Sancho Sancho - Makropolis

NOVOROČNÁ AUKCIA SÚČASNÉHO UMENIA : 9.1.2024 - 22.1.2024

Číslo položky: 141116
Koniec aukcie: 22.01.2024 20:00:00
Popis:
  • Poradové číslo: 3
  • Technika: olej na plátne
  • Rozmery: 100 x 100 cm
  • Značenie: vľavo dole

Zákazník: Dátum a čas: Cena:

Autorove diela:

Sempre Irises

Vyvolávacia cena: 700 €

Sancho Sancho
Zobraziť signatúry

(1971)
Dátum narodenia: 2.3.1971
Miesto narodenia: Cejkov

Sancho sa narodil 2.3.1971 v Cejkove. Odmalička prejavoval prirodzený sklon k umeniu, maľbe a kresbe, ktorý neskôr pretavil do profesionálnej tvorby.Tej sa venuje približne od roku 2005. Jeho tvorba by sa dala definovať ako temno surrealistická, epická, snová, atmosferická...výrazovo často eklektická. Technika prevažuje olejomaľba, akryl, akvarel a rôzne kombinované techniky. Pravidelne sa zúčastňuje rôznych sympozií, usporiadava výstavy na slovensku, ale aj v zahraničí.