Múzem Anny Lesznai

MÚZEUM ANNY LESZNAI - grófky z Nižného Hrušova, svetovej maliarky, spisovateľky a političky za Rakúsko - Uhorska. Múzeum sa nachádza v priestoroch secesného gazdovského domu, ktorý je súčasťou depozitu Aukčnej spoločnosti DARTE. Rodný kaštieľ umelkyne sa nachádza v Nižnom Hrušove, ale je v značne poškodenom a neobývateľnom stave. Artefakty z kaštieľa si po poprave jeho posledného obyvateľa fašistami (1944 -  gróf Karol Garay - syn Anny Lesznai ) rozobrali tunajší obyvatelia, vďaka čomu ich bolo možné v priebehu rokov 1990 - 2016 získať späť odkúpením od sekundárnych majiteľov. Tie boli umiestnené do múzea našej rodáčky. Ďakujem za ústretovosť hlavne rodine Gejbelovej, Rackovej, Naňákovej, Gogoľskej, Fečkovej, Mazárovej, Závackej, Babjačkovej, Balickej, Gurňákovej, Adamčíkovej, Zborajovej, Sotákovej  a mnohým ďalším - ktorí boli ochotní veci z interieru kaštieľa odpredať do múzea. Múzeum je prístupné denne 9oo - 17oo. Vstup je bezplatný. Info: 0905656921


Video z otvorenia MÚZEA ANNY LESZNAY v DARTE GALLERY Nižný Hrušov

Dátum konania: utorok 27.9.2016
Miesto konania: DARTE GALLERY, Nižný Hrušov

SLÁNOSTNÉ OTVORENIE SÚKROMNÉHO MÚZEA ANNY LESZNAI - 27.9.2016

Už štyri generácie je rodina Krajňák známa svojou zberateľskou vášňou k umeniu a starožitnostiam. Okrem svojej niekoľkotisícovej zbierky obrazov vlastní aj veľmi slušný zbierkový depozit starožitností. Súčasná - štvrtá generácia sa etablovala aj ako rodina obchodníkov s umením ( hlavne cez Aukčnú spoločnosť DARTE a svoju DARTE GALLERY). Vyvrcholením zberateľského úsilia bolo vytvorenie vlastného múzea, ktoré sme zasvätili našej rodáčke - maliarke, spisovateľke a političke, grófke Anne Lesznai a pravdaže dejinám Nižného Hrušova. Múzeum je prístupné verejnosti denne do 17oo hod. a vstup je bezplatný.
Múzeum Anny Lesznai v Nižnom Hrušove otvoril 27.9.2016 minister školstva - prof. Ing. Peter Plavčan CSc spolu so starostom obce Jánom Fenčákom a majiteľom múzea Dr. Jaroslavom Krajňákom, PhD. Obec Nižný Hrušov má odteraz ako jediná na Slovensku múzeum svetovej umelkyne, maliarky – spisovateľky – a čiastočne aj političky Anny Lesznai. V Hrušovskom kaštieli prežila 54 rokov a bolo na škodu Slovenska, že svoje múzeum mala doteraz iba v USA a Maďarsku ( kde prežila oveľa menej rokov). V dedine po nej ostalo množstvo artefaktov, výtvarných diel i osobných veci. Takmer dve desaťročia som dával dohromady to, čo tu po grófskej rodine ostalo. Pred mesiacom sme krstili moju knihu o Anne Lesznai a v septembri sme sprístupnili aj expozíciu jej múzea „ Anna Lesznai a jej Nižný Hrušov “. Jeho prehliadka priblíži návštevníkom dejiny Nižného Hrušova, život a tvorbu Anny Lesznai vo vzťahu k Nižnému Hrušovu a ich spoločný vplyv na vznik DARTE pred 25 rokmi. Keďže je múzeum súkromné, bolo jeho vytvorenie veľmi náročné na čas, pracovné zaťaženie našej rodinnej firmy i nemalé finančné zdroje z rodinného rozpočtu. Všetko sme však zvládli a tešíme sa na sprístupnenie ďalšieho sklíčka v mozaike kultúrneho dedičstva nášho regiónu.
( majiteľ múzea Dr. Jaroslav Krajňák, PhD.) - klikni na Viac...TV MARKÍZA v Múzeu Anny Lesznai