Štefan Roskoványi - Starý trh

LETNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 9. JÚN 2024 o 15.oo hod.

Číslo položky: 148769
Koniec aukcie: 08.06.2024 12:00:00
Vydražené za: 10 300 €
Popis:
  • Poradové číslo: 17
  • Rok: 1992
  • Technika: olej na plátne
  • Rozmery: 80 x 70 cm
  • Značenie: vpravo dole

Rozmer diela s rámom: 94 x 84 cm
Jasne definovateľný rukopisný prejav Štefana Roskoványiho sa vyznačuje až hedonistickým aplikovaním očarujúco planúcej farebnej pasty. Túto autor používa tak v krajinárskej, figurálnej ako aj abstraktnej tvorbe. Plôšky a škvrny sebavedomo votkané do scén bežného mestského diania vytvárajú výjavy snivej, nadzmyslovej atmosféry na pomedzí konkrétna a abstraktnej nejednoznačnosti. Pohľad na mesto z vtáčej perspektívy je skutočným vystihnutím momentu a charakteru daného miesta, no zároveň vykazuje znaky autorovho poetického prežívania skutočnosti na maliarskom plátne.
NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL Š. ROSKOVÁNYIHO NA AUKCIÁCH:

20 700 EUR vrátane aukčnej provízie - Letná krajina. Olej na plátne, 170 x 200 cm - (Letná aukcia výtvarného umenia Darte - 12.6.2022)
10 790 EUR - Piknik. Olej na plátne,170 x 200 cm, ( DARTE - Prázdninová aukcia 1.9.2019 N.Hrušov )
9 400 EUR - Krajina. Olej na plátne, 170 x 200 cm ( Novoročná VIP aukcia DARTE 26.1.2020 )
3 900 EUR - Jeseň. Olej na plátne, 71 x 81 cm ( Zimná aukcia DARTE 8.12.2019 )
2 356 EUR - Jazdci. 1991. Olej na plátne. 148 x 128 cm.
2 257 EUR - Akt. Olej na plátne, 80 x 60 cm (DARTE - 9.3.2008)
2 100 EUR - Krajina. 1978. Olej na plátne. 89,5 x 98,5 cm. (DARTE - 27.9.2015)
1 900 EUR - Oslava. Olej na plátne. (DARTE - 14.3.2010)

Zákazník: Dátum a čas: Cena:
339902024-06-03 08:21:4810 300 €
331642024-06-02 21:32:4410 100 €
339902024-06-02 21:32:409 900 €
331642024-06-02 21:32:389 700 €
339902024-06-02 21:32:359 500 €
331642024-06-02 21:32:339 300 €
339902024-06-02 21:32:309 100 €
331642024-06-02 21:32:288 900 €
339902024-06-02 21:32:248 700 €
331642024-06-02 21:32:238 500 €

Autorove diela:

Rozkvitnutý sad

Vyvolávacia cena: 2 800 €

V kaviarni

Vyvolávacia cena: 6 500 €

Jeseň

Vyvolávacia cena: 3 900 €

Postavy

Vyvolávacia cena: 1 800 €

Krajina

Vyvolávacia cena: 2 600 €

Štefan Roskoványi
Zobraziť signatúry

(1946-2002)
Dátum narodenia: 4.12.1946
Miesto narodenia: Košice

Štefan Roskoványi sa narodil 4. decembra 1946 v Košiciach, zomrel 11. novembra 2002 v Košiciach.

Už ako dieťa veľa kreslil. Keď mal sedem rokov , zomrela mu matka a o tri roky neskôr aj otec. Vyrastal u príbuzných. Od pätnástich rokov vyrastal v detskom domove. Vyučil sa za opravára chladničiek, ale túto prácu robiť nechcel. V roku 1966 korešpondenčnou formou zmaturoval na maďarskom gymnáziu. Súčasne pracoval ako fotograf. V rokoch 1966–1971 vystriedal viacero zamestnaní. Pracoval ako drevorubač, robil v záhradníctve, na lekárskej fakulte, popri práci súčasne maľoval. V rokoch 1971-1979 študoval na VŠVU v Bratislave na oddelení portrétovej maľby u prof. Čelibského a na oddelení krajinkárskej maľby a figurálnej kompozície u prof. J. Želibského. V roku 1976-1984 pedagogicky pôsobil na Strednej škole umeleckého priemyslu v Košiciach. Od roku 1984 pôsobil ako samostatný umelec. Od roku 1977 sa okrem autorských výstav pravidelne zúčastňoval na kolektívnych regionálnych a svetových výstavných podujatiach doma a v zahraničí. Svoje námety čerpal zo života. Známe sú aj jeho portréty prezidentov a riaditeľov VSŽ za vedenia J. Rezeša. Nástup Roskoványiho do výtvarného diania Slovenska bol prudký, spontánny, s vyhraneným maliarskym prejavom. Patrí ku generačnej vrstve výtvarných umelcov, ktorí do výtvarného diania vstupujú v druhej polovici 70-tych rokov a ich umelecké snaženie je obsahovo orientované predovšetkým na súčasnosť, na aktuálne, odvážne a nesentimentálne vyjadrenie charakteru a impulzu doby, v ktorej žijú a na formovaní ktorej sa podieľajú. Nadviazal na tradície moderny 20-tych rokov, ktorej umelci si všímali život ľudí na predmestí. Sociálne aspekty predmestia sa priamo dotkli aj života Štefana Roskoványiho.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 210).

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL Š. ROSKOVÁNYIHO NA AUKCIÁCH:

68 000 Sk - Akt. Olej na plátne, 80x60 cm (DARTE - 9.3.2008)
2 356 EUR - Jazdci. 1991. Olej na plátne. 148 x 128 cm.
1 900 € - Oslava. Olej na plátne. (DARTE - 14.3.2010)