Július Szabó - Pred dedinou

Číslo položky: 148152
Cena v predaji: 2 900 €
Mám záujem o dielo
Popis:
  • Technika: olej na plátne
  • Rozmery: 39 x 49 cm
  • Značenie: vpravo dole

Július Szabó
Zobraziť signatúry

Július Szabó je významný predstaviteľ maliarskej a grafickej moderny Slovenska.
Narodil 8. 6. 1907 v Budapešti, zomrel 25. 5. 1972 v Prahe. Základy maliarstva získal u Františka Gyurkovitsa v Lucenci. 1932-33 súkromné kurzy pozlacovania, návrhárstva plagátov a písmomaliarstva v Martine a Prahe. 1937-38 študoval v Paríži na Académie Julien. 1936-38 študijné cesty v Rakúsku, Švajciarsku, Švédsku, Francúzsku. 1939-42 výtvarník v slobodnom povolaní v Lucenci, 1942-44 návrhár v továrni na výrobu hraciek v Šahách, 1947-48 v Nových Zámkoch. Člen Madarskej vedeckej, literárnej a umeleckej spolocnosti. Po 1945 sa okrem malby rovnocenne venoval aj grafike. Szabóove východiská boli teda podobné o čosi skoršej tvorbe Weinera a Reichentála. Dravý, optimistický vitalizmus, pritakávanie prostým krásam života ovládlo i duchovné vyznenie jeho umenia. V neskoršej tvorbe štyridsiatych rokov sa umelcova osihotenosť pretavila do existenciálnych umeleckých úvah, ktoré však neboli bezozvyšku uzavreté pred všedným životom: v podtextoch stále pretrváva pôvodná sociálna sentimentalita. Len Szabóova štylistika je vytríbenejšia. Čerpá z monumentality lapidárneho tvaru, ktorý dodáva prostému figurálnemu žánru nadčasové značenie. Z literatúry: Kubicková, K.: Július Szabó. Bratislava 1972; Kubicková, K.: Július Szabó, zaslúžilý umelec (1907-1972). Výtvarný život, 17, 1972, c. 6, s. 20-26; Kubicková, K.: Július Szabó - Malba 1930-1945. Zápas I. Kat. výst. Lucenec, Novohradská galéria 1982.