Pravidlá on-line aukcie

Dražobný poriadok on-line aukcie

1.

 

Organizátorom online aukcie je DARTE AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ, s r o, Nižný Hrušov 333, IČO: 36 844 004, DIČ: 2022456216 , IČ DPH: SK2022456216 zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 19 196/P.

2.

 

Obhliadka dražených predmetov je možná v sídle Darte, Nižný Hrušov 333.
Prevádzkovateľ určuje všetky parametre aukcie: vyvolávaciu cenu, t.j. čiastku, na ktorej začína prihadzovanie, ako aj začiatok a dĺžku aukcie.

3.

 

V priebehu aukcie je kupujúci identifikovaný jedine číslom, ktoré mu systém pridelí po jeho registrácii. Žiadne iné údaje, ktoré by kupujúceho identifikovali, nie sú v priebehu aukcie zverejnené. Kupujúcim môže byť osoba staršia ako 18 rokov.

4.

 

Počas doby, kedy je predmet v aukcii, môže ktorýkoľvek registrovaný užívateľ prihodiť, teda vyjadriť súhlas s nákupom za príslušnú cenu. Potvrdením tlačidla  „Odoslať ponuku“ má účinok akceptácia návrhu kúpnej zmluvy.

 

5.   NAVYŠOVANIE V AUKCIÁCH VÝTVARNÉHO UMENIA A STAROŽITNOSTÍ

 

 

Záujemca prihadzuje k cene ponúkaného diela čiastku tvoriacu minimálnu ponuku podľa tabuľky prihodení:

AKTUÁLNA CENA PRIHODENIE
do 100 EUR 10 EUR
do 300 EUR 20 EUR
do 1 500 EUR 50 EUR
do 3 000 EUR 100 EUR
do 15 000 EUR 200 EUR
do 30 000 EUR 1000 EUR
do 150 000 EUR 2 000 EUR
od 150 000 EUR 3 000 EUR
     

6.

 

Ak je počas posledných 5 minút dražby uskutočnené prihodenie, plánovaný čas ukončenia dražby je predĺžený o 5 minút. Čas ukončenia dražby je predĺžovaný dovtedy, pokiaľ sú uskutočňované prihodenia . 

7.

 

V okamžiku ukončenia aukcie sa stáva vydražiteľom ten dražiteľ, ktorý potvrdil najvyššie prihodenie. Vydražiteľ hradí prevádzkovateľovi aukčnú províziu +15 % ku konečnej cene vydraženého predmetu.

8.

 

Niektorým dielam určili ich majitelia cenový limit predaja, po dosiahnutí ktorého je dielo automaticky predané dražiteľovi pred  oficiálnym ukončením priebehu dražby. 

9.

 

Niektorým dielam určili ich majitelia minimálny limit predaja. Pokiaľ výška limitu v dražbe nebude dosiahnutá, dielo sa vráti majiteľovi. 

10.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v mimoriadnej situácii aukciu prerušiť, ukončiť alebo vyradiť predmet z aukcie. 

11.

 

Možnosť dražiť je každému novo-zaregistrovanému dražiteľovi umožnená až po telefonickom overení dražiteľa pracovníkmi Darte. Preto žiadame nových dražiteľov, aby svoje prihodenie vykonali v dostatočnom časovom predstihu, aby mohla byť ich registrácia telefonicky overená a ich prihodenie, ktoré uskutočnili ešte ako neoverený dražiteľ a systém ho zaevidoval bolo akceptované a mohli sa ďalej zúčastniť aukcie.

 

Podmienky pre účasť:

Vyplnený formulár registrácia dražiteľa

Spôsob platby za predmety:

  1. prevodom na účet
  2. v hotovosti v sídle firmy

Informácie o účte:

Názov banky:

Tatra banka, a.s.

Názov konta:

Darte - Aukčná spoločnosť s.r.o.

Číslo konta:

2620019350 / 1100

Variabilný symbol:

Vaše osobné číslo (ID)

Detail platby:

meno autora, resp. číslo položky

IBAN CODE:

SK6711000000002620019350

SWIFT CODE:

TATRSKBX

Vydražiteľov budú kontaktovať naši zamestnanci emailom do 2 pracovných dní od ukončenia dražby aby s nimi dohodli formu úhrady a doručenia vydražených diel.

Platba musí byť uskutočnená najneskôr do 10 dní od dňa predaja!
Zakúpené predmety budú vydané hneď po zaplatení.
Kupujúci dostane "potvrdenie o zaplatení ".

Možnosť zaslania diel na miesto určenia kuriérom. 

Vzhľadom na zvýšenie cien baliacich materiálov ako aj prepravy kurérskych spoločností sa od roku 2023 cena za zaslanie diela kuriérom upravuje na sumu 20 eur za každý nadrozmerný balík (nad 60 x 60 x 10 cm) . 


Diela, ktoré sú rámované pod sklom, pri odosielaní a balení buď majú sklo vyrámované, alebo prelepené lepiacou páskou, aby nedošlo k prasknutiu skla. Páska je lepená len cez sklo, rám nie je páskou nijako prelepovaný aby nedošlo k jeho poškodeniu.