Konštantín Bauer - Predmestie

LETNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 9. JÚN 2024 o 15.oo hod.

Číslo položky: 149167
Koniec aukcie: 08.06.2024 12:00:00
Vydražené za: 39 000 €
Popis:
  • Poradové číslo: 25
  • Rok: 1925
  • Technika: olej na plátne
  • Rozmery: 51,5 x 65 cm
  • Značenie: vpravo dole "Bauer 1925"

Proveniencia: Významná súkromná zbierka v Košiciach.
Dielo „ Predmestie “ od Konštantína Bauera môžeme s určitosťou zaradiť medzi unikáty každého zberateľa. Vzniklo v roku 1925 ( pravdepodobne pre potrebu prezentácie jeho tvorby na spoločnej výstave v tomto roku s košickými autormi v salóne Rembrandt ) . Diela tohto veľkého maliara Košickej moderny sa objavujú na aukciách iba ojedinele. Bauerovo umenie bolo určite najvýraznejším plodom inšpiratívneho ovzdušia modernistických Košíc začiatku dvadsiatych rokov. Vo svojej tvorbe reflektoval predovšetkým na aktuálne sociálne problémy a beznádejnú biedu v povojnovej Európe. Vrcholné obdobie jeho tvorby, ohraničené rokmi 1923 až 1928, sa časovo zhoduje s obdobím rozkvetu košickej moderny. Pravdou je aj to, čo sa o ňom píše v literatúre.... „ je to veľký maliar košickej moderny , ktorý vyšiel z neľútostného opisu biedy spoločnosti:. Maľoval iba výsek skutočnosti, vlastne iba jediné mesto, kam zabiehali tiene tejto spoločnosti: košickú proletársku perifériu, "hušták" s jeho rázne sa plaziacimi uličkami, chaoticky rozsadenými domcami a napokon aj ľudí tejto periférie, klesajúcich až na dno ..." Začiatkom dvadsiatych rokov sa inšpiroval tvorbou Konštantína Kőváriho-Kačmarika a jeho motívmi mesta a predmestia. Bauerove veduty presiahli naturalisticky a realisticky chápanú maľbu a smerovali k expresívnemu poňatiu. Expresívne maľované malebné mestské zátišia mali nezvyčajnú farebnosť typickú aj pre svetovú modernu. V jeho tvorbe sa pravidelne objavovali dvory a námestia, domy na periférii alebo pri železničnej trati, ktoré prinášali nezvyčajné pohľady na dovtedy nepovšimnuté zákutia. ( Zdroj : Internetové stránky ).
NAJVYŠŠIE KONEČNÉ CENY DIEL KONŠTANTÍNA BAUERA DOSIAHNUTÉ NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:
132 000 € - Periféria. 1927. Olej na plátne. 61 x 70 cm. Bratislava 2012

Zákazník: Dátum a čas: Cena:
339782024-05-31 10:42:5839 000 €
Konštantín Bauer
Zobraziť signatúry

(1893-1928)
Dátum narodenia: 24.11.1893
Miesto narodenia: Slovenská Ľupča

Bauer Konštantín (Szilárd) sa narodil 24. novembra 1893 v Slovenskej Ľupči, zomrel 28. decembera 1928 v Košiciach. Vyštudoval vysokú školu technickú v Budapešti a následne navštevoval večerné kurzy kreslenia u prof. E. Króna. Maliarské techniky zdokonalil absolvovaním súkromnej školy maľovania u Halásza-Hradila. Patrí k popredným predstaviteľom košickej moderny. Jeho tvorba je charakteristickým príkladom sociálneho civilizmu prevládajúcom v tvorbe maliarov tohto východoslovenského mesta. Hlavnou tématikou je periféria Košíc s opustenými uličkami. Maľuje rozpadajúce sa domy vo vyváženej kompozícii stvárnené redukovanou farebnosťou a expresívne vyjadruje ťažké osudy obyvateľov okraja mesta, obrazy zapĺňa figúrami modelovaných objemov s hrčovitými tvárami karikatúrnych čŕt. Svoje diela prvýkrát vystavil koncom roka 1915 ako hosť na výstave košických maliarov v priestoroch premonštrátskeho gymnázia v Košiciach, kde kedysi sám študoval. Vo výstavnej činnosti pokračoval úspešne aj po vojne, v roku 1919 sa predstavil na výstave Košickí výtvarní umelci vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. O dva roky neskôr tam vystavoval aj s českým maliarom Josefom Jamborom a Ľudovítom Csordákom. V septembri 1922 sa zúčastnil na Hospodársko-priemyselnej výstave, kde vystavoval v spoločnosti košických maliarov. Na prelome rokov 1923 a 1924 boli jeho diela vystavené na 50. jubilejnej výstave Východoslovenského múzea. V roku 1925 prezentoval svoju tvorbu na spoločnej výstave s košickými autormi v salóne Rembrandt. V októbri 1927 mal prvú a poslednú samostatnú výstavu vo Východoslovenskom múzeu,
Zdroj foto: old.kosice-city.sk (autoportrét)