Múzem Anny Lesznai

                                                                       2. januára 2023 oslavujeme 138. výročie narodenia ANNY LESZNAI ( 2.1.1885 - 2.10.1966 )

MÚZEUM ANNY LESZNAI - grófky z Nižného Hrušova, svetovej maliarky, spisovateľky a političky za Rakúsko - Uhorska. Múzeum sa nachádza v priestoroch secesného gazdovského domu, ktorý je súčasťou depozitu Aukčnej spoločnosti DARTE. Rodný kaštieľ umelkyne sa nachádza v Nižnom Hrušove, ale je v značne poškodenom a neobývateľnom stave. Artefakty z kaštieľa si po poprave jeho posledného obyvateľa fašistami (1944 -  gróf Karol Garay - syn Anny Lesznai ) rozobrali tunajší obyvatelia, vďaka čomu ich bolo možné v priebehu rokov 1990 - 2016 získať späť odkúpením od sekundárnych majiteľov. Tie boli umiestnené do múzea našej rodáčky. Ďakujem za ústretovosť hlavne rodine Gejbelovej, Rackovej, Naňákovej, Gogoľskej, Fečkovej, Mazárovej, Závackej, Babjačkovej, Balickej, Gurňákovej, Adamčíkovej, Zborajovej, Sotákovej  a mnohým ďalším - ktorí boli ochotní veci z interieru kaštieľa odpredať do múzea. Múzeum je prístupné denne 9oo - 16oo. Vstup je bezplatný. Info: 0905656921


Nižný Hrušov v historických obrazoch - múzeum Anny Lesznai

Vyše 100 obrazov s témou Nižného Hrušova a jeho kaštieľa je v novej obrazárni múzea Anny Lesznai v priestoroch intravilánu aukčnej spoločnosti DARTE. Diela vytvorila Anna Lesznai, Jozef Teodor Mousson, Tibor Gergély, Jozsef Rippl Rónai, Eugen Krón, Laszlo Deneš, Vojtech Seliga, Ivan Chapčák, Jozef Tušim, Milan Choma, Slavo Durkaj..., a podľa dobových fotografií fotografa Karola Garaya ( syn Anny Lesznai ) vytvoril historické témy aj ateliér Darte - pod vedením Anny Havrilovej.

2. OKTÓBER JE U NÁS UŽ TRADIČNE DŇOM ANNY LESZNAI .

NEZABÚDAME NA HISTÓRIU DEDINY A JEJ TRADÍCIE.
2. OKTÓBER JE U NÁS UŽ TRADIČNE DŇOM ANNY LESZNAI .
Múzeum Anny Lesznai v Nižnom Hrušove už tradične začína 2.10.( deň úmrtia našej rodáčky) „ Dni Anny Lesznai “. Počas týchto dni si pripomíname celosvetovo uznávanú maliarku, spisovateľku, političku – ale hlavne našu rodáčku, hrušovskú grófku Annu Lesznai ( vl. menom Amáliu Moscovitzovu ).Narodila sa 2.1.1885 v tunajšom kaštieli, tu prežila 54 rokov a od roku 1939 ( emigrovala pred fašizmom ) žila do roku 1966 v New Yorku, kde jej zriadili aj štátne múzeum ( štátne múzeum má zriadené aj v Maďarsku, kde žili jej starí rodičia a kam chodila na prázdniny ). Aj keď je jej kaštieľ v N.Hrušove v deštruktívnom stave ( po odchode grófov bol aj vyrabovaný ), ostalo tu po nej u hrušovčanoch množstvo obrazov, publikácií , historického nábytku z kaštieľa i jej osobných vecí , ktoré sa mi podarilo za obdobie 20 rokov od spoluobčanov vykúpiť a v roku 2016 jej konečne zriadiť aj na Slovensku „Múzeum Anny Lesznai“.
Ďakujeme všetkým návštevníkom nášho múzea za váš záujem spoznávať našu históriu - a teda aj „veľkú ženu z malej dedinky“ a radi vás tu opäť privítame. Vstup je samozrejme zdarma.

Video z otvorenia MÚZEA ANNY LESZNAY v DARTE GALLERY Nižný Hrušov

Dátum konania: utorok 27.9.2016
Miesto konania: DARTE GALLERY, Nižný Hrušov

SLÁNOSTNÉ OTVORENIE SÚKROMNÉHO MÚZEA ANNY LESZNAI - 27.9.2016

Už štyri generácie je rodina Krajňák známa svojou zberateľskou vášňou k umeniu a starožitnostiam. Okrem svojej niekoľkotisícovej zbierky obrazov vlastní aj veľmi slušný zbierkový depozit starožitností. Súčasná - štvrtá generácia sa etablovala aj ako rodina obchodníkov s umením ( hlavne cez Aukčnú spoločnosť DARTE a svoju DARTE GALLERY). Vyvrcholením zberateľského úsilia bolo vytvorenie vlastného múzea, ktoré sme zasvätili našej rodáčke - maliarke, spisovateľke a političke, grófke Anne Lesznai a pravdaže dejinám Nižného Hrušova. Múzeum je prístupné verejnosti denne do 17oo hod. a vstup je bezplatný.
Múzeum Anny Lesznai v Nižnom Hrušove otvoril 27.9.2016 minister školstva - prof. Ing. Peter Plavčan CSc spolu so starostom obce Jánom Fenčákom a majiteľom múzea Dr. Jaroslavom Krajňákom, PhD. Obec Nižný Hrušov má odteraz ako jediná na Slovensku múzeum svetovej umelkyne, maliarky – spisovateľky – a čiastočne aj političky Anny Lesznai. V Hrušovskom kaštieli prežila 54 rokov a bolo na škodu Slovenska, že svoje múzeum mala doteraz iba v USA a Maďarsku ( kde prežila oveľa menej rokov). V dedine po nej ostalo množstvo artefaktov, výtvarných diel i osobných veci. Takmer dve desaťročia som dával dohromady to, čo tu po grófskej rodine ostalo. Pred mesiacom sme krstili moju knihu o Anne Lesznai a v septembri sme sprístupnili aj expozíciu jej múzea „ Anna Lesznai a jej Nižný Hrušov “. Jeho prehliadka priblíži návštevníkom dejiny Nižného Hrušova, život a tvorbu Anny Lesznai vo vzťahu k Nižnému Hrušovu a ich spoločný vplyv na vznik DARTE pred 25 rokmi. Keďže je múzeum súkromné, bolo jeho vytvorenie veľmi náročné na čas, pracovné zaťaženie našej rodinnej firmy i nemalé finančné zdroje z rodinného rozpočtu. Všetko sme však zvládli a tešíme sa na sprístupnenie ďalšieho sklíčka v mozaike kultúrneho dedičstva nášho regiónu.
( majiteľ múzea Dr. Jaroslav Krajňák, PhD.)
( Ďalšie informácie a Foto - pozri Viac ...).KRST KNIHY - ANNA LESZNAI A JEJ NIŽNÝ HRUŠOV - 9.7.2016

Publikácia : ANNA LESZNAI A JEJ NIŽNÝ HRUŠOV
Autor: Dr. Jaroslav Krajňák, PhD.
.

Keď som pred dvadsiatimi piatimi rokmi zakladal firmu so starožitnosťami a umením v rodnom Nižnom Hrušove, uvedomil som si, že táto dedina, jej folklórne tradície, zanechaný výtvarný potenciál po maliaroch ako je Anna Lesznaiová, Jozef Teodor Mousson, Tibor Gergély, Eugen Krón, Sándor Bihari, Jozsef Rippl-Rónai, ale aj nezanedbateľný odkaz literárnych velikánov a umeleckých intelektuálov akými boli na začiatku minulého storočia Margita Kaffková, Mikso Fenyő a Béla Balázs , Ady Endre, či bratranec Anny Lesznaiovej Lajos Hatvany, patrila v tom čase medzi významné kultúrne strediská v širokom regióne. Stretnutia umelcov, intelektuálov, ale aj významných politikov sa odohrávali na kaštieli v Nižnom Hrušove. Táto snaha tu prevládala už v období panovania Márie Terézie a neskôr jej syna Jozefa, kedy bol majiteľom kaštieľa lekár Mór Moscovitz. Miestna spoločnosť ho považovala za veľmi vplyvného a váženého človeka. Mal dokonca kontakty s Adrássyovcami a v roku 1867 mu bol udelený šľachtický titul Zempléni. Gróf Mór Moscovitz Zempléni bol starým otcom malej Amálie, ktorú my poznáme neskôr ako Annu Lesznai. Narodila sa 2. januára 1885 v Nižnom Hrušove. Práve ona prevzala všetky umelecké danosti rodiny a v Nižnom Hrušove usporadúvala pravidelné stretnutia priateľov z literárnych i výtvarných umeleckých kruhov.
Malika ( ako ju volali priatelia ) rozvinula svoj talent v mnohých umeleckých oblastiach. Kým jej súčasníci sa dohadovali, či je významnejšia ako poetka alebo ako výtvarníčka, neskoršie generácie ju mohli poznať predovšetkým ako autorku rozprávok a ilustrátorku. Zároveň má na konte významné výsledky ako lyrická poetka, kritička a učiteľka umenia, resp. ako priemyselná výtvarníčka, ktorá v oblasti maďarského secesného ornamentálneho umenia, vo svete výšivky a návrhov vytvorila niečo originálne a jedinečné. Pre Annu Lesznaiovú znamenal Nižný Hrušov raj, záhradu blaženosti, Arkádiu. Alfou a omegou jej životného diela, jej večným inšpirátorom bola záhrada, nižnohrušovský „kaštieľ" a okolitá krajina. A tu sa odohrali aj najvýznamnejšie udalosti jej osobného života. Nebyť vojnových udalosti a jej núteného odchodu z Nižného Hrušova, určite by výsledok jej umeleckej práce a spoločenských aktivít posunul celú obec do iného spoločenského povedomia. Keďže za predchádzajúceho režimu bola veľká snaha celú túto históriu potrieť, kaštieľ bol prestavaný na materskú škôlku, park zastavaný kultúrnym domom, kerta rozparcelovaná na stavebné pozemky a o umeleckých aktivitách grófskej rodiny z kaštieľa sa nesmelo hovoriť, som rád, že sa môžem vrátiť k spomienkam našich starších o „ pánoch z kaštieľa “ a priblížiť hlavne činnosť a význam, tak trochu zabudnutej umelkyne z Nižného Hrušova – Anny Lesznai.
Kniha na voľný predaj je prístupná v múzeu Anny Lesznai v DARTE .
( Ďalšie informácie a Foto - pozri Viac ...).ANNA LESZNAI dostala svoj pamätník - 25.4.2019

Svetová umelkyňa, spisovateľka a politička Anna Lesznai sa narodila v Nižnom Hrušove, kde až do roku 1939 prežila 54 rokov v tunajšom kaštieli. Sporadicky navštevovala svojich starých rodičov v maďarskej Hatvanyi a posledných 27 rokov dožila v New Yorku. Aj USA aj Maďarsko si túto veľkú ženu vážili natoľko, že jej vybudovali štátne múzea s monumentálnymi pomníkmi. Na Slovensku bola naopak snaha mecenášov pochovať všetko, čo by pripomínalo túto rodinu intelektuálov. Našťastie sa nám podarilo v priebehu posledných 20 rokov získať a zhromaždiť väčšinu artefaktov pochádzajúcich z kaštieľa, osobných vecí, výtvarných diel umelkyne i jej kníh a od roku 2016 otvoriť súkromné múzeum Anny Lesznai aj v jej rodisku na Slovensku. A dnes sme s kolegami umiestnili na priečelí múzea aj pamätnú dosku s bustou našej rodáčky. Strohá informácia na tabuli určite osloví hlavne prechádzajúcich turistov a návštevníkov Nižného Hrušova.
( Ďalšie informácie a Foto - pozri Viac ...).TV MARKÍZA v Múzeu Anny Lesznai

Príbeh Anny Lesznai , celej grófskej rodiny z kaštieľa v Nižnom Hrušove a samozrejme aj vznik múzea Anny Lesznai zaujal aj pracovníkov televízie Markíza.

Príbeh Anny Lesznai a grófskej rodiny Moscovitzovcov z Nižného Hrušova.

Rodina grófov Moscovitzovcov žila v Nižnom Hrušove od roku 1872 ( vtedy kúpili kašieľ od predchádzajúcich grófov Szirmayovcov ) do roku 1944 ( vtedy tu nemci popravili Karola Garaya - syna Anny Lesznai a posledného člena grófskej rodiny, ktorý ostal v kaštieli bývať aj po emigrovaní ostatnej rodiny do USA v roku 1939 ).
( Ďakujem všetkým zainteresovaným , ktorí prispeli k vytvoreniu tejto prezentácie – fototímu Darte, p. Šimkuličovi a kolegom z RTVS ).
Dr. Jaroslav Krajňák, PhD.