PREHLIADKOVÝ KATALÓG LETNEJ AUKCIE                         3D VIRTUÁLNA PREHLIADKA AUKČNEJ KOLEKCIE

   

 

LETNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 9. JÚN 2024 o 15.oo hod.
PRIEBEH AUKCIE

Letná aukcia umenia sa bude konať v kombinovanej forme: “online aukcia - živá aukcia”

 

PREDAUKČNÁ ONLINE AUKCIA

28.máj - 8. jún 2024 do 12.oo hod. www.dartesro.sk

Od 28. mája 2024 bude celá ponuka diel Letnej aukcie zverejnená v online aukcii na www.dartesro.sk, pričom aukcia bude prebiehať štandartne podľa pravidiel online aukcie. Výsledky dosiahnuté v tejto aukcii budú považované za záväzné ponuky, s ktorými budú diela ďalej predložené na živej aukcii.


ŽIVÁ AUKCIA

9. jún 2024 15.oo hod. DARTE GALLERY, NIŽNÝ HRUŠOV 334, 09422
Ponúkané diela budú dražené od dosiahnutých súm na online aukcii. Všetci dražitelia, ktorí boli úspešní v online aukcii, budú v priebehu 8. júna kontaktovaní pracovníkmi Aukčnej spoločnosti Darte emailom za účelom prípadného ďalšieho záujmu o draženie v živej aukcii prostredníctvom prezenčnej účasti , prípadne telefonického zastupovania alebo prostredníctvom “live videoprenosu aukcie”.

 

VIDEOPRENOS Z AUKCIE S MOŽNOSŤOU DRAŽIŤ

9. jún 2024 15.oo hod. https://online.dartesro.sk

Každý zaregistrovaný a Aukčnou spoločnosťou odobrený dražiteľ má možnosť sa v čase konania živej aukcie zúčastniť dražby aj online cez živý videoprenos a tak prihadzovať prostredníctvom online platformy oproti klientom prítomným v aukčnej sále.

 

Viac informácií

Dr. Jaroslav Krajňák, PhD. Tel.: 0905 356 921 email: krajnak@dartesro.sk

Mgr. Radovan Krajňák Tel.: 0905 959 101 email: dartesro@dartesro.sk