Gustáv Mallý - Rybár

ZIMNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 2.12.2018 o 15.oo hod.

Číslo položky: 98375
Koniec aukcie: 30.11.2018 12:00:00
Vydražené za: Ukáž cenu
Popis:
  • Poradové číslo: 155
  • Technika: olej na plátne
  • Rozmery: 30 x 40 cm
  • Značenie: vpravo dole
  • Odhadovaná cena: Ukáž cenu

Odobrenie pravosti od PhDr.Mgr. Michaela Zachara
NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL G. MALLÉHO NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:
310 000 Sk - Ženy na poli. Okolo 1935-37. Olej na plátne. 71x82 cm.
260 000 Sk - Z kostola. Okolo 1935-37. Olej na plátne. 62x53 cm.
180 000 Sk - Anton Hlinka. Okolo 1935. Olej na plátne. 120x90 cm.


Autorove diela:

Krajinka

Vyvolávacia cena: 1 700 €

Oráč

Vyvolávacia cena: 3 500 €

Gustáv Mallý
Zobraziť signatúry

(1879 - 1952)

Gustáv Mallý sa narodil 21. 5. 1879 vo Viedni, zomrel 3. 8. 1952 v Bratislave. V rokoch 1894-96 študoval na súkromej škole maliara Záhorského v Prahe, 1896-98 na Umelecko-priemyselnej škole v Prahe (prof. Liška), 1898-1900 na Kráľovskej akadémii výtvarných umení v Drážďanoch (prof. Walter, Bantzer, Pohle). Osobnosť a osobitosť Gustáva Mallého v generačnom i sociografickom modelovaní dejín našej modernej maľby nemohla byť vlastne nikdy náležite zhodnotená: "Dielo Gustáva Mallého sa len zriedkavo uvádza medzi tvorivými vrcholkami slovenského maliarstva prvej polovice dvadsiateho storočia. Naproti tomu Mallý býva spravidla na prvom mieste v chronologickom zreťazení osobností, ktoré sa najväčšmi zaslúžili o rozvoj našej výtvarnej kultúry" (M. Váross). Skutočne, Mallý až v roku 1927 (teda vtedy, keď Benka uzavrel najdôležitejšie obdobie vlastnej heroizačnej žánrovej koncepcie) a potom hlavne začiatkom tridsiatych rokov sa prvý raz i naposledy pokúsil o obmenu monumentalizácie ľudového žánru. V tomto ohľade bola Mallého cesta skutočne osamelá a výnimočná. A priniesla i pre našu modernu záväzné, i keď doteraz celkom nezhodnotené výsledky. Vyžiadalo si to samozrejme ďalšie abstrahovanie od detailov, zjednodušovanie, sceľovanie maliarskeho podania. Táto strohá štylizácia potom vyvrcholila v najlepšom období Mallého maliarstva v rokoch 1932-1937, hneď po rozpustení jeho bratislavskej súkromnej školy, kedy sa azda prvýkrát v živote mohol venovať výlučne vlastnej tvorbe. Vzdialený ohlas na maliarstvo Cézanna, ale najmä bližší a silnejší príklad českého Špálu, pomohlo Mallému nájsť východisko z istého napätia, ktoré doteraz vytváral neujasnený princíp "dvojitej kresby". Po tomto maliarskom vzopätí sa Mallého vývin v podstate zastavil. Roky 1935-1936 boli pre jeho umelecké hľadanie hraničné. Neskôr sa už len obmieňal vlastný sloh z okolia roku 1924. No aj v týchto časoch viditeľnej retardácie jeho maliarstva nájdeme viacero obrazov upomínajúcich na jeho najlepšie, "špálovské" obdobie. Z literatúry: Wagner, V.: Gustáv Mallý. Bratislava 1952; Váross, M.: Gustáv Mallý. Bratislava 1964; Veselý, M.: Gustáv Mallý. Bratislava 1975; Váross, M.: Gustáv Mallý. Bratislava 1989. Z literatúry: Váross, M.: Gustáv Mallý. Bratislava 1989.