Fotogalérie

10. BENEFIČNÁ AUKCIA DARTE PRE BARDEJOVSKÚ NEMOCNICU - 6.9.2023

Na benefičnej aukcii sa predalo 70 % z ponúkaných diel. Ďakujeme všetkým dražiteľom za podporu a účasť na dražbe.
Aukčná spoločnosť DARTE už dlhodobo realizuje aj svoj projekt „ Benefičných aukcií “, cez ktorý pomáhame rôznym partnerským subjektom. Najbližšou našou aktivitou je táto benefičná aukcia, ktorú už desiaty rok pripravila aukčná spoločnosť DARTE v spolupráci s vedením NsP Sv. Jakuba, n.o. v Bardejove - pod patronátom jej riaditeľa MUDr. Mariána Petka, MPH. Výťažok z benefičnej aukcie poukážeme nemocnici na nákup medicínskych prístrojov.Z JARNEJ AUKCIE UMENIA DARTE - 2.4.2023

BOLA JARNÁ AUKCIA UMENIA DARTE.
Aukčná spoločnosť DARTE usporiadala dnes v Nižnom Hrušove svoju veľkú kvartálnu aukciu umenia. Na dražbe sa vydražilo 108 diel. Darte veľmi pekne ďakuje svojim skalným klientom za účasť na aukcii i záujem o nami ponúkané diela. Stretneme sa už o dva týždne na našej predajnej výstave „Maďarského umenia“ v DARTE GALLERY.
( pozri Viac...)Vernisáž autorskej výstavy v DARTE GALLERY 5.3.2023

Boris Kuzma a Volodymyr Pavlyshyn včera sprístupnili svoju tvorbu na autorskej výstave v DARTE GALLERY. Pekný večer s umením účastníkom vernisáže spríjemnili aj umelci zo skupiny Elizabeth a tanečníci „Samko & Natali “. Ďakujeme všetkým našim priateľom za spoločne strávený večer s umením. ( pozri ďalších 50 foto vo Fotogalérii - potrebné zaregistrovanie sa konzumenta ).ZIMNÁ AUKCIA UMENIA V DARTE-11.12.2022

INFO ZO ZIMNEJ AUKCIE : Aj napriek snehovej kalamite dopadla aukcia v N. Hrušove nad očakávanie dobre. Z celkovej ponuky sa vydražilo až 126 diel ( 60 % ).JESENNÁ AUKCIA UMENIA DARTE - 25.9.2022

Info z aukcie diel 1. časti Jesennej aukcie.
Z tejto ponuky 180 diel sa dnes na živej aukcii v DARTE GALLERY vydražilo 113 diel – čo je 63 % úspešnosť dražby. 2. časť diel jesennej aukcie – 225 diel pokračuje v online dražbe do 29. 9.2022.IX. ročník - Benefičná aukcia DARTE pre NsP. V Bardejove.

Na aukcii sa vydražilo 82 % z celkovej ponuky. Ďakujeme všetkým účastníkom dražby za výbornú atmosféru v sále i podporu charitatívnej myšlienky.
Už deviaty rok po sebe pripravila aukčná spoločnosť DARTE v spolupráci s vedením NsP Sv. Jakuba, n.o. v Bardejove - pod patronátom jej riaditeľa MUDr. Mariána Petka, MPH. a primára Interného a geriatrického oddelenia MUDr. Jozefa Chovanca ml. Dohodnutý výťažok z predaja umeleckých diel bude venovaný Internému a geriatrickému oddeleniu na kúpu materiálno-technického vybavenia pre pacientov. ( pozri ďalšie foto z aukcie na VIAC...)ÚSPEŠNÁ LETNÁ AUKCIA UMENIA DARTE - 12.6.2022

V aukčnej sále DARTE v Nižnom Hrušove sa dnes zišli pozvaní hostia – milovníci umenia. Z celkovej aukčnej ponuky 200 diel sa vydražilo 114 umeleckých diel. Zberatelia ocenili skutočnosť, že DARTE ako jediná na Slovensku udržala realizáciu živých aukcií v sále aj s predaukčnou prezentáciou ponúkaných diel. Osobne ďakujem našim skalným klientom, ale aj kolegom za dobre odvedenú prácu a prajem všetkým úspešný štart do letných dovoleniek. ( pozri ďalšie foto - Viac...)JARNÁ AUKCIA UMENIA DARTE - 20.3.2022

Na Jarnej aukcii DARTE sa vydražilo 148 diel. čo je 61 % úspešnosť dražby. Spoločnosť DARTE ďakuje všetkým dražiteľom, ktorí svojim prístupom podporili aj myšlienku pomoci Ukrajine.
Aj umenie pomôže Ukrajine .
Aukčná spoločnosť Darte spustila svoju Jarnú aukciu umenia, do ktorej zaradila aj veľkú časť diel od ukrajinských umelcov ( p.č. 42 - 92 ). Výťažok z predaja ich diel venovala ako finančný dar pre ukrajinských ľudí postihnutých vojnou.VIP AUKCIA DARTE - 23.1.2022

NA VIP AUKCII DARTE DOMINOVAL J.T. MOUSSON.
ÚSPEŠNOSŤ AUKCIE - 89 %
Až 31 diel Jozefa Teodora Moussona mala vo svojej sálovej VIP aukcii aukčná spoločnosť DARTE v Nižnom Hrušove. Vydražili sa všetky jeho ponúkané diela a posledné dielo „Na trhu “ s vyvolávacou cenou 24 000 eur sa nakoniec vydražilo za 50 000 eur – čo je nový svetový rekord v predaji diela tohto autora. DARTE ďakuje všetkým účastníkom aukcie a tešíme sa na stretnutie na našej Jarnej aukcii v marci... ( ďalšie foto vo Viac...)Benefičná aukcia DARTE pre Bardejovskú nemocnicu - 9.9.2021

Benefičná aukcia mala 64 % úspešnosť.
Aukčná spoločnosť DARTE už dlhodobo realizuje aj svoj projekt „ Benefičných aukcií “, cez ktorý pomáhame rôznym partnerským subjektom. Podobnou našou aktivitou je aj táto benefičná aukcia , ktorú už ôsmy rok pripravila aukčná spoločnosť DARTE v spolupráci s vedením NsP Sv. Jakuba, n.o. v Bardejove - pod patronátom jej riaditeľa MUDr. Mariána Petka, MPH. a primára Oddelenia všeobecnej a úrazovej chirurgie MUDr. Patrika Miháľa. Dohodnutý výťažok z predaja umeleckých diel bude venovaný Oddeleniu všeobecnej a úrazovej chirurgie na kúpu prístroja Elektrodermatom.
Malý Video Shot az aukcie nájdete na :
https://www.youtube.com/watch?v=uGqQQkMSr5gLETO V DARTE - široká ponuka umenia v Nižnom Hrušove.

Oznamujeme našim klientom, že aj počas letných prázdnin organizuje spoločnosť DARTE množstvo zaujímavých podujatí v oblasti umenia. Okrem on-line aukcii to budú aj výstavy slovenského i svetového umenia ( najbližšou bude výstava zbierky Košickej moderny, ktorú získala DARTE od privátneho zberateľa ). Súčasne vystavujeme aj výber diel z depozitu DARTE a je sprístupnená aj samostatná výstava Pabla Picassa ( 67 diel ) + samostatná výstava Salvadora Dalího ( 80 diel ). Samozrejme je otvorené aj múzeum Anny Lesznai a depozit starožitností. Všetky vystavované diela sú aj predajné a vstupy na prehliadku v DARTE GALLERY sú bezplatné. www.dartesro.skBENEFIČNÁ AUKCIA PRE NsP sv. Jakuba v Bardejove - 14.5.2019

DARTE POMOHLA BENEFIČNOU AUKCIOU DETSKÉMU ODDELENIU NsP.
Už siedmy rok po sebe uskutočnila aukčná spoločnosť DARTE - v spolupráci s riaditeľom NsP Sv. Jakuba, n.o. v Bardejove MUDr. Mariánom Petkom MPH , benefičnú aukciu umenia pre túto nemocnicu. Tento krát išiel výťažok pre detské oddelenie. Aukcia nás utvrdila v tom, že ešte stále tu sú ľudia, ktorí kúpou umenia chcú podporiť ušľachtilú myšlienku. Potvrdzuje to aj 88 % úspešnosť predaja diel na dražbe. Ďakujeme všetkým dražiteľom a tešíme sa na stretnutie o rok.JARNÁ AUKCIA UMENIA DARTE - 31.3.2019

Jarná aukcia umenia DARTE sa uskutočnila 31.3.2019 v DARTE GALLERY v Nižnom Hrušove. V aukčnej ponuke bolo 250 položiek a úspešne sa vydražilo 151 - čo je v prepočte vyše 60 % úspešnosť aukcie. Je to veľmi slušný štart do tohoročnej sezóny v obchode s umením na Slovensku. Spoločnosť DARTE ďakuje všetkým svojim dražiteľom za enormný záujem o aukčnú ponuku umenia. Nepredané diela sa objavia v našej poaukčnej ponuke na: www.eantik.sk . Najbližšia aukcia DARTE bude už 15.4.2019 - AUKCIA SÚČASNÉHO UMENIA . Tešíme sa na ďalšie stretnutie v DARTE GALLERY.“ VEČER S UMENÍM ” v DARTE GALLERY - rozlúčka s rokom 2018 a Benefičná aukcia.

Príjemné posedenie s našimi priateľmi ukončilo pracovný rok DARTE. Výstava moderného umenia spojená s vianočnými koledami, live muzikou i degustáciou mladých vín príjemne znásobila vianočnú pohodu.Aj všetky diela v malej benefičnej aukcii našli svojich nových majiteľov.
Ďakujeme priateľom, klientom i priaznivcom DARTE za úspešný rok 2018 a prajeme všetkým ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE.MÚZEUM ANNY LESZNAI UKONČILO LETNÚ SEZÓNU - 13.9.2018

Dnešnou návštevou ( 13.9.2018 ) žiakov ZŠ v našom múzeu sme ukončili letnú sezónu . Najvzdialenejšími návštevníkmi múzea tohto leta boli klienti z USA, ktorí dokonca poznali aj múzeum Anny Lesznai v New Yorku. Najviac záujemcov o históriu Nižného Hrušova a život Anny Lesznai bolo zo strany seniorských klubov. Práve preto nás potešil aj záujem najmladšej kategórie obyvateľov našej dediny (a aj preto boli všetci odmenení originálnym obrázkom Anny Lesznai ). Múzeum je naďalej prístupné denne do 17oo a vstup je bezplatný.IX, AUKCIA HISTORICKÝCH VOZIDIEL DARTE - Piešťany 9.6.2018

V sobotu 9.júna uskutočnila DARTE po prvýkrát svoju aukciu veteránov aj v Piešťanoch. Na tunajšej akcii bolo vystavených 62 krásnych vozidiel a bolo čo obdivovať. Naviac tu bola možnosť si takéto vozidlo aj vydražiť.
Miesto aukcie: PIEŠŤANY - Kúpeľný ostrov - Hudobný pavilón.
Dr. Jaroslav Krajňák, PhD.BENEFIČNÁ AUKCIA DARTE PRE BARDEJOVSKÚ NEMOCNICU - 16.5.2018

Aukčná spoločnosť DARTE už štrnásty rok realizuje aj svoj projekt „ Benefičných aukcií “, cez ktorý pomáhame rôznym partnerským subjektom. Podobnou našou aktivitou bola aj táto malá benefičná aukcia , ktorú pripravila aukčná spoločnosť DARTE v spolupráci s vedením NsP Sv. Jakuba, n.o. v Bardejove - pod patronátom jej riaditeľa MUDr. Mariána Petka MPH. Dohodnutý výťažok zo získanej sumy z predaja umeleckých diel venujeme tunajšej nemocnici na nákup stropného zdvíhacieho systému na pracovisko vodoliečby - Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie . Zariadenie bude slúžiť k bezpečnému presunu ťažko mobilných pacientov do vodoliečebných vaní.VÝSTAVA PABLA PICASSA V DARTE GALLERY NIŽNÝ HRUŠOV - 5.5.2018

Aukčná spoločnosť DARTE pripravila unikátnu výstavu 60 diel Pabla Picassa, ktoré sprístupnila najprv v našej bratislavskej DARTE GALLERY vernisážou 19. apríla 2018 a neskôr 5.5.2018 o 19oo hod. aj v DARTE GALLERY Nižný Hrušov. Vystavované práce vytvoril Pablo Picasso v rokoch 1957 - 59 z pracovných skíc počas svojich návštev na byčích zápasoch. V roku 1961 ich použil aj ako ilustrácie do svojej knihy TOROS Y TOREROS, ktorá je súčasťou tejto výstavy.

V roku 1923 Pablo Ruiz Picasso povedal: "Pre mňa v umení neexistuje žiadna minulosť ani budúcnosť. Aj prvotné primitívne náboženstvá umelecky prezentovali býka ako symbol sily a múdrosti. Už pred 5 tisíc rokmi kreslili toto zviera vo svojich skromných obydliach v jaskyni Lascaux v juhozápadnom Francúzsku a v jaskyniach Altamira v severnom Španielsku. Ja tiež stvárňujem býka v každej pozícii, lebo som týmto zvieraťom fascinovaný . Korida s býkom a toreadorom je súčasťou môjho života...“. Výjavy z arény v umelcovej tvorbe naštartoval jeho veľký priateľ - toreador José Delgado, Illo, lepšie známy ako "Pepe IIllo".
Výstava 60 diel Pabla Picassa bude pre verejnosť prístupná do 14. mája denne do 17oo. Vstup do galérie je bezplatný. Info 0905356921 .AUTORSKÁ VÝSTAVA OBRAZOV PAVLA HAMMELA SPOJENÁ S MÓDNOU ŠOU a KONCERTOM PAVLA HAMMELA - 22.2.2018

VEČER S UMENÍM V DARTE.
Vernisáž výstavy obrazov Pavla Hammela spojil umelec aj s komorným koncertom známych piesni ako Medulienka, Mladosť, ZRPŠ, Ľalia poľná, Nahé jazdkyne... Komorná výstava jeho obrazov bola doplnená aj o módnu prehliadku večerných šiat, ktoré predviedli modelky zo „ SALÓN KEITY TÁSLER “ . Umelecký večer spojený s degustáciou vín prispel k utuženiu dobrých vzťahov s našimi VIP klientmi.SPOMIENKA - NARODENINOVÁ PÁRTY MAJITEĽA DARTE - 12.január

Ďakujem všetkým priateľom, ktorí sa zúčastnili oslavy môjho okrúhleho životného jubilea a verím, že budeme spolupracovať v nastavených dimenziách aj naďalej.BENEFIČNÁ AUKCIA DARTE V ŽILINE - 8.12.2017

Veľmi pekná aukcia umeleckých diel, ktorú pripravilo mesto Žilina v spolupráci s aukčnou spoločnosťou DARTE. Výťažok z Vianočnej benefičnej aukcie pomôže hendikepovaným rodičom s deťmi, týraným ženám a deťom bez rodičov, ktorých zastrešuje nadácia LÚČ v Žiline. Ďakujeme všetkým dražiteľom, ktorý kúpou umeleckého diela podporili túto ušľachtilú myšlienku.VÝSTAVA : SALVADOR DALÍ - " LA DIVINE COMEDIE " -15.11.2017 DARTE GALLERY BRATISLAVA

ÚSPEŠNÁ VÝSTAVA SALVADORA DALÍHO „ LA DIVINE COMÉDIE “ V BRATISLAVSKEJ DARTE GALLERY POTRVÁ AŽ DO KONCA DECEMBRA.
Včera – 15.11.2017 bola vernisáž výstavy ucelenej kolekcie 100 diel svetového umelca v galérii DARTE. Výborná atmosféra, fantastické diela a kvalitná jazzova muzika boli príjemným kultúrnym zážitkom. Tešíme sa na stretnutie na Zimnej aukcii umenia DARTE 26.11.2017. Info a ponuka diel je už v on-line dražbe na : www.dartesro.skIDENTIFIKAČNÝ KÓD SLOVENSKA XI . -- OCENENIE LAUREÁTOV NA BRATISLAVSKOM HRADE.

V poradí už XI. ročník IKS opäť oceníl úspechy umelcov a vedcov, tvorcov a ochrancov súčasnej kultúry. V sobotu 21.10.2017 o 16.00 hodine sa stretli na tomto slávnostnom akte v priestoroch Hudobnej siene Bratislavského hradu. Cenu Identifikačný kód Slovenska udelili šestnástim osobnostiam z kultúry a vedy.
Boli to: Ján Baláž | Ján Berky | Ján Bóry | Zuzana Sabo Glatzová | Martin Huba | Jana Hubinská | Tomáš Janovic | Dušan Kállay | Jaroslav Krajňák | Martin Malý | Ivan Marčuk | Ferdinand Milučký | Štefan Polák | Ján Stupavský | Mária Švarbová | Milan Vároš
Ich záslužné činy predstavil prítomným kurátor projektu PhDr. Ľuboslav Moza, člen Európskej akadémie vied a umení.

Krátky VIDEO SHOT na : https://www.facebook.com/100011147111433/videos/pcb.484110328637200/484107338637499/?type=3&theaterVýstava : Mariana LujMarí Palugová a jej priatelia “ - 19.10.2017

Projekt : „SPACE FOR THE YOUNG “ - „Šanca mladým umelcom “.

Výstava : Mariana LujMarí Palugová a jej priatelia “

Miesto : DARTE GALLERY Bratislava ( Podzáhradná 98 - FSTT Administrative building )

Dátum vernisáže : 19.10.2017 o 19 oo hod.

Predajná autorská výstava potrvá do : 30.10.2017 ( otvorené Po , St , Pia - v čase 13oo - 17oo)

Info : Aukčná spoločnosť DARTE v spolupráci s klientmi Artconsulting.sk pripravili dlhodobý projekt spolupráce so súčasnými výtvarníkmi, na základe ktorého sa v našej bratislavskej galérii začínajú organizovať pravidelné výstavy „ MLADÉHO UMENIA “. Úlohou projektu je napomôcť mladým výtvarníkom, ktorí nemajú dostatočnú možnosť realizácie vlastných výstav v spojení so slovenskou zberateľskou obcou...DARTE - HISTÓRIU SVOJICH PREDKOV SI PRIŠLI VYPOČUŤ NAŠI NAJMENŠÍ

Vzdelávanie mladej generácie v oblasti umenia, starožitnosti, či histórie patrí k hlavným úlohám každej galérie, resp. aukčnej spoločnosti. Je to štandardnou aktivitou aj našej firmy. Aj preto múzeum Anny Lesznai a galéria DARTE vzdelávala 7.6.2017 malých poslucháčov. Čítanie poviedok pracovníkmi galérie v projektu „Celé Slovensko číta deťom “, ale aj prehliadka galérie a múzea s odborným výkladom , priblížila deťom históriu Nižného Hrušova i našej grófky - maliarky, spisovateľky a političky Anny Lesznai.VERNISÁŽ AUTORSKEJ VÝSTAVY DIEL TATIANY SIEDLOVEJ & IGORA NAVROTSKÉHO

Vernisáž autorskej výstavy Tatiany Siedlovej a Igora Navrotského sa konala v komornom prostredí bratislavskej DARTE GALLERY. Keďže bol „ Deň narcisov “ , majiteľ DARTE ponúkol v rámci vernisáže jeden zo svojich obrazov do malej dražby a jej výťažok daroval zbierke pre Ligu proti rakovine.VEDENIE DARTE NA PLESE V MOSKVE - 11.3.2017

PLES V MOSKVE – ukončenie plesovej sezóny.
Pozvanie na prestížny medzinárodný ples v Moskve sa neodmieta. Zvlášť ak ho zastrešovali tí, s ktorými spolupracujeme pri organizovaní zahraničných výstav a aukcií umenia DARTE. Okrem samotného plesu to bola aj v čase 9. – 15.marca úžasná prehliadka umeleckých skvostov Moskvy a Petrohradu. Ďakujeme priateľom za pozvanie aj nezabudnuteľnú prehliadku. Ďalšiu výstavu v Moskve pripraví DARTE v auguste 2017.SLÁNOSTNÉ OTVORENIE SÚKROMNÉHO MÚZEA ANNY LESZNAI - 27.9.2016

Už štyri generácie je rodina Krajňák známa svojou zberateľskou vášňou k umeniu a starožitnostiam. Okrem svojej niekoľkotisícovej zbierky obrazov vlastní aj veľmi slušný zbierkový depozit starožitností. Súčasná - štvrtá generácia sa etablovala aj ako rodina obchodníkov s umením ( hlavne cez Aukčnú spoločnosť DARTE a svoju DARTE GALLERY). Vyvrcholením zberateľského úsilia bolo vytvorenie vlastného múzea, ktoré sme zasvätili našej rodáčke - maliarke, spisovateľke a političke, grófke Anne Lesznai a pravdaže dejinám Nižného Hrušova. Múzeum je prístupné verejnosti denne do 17oo hod. a vstup je bezplatný.
Múzeum Anny Lesznai v Nižnom Hrušove otvoril 27.9.2016 minister školstva - prof. Ing. Peter Plavčan CSc spolu so starostom obce Jánom Fenčákom a majiteľom múzea Dr. Jaroslavom Krajňákom, PhD. Obec Nižný Hrušov má odteraz ako jediná na Slovensku múzeum svetovej umelkyne, maliarky – spisovateľky – a čiastočne aj političky Anny Lesznai. V Hrušovskom kaštieli prežila 54 rokov a bolo na škodu Slovenska, že svoje múzeum mala doteraz iba v USA a Maďarsku ( kde prežila oveľa menej rokov). V dedine po nej ostalo množstvo artefaktov, výtvarných diel i osobných veci. Takmer dve desaťročia som dával dohromady to, čo tu po grófskej rodine ostalo. Pred mesiacom sme krstili moju knihu o Anne Lesznai a v septembri sme sprístupnili aj expozíciu jej múzea „ Anna Lesznai a jej Nižný Hrušov “. Jeho prehliadka priblíži návštevníkom dejiny Nižného Hrušova, život a tvorbu Anny Lesznai vo vzťahu k Nižnému Hrušovu a ich spoločný vplyv na vznik DARTE pred 25 rokmi. Keďže je múzeum súkromné, bolo jeho vytvorenie veľmi náročné na čas, pracovné zaťaženie našej rodinnej firmy i nemalé finančné zdroje z rodinného rozpočtu. Všetko sme však zvládli a tešíme sa na sprístupnenie ďalšieho sklíčka v mozaike kultúrneho dedičstva nášho regiónu.
( majiteľ múzea Dr. Jaroslav Krajňák, PhD.)
( Ďalšie informácie a Foto - pozri Viac ...).KRST KNIHY - ANNA LESZNAI A JEJ NIŽNÝ HRUŠOV - 9.7.2016

Publikácia : ANNA LESZNAI A JEJ NIŽNÝ HRUŠOV
Autor: Dr. Jaroslav Krajňák, PhD.
.

Keď som pred dvadsiatimi piatimi rokmi zakladal firmu so starožitnosťami a umením v rodnom Nižnom Hrušove, uvedomil som si, že táto dedina, jej folklórne tradície, zanechaný výtvarný potenciál po maliaroch ako je Anna Lesznaiová, Jozef Teodor Mousson, Tibor Gergély, Eugen Krón, Sándor Bihari, Jozsef Rippl-Rónai, ale aj nezanedbateľný odkaz literárnych velikánov a umeleckých intelektuálov akými boli na začiatku minulého storočia Margita Kaffková, Mikso Fenyő a Béla Balázs , Ady Endre, či bratranec Anny Lesznaiovej Lajos Hatvany, patrila v tom čase medzi významné kultúrne strediská v širokom regióne. Stretnutia umelcov, intelektuálov, ale aj významných politikov sa odohrávali na kaštieli v Nižnom Hrušove. Táto snaha tu prevládala už v období panovania Márie Terézie a neskôr jej syna Jozefa, kedy bol majiteľom kaštieľa lekár Mór Moscovitz. Miestna spoločnosť ho považovala za veľmi vplyvného a váženého človeka. Mal dokonca kontakty s Adrássyovcami a v roku 1867 mu bol udelený šľachtický titul Zempléni. Gróf Mór Moscovitz Zempléni bol starým otcom malej Amálie, ktorú my poznáme neskôr ako Annu Lesznai. Narodila sa 2. januára 1885 v Nižnom Hrušove. Práve ona prevzala všetky umelecké danosti rodiny a v Nižnom Hrušove usporadúvala pravidelné stretnutia priateľov z literárnych i výtvarných umeleckých kruhov.
Malika ( ako ju volali priatelia ) rozvinula svoj talent v mnohých umeleckých oblastiach. Kým jej súčasníci sa dohadovali, či je významnejšia ako poetka alebo ako výtvarníčka, neskoršie generácie ju mohli poznať predovšetkým ako autorku rozprávok a ilustrátorku. Zároveň má na konte významné výsledky ako lyrická poetka, kritička a učiteľka umenia, resp. ako priemyselná výtvarníčka, ktorá v oblasti maďarského secesného ornamentálneho umenia, vo svete výšivky a návrhov vytvorila niečo originálne a jedinečné. Pre Annu Lesznaiovú znamenal Nižný Hrušov raj, záhradu blaženosti, Arkádiu. Alfou a omegou jej životného diela, jej večným inšpirátorom bola záhrada, nižnohrušovský „kaštieľ" a okolitá krajina. A tu sa odohrali aj najvýznamnejšie udalosti jej osobného života. Nebyť vojnových udalosti a jej núteného odchodu z Nižného Hrušova, určite by výsledok jej umeleckej práce a spoločenských aktivít posunul celú obec do iného spoločenského povedomia. Keďže za predchádzajúceho režimu bola veľká snaha celú túto históriu potrieť, kaštieľ bol prestavaný na materskú škôlku, park zastavaný kultúrnym domom, kerta rozparcelovaná na stavebné pozemky a o umeleckých aktivitách grófskej rodiny z kaštieľa sa nesmelo hovoriť, som rád, že sa môžem vrátiť k spomienkam našich starších o „ pánoch z kaštieľa “ a priblížiť hlavne činnosť a význam, tak trochu zabudnutej umelkyne z Nižného Hrušova – Anny Lesznai.
Kniha na voľný predaj je prístupná v múzeu Anny Lesznai v DARTE .
( Ďalšie informácie a Foto - pozri Viac ...).VERNISÁŽ PREDAJNEJ AUTORSKEJ VÝSTAVY OBRAZOV PAVLA HAMMELA - 26.5.2016

Pavol Hammel je známy predovšetkým ako profesionálny spevák , hudobník a skladateľ. Je však aj úspešným podnikateľom a vynikajúcim maliarom. Od roku 2010 veľmi úzko spolupracuje s aukčnou spoločnosťou DARTE, v jej galérii v Nižnom Hrušove vystavoval v roku 2012 a v roku 2014 aj v našej bratislavskej DARTE GALLERY. V decembri 2015 sme usporiadali spoločnú výstavu v Moskve a kolekcia týchto jeho obrazov sa objavila v máji 2016 opäť v našej materskej DARTE GALLERY. Vernisáž mala veľký úspech a určite tomu dopomohol aj trojhodinový hudobný maratón Pavla Hammela priamo v aukčnej sále DARTE. Keďže výstava diel bola aj predajná, mnoho diel zmenilo majiteľa už priamo na vernisáži.AUTORSKÁ VÝSTAVA DIEL BARBORY OKASOVEJ - 25.2.2016 v DARTE GALLERY BRATISLAVA

Barbora Okasová je mladou výtvarnou umelkyňou originálnych východísk a výsledkov. Fascinuje ľahkosťou tvorby, monochromatickým farebným poňatím rozmerných obrazových plátien a spracovaním náročnej témy portrétu. Svet svojich obrazov napĺňa jedinečnou technikou drippingu. Tvorí s veľkým zaujatím príbeh dnešnej doby. Portréty, charaktery, osobnosti. „ Každý človek je vzácny “ - to je posolstvo autorkiných obrazov. Vystavuje na Slovensku, v Čechách i Taliansku.
Otváracie hodiny v DARTE GALLERY v BA : Pondelok - štvrtok : 12oo - 17oo hod. ( V tom čase realizujeme aj príjem diel do našich aukcií umenia od klientov z Bratislavy a okolia. T: 0905 356 921 ).EXKLUZÍVNA AUKCIA OBRAZOV DARTE A LUXUSNÝCH ŠIAT OD IZABELY KOMJATI - 22.5.2015

Zaujímavý projekt spojenia hudobného a výtvarného umenia s módnym dizajnom v jednom kultúrno-spoločenskom balíku , sa ukázal ako veľmi zaujímavý nápad a príjemne strávený večer. Všetci si prišli na svoje . Dámy zaujali predovšetkým spoločenské róby z ateliéru Izabely Komjati a pánov už tradične investičná záležitosť do umeleckých diel ( pravdaže zaujali aj modelky na červenom koberci ). A všetko veľmi príjemne zlaďovali hudobné vstupy profesionálnych spevákov. Aukčná sieň hotela ROCA nestačila s kapacitou 150 stoličiek pri stoloch a tak sa na aukciu umenia prizeralo niekoľko desiatok milovníkov umenia aj z vedľajšej sály. Aukčná spoločnosť DARTE spolu s klubom PATRIOT, FASHION TV a ďalšími partnermi vytvorili naozaj večer plný prekvapení. Nebol to večer o „veľkom biznise“ ale o „ veľkom stretnutí sa “ našich VIP klientov s partnerkami pod jednou strechou. Verím, že táto akcia utvrdí našich priateľov v pozitívnom vzťahu k budúcim umeleckým aktivitám DARTE.KRST KNIHY A VERNISÁŽ VÝSTAVY „ EROTIKA V UMENÍ “ -18.1.2015

Desiate výročie existencie DARTE ( prvá aukcia bola v marci 2005 ) si pripomenieme exkluzívnou aukciou umeleckých aktov v spolupráci s vydavateľstvom módneho časopisu PLAYBOY , FASHION TV a pražským Patriot. Aukcia s pracovným názvom "EROTIKA V UMENÍ " sa uskutoční v pražskom PLAY´CLUBE a bude sa niesť vo valentínskom duchu. Okrem VIP klientov Darte a pozvaných hostí z medzinárodných pobočiek Playboy sa aukcie zúčastnia aj celebrity z umeleckého a módneho šoubiznisu. Vernisáž aukčnej výstavy 230 umeleckých aktov sa uskutočnila 18.1.2015 v materskej firme v DARTE GALLERY v Nižnom Hrušove. Súčasne sa tu konal akt krstu novej knihy spoluautorov Prof.Ing.Dr. Roberta Štefka,PhD. a Dr. Jaroslava Krajňáka, PhD.

( Pozri Video Shot z vernisáže výstavy EROTIKA V UMENÍ : okienko Videa z aukcii na hlavnej stránke ) .VERNISÁŽ VÝSTAVY „ NIGHT IMAGES “ NICOLETY JUTKA A KAMILA JURAŠEKA V DARTE GALLERY - 10.10.2014

Unikátna predajná výstava tzv. „ svietiacich obrazov “ od dvoch výtvarných priekopníkov (Nemecko, Slovensko ) umeleckej techniky „ painting luminous color “ - čiže obrazov, ktoré vidíte aj po „zhasnutí “.
Všetky vystavované diela si môžete pozrieť v našej virtuálnej galérii - v okienku VÝSTAVY ( viď.: http://www.eantik.sk/admin/?act=uprav-vystavu&id=19VERNISÁŽ SPOMIENKOVEJ VÝSTAVY MARTINA REMIÁŠA - 14.8.2014

Martin Remiáš bol veľmi obľúbeným človekom, a preto aj po troch rokoch od jeho smrti sa v umeleckých kuloároch skloňuje jeho meno veľmi často. Spomienkovú výstavu diel autora usporiadala DARTE GALLERY 14.8.2014 a všetky vystavené diela sa objavia v pripravovanej benefičnej aukcii DARTE. Jej on-line dražba bude prístupná od 18.8.2014 a ukončí sa Live dražbou 31.8.2014. Aukčná kolekcia je prístupná verejnosti denne do 17oo hod vo výstavných priestoroch DARTE GALLERY.
Martin Remiáš sa narodil 29. marca 1955 v Sobranciach. Posledné roky žil a tvoril v meste Snina. Bol výtvarníkom s osobitným štýlom a originalitou. Okrem obrazov sa prezentoval aj drevenými plastikami a sochami zhotovenými v kombinácii kovu a skla. Intenzívne sa venoval aj fotografii. Jeho diela sú známe originálnym a nezameniteľným štýlom. V obrazoch využíval aj štruktúry kôry stromu, listu a kameňa. Zomrel nečakane v roku 2011.VERNISÁŽ AUTORSKEJ VÝSTAVY PAVLA HAMMELA S KONCERTOM - 14.2.2014

Aukčná spoločnosť DARTE usporiadala pre svojich VIP klientov 14. februára 2014 „Valentínsky večer s umením“. Vernisáž svojich nových obrazov otvoril všestranný umelec Pavol Hammel v DARTE GALLERY v Nižnom Hrušove , ktorý svoju autorskú výstavu podporil aj komorným koncertom jeho známych hitov . Piesne ako Kamalásky, Úlomky, Vykopávky, či Medulienka..., navodili spolu s degustáciou dobrého vína vynikajúcu atmosféru aj na pochopenie jeho výtvarnej výpovede. Pavol Hammel bol súčasne aj krstným otcom odbornej výtvarnej publikácie „ Falzifikáty na Slovensku “(autor Dr. Jaroslav Krajňák, PhD.), ktorej krst bol jedným z bodov večera. Predajná autorská výstava umelca bude bezplatne prístupná verejnosti v priebehu mesiaca február (denne 9oo - 17oo hod) vo výstavných priestoroch DARTE GALLERY. Komentovanú prehliadku výstavy zabezpečuje jej kurátorka - Bc.A.Žolnová ( výtvarná teoretička ) .
Video z Hammelovej MEDULIENKY v DARTE GALLERY je aj na YouTube : http://www.youtube.com/watch?v=SMYTcYKrItg&feature=c4-overview&list=UUJOZDE-Y7QWo1r0UZyzBHBwVERNISÁŽ VÝSTAVY MIROSLAVA KUDZIU V DARTE GALLERY - 5.11.2013

Aukčná spoločnosť DARTE sprístupnila nové výstavné priestory DARTE GALLERY, v ktorých plánuje okrem výstav jednotlivých aukčných kolekcií aj samostatné autorské výstavy súčasným umelcom. Prvým výtvarníkom, ktorý dostal priestor na prezentáciu svojej práce v priebehu mesiaca november , bol Miroslav Kudzia. Vernisáž jeho autorskej výstavy bola 5.11.2013 v DARTE GALLERY v réžii kurátorky Bc. A. Žolnovej. Vo Fotogalérii sprístupňujeme zábery z vernisáže výstavy.
Viac o vernisáži nájdete v priečinku Menu na webe DARTE : PÍSALI O NÁS49. LETNÁ AUKCIA DARTE 26.6.2011

NA LETNEJ AUKCII DARTE DOMINOVAL WARHOL A BENKA.
Letná aukcia DARTE iba potvrdila tvrdenie , že „ každá aukcia je taká úspešná – nakoľko úspešne ju pripravil manažment aukčnej spoločnosti “. Aj letnú dražbu DARTE môžeme zaradiť medzi tie úspešnejšie . Jej celková 57 % úspešnosť v dovolenkovom období hovorí za všetko.Mimoriadná benefičná aukcia pre VIP členov Darte 23.5.2009 v košickom hoteli Yasmin

Mimoriadná benefičná aukcia Darte sa niesla v duchu charity , pohody a priateľskej atmosféry, ktorú spríjemňovalo aj luxusné prostredie nového hotela Yasmin v Košiciach. Konečná 86 % úspešnosť dražby potvrdila deklarovanú prognózu majiteľa spoločnosti, že svetová kríza sa zatiaľ aukčnej spoločnosti Darte nedotkla. Aj vďaka aktivite prítomných klientov mohla spoločnosť Darte odovzdať sponzoský dar z tejto benefičnej aukcie vo výške pol milióna slovenských korún (resp. 16 600 EUR ) na podporu projektu „ Šanca mladým umelcom “.VÝSTAVA PABLA PICASSA V DARTE GALLERY NIŽNÝ HRUŠOV - 5.5.2018

Aukčná spoločnosť DARTE pripravila unikátnu výstavu 60 diel Pabla Picassa, ktoré sprístupnila najprv v našej bratislavskej DARTE GALLERY vernisážou 19. apríla 2018 a neskôr 5.5.2018 o 19oo hod. aj v DARTE GALLERY Nižný Hrušov. Vystavované práce vytvoril Pablo Picasso v rokoch 1957 - 59 z pracovných skíc počas svojich návštev na byčích zápasoch. V roku 1961 ich použil aj ako ilustrácie do svojej knihy TOROS Y TOREROS, ktorá je súčasťou tejto výstavy.

V roku 1923 Pablo Ruiz Picasso povedal: "Pre mňa v umení neexistuje žiadna minulosť ani budúcnosť. Aj prvotné primitívne náboženstvá umelecky prezentovali býka ako symbol sily a múdrosti. Už pred 5 tisíc rokmi kreslili toto zviera vo svojich skromných obydliach v jaskyni Lascaux v juhozápadnom Francúzsku a v jaskyniach Altamira v severnom Španielsku. Ja tiež stvárňujem býka v každej pozícii, lebo som týmto zvieraťom fascinovaný . Korida s býkom a toreadorom je súčasťou môjho života...“. Výjavy z arény v umelcovej tvorbe naštartoval jeho veľký priateľ - toreador José Delgado, Illo, lepšie známy ako "Pepe IIllo".
Predajná výstava 60 diel Pabla Picassa bude pre verejnosť prístupná do 14. mája denne do 17oo. Vstup do galérie je bezplatný. Info 0905356921 .