Mikuláš Rogovský - Orenburg

ZIMNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 2.12.2018 o 15.oo hod.

Číslo položky: 98361
Koniec aukcie: 30.11.2018 12:00:00
Vydražené za: Ukáž cenu
Popis:
  • Poradové číslo: 29
  • Rok: 1978
  • Technika: olej na sololite
  • Rozmery: 83 x 178 cm
  • Značenie: vpravo dole
  • Odhadovaná cena: Ukáž cenu

Orenburg – mesto ležiace v európskej časti Ruska známe svojím strojárskym priemyslom sa stalo motívom ponúkanej olejomaľby Mikuláša Rogovského. Autor zobrazuje rozľahlú planinu miestami narušenú výkopmi kvôli prebiehajúcej výstavbe. V centre v popredí robotníci konštruujú rozmerné potrubie vybiehajúce zo zeme na povrch. Ďalší pracovníci sú roztrúsení okolo svojej práce v popredí i v strednom pláne. Pozadie načrtáva pohľad na rozľahlý priemyselný komplex.Rogovského dielo so silným sugestívnym nábojom a zjavným sociálnym aspektom je výrazom maliarskych kvalít autora. Typická je jeho práca s farbou, rozmaľúvanie pigmentov a plošné vzťahy škvŕn vytvorené voľnými pohybmi ruky.
NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL M. ROGOVSKÉHO NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:
90 000 Sk - Posledný konský trh pod Vihorlatom. Olej na plátne, 201 x 114 cm. (DARTE-15.6.2008)
28 000 Sk - Jarné trhy. Olej na kartóne, 60 x 85 cm.
25 000 Sk - Kytica II. Olej na plátne, 68 x 40 cm.


Autorove diela:

Kvety v záhrade

Vyvolávacia cena: 680 €

Starý dvor

Vyvolávacia cena: 550 €

Mikuláš Rogovský
Zobraziť signatúry

(1923-2002)
Dátum narodenia: 17.12.1923
Miesto narodenia: Ulič

Mikuláš Rogovský sa narodil 17. decembra 1923 v Uliči, zomrel 21. apríla 2002 v Košiciach.

Študoval na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, na oddelení kreslenia a maľby u prof. G. Mallého, D. Millyho a J. Mudrocha (1944–1949). Po štúdiách pôsobil ako stredoškolský profesor v Strážskom (1950–1951). Usadil sa v Košiciach a v rokoch 1951-1952 pôsobil ako scénický výtvarník v Štátnom divadle. V rokoch 1961–1967 pôsobil na Katedre výtvarnej výchovy PdF UPJŠ v Prešove. Od roku 1952 bol členom ZSVU. Venoval sa krajinárskej tvorbe, často maľoval kone, figurálnej tvorbe a monumentálne figurálnemu stvárneniu. Jeho tvorba je odrazom senzuálneho bohatstva, prostredníctvom ktorého reprodukuje realitu vždy s určitou dávkou lyrickej poetickosti. V jeho tvorbe dominujú žiarivé tóny. Ako maliar sa neustále zdokonaľoval a je preto veľmi ťažké určiť, v ktorom žánri a technike jeho maliarstvo dominuje.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 206).

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL M. ROGOVSKÉHO NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:
90 000 Sk - Posledný konský trh pod Vihorlatom. Olej na plátne, 201 x 114 cm. (DARTE-15.6.2008)
28 000 Sk - Jarné trhy. Olej na kartóne, 60 x 85 cm.
25 000 Sk - Kytica II. Olej na plátne, 68 x 40 cm.