Ľudovít Fulla - Ilustrácia

Jesenná aukcia výtvarného umenia a starožitností - 3.10.2010

Číslo položky: 19592
Koniec aukcie: 02.10.2010 12:00:00
Vyvolávacia cena kus: Ukáž cenu
Vydražené za: Ukáž cenu
Popis:
  • Poradové číslo: 183
  • Technika: kresba, ilustrácia
  • Rozmery: 25,5 x 19 cm
  • Značenie: nie
  • Odhadovaná cena: Ukáž cenu
  • Vydražené za: Ukáž cenu

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL Ľ. FULLU NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH :
3 000 000 Sk - V poli na jeseň. 1947. Olej na plátne. 60 x 100 cm.
1 000 000 Sk - Madona s anjelmi. 1949. Tapiséria-útkový rips. 218 x 138,5 cm.
1 000 000 Sk - Líšky v sade. 1967. Olej na plátne. 54 x 70 cm.
950 000 Sk - Nanebovstúpenie. Okolo 1941. Olej na plátne. 71 x 45 cm.
NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL Ľ. FULLU NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH :
3 000 000 Sk,- V poli na jeseň. Rok 1947. Olej na plátne. 60 x 100 cm.
1 000 000 Sk,- Madona s anjelmi. Rok 1949. Tapiséria-útkový rips. 218 x 138,5 cm.
1 000 000 Sk,- Líšky v sade. Rok 1967. Olej na plátne. 54 x 70 cm.
950 000 Sk,- Nanebovstúpenie. Okolo 1941. Olej na plátne. 71 x 45 cm.

Zákazník: Dátum a čas: Cena:

Autorove diela:

Akt

Vyvolávacia cena: 100 €

Ľudovít Fulla
Zobraziť signatúry

(1902–1980)
Dátum narodenia: 27.2.1902
Miesto narodenia: Ružomberok

Ľudovít Fulla sa narodil 27. februára 1902 v Ružomberku, zomrel 21. apríla 1980 v Bratislave. Ľudovít Fulla jedinečným spôsobom spojil podnety európskeho avantgardného maliarstva s inšpiráciami slovenským ľudovým umením, ikonopisnou maľbou, detským výtvarným prejavom. Výsledkom bol originálny a autentický výtvarný jazyk, ktorý sa vyznačoval syntézou racionálnej, konštruktívnej stavebnosti tvaru s intenzívnou, emocionálnou farebnosťou. Študoval na súkromnej škole G. Mallého v Bratislave a v rokoch 1922 -1927 na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe u prof. Hofbauera a prof. Kyselu. Po ukončení štúdia pôsobí najprv ako učiteľ na meštianskej škole v Senici, potom ako profesor na gymnáziu v Malackách a v rokoch 1929 - 1939 ako profesor na Škole umeleckých remesiel v Bratislave, kde sa spriatelil s Mikulášom Galandom. Po roku 1949 pôsobil Ľudovít Fulla niekoľko rokov vedúci oddelenia monumentálno-dekoratívneho maliarstva na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v rokoch 1952-1956 pôsobil ako výtvarník v slobodnom povolaní v Bratislave, V rokoch 1956-1962 pôsobil v Žiline, kde si zriadil svoju osobnú galériu a od roku 1962 žil a tvoril v Ružomberku. Bol slovenský maliar, grafik, ilustrátor, scénograf a výtvarný pedagóg, ktorý patrí k najvýznamnejším predstaviteľom výtvarného umenia 20. stor. na Slovensku. Jeho tvorba mala zásadný význam pre zrod slovenskej výtvarnej moderny. Na začiatku30.-tych rokov vystúpil Ľudovít Fulla spolu s Mikulášom Galandom pred verejnosť s manifestom „Súkromné listy Fullu a Galandu“, v ktorých: „vyslovili potrebu skoncovať so starými, nič nehovoriacimi umeleckými metódami a zabehanými manierami a žiadali preraziť a uvoľniť cestu novým výrazovým prostriedkom a postupom, ktoré by zodpovedali dynamickým premenám, ktoré boli charakteristické pre život človeka a spoločnosti 20. storočia.“ Vystavoval v Bratislave, Žiline, Varšave, Prahe a Košiciach. V roku 1936 bol Ľudovít Fulla odmenený bronzovou medailou za scénografické návrhy na Trienále užitých umení v Miláne, nasledujúci rok získal Grand Prix za obraz Pieseň a práca na svetovej výstave v Paríži. V roku 1963 dostal titul národný umelec. Za postavenie a prevádzkovanie Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku v roku 1969 daroval štátu množstvo svojich diel.

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL Ľ. FULLU NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH :
3 000 000 Sk,- V poli na jeseň. Rok 1947. Olej na plátne. 60 x 100 cm.
1 000 000 Sk,- Madona s anjelmi. Rok 1949. Tapiséria-útkový rips. 218 x 138,5 cm.
1 000 000 Sk,- Líšky v sade. Rok 1967. Olej na plátne. 54 x 70 cm.
950 000 Sk,- Nanebovstúpenie. Okolo 1941. Olej na plátne. 71 x 45 cm.