Eugénia Lehotská - Október

Číslo položky: 125058
Cena v predaji: 150 €
Mám záujem o dielo
Popis:
  • Rok: 1985
  • Technika: kombinovaná technika A.V.
  • Rozmery: 39 x 27,5 cm

Eugénia Lehotská
Zobraziť signatúry

Prof. Eugénia Lehotská , akademická maliarka

Narodila sa v Bratislave

Štúdium

V rokoch 1961 – 1967 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na odd. Monumentálneho maliarstva u prof. D Millého a prof. P. Matejku. V rokoch 1965 – 1966 študovala tiež na Akadémii výtvarných umení v Prahe u prof. Pelca.

Od roku 1990 pôsobila ako profesorka na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od roku 1997 pôsobí na Akadémii umení v Bankej Bystrici.

Oblasť tvorby :

Venuje sa maľbe, grafike, tapisérii a ilustrácii

Výstavy :

Vystavovala na autorských a kolektívnych výstavách doma i v zahraničí a jej diela sa nachádzajú v zbierkach galérií i súkromných zberateľov.

Eugénia Lehotská
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: Bratislava

V rokoch 1961 – 1967 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na odd. Monumentálneho maliarstva u prof. D Millého a prof. P. Matejku. V rokoch 1965 – 1966 študovala tiež na Akadémii výtvarných umení v Prahe u prof. Pelca. Od roku 1990 pôsobila ako profesorka na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od roku 1997 pôsobí na Akadémii umení v Bankej Bystrici.

Oblasť tvorby

Venuje sa maľbe, grafike, tapisérii a ilustrácii.

Výstavy

Vystavovala na autorských a kolektívnych výstavách doma i v zahraničí a jej diela sa nachádzajú v zbierkach galérií i súkromných zberateľov.