Juraj Daňo - Nový Svidník

Číslo položky: 140331
Cena v predaji: 550 €
Mám záujem o dielo
Popis:
  • Technika: olej na plátne
  • Rozmery: 50 x 70 cm
  • Značenie: vpravo dole


NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL J. DAŇA NA AUKCIÁCH :
20 000 Sk - Krajina. Olej na kartóne, 33 x 44,5 cm (DARTE - 10.6.2007 )
18 000 Sk - Ulička so sypancom. Olej na kartóne,30,5 x 47 cm (DARTE - 10.6.2007)
18 000 Sk - Drevenice. Olej nakartóne,40 x 50 cm (DARTE - 11.3.2007 )

Juraj Daňo
Zobraziť signatúry

(1920-2007)
Dátum narodenia: 09.01.1920
Miesto narodenia: Okružná pri Prešove

Juraj Daňo sa narodil 9. januára 1920 v Okružnej pri Prešove, zomrel v roku 2007 v Prešove.

V rokoch 1946-1950 získal výtvarné vzdelanie v Sekcii umeleckých pracovníkov pri Okresnej osvetovej rade v Prešove (E. Rákoši). Zároveň absolvoval súkromné štúdium u J. Bendíka, M. Jordána a J. Weniga (Plzeň). V rokoch 1949-1950 navštevoval večerné kurzy kreslenia pod vedením Ľ. Felda v Košiciach. Do výtvarného života vstúpil tesne po 2. svetovej vojne. Jeho ranná tvorba, prevažne práce krajinárske, sú výrazne ovplyvnené Rákošího školením. V nasledujúcej tvorbe prekonal niekoľko vývojových zmien, od kompozícií dôsledne a detailne interpretujúcich farebné a tvarové bohatstvo krajiny, cez krajinu s miernou farebnou, tvarovou i rukopisnou expresionistickou nadsádzkou, až ku kompozíciám redukujúcim tvary na ich geometrickú podstatu. Tak v krajinárskych, ako aj vo figurálnych kompozíciách, vyskytujúcich sa v celku jeho tvorby len sporadicky, farebne dominuje modro – fialovo – zelený akord. Po prekonaní experimentálneho obdobia - skúmal možnosti rozličných materiálov - v ktorom dospel k výrazne abstrahovanej forme na hranici informačného prejavu, sa upriamoval na kompozície, v ktorých sa kombináciou techník usiloval o podanie spoločensky závažnej problematiky. Kvalitatívne nový stupeň tvorivosti predstavuje jeho návrat ku krajinomaľbe, vytváranej v porovnaní s predchádzajúcou krajinárskou produkciou s hlbším myšlienkovým zaujatím. Vytvoril aj celý rad monumentálno – dekoratívnych kompozícií. Od roku 1952 bol členom východoslovenského kultúrneho spolku Svojina, zároveň členom skupiny Roveň. V roku 1961 sa stal členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov. V 60-tych rokoch pôsobil ako odborný pracovník v Krajskej galérii Prešov, zároveň ako pedagóg na Ľudovej škole umenia, učiteľ výtvarnej výchovy, konzultant na Pedagogickej fakulte v Prešove. Od roku 1969 pôsobil ako umelec v slobodnom povolaní. V roku 1984 mu bol udelený titul zaslúžilého umelca. V roku 2000 mu bola udelená cena mesta Prešov.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 42).