Aukčná spoločnosť DARTE


Aukčná spoločnosť  DARTE je oprávnená usporadúvať dražby starožitností , umeleckých diel, numizmatiky a historických vozidiel. a to formou neverejných i verejných dražieb na žiadosť vlastníkov zverených vecí.  Darte draží iba veci, ktoré jej boli za týmto účelom zverené k obstaraniu predaja svojim vlastníkom a ktoré nepochádzajú z trestnej činnosti. Dominantnou činnosťou aukčného domu DARTE je príprava a realizácia aukcií výtvarných diel a starožitností, o ktoré je v poslednom období veľký záujem v kruhoch zberateľskej a kultúrnej verejnosti tak na Slovensku , ako aj v zahraničí. Dražiť sa môže fyzicky zo sály, telefonicky , zastupovaním z Darte na základe objednávky zastupovania, alebo aj priamo cez internet na našej on-line aukcii. Približuje túto oblasť hlavne zberateľom, pre ktorých je investícia do umenia ani nie tak záležitosťou sebareprezentácie, ako skôr prirodzeným prejavom kultivovaného životného štýlu. DARTE ponúka aj odborné konzultácie, expertízy  a posúdenia diel našim  súdnym  znalcom z odvetvia „ Pravosť umeleckých diel a starožitností “. Živé aukcie organizujeme vo štvrťročných intervaloch štyrikrát do roka a popri nich niekoľko malých – benefičných aukcii pre rôzne charitatívne projekty a v rôznych mestách Slovenska. Galerijné priestory  a sídlo firmy je v Nižnom Hrušove. Tu má firma depozitné sklady, reštaurátorskú dielňu i ateliér na odborné posudzovanie prijatých diel do predaja, taktiež výstavnú DARTE GALLERY, kde okrem aukcií umenia, starožitnosti, historických vozidiel a numizmatiky poriada aj autorské výstavy súčasným maliarom.  Termíny sú v predstihu zverejnené na našej webovej stránke www.dartesro.sk , alebo na sesterskej stránke www.eantik.sk , kde sa uskutočňuje aj priamy predaj nevydražených artefaktov z našich aukcií.
Ako prvá aukčná spoločnosť na Slovensku sme začali prevádzkovať aj non-stop internetovú dražbu umenia on-line. Každá aukčná kolekcia je teda v predstihu ponúkaná aj v on-line forme, čo je výhodou pre tých klientov, ktorí sa nezúčastnia živej aukcie. Vydražené diela zasielame kuriérskou službou až do miesta určenia v rámci celej Európy. Ako  jediní na Slovensku poriadame pravidelné Live aukcie s priamym videoprenosom aukcie a možnosťou priameho vstupu do dražby každého prihláseného dražiteľa.

 

STAROŽITNOSTI eAntik sú dcérskou firmou DARTE. Vznikli oficiálne ako firma Dajana v roku 1992 so sídlom v gazdovskej usadlosti v Nižnom Hrušove. Následne od roku 2005 sa premenovali na starožitnosti eAntik. Neoficiálne sa tvorila zbierka tejto firmy už od roku 1955. V roku 1994 ju prebral Dr. Jaroslav Krajňák, PhD. súdny znalec na starožitnosti a pravosť umeleckých diel a majiteľ Aukčnej spoločnosti Darte. V ponuke starožitností sú artefakty od roku 3000 p.n.l. až po súčasný Pop Art. V depozitári je uložených vyše 300 kusov historického nábytku a vyše 2000 výtvarných diel, množstvo porcelánu a bytových doplnkov. V plných ôsmich miestnostiach starožitností si príde na svoje každý zberateľ. Veľká časť zbierky je ponúkaná aj na firemnom serveri www.eantik.sk. Otvorené je denne, na prehliadku je potrebné sa ohlásiť na tel. 0905 356 921, resp. 0905 959 101. Ponúkame predaj, výkup, znalecké posúdenie starožitností a umeleckých diel.

 

Artconsulting.sk je taktiež dcérskou firmou DARTE. Vznikol na základe požiadavky viacerých žijúcich súčasných výtvarníkov, milovníkov, zberateľov a vyznávačov moderného umenia, aby sa na Slovensku začala prezentovať aj súčasná tvorba. Umožňuje tak sprístupnenie práce súčasnej slovenskej aj zahraničnej umeleckej obce širokej verejnosti doma i v zahraničí. Výhodou obchodovania cez www.artconsulting.sk   je to, že každé u nás zaregistrované dielo bude okamžite ponúknuté našim evidovaným klientom v celej Európe. Ďalšou výhodou je umiestnenie veľkého výberu artefaktov. Art Consulting sa venuje výlučne súčasnému umeniu a tvorbe známych aj menej známych autorov, začínajúcich aj renomovaných autorov. Otvára sa všetkým autorom, študentom umenia, galériám a širokej verejnosti, ktorým umožní spropagovať ich diela. Ako jediní na trhu Vám ponúkame možnosť propagácie Vašich diel bez mesačných poplatkov alebo akýchkoľvek iných finančných výdavkov. Odborným garantom Art Consultingu je server eAntik.sk a DARTE Aukčná spoločnosť. Našim cieľom je spájať svet umenia aj so svetom zberateľstva a prehĺbiť záujem o súčasnú tvorbu. Investovať do umenia sa oplatí a zberateľstvo je nielen investíciou, ale aj podporou rozvoja súčasnej kultúry.

 

MÚZEUM ANNY LESZNAI v našom sídle v Nižnom Hrušove je jediným múzeom tejto umelkyne na Slovensku. Je súkromným majetkom zberateľa starožitnosti a majiteľa DARTE. Vyvrcholením jeho zberateľského úsilia bolo vytvorenie vlastného múzea, ktoré sme zasvätili našej rodáčke - maliarke, spisovateľke a političke, grófke Anne Lesznai a pravdaže dejinám Nižného Hrušova. Múzeum je prístupné verejnosti denne do 17oo hod. a vstup je bezplatný. Múzeum Anny Lesznai v Nižnom Hrušove otvoril 27.9.2016 minister školstva - prof. Ing. Peter Plavčan CSc spolu so starostom obce Jánom Fenčákom a majiteľom múzea Dr. Jaroslavom Krajňákom, PhD. Obec Nižný Hrušov má odteraz ako jediná na Slovensku múzeum svetovej umelkyne, maliarky – spisovateľky – a čiastočne aj političky Anny Lesznai. V Hrušovskom kaštieli prežila 54 rokov a bolo na škodu Slovenska, že svoje múzeum mala doteraz iba v USA a Maďarsku ( kde prežila oveľa menej rokov). V dedine po nej ostalo množstvo artefaktov, výtvarných diel i osobných veci. Takmer dve desaťročia som dával dohromady to, čo tu po grófskej rodine ostalo. V roku 2016 sme krstili moju knihu o Anne Lesznai a v septembri 2016 sme sprístupnili aj expozíciu jej múzea „ Anna Lesznai a jej Nižný Hrušov “. Jeho prehliadka priblíži návštevníkom dejiny Nižného Hrušova, život a tvorbu Anny Lesznai vo vzťahu k Nižnému Hrušovu a ich spoločný vplyv na vznik DARTE pred 25 rokmi. Keďže je múzeum súkromné, bolo jeho vytvorenie veľmi náročné na čas, pracovné zaťaženie našej rodinnej firmy i nemalé finančné zdroje z rodinného rozpočtu. Všetko sme však zvládli a tešíme sa na sprístupnenie ďalšieho sklíčka v mozaike kultúrneho dedičstva nášho regiónu.

 


Dr. Jaroslav Krajňák,PhD.
konateľ aukčnej spoločnosti Darte