Edmund Massányi - Kone

Číslo položky: 125430
Cena v predaji: 390 €
Mám záujem o dielo
Popis:
  • Technika: pastel na papieri
  • Rozmery: 22,5 x 29 cm
  • Značenie: vpravo dole

Edmund Massányi
Zobraziť signatúry

(1907 - 1966)
Dátum narodenia: 15.1.1957
Miesto narodenia: Nitra

Edmund Massányi sa narodil 15. 1. 1907 v Nitre , zomrel 29. 11. 1966 vo svojom rodisku. Je to známy akad. maliar, ilustrátor, reštaurátor. V Nitre navštevoval základnú školu (1913 – 1917), absolvoval Štátne reálne gymnázium (1917 – 1923), už ako 10-ročný sa súkromne vzdelával v ateliéri akad. maliara A. G. Schülleho (1917 – 1927), neskôr u L. Nógradyho (1926 – 1927) a v kresbe a maľbe sa zdokonaľoval pod vedením profesora Oldřicha Kalandu. Študoval na Umeleckej priemyselnej škole (UMPRUM) v Prahe (1924 – 1927) u prof. Fr. Petra. Freskovú techniku študoval na Akadémii výtvarných umení (AVU) vo Viedni (1928) pod vedením prof. H. A. Brunnera a na Akadémii výtvarných umení v Mníchove (1928 – 1929) v ateliéri prof. J. Albrechta. S technológiou reštaurovania sa zoznamoval u doc. F. Petra v Hodkovciach (1954). Po návrate na Slovensko sa pôsobil v Slovenskom národnom divadle v Bratislave ako scénický výtvarník (1930 – 1932), potom ako slobodný umelec. Bol spolupracovníkom Slovenského ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok v Bratislave. Podnikol študijné cesty do Alžírska (1935), Talianska (1935), Juhoslávie a Talianska (1937), Maďarska a Rumunska (1955), Juhoslávie (1957), Talianska, Turecka, Grécka a Egypta (1959), Belgicka (1960) a do Francúzska (Paríž, 1964). Bol členom Umeleckej besedy Slovenska v Bratislave (od 1933), Bloku slovenských umelcov v Bratislave, Zväzu slovenských výtvarných umelcov v Bratislave. V Nitre žil nenápadným, úžasne pracovitým životom na Kmeťkovej ulici a zomrel ako 59-ročný, pochovaný je v rodinnej hrobke na nitrianskom mestskom cintoríne, na jeho náhrobku je bronzový odliatok pravej maliarovej ruky.