József Koszta - Dievča

Jesenná aukcia výtvarného umenia a starožitností - 3.10.2010

Číslo položky: 19490
Koniec aukcie: 02.10.2010 12:00:00
Vyvolávacia cena kus: Ukáž cenu
Vydražené za: Ukáž cenu
Popis:
  • Poradové číslo: 116
  • Technika: olej na plátne
  • Rozmery: 50 x 39 cm
  • Značenie: vpravo dole
  • Odhadovaná cena: Ukáž cenu
  • Vydražené za: Ukáž cenu

K dielu je doložený odborný posudok experta maďarskej galérie Dr. Domotora Jánosa.
NAJVYŠŠIE KONEČNÉ CENY DIEL J. KOSZTU DOSIAHNUTÉ NA SVETOVÝCH AUKCIÁCH:

45 240 EUR - Matej Korvín víta Beatrix. Olej na plátne. 77 x 100 cm. Budapešť 2006
40 000 EUR - Večer na puste. Olej na plátne. 50 x 61 cm. Budapešť 2007
39 700 EUR - Na okraji dediny. Olej na plátne. 88 x 90,5 cm. Budapešť 2006
33 575 EUR - Statok. Olej na plátne. 49 x 59 cm. Budapešť 2005
32 800 EUR - Annuska s kvetmi pred zrkadlom. Olej na plátne. 50 x 60 cm. Budapešť 2003


Zákazník: Dátum a čas: Cena:
József Koszta
Zobraziť signatúry

(1861 -1949)
Dátum narodenia: 1861
Miesto narodenia: Bršov

József Koszta sa narodil v roku 1861 v Bršove a zomrel v Budapešti v roku 1949. V rokoch 1882-1883 bol študentom viedenskej akadémie, odtiaľ odišiel do Budapešti, kde študoval pod vedením Károlya Lotza a Bertalana Stékelya. Začiatkom 90-tych rokov získal štipendium na pobyt v Mníchove, neskôr sa vzdelával v Benczúrovej škole. Koszta bol pokračovateľom Mihálya Munkácyho a priamym dedičom tzv. dolnozemského maliarstva (maliarstva uhorskej nížiny). Jeho záujem sa sústredil na témy týkajúce sa vidieckeho života, náboženské motívy i potrétnu tvorbu.
Z literatúry: Szabó, Á. A.: Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikona. Nyíregyháza, 2002.

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL J. KOSZTU NA SVETOVÝCH AUKCIÁCH
45 240 EUR - Matej Korvín víta Beatrix. Olej na plátne. 77 x 100 cm. Budapešť 2006
40 000 EUR - Večer na puste. Olej na plátne. 50 x 61 cm. Budapešť 2007
39 700 EUR - Na okraji dediny. Olej na plátne. 88 x 90,5 cm. Budapešť 2006
33 575 EUR - Statok. Olej na plátne. 49 x 59 cm. Budapešť 2005
32 800 EUR - Annuska s kvetmi pred zrkadlom. Olej na plátne. 50 x 60 cm. Budapešť 2003