Termíny aukcií

KOMORNÁ NOVOROČNÁ VIP AUKCIA - 18.1.2020 - 26.1.2020

Miesto konania : DARTE GALLERY Nižný Hrušov
Verejná aukcia s LIVE prenosom z aukčnej sály a LIVE prístupom dražiteľov do aukcie
Dátum konania aukcie: 26.1.2020 o 15oo hod. 
Výstava aukčnej kolekcie: 18.1.2020 - 26.1.2020 ( 9oo - 17oo hod. v DARTE GALLERY).
Výstava aukčnej kolekcie v deň aukcie: od 14oo hod v aukčnej sále DARTE.
Predaukčná dražba on-line : 18.1.2020 - 24.1.2020 do 12oo hod. na www.dartesro.sk

 

Vaše ponuky zasielajte na krajnak@dartesro.sk, resp. tel. 0905 959 101

Uzávierka príjmu diel do aukcie je 17.1.2020.
 

ZIMNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 8.12.2019 o 15.oo hod.

Miesto konania : DARTE GALLERY Nižný Hrušov
Verejná aukcia s LIVE prenosom z aukčnej sály a LIVE prístupom dražiteľov do aukcie
Dátum konania aukcie: 8.12.2019 o 15oo hod. 
Výstava aukčnej kolekcie: 3.12.2019 - 8.12.2019 ( 9oo - 17oo hod. v DARTE GALLERY).
Výstava aukčnej kolekcie v deň aukcie: od 14oo hod v aukčnej sále DARTE.
Predaukčná dražba on-line : 1.12.2019 - 6.12.2019 do 12oo hod. na www.dartesro.sk

 

Vaše ponuky zasielajte na krajnak@dartesro.sk, resp. tel. 0905 959 101

Uzávierka príjmu diel do aukcie je 29.11.2019.

 

JESENNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 29.9.2019 o 15.oo hod.

Miesto konania : DARTE GALLERY Nižný Hrušov
Verejná aukcia s LIVE prenosom z aukčnej sály a LIVE prístupom dražiteľov do aukcie
Dátum konania aukcie: 29.9.2019 o 15oo hod. 
Výstava aukčnej kolekcie: 25.9.2019 - 29.9.2019 ( 9oo - 17oo hod. v DARTE GALLERY).
Výstava aukčnej kolekcie v deň aukcie: od 14oo hod v aukčnej sále DARTE.
Predaukčná dražba on-line : 23.9.2019 - 27.9.2019 do 12oo hod. na www.dartesro.sk

PRIJÍMAME DIELA DO PRIPRAVOVANÝCH AUKCIÍ UMENIA DARTE
- v Nižnom Hrušove: Po - Pia 9oo - 17oo hod ( Hlavná 333, 0905 959 101 )
Vaše ponuky zasielajte na 
krajnak@dartesro.sk, resp. tel. 0905 356 921, 0905 959 101