Alojz Klimo - Kompozícia

Číslo položky: 142972
Cena v predaji: 2 100 €
Mám záujem o dielo
Popis:
  • Technika: akvarel, gvaš na papieri
  • Rozmery: 63,5 x 45 cm
  • Značenie: vpravo dole


NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL A. KLIMA NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:
60 000 - Sk Okná. 1966. Olej na plátne. 46 x 73 cm.
56 000 - Sk Okno. 1967. Kombinovaná technika na sololite. 70 x 90 cm.
53 000 - Sk Geometrická kompozícia II. Okolo 1965. Tempera na papieri. 42 x 61 cm.

Alojz Klimo
Zobraziť signatúry

(1922-2000)
Dátum narodenia: 3.8.1922
Miesto narodenia: Piešťany

Alojz Klimo sa narodil 3. augusta v roku 1922 v Piešťanoch, zomrel 12. októbra 2000 v Bratislave. Venoval sa maľbe, kresbe, grafike a ilustrácii. Jeho prínos do slovenského umenia bol v 60.-tych rokoch, keď sa stal priekopníkom geometrickej abstrakcie. Svoj program rozšíril až do polohy expresívnej expresie, unikátnej aj v širších medzinárodných súvislostiach. Jeho obrazy sa podobajú vizuálnym slávnostiam s emotívnou farebnosťou a kultivovanou skladobnosťou usporiadanou symetricky a pravidelne. Životné pocity a vášne vyjadruje v dynamickej obrazovej štruktúre zloženej zo základných geometrických útvarov.