Jozef Fabini - Akt II.

Jesenná aukcia výtvarného umenia a starožitností - 3.10.2010

Číslo položky: 19630
Koniec aukcie: 02.10.2010 12:00:00
Vyvolávacia cena kus: Ukáž cenu
Vydražené za: Ukáž cenu
Popis:
  • Poradové číslo: 226
  • Technika: akvarel
  • Rozmery: 40 x 42 cm
  • Značenie: vľavo dole
  • Odhadovaná cena: Ukáž cenu
  • Vydražené za: Ukáž cenu

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL J.FABÍNIHO NA AUKCIÁCH :
28 000 Sk - Spišská dedina.Tempera na kartóne,44x58 cm (DARTE - 25.9.2005 )
23 000 Sk - Pohľad na dedinu.Tempera na kartóne,45x47 cm (DARTE - 20.6.2007 )
20 000 Sk - Dedina. Olej na preglejke, 30x60 cm (DARTE - 29.1.2006 )
NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL J. FABINIHO NA AUKCIÁCH :
28 000 Sk,- Spišská dedina.Tempera na kartóne, 44 x 58 cm. (DARTE - 25.9.2005)
23 000 Sk,- Pohľad na dedinu.Tempera na kartóne, 45 x 47 cm. (DARTE - 20.6.2007)
20 000 Sk,- Dedina. Olej na preglejke, 30 x 60 cm. (DARTE - 29.1.2006)

Zákazník: Dátum a čas: Cena:

Autorove diela:

Palermo

Vyvolávacia cena: 250 €

Mostík pod Dreveníkom

Vyvolávacia cena: 250 €

V ulici

Vyvolávacia cena: 700 €

Za domom

Vyvolávacia cena: 250 €

Pri rieke

Vyvolávacia cena: 250 €

Jozef Fabini
Zobraziť signatúry

(1908-1984)
Dátum narodenia: 10.10.1908
Miesto narodenia: Olcnava

Jozef Fabini sa narodil 10. októbra 1908 v Olcnave (okr. Spišská Nová Ves), zomrel 2. decembra 1984 v Košiciach.

V roku 1928-1932 študoval na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Pôsobil ako súdny úradník v Košiciach. V rokoch 1934-1938 pracoval ako právnik riaditeľstva pôšt v Prahe, 1938-1945 ako minister dopravy v Bratislave, v rokoch 1945-1948 riaditeľ pôšt v Bratislave. V rokoch 1948-1952 bol riaditeľom Východoslovenského múzea v Košiciach a v rokoch 1952-1955 pracoval ako reštaurátor Krajskej galérie v Michalovciach. Výtvarnú propedeutiku v rokoch 1926-1927 získal navštevovaním večerných kurzov na súkromnej grafickej škole E. Króna v Košiciach. V rokoch 1927-1928 sa súkromne vzdelával u E. Halásza-Hradila taktiež v Košiciach. V rokoch 1939-1940 sa vzdelával popri zamestnaní u M. Schurmanna v Bratislave. Počas zamestnania v Bratislave navštevoval v rokoch 1941-1945 na oddelení kreslenia a maľovania štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, kde ho viedlo viacero významných umelcov, medzi inými aj M. Benka, G. Mallý, M. Schurmann. Zároveň absolvoval štúdium na Filozofickej fakulte UK v odbore Dejiny umenia a archeológia. Tvorbu majstra Fabiniho môžeme rozdeliť na niekoľko častí. Na počiatku to bol výrazný vplyv Krónovej školy, kde sa ústredným motívom stávali trochu pochmúrne uličky Košíc a Krompách. Neskôr sa jeho pozornosť sústredila na prírodné scény, pričom čerpal z prostredia východoslovenského regiónu, predovšetkým veľké panoramatické kompozície. Okrem prírody výtvarne mapoval aj činnosť človeka v nej, čo vtedajšie oficiálne kruhy charakterizovali ako umelecké zachytenie socialistickej industrializácie a združstevňovania. Od polovice 50-tych rokov sa svojou tvorbou zameral na Spiš. Jeho prírodné a architektonické krásy sú priam predurčené, aby inšpirovali výtvarníkov. V tom čase sa do jeho tvorby výraznejšie dostávala hra so svetlom, kontrast svetlých a tmavých plôch. Okrem toho sa venoval maliarskemu stvárneniu panorámy Vysokých Tatier, Košíc, ale námety čerpal taktiež z Grécka a Talianska. V roku 1955 pôsobil výtvarník v Košiciach. V roku 1978 mu bol udelený titul Národný umelec.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o., N.Hrušov 2012, s. 58).