Aukčný katalóg

| 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Prvé prihodenia cez internet budú ukončené dňa 30.08.2019 o 12:00
Aukcia diel bude definitívne ukončená dňa nedeľa 1.9.2019 o 15.00 hod. v DARTE GALLERY, Nižný Hrušov.
Vaše internetové prihodenia sú záväzné!
Ak máte záujem dražiť cez internet, musíte sa zaregistrovať.
PREDAJNÁ VÝSTAVA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE : „ DVE PÄŤDESIATKY UMENIA “ - 1.9.2019 o 15.oo hod.
  • Celkom 77 položiek
83
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 31,5 x 46 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Vydražené za: 350 €

Poradové číslo: 83
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 31,5 x 46 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

Vydražené za: 350 €

84
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 29,5 x 42 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Vydražené za: 350 €

Poradové číslo: 84
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 29,5 x 42 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

Vydražené za: 350 €

85
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 45,5 x 33,5 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Vydražené za: 350 €

Poradové číslo: 85
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 45,5 x 33,5 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

Vydražené za: 350 €

86
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 42 x 31 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Vydražené za: 350 €

Poradové číslo: 86
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 42 x 31 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

Vydražené za: 350 €

87
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 33 x 51,5 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Vydražené za: 350 €

Poradové číslo: 87
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 33 x 51,5 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

Vydražené za: 350 €

88
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 45,5 x 34 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Nevydražené
Cena v predaji: 350 €

Poradové číslo: 88
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 45,5 x 34 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

Nevydražené
Cena v predaji: 350 €

89
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 43 x 35 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Nevydražené
Cena v predaji: 350 €

Poradové číslo: 89
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 43 x 35 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

Nevydražené
Cena v predaji: 350 €

92
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 23 x 42 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Vydražené za: 350 €

Poradové číslo: 92
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 23 x 42 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

Vydražené za: 350 €

93
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 34,5 x 42,5 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Nevydražené
Cena v predaji: 350 €

Poradové číslo: 93
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 34,5 x 42,5 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

Nevydražené
Cena v predaji: 350 €

94
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 34,5 x 42 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Vydražené za: 350 €

Poradové číslo: 94
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 34,5 x 42 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

Vydražené za: 350 €

96
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 41 x 38 cm, značenie: vpravo doleVyvolávacia cena: 350 €

Nevydražené
Cena v predaji: 350 €

Poradové číslo: 96
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 41 x 38 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

Nevydražené
Cena v predaji: 350 €

98
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia II - La Divina Commedia

farebná litografia na japonskom ručne liatom papieri, 48,5 x 35 cm, značenie: vpravo dole ceruzouVyvolávacia cena: 1 000 €

Vydražené za: 1 000 €

Poradové číslo: 98
Technika: farebná litografia na japonskom ručne liatom papieri
Rozmery: 48,5 x 35 cm
Značenie: vpravo dole ceruzou
Vyvolávacia cena: 1 000 €

Vydražené za: 1 000 €

99
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia I - La Divina Commedia

farebná litografia na japonskom ručne liatom papieri, 47 x 33,5 cm, značenie: vpravo dole ceruzouVyvolávacia cena: 1 000 €

Vydražené za: 1 100 €

Poradové číslo: 99
Technika: farebná litografia na japonskom ručne liatom papieri
Rozmery: 47 x 33,5 cm
Značenie: vpravo dole ceruzou
Vyvolávacia cena: 1 000 €

Vydražené za: 1 100 €

100
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia III - La Divina Commedia

farebná litografia na japonskom ručne liatom papieri, 49,5 x 35 cm, značenie: vpravo dole ceruzouVyvolávacia cena: 1 000 €

Vydražené za: 1 000 €

Poradové číslo: 100
Technika: farebná litografia na japonskom ručne liatom papieri
Rozmery: 49,5 x 35 cm
Značenie: vpravo dole ceruzou
Vyvolávacia cena: 1 000 €

Vydražené za: 1 000 €