Príjem diel do aukcií

PRIJÍMAME DIELA DO JESENNEJ AUKCIE UMENIA DARTE ( denne 9oo - 17oo hod )

Dátum aukcie: 29.9.2019 o 15oo hod ( aukcia s Live dražbou s vidoprenosom z aukčnej sály.)

Miesto aukcie: DARTE GALLERY Nižný Hrušov

Predaukčná výstava : 23.9.2019 - 28.9.2019

Predaukčná dražba on-line: 23.9.2019 - 28.9.2019 do 12oo hod : www.dartesro.sk

Vaše ponuky zasielajte na krajnak@dartesro.sk, resp. tel. 0905 356 921, 0905 959 101. Uzávierka príjmu diel je 20.9.2019.