Dominik Skutecký - Dievča

Jesenná aukcia výtvarného umenia a starožitností - 3.10.2010

Číslo položky: 19437
Koniec aukcie: 02.10.2010 12:00:00
Vyvolávacia cena kus: Ukáž cenu
Vydražené za: Ukáž cenu
Popis:
  • Poradové číslo: 221
  • Technika: kresba uhľom
  • Rozmery: 47 x 35 cm
  • Značenie: vpravo dole
  • Odhadovaná cena: Ukáž cenu
  • Vydražené za: Ukáž cenu

NAJVYŠŠIE KONEČNÉ CENY DIEL D. SKUTECKÉHO DOSIAHNUTÉ NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH :
463 940 Sk - V hámri. 1897. Olej na dreve. 28 x 21 cm.
455 000 Sk - Pri modlitbe. Okolo 1885-1903. Olej na plátne. 70 x 50 cm.
405 000 Sk - Vyšívajúca dáma. 1898. Olej na plátne. 66 x 53 cm.
NAJVYŠŠIE KONEČNÉ CENY DIEL D. SKUTECKÉHO DOSIAHNUTÉ NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:
463 940 Sk - V hámri. Rok 1897. Olej na dreve. 28x21 cm.
455 000 Sk - Pri modlitbe. Okolo 1885-1903. Olej na plátne. 70x50 cm.
405 000 Sk - Vyšívajúca dáma. Rok 1898. Olej na plátne. 66x53 cm.

Zákazník: Dátum a čas: Cena:

Autorove diela:

Interiér katedrály

Vyvolávacia cena: 38 000 €

Dominik Skutecký
Zobraziť signatúry

(1849-1921)
Dátum narodenia: 14.2.1849
Miesto narodenia: Gajare

Okrem Ladislava Mednyánszkeho je Skutecký považovaný za nášho najvýznamnejšieho maliara poslednej tretiny 19. a začiatku 20. storočia. Jeho maliarske začiatky podstatne ovplyvnil pobyt na mníchovskej výtvarnej akadémii. Prišiel sem z Benátok pokračovať v štúdiu historického maliarstva. Práve začiatkom sedemdesiatych rokov v Mníchove doznievali prevratné podnety výstavy novej hviezdy na európskom maliarskom nebi - Gustava Courbeta. Jeho "Siesta" a ďalšie diela ohlasujúce impresionizmus tu - oproti Parížu - získali neobyčajné uznanie. To zrejme aj Skuteckého nadobro obrátilo od historizujúceho akademizmu a upriamilo jeho pozornosť k žánru maliarsky interpretovaného v duchu nového mníchovského naturalizmu a luminizmu. Európsku slávu a pozornosť zberateľov a mecénov však získal Skutecký až počas nasledujúceho, druhého pobytu v Benátkach. Celkom sa oddal miestnemu, obchodne celoeurópsky úspešnému sentimentálnemu, anekdotickému, slnkom prežiarenému mestskému žánru, v ktorom sa suverénne vyrovnal miestnym maliarskym veličinám (Favreto, Bianchi, Cremona). Narodil sa 14. 2. 1849 v Gajaroch, zomrel 13. 3. 1921 v Banskej Bystrici. Od 1853 žil vo Viedni, učil sa u sochára J. Meixnera. 1865-66 v prípravnej maliarskej škole v triede historického maliarstva a 1866-67 v škole historického maliarstva Akadémie výtvarných umení vo Viedni (prof. Wurzinger, Engherth, Blaas, Geiger). 1867-70 študijný pobyt na škole historického maliarstva v Benátkach (prof. Molmenti). 1870-71 žil v Mníchove, 1871-75 pravdepodobne vo Viedni, 1876-84 v Benátkach, 1884 vo Viedni, 1884-86 v Banskej Bystrici, 1886-1889 v Benátkach, 1889-1921 v Banskej Bystrici. Benátky navštívil ešte aj v rokoch 1894 a 1903. Z literatúry: Tilkovský, V.: Dominik Skutecký. Život a dielo. Bratislava 1954; Keleti, M.: Dominik Skutecký. Kat. výst. Bratislava, Slovenská národná galéria 1976.

NAJVYŠŠIE KONEČNÉ CENY DIEL D. SKUTECKÉHO DOSIAHNUTÉ NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:
463 940 Sk - V hámri. Rok 1897. Olej na dreve. 28x21 cm.
455 000 Sk - Pri modlitbe. Okolo 1885-1903. Olej na plátne. 70x50 cm.
405 000 Sk - Vyšívajúca dáma. Rok 1898. Olej na plátne. 66x53 cm.