Emil Rózsay - Zelené pleso v Tatrách

Číslo položky: 134560
Cena v predaji: 1 700 €
Mám záujem o dielo
Popis:
  • Technika: olej na plátne
  • Rozmery: 31,5 x 49,5 cm
  • Značenie: vľavo dole, vzadu je popiska: Zelené pleso v Tatrách.

Emil Rózsay sa narodil sa v Košiciach v roku 1839, zomrel v roku 1891 v Bratislave.
Učil sa vo Viedni, maľoval hlavne krajiny, pracoval na terajšom území Slovenska. V roku 1880 sa zúčastil na vystave Műcsarnoku v Budapešti.

Emil Rózsay
Zobraziť signatúry

(1839 – 1891)

Emil Rózsay sa narodil v roku 1839 v Kasse, zomrel v roku 1891 v Poszony.Vo svojej tvorbe sa venoval prevažne krajinomaľbe. Študoval vo Viedni a potom pôsobil ako učiteľ na Vysočine. Od roku 1880 vystupoval na výstavách Műcsarnoku.