Miroslav Kudzia - Farebná symfónia

ZIMNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 2.12.2018 o 15.oo hod.

Číslo položky: 98452
Koniec aukcie: 30.11.2018 12:00:00
Vydražené za: Ukáž cenu
Popis:
  • Poradové číslo: 276
  • Rok: 2012
  • Technika: olej na plátne
  • Rozmery: 80 x 90 cm
  • Značenie: vpravo dole
  • Odhadovaná cena: Ukáž cenu


NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL M. KUDZIU NA AUKCIÁCH :
1 600 EUR - Maliar. Olej na sololite, 140 x 130 cm ( Darte 2014 )
600 EUR - Krajina s riekou. Olej na sololite, 29,5 x 40 cm. (DARTE - 14.4.2013)
16 000 Sk - Dedinský dvor. Olej na sololite, 40 x 60 cm. (DARTE - 21.12.2008)
11 000 Sk - Prelud. Olej na sololite, 100 x 86 cm. (DARTE - 14.12.2008)


Autorove diela:

Žena

Vyvolávacia cena: 80 €

Dáma v klobúku

Vyvolávacia cena: 140 €

Chalúpka

Vyvolávacia cena: 140 €

Miroslav Kudzia
Zobraziť signatúry

(1962-)
Dátum narodenia: 7.1.1962
Miesto narodenia: Vranov n.T.

Miroslav Kudzia sa narodil 7. januára 1962 vo Vranove nad Topľou.

Autor je vranovský výtvarník, tzv. "umelec na voľnej nohe". Výtvarnému umeniu sa venoval už počas štúdia na SPŠ v Spišskej Novej Vsi a neskôr na VŠT v Košiciach, ktorú neukončil kvôli snahe uplatniť sa na VŠVU v Bratislave. Jeho diela sú v zbierkach v 15 krajinách sveta. Niekoľko z nich vlastnil aj bývalý československý prezident Václav Havel. Na Slovensku začal vystavovať v 90-tych rokoch 20. storočia. Svoju tvorbu doposiaľ prezentoval na 16-tich samostatných výstavách doma i v zahraničí, naposledy vo Francúzsku a USA. V 90-tych rokoch zanecháva tvorbu striktného realizmu a nastupuje cestu krajinárskych motívov. Koniec minulého storočia je poznačený uvoľnenejším koloritom maliarskeho rukopisu. Prejavuje spontánnosť a sebavyjadrenie v tvorbe, využívajúc postupy moderného umenia. Objavuje sa expresívne a dynamické striedanie farebných plôch v kombinácií s gestickým efektom. Jeho posledná tvorba sa úplne vymaňuje z klasických maliarskych postupov, snaží sa o vyjadrenie vnútorných pocitov, metaforické myšlienky a úvahy sú prenášané do diel (Vyznanie; Kompozícia I.,II.; Nočné imprésie…). Inšpirácie pre svoju prácu čerpal v New Yorku i v Paríži.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 142).

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL M. KUDZIU NA AUKCIÁCH :
1 600 EUR - Maliar. Olej na sololite, 140 x 130 cm ( Darte 2014 )
600 EUR - Krajina s riekou. Olej na sololite, 29,5 x 40 cm. (DARTE - 14.4.2013)
16 000 Sk - Dedinský dvor. Olej na sololite, 40 x 60 cm. (DARTE - 21.12.2008)
11 000 Sk - Prelud. Olej na sololite, 100 x 86 cm. (DARTE - 14.12.2008)


Výstavy

Na Slovensku začal vystavovať v 90-tych rokoch 20. storočia. Svoju tvorbu doposiaľ prezentoval v 16-tich samostatných výstavách doma i v zahraničí, naposledy vo Francúzsku a USA.
1982 Vranov n/T
1983 Vranov n/T
1985 Vranov n/T
1986 Medzinárodný plenér Drienov
1987 Vranov n/T
2014 DARTE GALLERY
1987 Poprad
1988 Vranov n/T
1988 1.miesto v súťaži Výtvarný Vranov
1989 Výstava KPVU
1989 Hanušovce n/T
1990 Hanušovce n/T
1991 KaSS Vranov n/T
1991 Vranov n/T
1997 Udelená cena za maľbu v Michalovciach
1999 MsDk Vranov n/T
2001 RKS Vranov n/T
2001 MsDK Vranov n/T
2001 Výtvarné spektrum Humenné
2001 Celoslovenská súťaž Výtvarné spektrum
2002 MSDK Vranov n/T
2002 POS Svidník
2003 HOS Svidník
2003 Barónka Kežmarok
2004 Starý Smokovec
2004 ŠOS Prešov
2004 MsDK Vranov n/T
2004 New York, USA
2005 Toulon, Francúzsko
2006 Vlastivedné múzeum Trebišov
2006 New York, USA
2006 Košice (soľná jaskyňa)
2007 MSDK Vranov n/T

Jeho diela sa nachádzajú v súkromných zbierkach na Slovensku, v Čechách, v Nemecku, Anglicku, V. Británii, Holandsku, Cypre, Kanade, Rakúsku, Poľsku, Ukrajine, Austrálii, USA, Taliansku a Maďarsku. Niekoľko diel vlastní aj V. Havel.

"Po počiatočných váhaniach a živelnosti dospel Miroslav Kudzia k novej tvorivej vitalite. Nadobudnuté tvorivé a životné skúsenosti, hľadanie vlastného umeleckého výrazu, vybojovaný vnútorný zápas o vlastné tvorivé smerovanie, posúvajú jeho tvorbu do nových výtvarných kvalít súčasnej slovenskej moderny. Opúšťa zaužívané realistické výtvarné postupy a transformuje ich do znakov symbolov a svojských štýlových maniér. Stále viac sa primkýna ku kompozícii farieb a tvarov, priestorovým spolupôsobeniam a aktívnej farebnosti. Prežívania, pocity, či vízie odhaľujú životné či duchovné kritéria tvorcu, ktorý intenzívnejšie využíva kolorit farieb a stále voľnejší je aj jeho maliarský rukopis. Tak vznikli doposiaľ neukončené cykly večnej reprodukcie života a smrti, viery a slobody a ďalšie, ktoré majú v jeho tvorbe svoj životopis - začiatok a pokračovanie, nie však zavŕšenie - koniec. Fascinuje ho podmorský či hudobný svet, ktorý mu poskytuje obrovskú škálu pocitov i predstáv, teda nekonečné možnosti pre postmodernistické či abstraktné subjektívne výtvarné stvárnenie. V jeho postmodernistickej či abstraktno - asociatívnej forme stvárnenia sa zobrazovaný objekt "roztápa" vo výrazných gradáciách dominantnej farebnosti tvarov. Akási svojrázna ,,rozdvojenosť" expresívneho stvárnenia pocitov, vnemov, predstáv či vízií asociuje s nekonečnosťou a neohraničenosťou času a priestoru ľudskej existencie. Kudziova tvorba je tvorivým rozmýšľaním o cene nekonečnosti života/večnosť/, iluzórnosti šťastia, vrtkavosti osudu, dobra a zla, víťazstiev a pádov, harmónie a disharmónie, svetla a temnoty, konfliktnosti a rozporuplnosti súčasnej ľudskej existencie. K tejto utajenej symbolike filozofických pojmov nachádza potrebnú obrazotvornú lexiku vo sfére postmoderny či abstrakcie. Autor dospieva k stále výraznejšej subjektivizácii videnia a tvorby, experimentovaniu s tvarom a farbou, dynamickému striedaniu farebných plôch, vlastnému pochopeniu vnútornej podstaty obrazu, čo naznačuje, že sa zbavuje vplyvu výtvarných vzorov slovenského i svetového výtvarného umenia. Taký je Miroslav Kudzia v čase, keď uplynulo dvadsať rokov od prvej prezentácie jeho výtvarnej tvorby. Aj s odstupom rokov maliar zvádza tvorivý zápas o svoje ďalšie smerovanie, ktoré je, rovnako ako ľudské poznanie, nekonečné. V tomto smerovaní ešte ani zďaleka nepovedal posledné slovo." PhDr. Juraj Žadanský, Csc.

Miroslav Kudzia žije a tvorí na Slovensku a je autorom vyše 5000 olejomalieb s rôznou tématikou.