Elemér Halász Hradil - Na lúke

Jesenná aukcia výtvarného umenia a starožitností - 3.10.2010

Číslo položky: 19482
Koniec aukcie: 02.10.2010 12:00:00
Vyvolávacia cena kus: Ukáž cenu
Vydražené za: Ukáž cenu
Popis:
  • Poradové číslo: 240
  • Rok: 1911
  • Technika: olej na plátne
  • Rozmery: 40 x 60 cm
  • Značenie: vľavo dole
  • Odhadovaná cena: Ukáž cenu
  • Vydražené za: Ukáž cenu

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL E. HALÁSZA-HRADILA NA AUKCIÁCH :
96 000,- Sk Zátoka. Okolo 1912. Olej na plátne. 130 x 80 cm.
78 000 Sk - Stretnutie židov. Olej na dreve,20 x 30 cm (DARTE -9.3.2008 )
75 000,- Sk Msgr. István Cselényi. Okolo 1940. Olej na plátne. 105 x 83 cm.
NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL E. HALÁSZA-HRADILA NA AUKCIÁCH:
8 000 € - Akt. 1909. Olej na plátne. 127 x 69 cm.
6 200 € - Snímanie z kríža. Okolo 1910. Olej na plátne. 102 x 68 cm.
96 000 Sk,- Zátoka. Okolo 1912. Olej na plátne. 130x80 cm.
78 000 Sk,- Stretnutie židov. Olej na dreve. 20x30 cm (DARTE - 9.3.2008)
75 000 Sk,- Msgr. István Cselényi. Okolo 1940. Olej na plátne. 105x83 cm.

Zákazník: Dátum a čas: Cena:
Elemér Halász Hradil
Zobraziť signatúry

(1873-1948)
Dátum narodenia: 18.4.1873
Miesto narodenia: Miskolc (Maďarsko)

Elemér Halász-Hradil sa narodil 18. apríla 1873 v Miskolci, zomrel 9. decembra 1948 v Košiciach.

V rokoch 1897-1901 študoval na súkromnej škole S. Hollósyho v Mníchove; v rokoch 1902-1903 na Académie Julian v Paríži (prof. J. P. Laurens). V rokoch 1913-1914 absolvoval stáž v majstrovskej škole J. Benczúra v Budapešti. V rokoch 1892-1894 žil vo Viedni, v rokoch 1895-1914 a od roku 1918 až do smrti v Košiciach. V období 1915-1918 bol frontovým maliarom rakúsko-uhorskej armády. V Košiciach súkromne vyučoval maliarstvo (do roku 1938). K jeho žiakom patrili K. Bauer, B. Kontuly, J. Kmetty, J. Fabini, J. Grotkovský, J. Kollár, J. Bukovinský a ďalší. Aktívne sa angažoval v činnosti výtvarného odboru košickej Kazinczyho spoločnosti (v rokoch 1924-1935 jeho predseda). Samostatné výstavy mal len v Košiciach (1902 s E. Lengyelom-Reinfussom, 1909 a 1912 s Ľ. Csordákom, 1920 a 1929 s A. Jasuschom a G. Kieselbachom).
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 92).

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL E. HALÁSZA-HRADILA NA AUKCIÁCH:
8 000 € - Akt. 1909. Olej na plátne. 127 x 69 cm.
6 200 € - Snímanie z kríža. Okolo 1910. Olej na plátne. 102 x 68 cm.
96 000 Sk,- Zátoka. Okolo 1912. Olej na plátne. 130x80 cm.
78 000 Sk,- Stretnutie židov. Olej na dreve. 20x30 cm (DARTE - 9.3.2008)
75 000 Sk,- Msgr. István Cselényi. Okolo 1940. Olej na plátne. 105x83 cm.