Milan Mesaroš - Sená na Poloninách

Číslo položky: 141781
Cena v predaji: 450 €
Mám záujem o dielo
Popis:
  • Rok: 2017
  • Technika: akryl na plátne
  • Rozmery: 50 x 70 cm
  • Značenie: vpravo dole

Milan Mesaroš
Zobraziť signatúry

(1950-)
Dátum narodenia: 17.1.1950
Miesto narodenia: Michalovce

Milan Mesaroš sa narodil v Lekárovciach v okrese Sobrance dňa 17. januára 1950 ako tretie dieťa dnes už nebohých rodičov Andreja Mesaroša a Verony Mesarošovej, rodenej Vidňanskej. Umelec už od útleho detstva inklinoval k umeniu. S nadšením kreslil a maľoval. Z vlastnej iniciatívy sa ako žiak siedmeho ročníka ZDŠ zúčastnil celoslovenskej výtvarnej súťaže Z noci do úsvitu usporiadanej pri príležitosti SNP... a na veľké prekvapenie potvrdil svoj veľký výtvarný talent a zvíťazil.
Maliar M. Mesaroš je absolventom Fakulty humanitných a prírodných vied PU v odbore výtvarná výchova a dejiny umenia. Po dlhých rokoch sa rozhodol svoju tvorbu prezentovať širokej verejnosti na 1. samostatnej výstave v Michalovciach v Malej galérii Mestského kultúrneho strediska. Tu zaujal svojou grafickou tvorbou, maľbami, figurálnymi kompozíciami, ale najmä svojimi jedinečnými nenapodobiteľnými asamblážami.
Vo svojej výtvarnej tvorbe neupadá do stereotypu a konvencie, ale využíva rôzne výtvarné techniky, materiály a postupy. Je natoľko senzitívny, že skoro každé jeho výtvarné dielo dokáže zaujať svojou invenciou a ideou a tak sa stáva skutočným originálom. Autor má ojedinelý cit pre kolorit a dimenziu. Značnú časť jeho tvorby predstavujú krajiny, kytice a zátišia. Blízka mu je aj figurálna kompozícia, obzvlášť motív aktu a portrétu. V súčasnej dobe zobrazuje imaginárny a mýtický svet, ale dokáže výtvarne spracovať aj svoje city a pocity farebnými cyklami obrazov. Okrem olejomaľby, akrylu a akvarelu je mu blízka i technika pastelu. Z grafických techník je to linoryt, drevoryt ale najmä perokresba, ktorou stvárňuje bonsaje a niektoré zátišia. V roku 2009 sa predstavil svojimi skvostnými a brilantne vypracovanými perokresbami bonsajov na Výstavisku Agrokomplex v Nitre v rámci jubilejného 10. ročníka medzinárodnej výstavy bonsajov na Slovensku. Jeho kresby bonsajov do nedávna zverejňoval v českom magazíne Bonsai. V roku 2020 svojimi desiatimi perokresbami ilustroval aj básnickú zbierku Hriešne tóny dlaní autorky M.B. Tarabovej.
V súčastnosti je umelec na dôchodku, kde nezaháľa a aktívne sa venuje výtvarnej tvorbe. Z výtvarných plenérov a sympózií sa naposledy zúčastnil 14. Ročníka výtvarného plenéra v Snine v galérii Miró. Tu sa stretol už s nebohým národným umelcom Tiborom Bártfayom. Neskôr to bolo medzinárodné sympózium v Čechách na Morave v Držkovej. Vo svojich dielach maliar M. Mesároš prejavuje svoju lásku k nášmu Slovensku i k rodnému Zemplínu. S veľkou láskou maľuje Lekárovské polia, rôzne zákutia i jeho milovanú rieku Uh. Jeho tvorba je realistická, no v niektorých prípadoch umelec prechádza až k impresionizmu. Súbor jeho výtvarných diel je pestrý a určite zaujme každého vnímavého pozorovateľa jeho bohatej tvorby. Okrem jeho nástenných prác umelec počas života vytvoril aj štyri monumentálne maľby pre MŠ v Lekárovciach, jednu fresku pre Dom smútku v Pinkovciach. V kaplnke pri gréckokatolíckom chráme v Lekárovciach je umiestnená jeho Ikona Matka Ustavičnej pomoci, ktorú svojej obci umelec daroval. Už toho času je táto ikona zapísaná ako kultúrna pamiatka v Pamiatkovom ústave.
Už dnes je tvorba Milana Mesároša uznávaná a vyhľadávaná milovníkmi a zberateľmi výtvarného umenia doma i v zahraničí.

Výstavy:

V roku 2007 pripravil sedem samostatných výstav na Slovensku v mestách Michalovce, Poprad, Nitra, Trnava, Bojnice, Veľké Kapušany a Bardejov.

Tvorba monumentálnych diel: 4 monumentálne maľby pre MŠ, freska v Dome smútku v Pinkovciach, ikona "Matka ustavičnej pomoci" pre kaplnku gréckokatolíckeho chrámu v Lekárovciach.

Logá: CHKO Vihorlat, Sobranecký jarmok

Zúčastňuje sa medzinárodných výtvarných plenérov a sympózií doma i v zahraničí:
- 2007 - Medzinárodný výtvarný plenér Bardav v Bardejove - 15. ročník medzinárodného výtvarného sympózia v Snine poriadaného galériou Miró
- 2009 - 2. ročník medzinárodného výtvarného sympózia Držková v ČR Výstavy
- 2009 - Samostatná výstava "Poézia v obraze" v galérii Veba, Košice
- Spoločná výstava obrazov troch umelcov - Basel, Švajčiarsko
- Spoločná výstava diel troch umelcov
- Obchodná komora Rakúskeho veľvyslanectva, Bratislava
- Spoločná výstava štyroch umelcov - Oploo, Holandsko
- 8. ročník medzinárodnej výstavy výtvarného umenia ART, INCHEBA, Bratislava