Martin Benka - Krajina

Číslo položky: 95655
Cena v predaji: 12 000 €
Mám záujem o dielo
Popis:
  • Technika: kombinovaná technika
  • Rozmery: 48,8 x 41 cm
  • Značenie: vpravo dole

K dielu je dodaný znalecký posudok od PhDr. Dagmar Srneckej, PhD.
Kompozícia diela zobrazuje pohľad do časti záhrady so šedou lavičkou uprostred a stromami po oboch stranách. Obrazový priestor je členený na tri klasicky postupujúce plány. V prvom pláne je stvárnená záhrada, v druhom pláne veľký vidiecky dom a za ním rad malých vidieckych chalúpok. Malé vŕšky sú zobrazené modrou farbou a výrazne sa odlišujú od okrovo-žltej oblohy. Krajina ešte nie je zachytená typickým monumentálnym rukopisom Martina
Benku, nieje tu charakteristická plasticita, ale maliarsky rukopis je veľmi pastózny a kresba tvarov zobrazených prírodných častí je mimoriadne precízna. Ide však o typický kompozičný princíp Martina Benku z konca dvadsiatych rokov, ktorý predznamenáva monumentalizačné úsilie tridsiatych rokov, kedy využíval stupňujúci sa priestorový rytmus kompozície smerom dohora. Farebná škála prezrádza zaujímavý výber odtieňov Benkovej palety. Tóny šedej a bielej, kontrastujú s okrovou, hnedou a modrou, čo dodáva dielu i obrazovému priestoru neuveriteľnú svetelnú atmosféru, ktorá sa u M. Benku bude opakovať veľmi zriedkavo. Maliarsky rukopis je expresívnejší a pastózny a nesie všetky znaky umeleckého vývoja Martina Benku druhej polovice dvadsiatych rokov. Umelec však zachováva dôsledné využitie stvárnenia prírody rozptýleným svetlom.
Dielo je rámované.


NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL M. BENKU NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:
180 000 € - Po žatve. 1922-24. Olej na plátne. 76 x 51 cm .
176 000 € - Slovenská rodina. Okolo 1938-40. Olej na plátne. 70 x 100 cm.
120 000 € - V jeseni - Turiec. 1947. Olej na plátne, 63 x 83 cm.
105 000 € - Po žatve. Olej na plátne, 66 x 48 cm (DARTE - Novoročná VIP aukcia 2021 )
105 000 € - Trlenská dolina. Olej na kartóne, 65 x 48 cm ( DARTE -Novoročná VIP aukcia 2021 )
78 000 € - Po robote. Olej na kartóne, 47 x 68 cm ( DARTE - Novoročná VIP aukcia 2021 )
960 000 Sk - Pri drevároch. Olej na plátne, 65 x 84 cm. (DARTE - 2.12.2007)

Martin Benka
Zobraziť signatúry

(1888-1971)
Dátum narodenia: 21.9.1888
Miesto narodenia: Kostolište

Martin Benka bol zakladateľskou osobnosťou moderného slovenského výtvarného prejavu. Pri tvorbe sa inšpiroval krajinou, ale i tvarovou a farebnou krásou ľudového výtvarníctva. Prepracoval sa k osobitému stvárneniu slovenskej krajiny a človeka žijúceho a pracujúceho v tejto krajine. Martin Benka sa narodil 21. septembra 1888 v Kostolišti, zomrel 28. júna 1971 v Malackách. V rokoch 1903-1906 bol ako učeň maliarstva a natieračstva v Hodoníne, 1906-1909 maliarsky tovariš vo Viedni, kde v rokoch 1908-1909 navštevoval súkromnú maliarsku školu E. Neumanna. V rokoch 1909-1913 študoval na súkromnej krajinárskej škole A. Kalvodu v Prahe. V roku 1910 prvýkrát vystavoval spolu s Kalvodom a spolužiakom J. Štemberom v Novej Kdyni. V roku 1913 bol účastný na výstave v pražskom Rudolfíne a na jubilejnej výstave Združenia výtvarných umelcov moravských. V roku 1913 absolvoval cestu do Veličnej na Orave. Medzi rokmi 1910-1914 absolvoval s Kalvodovou školou viacero maliarskych ciest do okolia Křivoklátu a na Moravské Slovácko. V roku 1914 získava v Prahe svoj prvý ateliér - žije a pracuje tu až do roku 1939. V 1915 prvá samostatná výstava v Rohatci. V rokoch 1915-1918 žil a pracoval v Miloňoviciach na Šumave. V roku 1920 cesta na Oravu, Spiš a Liptov, prvýkrát vystavuje na Slovensku so Spolkom slovenských umelcov v Martine a Bratislave. Roku 1922 študijná cesta do Talianska a Juhoslávie a v 1923 opäť cesta do Talianska. V roku 1926, ako prvý Slovák, sa zúčastňuje Bienále v Benátkach. Roku 1927 cesta do Paríža, v 1930 do Nemecka, Holandska, Belgicka, Francúzska a Maroka. V 1934 účasť na Bienále v Benátkach. V roku 1936 cesta do Leningradu a Moskvy. Vystavuje na Svetovej výstave v Paríži, bol vyznamenaný striebornou medailou za obraz Krajina z Terchovej. V 1939 odchádza z Prahy a usadzuje sa v Martine. V rokoch 1940-1941, ako mimoriadny profesor, zorganizoval a viedol Oddelenie kreslenia a maľovania bratislavskej SVŠT, stal sa predsedom Spolku slovenských výtvarných umelcov. V 1958 sa presťahoval do štátom vybudovaného ateliéru s obrazárňou v Martine. Ako protihodnotu daroval štátu 5.000 vlastných diel (1964), ktoré sa stali základom zbierkových fondov Múzea Martina Benku (1973). Venoval sa aj tvorbe pre architektúru a verejný priestor, grafike, ilustrácii, užitej grafike, hudobnej kompozícii a husliarstvu. V roku 1958 mu vyšla knižná autobiografia "Za umením".
Literatúra: Cincík, J.: Martin Benka. Bratislava 1935; Váross, M.: Martin Benka. Bratislava 1952; Váross, M.: Martin Benka. Výber z olejomalieb. Bratislava 1955; Petránsky, Ľ.:Martin Benka. Bratislava 1977; Zborník Martin Benka a slovenská kultúra. Bratislava 1978; Chmelová, E.: Martin Benka, Príbeh maliarovho života. Bratislava, 1980; Váross, M.: Martin Benka. Bratislava 1981; Baranovič, Š. -Zaťková, Ľ.: Martin Benka - sprevodca po živote a diele. Martin, 1988.
Dnes je Martin Benka najžiadanejším autorom medzi slovenskými zberateľmi umenia. Odpovedajú tomu aj dosiahnuté ceny jeho diel na slovenských aukciách :
180 000 € - Po žatve. 1922-24. Olej na plátne. 76 x 51 cm .
176 000 € - Slovenská rodina. Okolo 1938-40. Olej na plátne. 70 x 100 cm.
120 000 € - V jeseni - Turiec. 1947. Olej na plátne, 63 x 83 cm.
87 000 € - Z tisovského kraja. 1946. Olej na plátne, 66 x 47 cm.
960 000 Sk - Pri drevároch. Olej na plátne, 65 x 84 cm. (DARTE - 2.12.2007)