PRIPRAVUJEME : LETNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 20.6.2021

Pripravujeme Letnú aukciu výtvarného umenia Darte - 20.6.2021 ( Dovtedy vám ponúkame diela v pravidelne aktualizovanej ON-LINE aukcii )

Príjem diel do aukcie je v DARTE  počas pracovných dni v čase 8.30 - 17oo. hod. 
Vašu návštevu vopred konzultujte na tel. čísle 0905 959 101.

Dátum konania aukcie: 20.6.2021 o 15oo hod. 
Miesto konania : Aukčná sála DARTE GALLERY Nižný Hrušov
Forma aukcie : Živá aukcia v sále s priamym video prenosom dražby zo sály aj s možnosťou Live pripojenia dražiteľov do aukcie. ( V zmysle pandemických doporučení môže byť v sále max. 30 dražiteľov. Podmienkou vstupu do aukčnej sály je negatívny test nie starší ako 72 hodín ).

( Foto : Martin Benka - Na poli. Olej , 34 x 25 cm - TOP dielo Letnej aukcie )

VÝSLEDKY AUKCIE : JARNÁ AUKCIA DARTE - 21.3.2021

Datum konania : 21.3.2021 - v DARTE GALLERY Nižný Hrušov

Na Jarnej aukcii výtvarného umenia DARTE sa vydražilo 92 diel, čo je 57 % úspešnosť dražby. Nepredané diela môžete zakúpiť v našom poaukčnom predaji Darte alebo na stránke www.eantik.sk

( Foto: - Július Jakoby : Snímanie z kríža. Olej, 72 x 59 cm, predané poaukčne v Darte za 59 000 eur ).

PRIJÍMAME VÝTVARNÉ DIELA DO LETNEJ AUKCIE UMENIA - 20.6.2021
Príjem diel je v DARTE počas pracovných dni v čase 8.30 - 17oo. hod. 
Vašu návštevu vopred konzultujte na tel. čísle 0905 959 101

 

VÝSLEDKY AUKCIE : NOVOROČNÁ VIP AUKCIA UMENIA DARTE - 24.1.2021 o 15.oo hod.

NOVÉ AUTORSKÉ REKORDY V DARTE : Martin Benka  - „Po žatve“, Vydražené za 105 000 €.

Už tradične pripravila spoločnosť DARTE  svoju Novoročnú VIP aukciu, ktorá sa ukončila 24.januára 2021 v aukčnej sále DARTE GALLERY v Nižnom Hrušove. Aukcia mala 60 % úspešnosť.  Najdrahšie vydraženými dielami aukcie boli diela Martina Benku „Po žatve“ ktoré sa vydražilo za 105 000 €, dielo „ Trlenská dolina “ , ktorého  vyvolávacia cena bola taktiež 105 000 € a tretím TOP predaným dielom bol taktiež Martin Benka a jeho dielo „ Po robote “ s vyvolávacou cenou 78 000 €. 
Viac informácii a foto z aukcie nájdete v našej FOTOGALÉRII

AJ TV MARKÍZA OBDIVOVALA UMELECKÉ SKVOSTY DARTE V NIŽNOM HRUŠOVE.

Novoročná VIP aukcia Darte zaujala svojou ponukou nielen zberateľov umenia, ale aj naše média. Najviac zaujala ponúkaná kolekcia 50 diel Martina Benku. V aukčnej ponuke boli aj galerijné diela Júliusa Jakobyho, Milana Laluhu, Antona Jasuscha, Rudolfa Krivoša, Viery Žilinčanovej,Dominika Skuteckého, Imra Weinera – Kráľa, Jozefa Bokšaya a Vojtecha Erdélyiho - ale aj svetových umelcov ako Salvador Dalí, či Peter Paul Rubens. V Nižnom Hrušove nahrávala svoj Shot televízia Markíza.

DARTE sprístupnila v Nižnom Hrušove ďalšie nové výstavné priestory.

Vážení priatelia a milovníci umenia, aj keď nás tento rok obmedzuje v našej práci pandémia, predsa len sme v Darte nezaháľali a okrem toho, že sme ako jediní na Slovensku uskutočnili naše pravidelné sálové aukcie umenia ( jarnú, letnú i jesennú ), dokázali sme vytvoriť aj nové výstavné priestory – priamo v intraviláne sídla našej firmy. Radi by sme vás preto pozvali na prehliadku umeleckých diel aj v našej novej expozícií, ktorá je prístupná denne 9oo – 17oo hod. (samozrejme sú k dispozícii návštevníkom aj ostatné – doterajšie výstavné priestory DARTE ). Výstava je aj predajná a určite poteší nielen všetkých obdivovateľov slovenského a svetového výtvarného umenia, ale samozrejme aj zberateľov a investorov. Predstavujeme vynikajúcu kolekciu, obsahujúcu vzácne a výnimočné obrazy, čím vám príjemne vyplníme obdobie medzi našimi kvartálnymi živými aukciami. ( Zimná aukcia bude 13.12.2020 v aukčnej sále DARTE ).
V tejto našej ďalšej novej výstavnej expozícii je prezentovaných viac ako 300 majstrovských umeleckých diel slovenského i svetového umenia, umiestneného v piatich samostatných sekciách. Medzi klenoty "starého umenia" môžem napríklad uviesť barokový olej Petra Paula Rubensa z roku 1625 s názvom „ Mojžiš a Eleazár “ ( ktorý nájdete v sekcii č.3) . V sekcii č.4 ponúkame kolekciu 65 diel od Pabla Picassa s názvom „ Toros a Toreros “ a v poslednej 5. sekcii zase kolekciu 60 diela od Salvadora Dalího s názvom „ Božská komédia “ . Okrem spomínaných autorov vystavujeme v prvých dvoch sekciách diela slovenskej moderny i diela našich súčasných autorov...

Viac v našich KOMENTÁROCH

USKUTOČŇUJEME PREDAJ STAROŽITNOSTI - Internetový predaj on-line : KUPUJTE STAROŽITNOSTI A VÝTVARNÉ UMENIE Celá ponuka je na: www.eantik.sk

STAROŽITNOSTI

Milovníkom výtvarného umenia a starožitností ponúkame veľmi príjemné nákupovanie cez náš internetový obchod   " STAROŽITNOSTI  eANTIK ".

Z vyše  3 000 položiek starožitností a umeleckých diel si môžete vybrať a on-line zakúpiť už teraz. Pohodlný nákup nájdete TU.

Vyberte si z ponuky starožitného nábytku, porcelánu, strieborných a zlatých šperkov, obrazov, plastík, numizmatiky, veteránov, militárii, zbraní, hudobných nástrojov, svietidiel, starej techniky, hodín, zberateľských kuriozít a množstva ďalších artefaktov. Taktiež tu ponúkame všetky nevydražené výtvarné diela na aukciách DARTE .

ĎALŠIA VÝSTAVNÁ SIEŇ V DARTE - SPRÍSTUPNILI SME EXPOZÍCIE STÁLYCH VÝSTAV : PABLO PICASSO + SALVADOR DALÍ + MÚZEUM ANNY LESZNAI

ĎALŠIA VÝSTAVNÁ SIEŇ V DARTE  - STÁLA VÝSTAVA SVETOVÉHO UMENIA

Novinkou v DARTE pre verejnosť je sprístupnenie stálej expozície výstavy 67 diel Pabla Picassa - Toros y Toreros a taktiež stálej expozície výstavy 60 diel Salvadora Dalího - Božská komédia. Obidve expozície sú sprístupnené v samostatných novopostavených priestoroch  aukčnej spoločnosti DARTE v Nižnom Hrušove. Otvorené pre verejnosť denne 9oo - 17oo hod. Prehliadka expozícii je spojená s odborným výkladom kurátora výstav a videoprezentáciou o obidvoch umelcoch. Vstup na výstavy je zdarma. Info: 0905 356 921 ( Dr. J.Krajňák, PhD.) Popri výstave diel týchto dvoch velikánoch svetového umenia je prístupné aj Múzeum Anny Lesznai .

1. Pablo PICASSO : POZRI  VIDEO PREZENTÁCIU DARTE Z VÝSTAVY DIEL PABLA PICASSA V DARTE GALLERY

2. Salvador DALÍ :  POZRI VIDEO PREZENTÁCIU DARTE Z VÝSTAVY DIEL SALVADORA DALÍHO V DARTE GALLERY

3. Anna LESZNAI : POZRI VIDEO SHOT DARTE Z OTVORENIA MÚZEA  A. LESZNAI V NIŽNOM HRUŠOVE

VÝSTAVY - PRÍĎTE POZRIEŤ DIELA  Z VÝSTAV DARTE USPORIADANÝCH V NIŽNOM HRUŠOVE

USKUTOČNILI SME: KOMORNÁ NOVOROČNÁ VIP AUKCIA UMENIA -26.1.2020

Náš autorský rekord : Jan Hála - Važtianka s hrabľami a krčahom“- vydražené na novoročnej VIP aukcii za 80 000 eur.

Tradičná novoročná VIP aukcia DARTE sa niesla vo veľmi dobrej atmosfére a tiež vo vzácnej rivalite medzi klientmi v sále a klientmi prihlásenými v Live video prenose celej dražby. Hovorí za to nielen celková 83 % úspešnosť dražby, ale aj značné navýšenia takmer pri každej draženej položke. Je vidieť, že sa v tejto dobe recesie vracia zvýšený záujem o umenie – hlavne ako forma výhodnej investície. Spoločnosť DARTE ďakuje všetkým svojim dražiteľom za enormný záujem o umelecké diela. Diela do ďalších aukcií prijímame denne 9oo – 17oo hod. v Nižnom Hrušove. 

VIAC INFO Z AUKCIE V NAŠEJ FOTOGALÉRII

KRST KNIHY – Múzeum Anny Lesznai v Nižnom Hrušove - 8.12.2019

Publikácia k výročiu ANNY LESZNAI - 2. januára 2020 slávime 135 výročie jej narodenia .

Ďalšiu odbornú publikáciu o histórii Hrušovského múzea i živote Anny Lesznai napísal Dr.Jaroslav Krajňák,PhD. hlavne pre jeho návštevníkov. A Pavol Hammel – ako jej krstný otec, ju uviedol do života verejnosti. Kniha je prístupná v našom múzeu. Viac info z krstu a video-Shot z vystúpenia Pavla Hammela nájdete TU

ANNA LESZNAI dostala svoj pamätník - 25.4.2019 . MÚZEUM ANNY LESZNAI V NIŽNOM HRUŠOVE

Svetová umelkyňa, spisovateľka a politička Anna Lesznai sa narodila 2.1.1885 v Nižnom Hrušove, kde až do roku 1939 prežila 54 rokov v tunajšom kaštieli. Sporadicky navštevovala svojich starých rodičov v maďarskej Hatvanyi a posledných 27 rokov dožila v New Yorku. Aj USA aj Maďarsko si túto veľkú ženu vážili natoľko, že jej vybudovali štátne múzea s monumentálnymi pomníkmi. Na Slovensku bola naopak snaha mecenášov pochovať všetko, čo by pripomínalo túto rodinu intelektuálov. Našťastie sa nám podarilo v priebehu posledných 20 rokov získať a zhromaždiť väčšinu artefaktov pochádzajúcich z kaštieľa, osobných vecí, výtvarných diel umelkyne i jej kníh a od roku 2016 otvoriť súkromné múzeum Anny Lesznai aj v jej rodisku na Slovensku. A dnes sme s kolegami umiestnili na priečelí múzea aj pamätnú dosku s bustou našej rodáčky. Strohá informácia na tabuli určite osloví hlavne prechádzajúcich turistov a návštevníkov Nižného Hrušova.

Fotogalérie

Je už tradíciou, že aukčná spoločnosť DARTE v Nižnom Hrušove začína každý kalendárny rok svojou excelentnou novoročnou VIP aukciou. Každú VIP aukciu...

Viac »

Aukčná spoločnosť DARTE pripravila pre svojich klientov a priateľov príjemné popoludnie s umením. Zimná aukcia umeleckých diel začala krstom historickej...

Viac »

Oznamujeme našim klientom, že aj počas letných prázdnin organizuje spoločnosť DARTE množstvo zaujímavých podujatí v oblasti umenia. Okrem on-line aukcii to...

Viac »

Svetová umelkyňa, spisovateľka a politička Anna Lesznai sa narodila v Nižnom Hrušove, kde až do roku 1939 prežila 54 rokov v tunajšom kaštieli. Sporadicky...

Viac »

Naše aktivity