Videogaléria

Autorská výstava : Boris Kuzma , Vladimír Pavlyshyn

Boris Kuzma a Volodymyr Pavlyshyn včera sprístupnili svoju tvorbu na autorskej výstave v DARTE GALLERY. Pekný večer s umením účastníkom vernisáže spríjemnili aj umelci zo skupiny Elizabeth a tanečníci „Samko & Natali “.

VALENTÍN V DARTE GALLERY

DARTE GALLERY V NIŽNOM HRUŠOVE MALA VALENTÍNSKU TRADÍCIU
Oslava Valentína v DARTE už mala svoju tradíciu a Pavol Hammel veľmi rád potešil našich hostí svojimi piesňami. Aj tohto roku sme plánovali podobnú akciu ( spojenú aj s krstom mojej novej knihy ), bohužiaľ tento rok sa všetko odkladá. Tak si aspoň zaspomínajme cez video záznam.
Všetkým priateľom prajem – „Pekného Valentína“.

DARTE SPRÍSTUPNILA ĎALŠIE NOVOVYTVORENÉ GALERIJNÉ PRIESTORY V SÍDLE FIRMY - 2020

Vážení priatelia a milovníci umenia, aj keď nás tento rok obmedzuje v našej práci pandémia, predsa len sme v Darte nezaháľali a okrem toho, že sme ako jediní na Slovensku uskutočnili naše pravidelné sálové aukcie umenia ( jarnú, letnú i jesennú ), dokázali sme vytvoriť aj nové výstavné priestory – priamo v intraviláne sídla našej firmy. Radi by sme vás preto pozvali na prehliadku umeleckých diel aj v našej novej expozícií, ktorá je prístupná cez pracovné dni 9oo – 16oo hod. (samozrejme sú k dispozícii návštevníkom aj ostatné – doterajšie výstavné priestory DARTE ). Výstava je aj predajná a určite poteší nielen všetkých obdivovateľov slovenského a svetového výtvarného umenia, ale samozrejme aj zberateľov a investorov. Predstavujeme vynikajúcu kolekciu, obsahujúcu vzácne a výnimočné obrazy, čím vám príjemne vyplníme obdobie medzi našimi kvartálnymi živými aukciami.
V tejto našej ďalšej novej výstavnej expozícii je prezentovaných viac ako 300 majstrovských umeleckých diel slovenského i svetového umenia, umiestneného v piatich samostatných sekciách. Medzi klenoty "starého umenia" môžem napríklad uviesť barokový olej Petra Paula Rubensa z roku 1625 s názvom „ Mojžiš a Eleazár “ ( ktorý nájdete v sekcii č.3) . V sekcii č.4 ponúkame kolekciu 65 diel od Pabla Picassa s názvom „ Toros a Toreros “ a v poslednej 5. sekcii zase kolekciu 60 diela od Salvadora Dalího s názvom „ Božská komédia “ . Okrem spomínaných autorov vystavujeme v prvých dvoch sekciách diela slovenskej moderny i diela našich súčasných autorov...

HRUŠOVSKÉ MÚZEUM MÁ ĎALŠIU OBRAZAREŇ.

Expozícia - „ Nižný Hrušov v historických obrazoch “.
Svetoznáma maliarka, spisovateľka , politička – ale aj tunajšia grófka Anna Lesznai sa v N. Hrušove narodila 2.januára 1885 a prežila tu 54 rokov. Za toto obdobie vytvorila ona i jej umeleckí návštevníci množstvo obrazov s témou, kaštieľa i samotného Nižného Hrušova. Za posledné roky sa nám podarilo získať a vyskladať vyše 50 diel s témou Nižného Hrušova, čím sme vytvorili kolekciu diel , ktoré majú pre nás i návštevníkov hlavne dokumentačnú hodnotu o našej histórii. Mnohé zo znázornených objektov už dnes neexistujú. Okrem získaných diel s touto tematikou od A.Lesznai, J.T.Moussona, Rippl-Rónaia, T.Gergelyiho, V.Seligu, M.Chomu, I. Chapčáka. S.Durkaja, Orban Déneša.., vytvoril podľa dobových fotografii Karola Garaya ( syn A.Lesznai ) viacero dobových obrazov aj náš interný ateliér Darte ( pod vedením A.Havrilovej ). Na základe tejto snahy sme nakoniec mohli na výročie narodenia Anny Lesznai ( 2. januára ) sprístupniť ďalšiu expozíciu múzea – výstavu „Nižný Hrušov v historických obrazoch“. Samozrejme , že vedenie múzea túto expozíciu aj naďalej rozširuje, a preto zakúpime aj ďalšie diela, ktoré by boli s našim regiónom i grófskou rodinou tematicky spojené. ( ponúkame malý informačný náhľad novej expozície ).

Výstava v Darte Gallery a učiteľka tanca od Pavla Hammela.

HAMMELOVA UČITEĽKA TANCA V HRUŠOVSKEJ DARTE GALLERY.
To, že na výstave umeleckých diel v DARTE je aj veselo dokazujú mnohé video Shoty v našom archíve. Jeden z nich ponúkam na „ uvoľnenie “ v čase „ Zákazu snáď všetkého “. A keďže sa teraz očkujú učitelia – tak dal Pali aj s Peťom Prieložníkom práve Učiteľku tanca. Už sa tešíme na prvú tohoročnú vernisáž s maestrom v Nižnom Hrušove.

Video z 3. Aukcie historických vozidiel Darte

Dátum konania: piatok 31.5.2015
Miesto konania: DARTE GALLERY, Nižný Hrušov

Video z otvorenia DARTE GALLERY v Bratislave, autorská výstava Pavla Hammela

Dátum konania: štvrtok 5.2.2015
Miesto konania: DARTE GALLERY, Bratislava

Video z autorskej výstavy - PAVOL HAMMEL

Dátum konania: piatok 14.2.2014
Miesto konania: DARTE GALLERY, Nižný Hrušov

Video z vernisáže výstavy "Erotika v umení"

Dátum konania: piatok 18.1.2015
Miesto konania: DARTE GALLERY, Nižný Hrušov

ZIMNÁ AUKCIA A KRST KNIHY JAROSLAVA KRAJŇÁKA PAVLOM HAMMELOM - 8.12.2019

Aukčná spoločnosť DARTE pripravila pre svojich klientov a priateľov príjemné popoludnie s umením. Zimná aukcia umeleckých diel začala krstom historickej publikácie a krstným otcom bol opäť Pavol Hammel. Okrem krstu knihy si prítomní vypočuli aj známe piesne z repertoáru umelca. Na oplátku mu celá sála zaspievala aj „Happy Birthday“ k jeho včerajším narodeninám. Aj nasledujúca dražba umeleckých diel sa niesla vo výbornej atmosfére. ... „mám rád Nižný Hrušov i celú DARTE“ – zneli umelcove slová pri odchode. Ďalšiu odbornú publikáciu o histórii Hrušovského múzea i živote Anny Lesznai napísal Dr.Jaroslav Krajňák,PhD. hlavne pre jeho návštevníkov. A Pali ju uviedol do života verejnosti. Na aukcii sa vydražilo 131 diel, čo je vyše 50 % úspešnosť dražby.

VIDEO PREZENTÁCIA DARTE Z VÝSTAVY DIEL PABLA PICASSA V DARTE GALLERY

V Darte Gallery v Nižnom Hrušove ponúkame prehliadku stálej výstavy diel Pabla Picassa - Toros y Toreros.

TV MARKÍZA v Múzeu Anny Lesznai

Príbeh Anny Lesznai , celej grófskej rodiny z kaštieľa v Nižnom Hrušove a samozrejme aj vznik múzea Anny Lesznai zaujal aj pracovníkov televízie Markíza.

Video z otvorenia MÚZEA ANNY LESZNAY v DARTE GALLERY Nižný Hrušov

Dátum konania: utorok 27.9.2016
Miesto konania: DARTE GALLERY, Nižný Hrušov

Príbeh Anny Lesznai a grófskej rodiny Moscovitzovcov z Nižného Hrušova.

Rodina grófov Moscovitzovcov žila v Nižnom Hrušove od roku 1872 ( vtedy kúpili kašieľ od predchádzajúcich grófov Szirmayovcov ) do roku 1944 ( vtedy tu nemci popravili Karola Garaya - syna Anny Lesznai a posledného člena grófskej rodiny, ktorý ostal v kaštieli bývať aj po emigrovaní ostatnej rodiny do USA v roku 1939 ).
( Ďakujem všetkým zainteresovaným , ktorí prispeli k vytvoreniu tejto prezentácie – fototímu Darte, p. Šimkuličovi a kolegom z RTVS ).
Dr. Jaroslav Krajňák, PhD.

SALVADOR DAL=I A JEHO DIELA V DARTE GALLERY V STÁLEJ VÝSTAVE

V Darte Gallery v Nižnom Hrušove ponúkame prehliadku stálej výstavy diel Salvadora Dalího - Božská komédia.

Dielo Petra Paula Rubensa v DARTE GALLERY v Nižnom Hrušove

V Darte Gallery v Nižnom Hrušove ponúkame obhliadku galerijného diela Petra Paula Rubensa - Mojžiš a medený had.

2. OKTÓBER JE U NÁS UŽ TRADIČNE DŇOM ANNY LESZNAI .

NEZABÚDAME NA HISTÓRIU DEDINY A JEJ TRADÍCIE.
2. OKTÓBER JE U NÁS UŽ TRADIČNE DŇOM ANNY LESZNAI .
Múzeum Anny Lesznai v Nižnom Hrušove už tradične začína 2.10.( deň úmrtia našej rodáčky) „ Dni Anny Lesznai “. Počas týchto dni si pripomíname celosvetovo uznávanú maliarku, spisovateľku, političku – ale hlavne našu rodáčku, hrušovskú grófku Annu Lesznai ( vl. menom Amáliu Moscovitzovu ).Narodila sa 2.1.1885 v tunajšom kaštieli, tu prežila 54 rokov a od roku 1939 ( emigrovala pred fašizmom ) žila do roku 1966 v New Yorku, kde jej zriadili aj štátne múzeum ( štátne múzeum má zriadené aj v Maďarsku, kde žili jej starí rodičia a kam chodila na prázdniny ). Aj keď je jej kaštieľ v N.Hrušove v deštruktívnom stave ( po odchode grófov bol aj vyrabovaný ), ostalo tu po nej u hrušovčanoch množstvo obrazov, publikácií , historického nábytku z kaštieľa i jej osobných vecí , ktoré sa mi podarilo za obdobie 20 rokov od spoluobčanov vykúpiť a v roku 2016 jej konečne zriadiť aj na Slovensku „Múzeum Anny Lesznai“.
Ďakujeme všetkým návštevníkom nášho múzea za váš záujem spoznávať našu históriu - a teda aj „veľkú ženu z malej dedinky“ a radi vás tu opäť privítame. Vstup je samozrejme zdarma.

Nižný Hrušov v historických obrazoch - múzeum Anny Lesznai

Vyše 100 obrazov s témou Nižného Hrušova a jeho kaštieľa je v novej obrazárni múzea Anny Lesznai v priestoroch intravilánu aukčnej spoločnosti DARTE. Diela vytvorila Anna Lesznai, Jozef Teodor Mousson, Tibor Gergély, Jozsef Rippl Rónai, Eugen Krón, Laszlo Deneš, Vojtech Seliga, Ivan Chapčák, Jozef Tušim, Milan Choma, Slavo Durkaj..., a podľa dobových fotografií fotografa Karola Garaya ( syn Anny Lesznai ) vytvoril historické témy aj ateliér Darte - pod vedením Anny Havrilovej.