Milan Mravec - Kysucká pohoda

Číslo položky: 122464
Cena v predaji: 900 €
Mám záujem o dielo
Popis:
  • Rok: 1990
  • Technika: akvarel, kresba tušom na kartóne
  • Rozmery: 64 x 90 cm
  • Značenie: vľavo dole


Najvyššie konečné ceny diel Milana Mravca dosiahnuté na slovenských aukciách :
1 394 € - Pri harmonikárovi. 1962-63. Pastel na papieri. 160 x 200 cm.
929 € - Pri žatve. Okolo 1965. Olej na plátne. 95 x 126.
800 € - Sediaci. 1964. Olej na sololit. 115 x 63 cm.

Milan Mravec
Zobraziť signatúry

(1938 - 2004)
Dátum narodenia: 6. 1.1938
Miesto narodenia: Rakova

Milan Mravec sa narodil v Rakovej. Zomrel 6. 1. 2004 v Bratislave. Po ukončení základnej školy študoval od roku 1953 na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, konkrétne na oddeleniach rezbárstva a grafiky, kde si osvojil znalosť materiálu a získal potrebnú remeselnú zručnosť. V rokoch 1958 – 1964 pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení monumentálneho maliarstva u prof. Petra Matejku. Bol bytostným figuralistom a v pozitívnom zmysle slova angažovaným umelcom, s neutíchajúcou vnútornou potrebou vyjadriť svoj názor k aktuálnej spoločenskej situácii, ktorému nebol ľahostajný údel človeka. V centre jeho výtvarného záujmu vždy stál človek vo všetkých jeho zložitých životných situáciách, zápasoch, konfliktoch a drámach. K nosným témam jeho obrazov patrili zobrazenia neslobody, vojny, útlaku, nespravodlivosti a osamelosti.