Mikuláš Galanda - Žena s kytičkou

ZIMNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 7.12.2014 15.oo hod

Číslo položky: 54945
Koniec aukcie: 05.12.2014 12:00:00
Vyvolávacia cena kus: Ukáž cenu
Vydražené za: Ukáž cenu
Popis:
  • Poradové číslo: 67
  • Rok: 1937
  • Technika: tempera na kartóne
  • Rozmery: 19 x 17,5 cm
  • Značenie: vpravo dole
  • Odhadovaná cena: Ukáž cenu
  • Vydražené za: Ukáž cenu

Znalecký posudok od Prof.PhDr. Ľudmily Peterajovej, CSc.
Dielo Mikuláša Galandu „ Žena s kytičkou “ vzniklo v období rokov 1937 , teda na sklonku umelcovho predčasne uzavretého života. Nečakaná obroda autorovej výtvarnej aktivity okolo roku 1936. zhmotnená v stovkách kresieb a gvašov naznačovala, že Galandov talent skrýval v sebe ešte viaceré možnosti. Jeho nevesty, slovenské dievčatá a madony sa síce štýlovo opäť odvolávali na postkubistickú syntézu Picassa. priniesli však prudký vpád dovtedy prakticky neznámeho maliarskeho pôžitkárstva. Štetcový ťah sa v Galandovej tvorbe azda prvý raz oslobodil zo zväzujúcej, anonymnej rukopisnej striedmosti a vopred špekulatívne stanovenej zdržanlivej kompozície obrazu. Pribúdali, ba prevažovali nezámerne. intuitívne rozvíjané ornamentálne prvky. Štylistické zovšeobecnenie ustúpilo jedinečnosti vyjadrenia okamžitého citového zážitku, ale aj pre Galandu nebývalému, otvorenému stotožneniu sa s ľudovou témou.
NAJVYŠŠIE KONEČNÉ CENY DIEL M. GALANDU DOSIAHNUTÉ NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH :

1 500 000 Sk - Sediaca (Akt ženy v červenom klobúčiku). Okolo 1931. Olej na plátne. 47 x 33 cm.
370 000 Sk - Život. 1930. Tempera na kartóne. 28 x 22 cm.
365 000 Sk - Pastier. Okolo 1932-34. Olej na plátne. 44 x 36 cm.
340 000 Sk - Kankán. Okolo 1933. Olej na preglejke. 29 x 33 cm.

Zákazník: Dátum a čas: Cena:

Autorove diela:

Portrét dedinskej ženy

Vyvolávacia cena: 4 500 €

Mikuláš Galanda
Zobraziť signatúry

(1895 - 1938)
Dátum narodenia: 4.5.1895
Miesto narodenia: Turčianske Teplice

Mikuláš Galanda sa narodil 4. 5. 1895 v Turčianskych Tepliciach, zomrel 5. 6. 1938 v Bratislave. 1914-16 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti (prof. Raksányi), 1922 na Umeleckopriemyselnej škole (prof. Brunner), 1923-27 na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Brömse, Thiele). 1928 zložil skúšky na profesúru kreslenia. 1916-22 pôsobil ako notársky úradník v Turčianskych Tepliciach, 1929 učiteľ na meštianskej škole v Bratislave, od 1930 profesor na večerných kurzoch učňovských škôl a na Škole umeleckých remesiel (oddelenie grafiky a reklamy, módne kreslenie) v Bratislave. 1924 grafická úprava prvého čísla DAVu, v ďalších číslach tejto ľavicovo orientovanej revue reprodukované jeho grafické listy. 1930-1932 manifest modernizmu Súkromné listy Fullu a Galandu (vyšli štyri čísla). 1937 strieborná medaila na svetovej výstave v Paríži. Okrem maliarstva sa rovnocenne venoval voľnej a knižnej kresbe a úžitkovej grafike. Z literatúry: Pospíšil, J. - Zatloukal, L.: Mikuláš Galanda. Monografia o slovenskom modernom maliarovi. Praha 1934; Kalmán, J.: Galanda (Línie tichého smútku) - bibliografický súpis. Bratislava 1944; Vaculík, K.: Mikuláš Galanda. Obrazy, kresby, grafika. Bratislava 1963; Vaculík, K.: Mikuláš Galanda. Bratislava 1983; Kostrová, Z.: Aktuálnosť Galandovho umeleckého odkazu. In: Mikuláš Galanda 1895-1938. Stála expozícia zo života a tvorby. Kat. stálej expozície. Turčianske Teplice, Dom Mikuláša Galandu, Martin, Turčianska galéria 1989; Kostrová, Z.: Mikuláš Galanda. 1895-1938. Kat. výst. Bratislava, Slovenská národná galéria 1995.

NAJVYŠŠIE KONEČNÉ CENY DIEL M. GALANDU DOSIAHNUTÉ NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH :

1 500 000 Sk - Sediaca (Akt ženy v červenom klobúčiku). Okolo 1931. Olej na plátne. 47 x 33 cm.
370 000 Sk - Život. 1930. Tempera na kartóne. 28 x 22 cm.
365 000 Sk - Pastier. Okolo 1932-34. Olej na plátne. 44 x 36 cm.
340 000 Sk - Kankán. Okolo 1933. Olej na preglejke. 29 x 33 cm.