Joan Miró - Esculptov II.

Jesenná aukcia výtvarného umenia a starožitností - 3.10.2010

Číslo položky: 19716
Koniec aukcie: 02.10.2010 12:00:00
Vyvolávacia cena kus: Ukáž cenu
Vydražené za: Ukáž cenu
Popis:
  • Poradové číslo: 179
  • Rok: 1971
  • Technika: litografia
  • Rozmery: 39 x 19 cm
  • Značenie: vpravo dole
  • Odhadovaná cena: Ukáž cenu
  • Vydražené za: Ukáž cenu

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL J. MIRÓA NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH :
80 000 - Sk Nefiguratívna kompozícia. 1964. Lept, 14 x 10 cm.
59 000 - Sk Dve hlavy. Farebná litografia na papieri. 57 x 73 cm.
53 000 - Sk Nefiguratívna kompozícia. Farebný lept, suchá ihla na papieri. 14,5 x 10 cm.
NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL J. MIRÓA NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:
80 000 Sk - Nefiguratívna kompozícia. Rok 1964. Lept, 14x10 cm.
59 000 Sk - Dve hlavy. Farebná litografia na papieri, 57x73 cm.
53 000 Sk - Nefiguratívna kompozícia. Farebný lept, suchá ihla na papieri, 14,5x10 cm.

Zákazník: Dátum a čas: Cena:
Joan Miró
Zobraziť signatúry

(1893-1983)
Dátum narodenia: 20.2.1893
Miesto narodenia: Barcelona

Joan Miró Ferra sa narodil v roku 20.2.1893 v Barcelone, zomrel 25.12.1983 v Palme de Mallorca. Patrí k najvýznamnejším osobnostiam medzivojnovej svetovej výtvarnej moderny. Jeho rané dielo ovplyvnil van Goghov expresionizmus, fauvizmus a kubizmus. Neskorší blízky styk s básnikmi dadaistického a surrealistického hnutia uvoľnil maliarovu imagináciu: smeroval od magického realizmu až k nájdeniu vlastnej charakteristickej znakovej reči napoly organických a napoly abstraktných tvarov (1924-1929). Od tohoto obdobia sa rozvíja jeho zrelé dielo, uplatňujúce zmysel pre humor a fantáziu a stále jednoduchšiu symbolickú dikciu. V modernom umení patrí Miróovi sprostredkujúce postavenie medzi Picassom a Dalím. A. Breton ho považoval za najväčšieho surrealistického maliara. Pritom však takáto charakteristika nie je celkom presná a vyčerpávajúca: Miró hľadal aj elementárnejšie výtvarné významy a predpovedal neskorší vývin abstraktného umenia.Z literatúry: Padrta, J. (Praha, 1967), Dupin, J. (Paríž 1961