 135. výročie narodenia ANNY LESZNAI ( 2.1.1885 - 2.10.1886 )

MÚZEUM ANNY LESZNAI - grófky z Nižného Hrušova, svetovej maliarky, spisovateľky a političky za Rakúsko - Uhorska. Múzeum sa nachádza v priestoroch secesného gazdovského domu, ktorý je súčasťou depozitu Aukčnej spoločnosti DARTE. Rodný kaštieľ umelkyne sa nachádza v Nižnom Hrušove, ale je v značne poškodenom a neobývateľnom stave. Artefakty z kaštieľa si po poprave jeho posledného obyvateľa fašistami (1944 -  gróf Karol Garay - syn Anny Lesznai ) rozobrali tunajší obyvatelia, vďaka čomu ich bolo možné v priebehu rokov 1990 - 2016 získať späť odkúpením od sekundárnych majiteľov. Tie boli umiestnené do múzea našej rodáčky. Ďakujem za ústretovosť hlavne rodine Gejbelovej, Rackovej, Naňákovej, Gogoľskej, Fečkovej, Mazárovej, Závackej, Babjačkovej, Balickej, Gurňákovej, Adamčíkovej, Zborajovej, Sotákovej  a mnohým ďalším - ktorí boli ochotní veci z interieru kaštieľa odpredať do múzea. Múzeum je prístupné denne 9oo - 17oo. Vstup je bezplatný. Info: 0905656921


Video z otvorenia MÚZEA ANNY LESZNAY v DARTE GALLERY Nižný Hrušov

Dátum konania: utorok 27.9.2016
Miesto konania: DARTE GALLERY, Nižný Hrušov

ANNA LESZNAI dostala svoj pamätník - 25.4.2019

Svetová umelkyňa, spisovateľka a politička Anna Lesznai sa narodila v Nižnom Hrušove, kde až do roku 1939 prežila 54 rokov v tunajšom kaštieli. Sporadicky navštevovala svojich starých rodičov v maďarskej Hatvanyi a posledných 27 rokov dožila v New Yorku. Aj USA aj Maďarsko si túto veľkú ženu vážili natoľko, že jej vybudovali štátne múzea s monumentálnymi pomníkmi. Na Slovensku bola naopak snaha mecenášov pochovať všetko, čo by pripomínalo túto rodinu intelektuálov. Našťastie sa nám podarilo v priebehu posledných 20 rokov získať a zhromaždiť väčšinu artefaktov pochádzajúcich z kaštieľa, osobných vecí, výtvarných diel umelkyne i jej kníh a od roku 2016 otvoriť súkromné múzeum Anny Lesznai aj v jej rodisku na Slovensku. A dnes sme s kolegami umiestnili na priečelí múzea aj pamätnú dosku s bustou našej rodáčky. Strohá informácia na tabuli určite osloví hlavne prechádzajúcich turistov a návštevníkov Nižného Hrušova.TV MARKÍZA v Múzeu Anny Lesznai