Nikolaj Feďkovič - Rybárska jeseň

Číslo položky: 138449
Cena v predaji: 3 800 €
Mám záujem o dielo
Popis:
  • Rok: 1980
  • Technika: olej na dreve
  • Rozmery: 26,5 x 42,5 cm
  • Značenie: vľavo dole


NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:
16 500 € - Žena s maskou.1999. Olej na plátne, dublované na dreve. 160 x 133,5 cm. ( DARTE Zimná aukcia 29.11.2015)
13 000 € - Zrkadlo. 2008. Olej na dreve, zrkadlo.100 x 80 cm. ( DARTE 7.1.2016)
12 000 € - Zátišie s písacími potrebami. 1994. Olej na plátne. 61 x 81 cm ( DARTE 7.1.2016)

Nikolaj Feďkovič
Zobraziť signatúry

(1945 -)
Dátum narodenia: 13.5.1945
Miesto narodenia: Užhorod ( UA )

Nikolaj Feďkovič sa narodil 13. mája 1945 v Užhorode.

Pochádza z rodiny mostného inžiniera a maliarky. Po pripojení Podkarpatskej Rusi k Zväzu sovietskych socialistických republík sa rodina usadila v Michalovciach, kde žila väčšina jej príbuzných. Feďkovič absolvoval Strednú školu umeleckých remesiel v Brne v roku 1965 a potom Vysokú školu umeleckého priemyslu v Prahe, ktorú ukončil v roku 1972. Zároveň študoval aj na Divadelnej akadémii múzických umení. Po štúdiách sa vrátil na východné Slovensko, kde v Košiciach pôsobil ako pedagóg a neskôr ako riaditeľ Strednej školy umeleckého priemyslu. O jej rozvoj sa zaslúžil založením reštaurátorsko-konzervatórskeho oddelenia v roku 1980 a ďalšími pedagogickými a organizátorskými aktivitami. Je absolventom súkromnej maliarskej školy Antala Lucziho. Počas pražských štúdií sa zaoberal úžitkovou maľbou, inšpiráciu hľadal v holandských maliaroch 17. storočia. V rokoch 1972-1976 žil striedavo v Prahe a Michalovciach, od roku 1976 sa usadil v Košiciach. V lete roku 1989 odišiel do exilu do Nemecka a usadil sa v meste Bergisch Gladbach pri Kolíne nad Rýnom. V januári tohto roku začal pôsobiť v súkromnej škole Rhein-Sieg Kunst Akademie v Hennefe pri Kolíne nad Rýnom, ako súkromný docent v slobodnom povolaní. Posledná výstava Nikolaja Feďkoviča na Slovensku sa konala roku 1988 v Galérii mesta Bratislavy. Je autorom návrhu nástennej maľby v gréckokatolíckom kostole v Michalovciach. Nikolaj Feďkovič sa venuje olejomaľbe, kaligrafii a tvorbe objektov. Ako maliar nadväzuje na odkaz predstaviteľov imaginárnej figurácie. Pokúša sa aj o renesanciu žánrovej maľby, vedľa seba často kladie realistické a abstraktné prvky. Nejde mu o fotografické zachytenie skutočnosti, ale o výtvarné pretavenie vlastných zážitkov a pocitov, často aj všedných dennodenných udalostí, ktoré na svojich obrazoch povyšuje na slávnostnú chvíľu. Používa staro majstrovský spôsob maľby kladením vrstiev lazúrových farieb na drevenú dosku alebo plátno s polo kriedovou úpravou.Zvláštnou oblasťou Feďkovičovej tvorby je kaligrafia. Chápe ju ako špecifický druh kresby a realizuje ju prostredníctvom kombinovaných techník.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 62).