Ľudovít Csordák - Vyháňanie na pašu

ZIMNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 2.12.2018 o 15.oo hod.

Číslo položky: 98333
Koniec aukcie: 30.11.2018 12:00:00
Vydražené za: Ukáž cenu
Popis:
  • Poradové číslo: 65
  • Rok: 1935
  • Technika: olej na plátne
  • Rozmery: 110 x 151,5 cm
  • Značenie: vľavo dole
  • Odhadovaná cena: Ukáž cenu

Dielo „ Vyháňanie na pašu “ patrí medzi najkvalitnejšie práce majstra Ľudovíta Csordáka. Svedčí o tom aj fakt, že dielo začal maľovať v roku 1920,neustále ho prepracovával, vytvoril z neho množstvo malých pracovných štúdií, ale definitívne ho dokončil až po pätnástich rokoch v roku 1935, teda dva roky pred smrťou. Ľudovíta Csordáka možno právom nazvať lyrikom domácej krajinomaľby. Na jeho chápanie výtvarnosti rozhodujúcou mierou vplývali výrazové prvky ako intenzívna farebnosť a luminizmus. Romantizmus jeho realistických krajín vychádzal z Mařákovho vplyvu, od ktorého sa naučil zásadám plenérovej maľby. Ľudovít Csordák patrí popri Ladislavovi Mednyánszkom k najvýznamnejším predstaviteľom slovenskej krajinomaľby na prelome 19 . a 20. storočia . Dielo oboch maliarov predstavuje klasické hodnoty našej výtvarnej minulosti. Na Maŕákovej škole v Prahe sa Ľ. Csordák ocitol v atmosfére doznievajúceho romantizmu, ktorý bol duchovne spojený s ideálmi českého obrodenectva. Július Maŕák, hoci bol predstaviteľom neskorej školy romantizmu, vo svojej výučbe uplatňoval vymoženosti plenérovej maľby a svojich žiakov orientoval k bezprostrednej snahe realistickejšieho styku s prírodou, ku skúmaniu vzťahov svetla , i atmosféry plenérovej maľby v prírode. Ľ. Čordák bol bytostným založením krajinár a teda nachádza v prostredí Mařákovej školy živnú pôdu pre odborné rozvíjanie svojho nadania – čo potvrdzuje aj prezentované dielo.

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL Ľ. CSORDÁKA NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH :
9 100 € - Jesenná krajina. Okolo 1910. . Olej na vrecovine. 71 x 100 cm
220 000 Sk - Les s diviakmi. Rok 1897. Olej na plátne, 51x37 cm.
140 000 Sk -Pohľad na Košice. Olej na plátne, 80x90 cm. (DARTE - 10.12.2006)
135 000 Sk - Pohľad na Tatry. Rok 1921. Olej na plátne, 74,5x96 cm.

Ľudovít Csordák
Zobraziť signatúry

(1864–1937)
Dátum narodenia: 8.2.1864
Miesto narodenia: Košice

Ľudovít Csordák sa narodil 8. februára 1864 v Košiciach, zomrel 28. júna 1937 v Košiciach.

V rokoch 1874-1881 študoval na reálnom gymnáziu v Košiciach, pod vedením V. Klimkoviča. V roku 1883 začal študoval na Škole pre vzdelávanie profesorov kreslenia v Budapešti. V rokoch 1883-89 žil v Mníchove. V rokoch 1889-1995 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. J. Mařák). Csordákova osudová umelecká orientácia na Prahu mala svoju logiku. Pochádzal z poľsko-ukrajinskej rodiny krajčíra, ktorého pôvod (charakteristický bol vývin rodinného mena od pôvodného Čurdak na Csurdak, Schurdak, Zsordak až po definitívny maďarský prepis Csordák) automaticky vyradil z protežovanej maďarskej maloburžoáznej remeselníckej kasty a predurčil na neveľmi perspektívne putovanie za zárobkom po mestách a mestečkách monarchie. Tak sa aj mladý Csordák nechtiac a oproti iným našim maliarom celkom nezámerne, dostal do Mníchova. Odtiaľ mu J. Horálek sprostredkoval odchod na Mařákovu krajinársku školu do Prahy. Jeho krajinárstvo predstavovalo alternatívu v súvislostiach celkových stredoeurópskych štýlových prúdení svojej doby. Csordák bol našim jediným významným odchovancom školy J. Mařáka na pražskej akadémii. Mařák o štyri roky skôr (1892) než Hollósy v Mníchove udomácnil na svojej škole plenérové maľovanie. Jeho vlastné maliarstvo (i pedagogická metóda) však zostalo poplatné tradičnému viedenskému náladovému romantizmu, ktorý zúročil do tendenčnej predstavy programovej „vlasteneckej krajiny“. Mařák tým inšpiroval i Csordákove počiatočné rozbehy. Po absolvovaní pražských štúdií žil v roku 1895 v Košiciach. Po pôsobení v Turni nad Bodvou sa usadil v roku 1896-97 v Slanci, od mája roku 1912 žil v Košiciach. V období rokov 1892-1912 sa živil učením kreslenia vo východoslovenských šľachtických rodinách. Oneskoreného uznania sa mu dostalo až v roku 1929, kedy sa zúčastnil pražskej výstavy Mařák a jeho žiaci, ktorou sa dostal do českého kultúrneho povedomia. V roku 1895 sa stal členom pražského spolku Mánes; v roku 1907 zakladajúci člen Nemzeti salónu v Budapešti. Samostatné výstavy mal v Mukačeve (1920), v Plzni (1930), Košiciach (1909); v roku 1932 s Halászom-Hradilom v Prahe, Hradci Králové (1935), Bratislave (1938). Posmrtnú výstavu mal v roku 1937 vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Súborné výstavy mal v Slovenskej národnej galérii v Bratislave (1952, 1972).
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 32).

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL Ľ. CSORDÁKA NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH :
9 100 € - Jesenná krajina. Okolo 1910. . Olej na vrecovine. 71 x 100 cm
220 000 Sk - Les s diviakmi. Rok 1897. Olej na plátne, 51x37 cm.
140 000 Sk -Pohľad na Košice. Olej na plátne, 80x90 cm. (DARTE - 10.12.2006)
135 000 Sk - Pohľad na Tatry. Rok 1921. Olej na plátne, 74,5x96 cm.