Online aukcia

Koniec aukcie: 21.10.2021 20:05:00 Predané v aukcii DARTE

Koniec aukcie: 21.10.2021 20:05:00

Predané v aukcii DARTE

Vincent Hložník - Apokalypsa II.

Aktuálna cena: 4 600


Názov diela: Apokalypsa II.
Technika: olej na kartóne
Značenie: v strede dole
Rozmery: 70 x 125 cm
Aktuálna cena: 4 600


Aktuálny dražiteľ
ID 27714
Koniec aukcie: 21.10.2021 20:05:33 Predané v aukcii DARTE

Koniec aukcie: 21.10.2021 20:05:33

Predané v aukcii DARTE

Andy Warhol - Portrét Debbie Harry

Aktuálna cena: 400


Názov diela: Portrét Debbie Harry (speváčka skupiny Blondie )
Technika: ofsetová farebná litografia 33/100
Značenie: vpravo dole
Rozmery: 32 x 31,7 cm ( s rámom 63 x 45 cm )
Vzadu pečiatka Leo Castelli New York
Dielo je rámované.
Aktuálna cena: 400


Aktuálny dražiteľ
ID 8296
Koniec aukcie: 21.10.2021 20:11:16 Predané v aukcii DARTE

Koniec aukcie: 21.10.2021 20:11:16

Predané v aukcii DARTE

Martin Benka - Zátišie s krčahom

Aktuálna cena: 30 000


Názov diela: Zátišie s krčahom
Technika: olej na preglejke
Rok: 1925 - 28
Značenie: vľavo dole
Rozmery: 36 x 63 cm

Dielo „Zátišie s krčahom “ patrí do prvého vrcholu tvorby Martina Benku (1925 – 28). Sám maliar považoval za zlomové cézanistické obrazy „ Ovčiar“ ; a „ Práčky pri mlyne v Kiripolci“, maľované roku 1919, teda ešte pred druhou oravskou cestou. Nám sa vidí, že za jedno z kľúčových diel by sa mohla označiť aj „ Prosba za úrodu“ z roku 1920, najmä pre príznačnú pietistickú symboliku, ktorú sprostredkováva už nielen expresia krajiny, ale najmä figurálna stafáž: kľačiaca sedliačka, roľník zo záprahom a v druhom obrazovom pláne náboženská procesia. Dôležité pri tomto obraze je i to, že jeho celková maliarska kultúra, najmä barokovo teatrálna, „ čipkovaná “ obloha, oveľa jednoznačnejšie a vývinovo preukaznejšie než „Rieka Orava“,dosvedčuje súvzťažnosť s Benkovými secesnými, predprevratovými východiskami. Napokon, priamočiara expresivita maliarskeho podania „Rieky Oravy“; definitívne a bez pokračovania doznieva v niekoľkých obrazoch nasledujúceho roku (Drevorubači na Fatre, 1921; Jeseň na Spiši, 1921). Neskôr sa ozvala už len epizodicky (Huklievo, 1926), aj to len v súvise s „výnimočnosťou“ témy. Jadro Benkovej maľby rokov 1921--1927 (Na zákrute, 1921; Trh v Ružomberku, 1921; Na liptovských holiach, 1922; Do práce, 1922; Hrabačky z Liptovskej Revúcej, 1922; Jar horách, 1923; Za obilím, 1923; Jeseň, 1923; Zvážanie chudobných, 1923; Zo žatvy, 1923; Pri kolíske, 1924; Horský roľník, 1925; Trhačky ľanu, 1925; V žatve pri Ružomberku, 1925; Žatva -- Biely potok, 1925; Na holiach, 1926; Zvážanie sena, 1927; Hviezdoslavovo Bradlo, 1927; Cez rozvodnenú rieku, 1927; V doline, 1927) prezrádza celkom protikladné zámery. ( Zdroj internet: soga )
Aktuálna cena: 30 000


Aktuálny dražiteľ
ID 29252