Karol Polónyi - Včasná jar

Jesenná aukcia výtvarného umenia a starožitností - 3.10.2010

Číslo položky: 19631
Koniec aukcie: 02.10.2010 12:00:00
Vyvolávacia cena kus: Ukáž cenu
Vydražené za: Ukáž cenu
Popis:
  • Poradové číslo: 259
  • Technika: olej na plátne
  • Rozmery: 40 x 54,5 cm
  • Značenie: vpravo dole
  • Odhadovaná cena: Ukáž cenu
  • Vydražené za: Ukáž cenu

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL K. POLÓNYIHO NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:
65 000 Sk - Ráno v Tatrách. Okolo 1930. Olej na plátne. 66 x 105 cm.
60 000 Sk - Na dedinskom dvore. Okolo 1930. Olej na plátne. 110 x 98 cm.
60 000 Sk - Gerlach. Okolo 1935. Olej na plátne. 103 x 145 cm.
NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL K. POLÓNYIHO NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:
65 000 Sk - Ráno v Tatrách. Okolo 1930. Olej na plátne. 66 x 105 cm.
60 000 Sk - Na dedinskom dvore. Okolo 1930. Olej na plátne. 110 x 98 cm.
60 000 Sk - Gerlach. Okolo 1935. Olej na plátne. 103 x 145 cm.

Zákazník: Dátum a čas: Cena:
Karol Polónyi
Zobraziť signatúry

(1894 - 1946)
Dátum narodenia: 26.9.1894
Miesto narodenia: Beregovo

Karol Polónyi sa narodil 26. 9. 1894 v Beregove, ZSSR, zomrel 26. 8. 1946 v Ružomberku. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti. Dlhšie pobyty vo Viedni a Mníchove. Keď sa usadil na Liptove, objavil pre seba dielo F. Katonu. Špecializoval sa na maľbu Vysokých Tatier, ktoré zachytával v premenách ročných období, najčastejšie v jeseni. Väčšmi ako siluety ostrých končiarov z diaľkového pohľadu (náš obrázok), ho priťahovali masívy jednotlivých vrchov odrážajúce sa v tatranských plesách. Maľoval aj Nízke Tatry, liptovské a oravské dediny, ružomberské trhy, veduty z iných častí Slovenska a zábery prímorských krajín. Jeho obrazy vystihujú svetelno-farebnú situáciu, bez veľkých kontrastov s rozptýleným svetlom. Pod vplyvom dobových výtvarných tendencií sa pokúšal o zjednodušený, vo veľkých plochách štylizovaný krajinársky výjav. V jeho pozostalosti sa zachovalo aj niekoľko expresívnych, geometricky štylizovaných kompozícií. Pôsobil ako profesor kreslenia v Berehove, od 1925 žil v Ružomberku. Samostatne vystavoval v Považskej Bystrici (1938), Ružomberku (1948). Z literatúry: Brogyányi, K.: Polónyi Károly. In.: A szlovákai magyar müvészet albuma. Budapest 1942; Váross, M.: Slovenské výtvarné umenie 1918-1945. Bratislava 1960, s.79, 82.