Michal Čičvák - Pohľad z okna

Jesenná aukcia výtvarného umenia a starožitností - 3.10.2010

Číslo položky: 19694
Koniec aukcie: 02.10.2010 12:00:00
Vyvolávacia cena kus: Ukáž cenu
Vydražené za: Ukáž cenu
Popis:
  • Poradové číslo: 253
  • Technika: kombinovaná technika
  • Rozmery: 49 x 42 cm
  • Značenie: vpravo dole
  • Odhadovaná cena: Ukáž cenu
  • Vydražené za: Ukáž cenu

Zákazník: Dátum a čas: Cena:

Autorove diela:

Práčky

Vyvolávacia cena: 650 €

V tieni

Vyvolávacia cena: 3 500 €

Michal Čičvák
Zobraziť signatúry

(1955-2010)
Dátum narodenia: 20.5.1955
Miesto narodenia: Sobrance

Michal Čičvák sa narodil 20. mája 1955 v Sobranciach, zomrel 12. januára 2010 v Košiciach.

Celý svoj život tvoril a prežil v Košiciach. Ako talentovaný výtvarník začal po stredoškolských štúdiách v roku 1973 študovať maliarstvo na poľskej Štátnej vysokej škole výtvarných umení v Gdansku. Štúdiá voľnej maľby na uvedenej škole absolvoval v roku 1978 u prof. R. U. Usareviča a prof. Ostrowského. Už počas gymnaziálnych štúdií súkromne študoval maľbu u košických maliarov (Borecký, Doboš, Feld). Po ukončení vysokej školy pôsobil ako umelec v slobodnom povolaní. Viac ako tri desaťročia sa významnou mierou spolupodieľal na vytváraní východoslovenského, osobitne košického umeleckého života. Spolu s akad. mal. Štefanom Roskoványim patrili zvlášť v 80-tych a 90-tych rokoch uplynulého storočia k popredným osobnostiam nielen košického, ale aj východoslovenského maliarstva. Michal Čičvák kvalitou a významom svojho umeleckého posolstva ovplyvnil nielen regionálny, ale tiež širší kontext slovenského maliarstva. Čičvákova maľba sa vyznačuje vysokou technickou a technologickou úrovňou. Z techník najviac používal akryl, pričom okrem farieb využíval aj autentickú, teplú tonalitu číreho režného plátna, jeho zrnitosť a prirodzenú štruktúru.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 40).