Jozef Majkut - Po zbere úrody

ZIMNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 2.12.2018 o 15.oo hod.

Číslo položky: 98245
Koniec aukcie: 30.11.2018 12:00:00
Vydražené za: Ukáž cenu
Popis:
  • Poradové číslo: 49
  • Technika: olej na sololite
  • Rozmery: 20,5 x 34 cm
  • Značenie: vľavo dole
  • Odhadovaná cena: Ukáž cenu


NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL J.MAJKUTA NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH :
15 000 Sk - Jeseň v prielome Hornádu. Olej na plátne, 60 x 122 cm ( Darte - 20.6.2009 )
340 EUR - Rankovce. Olej na preglejke, 40 x 58 cm ( Darte - 14.6.2009 )
9 000 Sk - Nad Čingovom. Olej na kartóne, 32 x 48 cm ( Darte - 9.3.2008 )

Jozef Majkut
Zobraziť signatúry

(1909 - 1963)
Dátum narodenia: 30.1.1909
Miesto narodenia: Betlanovce

Jozef Majkut sa narodil 30. januára 1909 v Betlanovciach, zomrel 1. novembra 1963 v Košiciach.

Začínal ako učiteľ v Spišskej Novej Vsi a v Poprade, kde pôsobil v rokoch 1933-1940. Maľovaniu sa venoval amatérsky. V rokoch 1940–1945 bol dôstojníkom a súčasne študoval na oddelení kresby a maľby Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave u prof. M. Benku, M. Schurmana a J. Mudrocha. Od roku 1945 žil v Košiciach, kde spočiatku pôsobil ako profesor na gymnáziu. Od roku 1949 do roku 1952 pracoval na KNV v Košiciach a súčasne pedagogicky pôsobil na strednej škole.V rokoch 1952–1959 bol riaditeľom Krajskej galérie v Košiciach.Vo svojich začiatkoch sa venoval drobnému žánru, neskôr sa predmetom jeho záujmu stala výhradne krajinomaľba. Jeho najobľúbenejšími motívmi boli prírodné scenérie Slovenského raja, zachytené vo všetkých ročných obdobiach. Kým na začiatku sa sústreďoval na prepis dojmu, v neskorších štádiách tvorby mu išlo predovšetkým o zachytenie svetelných a priestorových vlastností prostredia.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 146).

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL J.MAJKUTA NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH :
15 000 Sk - Jeseň v prielome Hornádu. Olej na plátne, 60 x 122 cm ( Darte - 20.6.2009 )
340 EUR - Rankovce. Olej na preglejke, 40 x 58 cm ( Darte - 14.6.2009 )
9 000 Sk - Nad Čingovom. Olej na kartóne, 32 x 48 cm ( Darte - 9.3.2008 )