Gyula Rudnay - Hostinec

Číslo položky: 133904
Cena v predaji: 2 860 €
Mám záujem o dielo
Popis:
  • Technika: olej na plátne
  • Rozmery: 44,5 x 56,5 cm
  • Značenie: vľavo dole

Gyula Rudnay
Zobraziť signatúry

(1878 - 1957)
Dátum narodenia: 9.1.1878
Miesto narodenia: Plešivec

Július Rudnay (Gyula) sa narodil sa 9.1.1878 v Plešivci pri Rožňave, zomrel 4.1.1957 v Budapešti.V rokoch 1894 študoval na Umeleckopriemyslovej škole v Budapešti, 1895-1901 v Hollósyho súkromnej škole v Mníchove. Počas štúdií bol na študijnom pobyte v Taliansku a maliarskej kolónii v Nagybányi. 1903 pôsobil v Paríži, 1904 v Gemeri, 1905 sa usadil v Hódmezovásárhelyi a potom v Budapešti. Od 1914 pôsobil v Lučenci. Od 1922 profesor na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti. 1947 založil v Baji umelecké dielne. Tu sa aj 1953 natrvalo usadil. Viedol letný kurz maľovania v Rimavskej Sobote. Z literatúry: Lázár, B.: Gyula Rudnay, Budapešť 1921; Peterdi, A.: Gyula Rudnay, Budapešť 1931; Bényi, L.: Gyula Rudnay. Budapešť 1961.