Aukčný katalóg

| 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Prvé prihodenia cez internet budú ukončené dňa 24.01.2021 o 12:00
Aukcia diel bude definitívne ukončená dňa nedeľa 24.1.2021 o 15.oo hod. v DARTE GALLERY, Nižný Hrušov prostredníctvom živého videoprenosu z aukčnej sály. .
Vaše internetové prihodenia sú záväzné!
Ak máte záujem dražiť cez internet, musíte sa zaregistrovať.
NOVOROČNÁ VIP AUKCIA UMENIA DARTE - 24.1.2021 o 15.oo hod.
  • Celkom 100 položiek
64
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Martin Benka - Cestou do hôr

olej na kartóne, 22 x 31 cm, značenie: vpravo doleVyvolávacia cena: 36 000 €

Poradové číslo: 64
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 22 x 31 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 36 000 €

65
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Martin Benka - Chalupy

olej na kartóne, 14 x 26 cm, značenie: vľavo doleVyvolávacia cena: 8 500 €

Poradové číslo: 65
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 14 x 26 cm
Značenie: vľavo dole
Vyvolávacia cena: 8 500 €

66
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Martin Benka - Krajina

olej na kartóne, 48 x 34 cm, značenie: vľavo doleVyvolávacia cena: 36 000 €

Poradové číslo: 66
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 48 x 34 cm
Značenie: vľavo dole
Vyvolávacia cena: 36 000 €

67
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Martin Benka - Na priedomí

olej na plátne, 35 x 30 cm, značenie: vľavo doleVyvolávacia cena: 13 500 €

Poradové číslo: 67
Technika: olej na plátne
Rozmery: 35 x 30 cm
Značenie: vľavo dole
Vyvolávacia cena: 13 500 €

68
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Martin Benka - Na poli

olej na kartóne, 20 x 25 cmVyvolávacia cena: 11 500 €

Poradové číslo: 68
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 20 x 25 cm
Vyvolávacia cena: 11 500 €

69
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Martin Benka - Krajina

olej na kartóne, 35 x 47 cm, značenie: vľavo doleVyvolávacia cena: 34 000 €

Poradové číslo: 69
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 35 x 47 cm
Značenie: vľavo dole
Vyvolávacia cena: 34 000 €

70
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Martin Benka - Usadlosť

olej na plátne, 30 x 42 cm, značenie: vľavo doleVyvolávacia cena: 9 500 €

Poradové číslo: 70
Technika: olej na plátne
Rozmery: 30 x 42 cm
Značenie: vľavo dole
Vyvolávacia cena: 9 500 €

71
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Martin Benka - Gazda

olej na kartóne, 59 x 39 cmVyvolávacia cena: 21 000 €

Poradové číslo: 71
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 59 x 39 cm
Vyvolávacia cena: 21 000 €

72
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Martin Benka - Krajina so stromom

olej na karóne, 39 x 50 cm, značenie: vpravo doleVyvolávacia cena: 39 500 €

Poradové číslo: 72
Technika: olej na karóne
Rozmery: 39 x 50 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 39 500 €

73
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Martin Benka - Pri rieke

olej na plátne, 38 x 58 cm, značenie: vpravo doleVyvolávacia cena: 49 000 €

Poradové číslo: 73
Technika: olej na plátne
Rozmery: 38 x 58 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 49 000 €

74
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Martin Benka - Nad košiarom

olej na kartóne, 31 x 24 cm, značenie: vpravo doleVyvolávacia cena: 13 500 €

Poradové číslo: 74
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 31 x 24 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 13 500 €
Aktuálna cena: 13 500 €

Aktuálna cena: 13 500 €
Aktuálny dražiteľ
ID 27818
75
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Martin Benka - Pri rieke

olej na kartóne, 46 x 34 cm, značenie: vpravo doleVyvolávacia cena: 44 000 €

Poradové číslo: 75
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 46 x 34 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 44 000 €

76
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Martin Benka - Cesta k dedine

olej na plátne, 36 x 44 cm, značenie: vľavo doleVyvolávacia cena: 37 500 €

Poradové číslo: 76
Technika: olej na plátne
Rozmery: 36 x 44 cm
Značenie: vľavo dole
Vyvolávacia cena: 37 500 €

77
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Martin Benka - Zátišie s krčahom

1925 - 28, olej na preglejke, 36 x 63 cm, značenie: vľavo doleVyvolávacia cena: 49 000 €

Poradové číslo: 77
Rok: 1925 - 28
Technika: olej na preglejke
Rozmery: 36 x 63 cm
Značenie: vľavo dole
Vyvolávacia cena: 49 000 €

78
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Martin Benka - Chodníkom na lazy

olej na plátne, 43 x 66 cm, značenie: vpravo doleVyvolávacia cena: 87 000 €

Poradové číslo: 78
Technika: olej na plátne
Rozmery: 43 x 66 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 87 000 €

79
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Martin Benka - Pohľad na usadlosť

olej na kartóne, 35 x 47 cmVyvolávacia cena: 37 000 €

Poradové číslo: 79
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 35 x 47 cm
Vyvolávacia cena: 37 000 €

80
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Martin Benka - Z poľa

olej na kartóne, 15 x 33 cm, značenie: vľavo doleVyvolávacia cena: 14 500 €

Poradové číslo: 80
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 15 x 33 cm
Značenie: vľavo dole
Vyvolávacia cena: 14 500 €

81
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Martin Benka - Zátišie s tanierom a džbánom

olej na kartóne, 50 x 66 cm, značenie: vpravo doleVyvolávacia cena: 55 000 €

Poradové číslo: 81
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 50 x 66 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 55 000 €

82
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Martin Benka - Pri dedinskej studni

olej na plátne, 45 x 61 cm, značenie: vpravo doleVyvolávacia cena: 37 000 €

Poradové číslo: 82
Technika: olej na plátne
Rozmery: 45 x 61 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 37 000 €

83
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Martin Benka - Na priedomí

olej na kartóne, 73 x 93 cm, značenie: vpravo doleVyvolávacia cena: 54 000 €

Poradové číslo: 83
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 73 x 93 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 54 000 €

84
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Martin Benka - Orba

olej na plátne , 30 x 42 cm, značenie: vpravo doleVyvolávacia cena: 39 000 €

Poradové číslo: 84
Technika: olej na plátne
Rozmery: 30 x 42 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 39 000 €