Príjem diel do aukcií

LETNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 7.6.2020 o 15.oo hod.

 

Dátum konania aukcie: 7.6.2020 o 15oo hod. 
Miesto konania : DARTE GALLERY Nižný Hrušov
Verejná aukcia s videoprenosom z aukčnej sály a Live prístupom dražiteľov do aukcie

Predaukčná dražba on-line : 1.6.2020 - 5.6.2020 do 12oo hod. na www.dartesro.sk   
Výstava aukčnej kolekcie: 1.6.2020 - 7.6.2020 ( 9oo - 17oo hod. v DARTE GALLERY). Výstava aukčnej kolekcie v deň aukcie: od 14oo hod v aukčnej sále DARTE.

 

PRIJÍMAME VÝTVARNÉ DIELA DO LETNEJ AUKCIE UMENIA - 7.6.2020
Vaše ponuky zasielajte na krajnak@dartesro.sk, resp. tel. 0905 356 921, 0905 959 101 
Info na www.dartesro.sk Uzávierka príjmu diel do tejto aukcie je 25.5.2020