Alberth Ferenc - Na paši

Číslo položky: 139938
Cena v predaji: 760 €
Mám záujem o dielo
Popis:
  • Technika: olej na plátne
  • Rozmery: 70 x 100 cm
  • Značenie: vľavo dole

Alberth Ferenc
Zobraziť signatúry

(1883 - 1959)

Maďarský umelec Alberth Ferenc študoval v rokoch 1904 - 1912 v Budapešti a ešte v roku zavŕšenia svojej výučby založil Spirituálne združenie umelcov. Vo svojej tvorbe sa venoval sakrálnej i profánnej tematike. Hlavným námetom jeho malieb však bola krajina, najmä tajuplnou atmosférou nasiaknuté bažinaté kraje s prirodzenou kombináciou ich špecifických prírodných prvkov. Jeho percepcia zimnej krajiny s ústrednou trojicou pokrútených stromov poukazuje na primárne zmyslové očarenie prírodou a hlbšie prenikanie k podstate genia loci daného miesta. Kumšt Ferencovej práce so štetcom tkvie v tupých úderoch, ktoré spôsobujú miesenie farbiva bez splývavých prechodov.