Štefan Makara - Stará cesta

Jesenná aukcia výtvarného umenia a starožitností - 3.10.2010

Číslo položky: 19693
Koniec aukcie: 02.10.2010 12:00:00
Vyvolávacia cena kus: Ukáž cenu
Vydražené za: Ukáž cenu
Popis:
  • Poradové číslo: 232
  • Rok: 1982
  • Technika: olej na sololite
  • Rozmery: 38 x 58 cm
  • Značenie: vpravo dole
  • Odhadovaná cena: Ukáž cenu
  • Vydražené za: Ukáž cenu

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL Š. MAKARU NA AUKCIÁCH :
15 000 Sk - Symbolika. Olej na plátne ,70 x 100 cm ( Darte - 2.12.2007 )
NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL Š. MAKARU NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:
15 000 Sk - Symbolika. Olej na plátne, 70x100 cm. (Darte - 2.12.2007)

Zákazník: Dátum a čas: Cena:
Štefan Makara
Zobraziť signatúry

(1925-2005)
Dátum narodenia: 10.10.1925
Miesto narodenia: Ložín

Štefan Makara sa narodil 10. októbra 1925 v Ložíne pri Michalovciach, zomrel 16. februára 2005 v Košiciach.

Po ukončení Učiteľskej akadémie v Michalovciach (1942-1946) prijal miesto učiteľa na meštianskej škole v Malčiciach. Tam pôsobil len do januára 1947 a po dvojročnej základnej vojenskej službe sa už za katedrou neobjavil. Prijal miesto redaktora v košickom rozhlase. Medzitým získaval prvé výtvarné skúsenosti pod vedením J. T. Moussona v Michalovciach. Bol jeho posledným žijúcim žiakom. V rokoch 1951-1954 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. P. Matejku a L. Čemického. V roku 1958 sa stal členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov. „V roku 1959 sa stal tajomníkom Slovenského fondu výtvarných umení a v roku 1961 redaktorom Východoslovenských novín. V auguste 1967 prešiel do televízie, kde pôsobil do januára 1982. Práca novinára-reportéra a dramaturga mu umožňovala nájsť si potrebný čas na maľovanie i na štúdium výtvarnej výchovy na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove.“ V ranej tvorbe sa zaoberal portrétmi a zátiším a neskôr aj krajinárstvom. Neskôr dospel k razantnejšej štetcovej fraktúre. V 60-tych rokoch sa orientuje na problematiku kompozícií redukujúcich základné formy reality, na proporčné vzťahy geometrických útvarov (motívy nížin, zemplínskej architektúry). V roku 1968 sa začal venovať monumentálno-dekoratívnej tvorbe. V 70-tych rokoch sa javí v jeho tvorbe tendencia k tzv. akčnému maliarstvu – poeticko-realistického krajinárskeho náhľadu. V roku 1974 inicioval návrat v práci vo voľnej prírode zorganizovaním maliarského plenéra s účasťou zahraničných tvorcov. Nie nadarmo je tak Štefan Makara považovaný za básnika zemplínskej palety.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 148).