Imrich Weiner-Kráľ - Ležiaca na lúke

Číslo položky: 135137
Cena v predaji: 14 000 €
Mám záujem o dielo
Popis:
  • Rok: 1939
  • Technika: olej na plátne
  • Rozmery: 41 x 33 cm
  • Značenie: vľavo dole

Imrich Weiner-Kráľ sa zaradzuje k najvýznamnejším zástupcom a budovateľom moderného umenia na Slovensku.Okrem surrealisticky orientovanej tvorby sa venoval aj prostejšie poňatým prácam v realistickom duchu.
Maľby francúzskeho obdobia sú bohaté na diela, v ktorých spomína na rodný kraj jemu osobitým poetizmom, vychádzajúcim zo surrealizmu. Citlivo, melancholicky až sentimentálne stvárňuje znázorňujúcu tému. Častými námetmi je dedinské prostredie a postava ženy, podobne ako je to aj v tomto diele. Ústredným motívom je žena ležiaca v tráve namaľovaná realisticky ľahkými ťahmi štetca, na pozadí sú jemné kontúry hôr zlievajúce sa s horizontom. V ostatných častiach maliar použil postimpresionistický štýl – pointilistickú techniku maľby na zdôraznenie poetickej metafory. Emotívne vyjadruje svoje vnútorné pocity, šťastie, radosť. On sám nazval svoj maliarsky štýl slovenským poetizmom.

NAJVYŠŠIE KONEČNÉ CENY DIEL IMRICHA WEINERA - KRÁĽA DOSIAHNUTÉ NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:
650 000 Sk - Torzo. Rok 1938. Olej na plátne. 68 x 54 cm.
450 000 Sk - Trnava. Okolo 1930-32. Olej na plátne. 49 x 69 cm.
376 000 Sk - Pltník. Okolo 1935. Olej na plátne. 67 x 53 cm.

Imrich Weiner-Kráľ
Zobraziť signatúry

(1901-1978)
Dátum narodenia: 26.10.1901
Miesto narodenia: Považská Bystrica

Imrich Weiner-Kráľ sa narodil 26. októbra 1901 v Považskej Bystrici, zomrel 11. augusta 1978 v Bratislave. V rokoch 1919-22 študoval na Českom vysokom učení technickom a na Umelecko-priemyslovej škole v Prahe architektúru a maliarstvo; od rok 1922 na Akadémii výtvarných umení v Düsseldorfe (prof. Döhring, Heupl-Siegen), od roku 1923 na Akadémii výtvarných umení v Berlíne, od roku 1924 na École des Beaux-Arts v Paríži. Tam tiež krátko pôsobil v ateliéroch Colarossi a Grande Chaumiére. V roku1924 návrat na Slovensko, žil v Považskej Bystrici. V rokoch 1926-27 absolvoval vojenskú službu; neskôr vystriedal rad zamestnaní: kreslič, lyžiarsky tréner, úradník. V roku 1930 absolvoval niekoľkomesačný pobyt v Paríži; v rokoch1930-32 cesty po západnej Európe, v Nemecku pobyt v Bauhause v Dessau. V rokoch 1932-39 pôsobil v Bratislave; v období medzi rokmi 1939-50 žil vo Francúzsku. Po roku 1945 pracoval ako pracovník a neskôr vedúci Československej informačnej kancelárie v Paríži. V roku 1950 vyhostený z Francúzska, potom až do konca života žil v Bratislave. Literatúra: Váross, M.: Slovenské výtvarné umenie 1918 -1945. Bratislava 1960, s.141-144; Váross, M.: Imro Weiner-Kráľ. Bratislava 1963; Peterajová, Ľ.: Kapitola z dejín slovenskej výtvarnej moderny (K 70. narodeninám I.Weinera - Kráľa). Výtvarný život, 15, l970, l0, s. ll-14; Ilečková, S.: Imro Weiner-Kráľ (1901-1978). Katalóg Slovenskej národnej galérie. Bratislava 1991.

NAJVYŠŠIE KONEČNÉ CENY DIEL IMRICHA WEINERA - KRÁĽA DOSIAHNUTÉ NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:
650 000 Sk - Torzo. Rok 1938. Olej na plátne. 68 x 54 cm.
450 000 Sk - Trnava. Okolo 1930-32. Olej na plátne. 49 x 69 cm.
376 000 Sk - Pltník. Okolo 1935. Olej na plátne. 67 x 53 cm.