Jozef Hanula - Akt

Jesenná aukcia výtvarného umenia a starožitností - 3.10.2010

Číslo položky: 19445
Koniec aukcie: 02.10.2010 12:00:00
Vyvolávacia cena kus: Ukáž cenu
Vydražené za: Ukáž cenu
Popis:
  • Poradové číslo: 207
  • Rok: 1898
  • Technika: kresba ceruzou
  • Rozmery: 40 x 26 cm
  • Značenie: vpravo dole
  • Odhadovaná cena: Ukáž cenu
  • Vydražené za: Ukáž cenu

NAJVYŠŠIE KONEČNÉ CENY DIEL J. HANULU DOSIAHNUTÉ NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH :
104 000 Sk - Malý amor so somárikom. Okolo 1890. Olej na plátne. 50 x 35 cm.
36 000 Sk - Mužský akt s červenou drapériou. Okolo 1895. Olej na plátne. 55 x 40 cm.
28 000 Sk - Hlava dievčatka. 1896. Uhoľ, ceruza na papieri. 34 x 30 cm.
NAJVYŠŠIE KONEČNÉ CENY DIEL J. HANULU DOSIAHNUTÉ NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:
104 000 Sk - Malý amor so somárikom. Okolo 1890. Olej na plátne, 50x35 cm.
36 000 Sk - Mužský akt s červenou drapériou. Okolo 1895. Olej na plátne, 55x40 cm.
28 000 Sk - Hlava dievčatka. Rok 1896. Uhoľ, ceruza na papieri, 34x30 cm.

Zákazník: Dátum a čas: Cena:
Jozef Hanula
Zobraziť signatúry

(1863–1944)
Dátum narodenia: 6.4.1863
Miesto narodenia: Tri Sliače

Jozef Hanula sa narodil 6. apríla 1863 v Troch Sliačoch, zomrel 22. augusta 1944 v Liptovskom Mikuláši.

V ľudovej škole v Liptovských Sliačoch Jozef Hanula vynikal ako mimoriadne dobrý kresliar. Maľoval kulisy a oponu pre ružomberských ochotníkov a na objednávku aj portréty. Jedným z nich bol aj portrét spišského biskupa Částku namaľovaný na objednávku sliačskeho farára Kubányho. Pri návšteve Sliačov v roku 1879 si biskup všimol nadaného Hanulu a pozval ho do Spišskej Kapituly. V rokoch 1878-1880 pôsobil ako maliarsky pomocník v Spišskej Kapitule. V rokoch 1880-1882 a 1885-1888 študoval na Krajinskej škole kreslenia v Budapešti (prof. I. Greguss, K. Lotz). Nasledujúce tri roky s F. Dabertom pracuje na reštaurátorských prácach na Spišskej Kapitule. Na jeseň 1891 odchádza do Mníchova a navštevuje súkromnú maliarsku školu S. Hollosyho. V období 1892-1896 študuje na Akadémii výtvarných umení v Mníchove (prof. G. Hackl, K. Marr, F. Defregger). Od roku 1896 pôsobí ako slobodný umelec v Chrasti nad Hornádom. V roku 1918 ako panslavista uniká z Chrasti pred maďarskými vojskami do Spišskej Novej Vsi, kde sa usadzuje natrvalo. V novom štáte sa naplno zapája do politického i kultúrneho života. Učil slovenčinu, nemčinu a matematiku. Napísal učebnicu slovenského jazyka, ktorú vydal tlačou v roku 1919. V rokoch 1918-1919 pôsobil ako učiteľ kreslenia na reálke v Žiline a v období 1919-1934 ako učiteľ na meštianskej škole v Spišskej Novej Vsi. Pôsobil aj ako publicista. V období 1918-1922 redigoval týždenník Tatry. Roku 1935 napísal knihu Spomienky slovenského maliara (Martin 1940). V roku 1902 bol účastný na výstave slováckych výtvarníkov v Hodoníne. V rokoch 1903-1907 vystavoval na niektorých výstavách Grupy uhorsko-slovenských maliarov, v rokoch 1919-1939 sa pravidelne zúčastňoval na výstavách Spolku slovenských umelcov.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 96).