Videogaléria

Autorská výstava : Boris Kuzma , Vladimír Pavlyshyn

Boris Kuzma a Volodymyr Pavlyshyn včera sprístupnili svoju tvorbu na autorskej výstave v DARTE GALLERY. Pekný večer s umením účastníkom vernisáže spríjemnili aj umelci zo skupiny Elizabeth a tanečníci „Samko & Natali “.

VALENTÍN V DARTE GALLERY

DARTE GALLERY V NIŽNOM HRUŠOVE MALA VALENTÍNSKU TRADÍCIU
Oslava Valentína v DARTE už mala svoju tradíciu a Pavol Hammel veľmi rád potešil našich hostí svojimi piesňami. Aj tohto roku sme plánovali podobnú akciu ( spojenú aj s krstom mojej novej knihy ), bohužiaľ tento rok sa všetko odkladá. Tak si aspoň zaspomínajme cez video záznam.
Všetkým priateľom prajem – „Pekného Valentína“.

DARTE SPRÍSTUPNILA ĎALŠIE NOVOVYTVORENÉ GALERIJNÉ PRIESTORY V SÍDLE FIRMY - 2020

Vážení priatelia a milovníci umenia, aj keď nás tento rok obmedzuje v našej práci pandémia, predsa len sme v Darte nezaháľali a okrem toho, že sme ako jediní na Slovensku uskutočnili naše pravidelné sálové aukcie umenia ( jarnú, letnú i jesennú ), dokázali sme vytvoriť aj nové výstavné priestory – priamo v intraviláne sídla našej firmy. Radi by sme vás preto pozvali na prehliadku umeleckých diel aj v našej novej expozícií, ktorá je prístupná cez pracovné dni 9oo – 16oo hod. (samozrejme sú k dispozícii návštevníkom aj ostatné – doterajšie výstavné priestory DARTE ). Výstava je aj predajná a určite poteší nielen všetkých obdivovateľov slovenského a svetového výtvarného umenia, ale samozrejme aj zberateľov a investorov. Predstavujeme vynikajúcu kolekciu, obsahujúcu vzácne a výnimočné obrazy, čím vám príjemne vyplníme obdobie medzi našimi kvartálnymi živými aukciami.
V tejto našej ďalšej novej výstavnej expozícii je prezentovaných viac ako 300 majstrovských umeleckých diel slovenského i svetového umenia, umiestneného v piatich samostatných sekciách. Medzi klenoty "starého umenia" môžem napríklad uviesť barokový olej Petra Paula Rubensa z roku 1625 s názvom „ Mojžiš a Eleazár “ ( ktorý nájdete v sekcii č.3) . V sekcii č.4 ponúkame kolekciu 65 diel od Pabla Picassa s názvom „ Toros a Toreros “ a v poslednej 5. sekcii zase kolekciu 60 diela od Salvadora Dalího s názvom „ Božská komédia “ . Okrem spomínaných autorov vystavujeme v prvých dvoch sekciách diela slovenskej moderny i diela našich súčasných autorov...

HRUŠOVSKÉ MÚZEUM MÁ ĎALŠIU OBRAZAREŇ.

Expozícia - „ Nižný Hrušov v historických obrazoch “.
Svetoznáma maliarka, spisovateľka , politička – ale aj tunajšia grófka Anna Lesznai sa v N. Hrušove narodila 2.januára 1885 a prežila tu 54 rokov. Za toto obdobie vytvorila ona i jej umeleckí návštevníci množstvo obrazov s témou, kaštieľa i samotného Nižného Hrušova. Za posledné roky sa nám podarilo získať a vyskladať vyše 50 diel s témou Nižného Hrušova, čím sme vytvorili kolekciu diel , ktoré majú pre nás i návštevníkov hlavne dokumentačnú hodnotu o našej histórii. Mnohé zo znázornených objektov už dnes neexistujú. Okrem získaných diel s touto tematikou od A.Lesznai, J.T.Moussona, Rippl-Rónaia, T.Gergelyiho, V.Seligu, M.Chomu, I. Chapčáka. S.Durkaja, Orban Déneša.., vytvoril podľa dobových fotografii Karola Garaya ( syn A.Lesznai ) viacero dobových obrazov aj náš interný ateliér Darte ( pod vedením A.Havrilovej ). Na základe tejto snahy sme nakoniec mohli na výročie narodenia Anny Lesznai ( 2. januára ) sprístupniť ďalšiu expozíciu múzea – výstavu „Nižný Hrušov v historických obrazoch“. Samozrejme , že vedenie múzea túto expozíciu aj naďalej rozširuje, a preto zakúpime aj ďalšie diela, ktoré by boli s našim regiónom i grófskou rodinou tematicky spojené. ( ponúkame malý informačný náhľad novej expozície ).

Výstava v Darte Gallery a učiteľka tanca od Pavla Hammela.

HAMMELOVA UČITEĽKA TANCA V HRUŠOVSKEJ DARTE GALLERY.
To, že na výstave umeleckých diel v DARTE je aj veselo dokazujú mnohé video Shoty v našom archíve. Jeden z nich ponúkam na „ uvoľnenie “ v čase „ Zákazu snáď všetkého “. A keďže sa teraz očkujú učitelia – tak dal Pali aj s Peťom Prieložníkom práve Učiteľku tanca. Už sa tešíme na prvú tohoročnú vernisáž s maestrom v Nižnom Hrušove.

Video z 3. Aukcie historických vozidiel Darte

Dátum konania: piatok 31.5.2015
Miesto konania: DARTE GALLERY, Nižný Hrušov

Video z otvorenia DARTE GALLERY v Bratislave, autorská výstava Pavla Hammela

Dátum konania: štvrtok 5.2.2015
Miesto konania: DARTE GALLERY, Bratislava

Video z autorskej výstavy - PAVOL HAMMEL

Dátum konania: piatok 14.2.2014
Miesto konania: DARTE GALLERY, Nižný Hrušov

Video z vernisáže výstavy "Erotika v umení"

Dátum konania: piatok 18.1.2015
Miesto konania: DARTE GALLERY, Nižný Hrušov

ZIMNÁ AUKCIA A KRST KNIHY JAROSLAVA KRAJŇÁKA PAVLOM HAMMELOM - 8.12.2019

Aukčná spoločnosť DARTE pripravila pre svojich klientov a priateľov príjemné popoludnie s umením. Zimná aukcia umeleckých diel začala krstom historickej publikácie a krstným otcom bol opäť Pavol Hammel. Okrem krstu knihy si prítomní vypočuli aj známe piesne z repertoáru umelca. Na oplátku mu celá sála zaspievala aj „Happy Birthday“ k jeho včerajším narodeninám. Aj nasledujúca dražba umeleckých diel sa niesla vo výbornej atmosfére. ... „mám rád Nižný Hrušov i celú DARTE“ – zneli umelcove slová pri odchode. Ďalšiu odbornú publikáciu o histórii Hrušovského múzea i živote Anny Lesznai napísal Dr.Jaroslav Krajňák,PhD. hlavne pre jeho návštevníkov. A Pali ju uviedol do života verejnosti. Na aukcii sa vydražilo 131 diel, čo je vyše 50 % úspešnosť dražby.

VIDEO PREZENTÁCIA DARTE Z VÝSTAVY DIEL PABLA PICASSA V DARTE GALLERY

V Darte Gallery v Nižnom Hrušove ponúkame prehliadku stálej výstavy diel Pabla Picassa - Toros y Toreros.

TV MARKÍZA v Múzeu Anny Lesznai

Príbeh Anny Lesznai , celej grófskej rodiny z kaštieľa v Nižnom Hrušove a samozrejme aj vznik múzea Anny Lesznai zaujal aj pracovníkov televízie Markíza.

Video z otvorenia MÚZEA ANNY LESZNAY v DARTE GALLERY Nižný Hrušov

Dátum konania: utorok 27.9.2016
Miesto konania: DARTE GALLERY, Nižný Hrušov

Príbeh Anny Lesznai a grófskej rodiny Moscovitzovcov z Nižného Hrušova.

Rodina grófov Moscovitzovcov žila v Nižnom Hrušove od roku 1872 ( vtedy kúpili kašieľ od predchádzajúcich grófov Szirmayovcov ) do roku 1944 ( vtedy tu nemci popravili Karola Garaya - syna Anny Lesznai a posledného člena grófskej rodiny, ktorý ostal v kaštieli bývať aj po emigrovaní ostatnej rodiny do USA v roku 1939 ).
( Ďakujem všetkým zainteresovaným , ktorí prispeli k vytvoreniu tejto prezentácie – fototímu Darte, p. Šimkuličovi a kolegom z RTVS ).
Dr. Jaroslav Krajňák, PhD.

SALVADOR DAL=I A JEHO DIELA V DARTE GALLERY V STÁLEJ VÝSTAVE

V Darte Gallery v Nižnom Hrušove ponúkame prehliadku stálej výstavy diel Salvadora Dalího - Božská komédia.

Dielo Petra Paula Rubensa v DARTE GALLERY v Nižnom Hrušove

V Darte Gallery v Nižnom Hrušove ponúkame obhliadku galerijného diela Petra Paula Rubensa - Mojžiš a medený had.

2. OKTÓBER JE U NÁS UŽ TRADIČNE DŇOM ANNY LESZNAI .

NEZABÚDAME NA HISTÓRIU DEDINY A JEJ TRADÍCIE.
2. OKTÓBER JE U NÁS UŽ TRADIČNE DŇOM ANNY LESZNAI .
Múzeum Anny Lesznai v Nižnom Hrušove už tradične začína 2.10.( deň úmrtia našej rodáčky) „ Dni Anny Lesznai “. Počas týchto dni si pripomíname celosvetovo uznávanú maliarku, spisovateľku, političku – ale hlavne našu rodáčku, hrušovskú grófku Annu Lesznai ( vl. menom Amáliu Moscovitzovu ).Narodila sa 2.1.1985 v tunajšom kaštieli, tu prežila 54 rokov a od roku 1939 ( emigrovala pred fašizmom ) žila do roku 1966 v New Yorku, kde jej zriadili aj štátne múzeum ( štátne múzeum má zriadené aj v Maďarsku, kde žili jej starí rodičia a kam chodila na prázdniny ). Aj keď je jej kaštieľ v N.Hrušove v deštruktívnom stave ( po odchode grófov bol aj vyrabovaný ), ostalo tu po nej u hrušovčanoch množstvo obrazov, publikácií , historického nábytku z kaštieľa i jej osobných vecí , ktoré sa mi podarilo za obdobie 20 rokov od spoluobčanov vykúpiť a v roku 2016 jej konečne zriadiť aj na Slovensku „Múzeum Anny Lesznai“.
Ďakujeme všetkým návštevníkom nášho múzea za váš záujem spoznávať našu históriu - a teda aj „veľkú ženu z malej dedinky“ a radi vás tu opäť privítame. Vstup je samozrejme zdarma.