Peter Kľúčik - Zobudený les

ZIMNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 2.12.2018 o 15.oo hod.

Číslo položky: 98211
Koniec aukcie: 30.11.2018 12:00:00
Vydražené za: Ukáž cenu
Popis:
  • Poradové číslo: 143
  • Rok: 1993
  • Technika: litografia
  • Rozmery: 21 x 35,5 cm
  • Značenie: vpravo dole
  • Odhadovaná cena: Ukáž cenu


Autorove diela:

Narodenie Ježiška

Vyvolávacia cena: 100 €

Peter Kľúčik
Zobraziť signatúry

Narodil sa 16. marca 1953 v Bratislave. Po absolvovaní štúdia na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na Oddelení knižnej tvorby a ilustrácie u prof. Albína Brunovského. Žije a tvorí v Bratislave.
Jeho doménou je bizarná rozmanitosť prírodných motívov, pričom sám hovorí, že silnou inšpiráciou je pre neho „design prírody“. Je reprezentantom a pokračovateľom ilustračného smeru fantazijného realizmu. V jeho ilustráciách nájdeme prehistorické zvieratá a rôzne kombinované potvorky a príšerky, ktoré sa zrodili v jeho mnohovrstvovej fantázií. Detaily navodzujú až dojem ornamentov. Rozhodne je to jeden z najvhodnejších kandidátov na ilustrovanie humorných a dobrodružno-fantazijných literárnych predlôh, ale ilustroval i knihy pre najmenších. Precízna kolorovaná kresba perom je typickou technikou autora. Do prehľadnej kompozície je zložený situačný humor, motivické prvky so zreteľom na neobmedzenú fantáziu. Kresba je štylizovaná, plocha naplnená a má v sebe aj náboj dekorativizmu. Autor trpezlivo uplatňuje cizelovanie detailov na plochách tematicky vypovedajúcich o veľkých činoch a dobrodružných hrdinstvách v exotických prírodných porastoch s bizarnou faunou s nadsázkou. Rešpekt vzbudzujúca drobnokresba evokuje v percipientovi asociáciu obrovskej bankovky, v ktorej sú ukryté zákutia detskej tajomnosti. Napriek tomu sú jeho ilustrácie zrozumiteľné, uplatňujú dokumentárnu kresbovú opisnosť, humorné prvky a dýcha z nich neopakovateľné fluidum. Jeho ilustrácie sú len ťažko zameniteľné a nesú v sebe fenomén zapamätateľnosti. Treba v nich hľadať, čo je devízou pre deti, lebo hľadanie je ich obľúbená hra. Zložitosť ilustrácií pre detského recipienta nie je zložitou hračkou, ale motivačným momentom. Rovnako ako vymyslené, čím čudnejšie tvory, ktoré korešpondujú s detskou fantáziou.