Edita Spannerová - Dievča

Číslo položky: 148770
Cena v predaji: 800 €
Mám záujem o dielo
Popis:
  • Rok: 1989
  • Technika: pastel na papieri
  • Rozmery: 42,5 x 29,5 cm
  • Značenie: vpravo dole

Rozmer diela s rámom: 61,5 x 48,5 cm
NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ CENY DIEL AUTORKY NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH :
3 600 € - Melanchólia .1979. Olej na kartóne. 34 x 24 cm.
3 400 € - Zadumaná. 1986. Olej na kartóne. 35 x 25 cm.
3 200 € - Dievča.. 1977. Olej na lepenke. 35 x 24 cm.
2 100 € - Blažena. 1970. Pastel na papieri. 40 x 30 cm.

Edita Spannerová
Zobraziť signatúry

(1919 -1990)
Dátum narodenia: 7.6.1919
Miesto narodenia: Prešov

Edita Nemčíková - Spannerová sa narodila 7.6. 1919 v Prešove. Zomrela v roku 1990. Študovala na UPŠ v Budapešti (1934 – 1939) a v tamojšej súkromnej škole K. Koffána.
Jej maliarske prejavy sa úzko spájajú s prácou jej manžela Júliusa Nemčíka. Gotické a renesančné priestorové a tvarové názory, rovnako ako umenie poetizmu a predovšetkým dielo národného umelca Jána Zrzavého, to boli stimuly prispievajúce k utváraniu maliarkinho lyrickopoetického názoru na skutočnosť.Olejomaľby z rokov 1946-1949 sú charakteristické miernou dekoratívnou štylizáciou objemov ohraničených výraznými kontúrami.Objavuje sa tu ženská postava s nežnou , zasnenou tvárou.Po roku 1958 sa venuje krajinárstvu.V neskoršej tvorbe sa tématicky sústreďuje na dva námetové okruhy – ženu a strom.V roku 1979 dostala titul Zaslužilá umelkyňa. Vystavovala v Bratislave (1961, 1965), v Budapešti (1965) a v Prešove (1966). Z literatúry: Slovník súčasného slovenského umenia, SFVU 1967.